Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Sådan konfigureres internetmailkonti i Outlook 2007 eller 2003.

Support til Office 2003 er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Office 2003 den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Hvis du bruger Small Business-versionen, kan du finde yderligere oplysninger om fejlfinding og undervisningsressourcer på webstedet Support til Small Business.


Løsning
Se løsningen til Outlook 2010 . Artiklen er evt. på engelsk.

Du skal konfigurere internetmailens oplysningstjeneste korrekt for at sende og modtage meddelelser i Outlook. Du kan gøre dette ved at have følgende specifikke oplysninger om din mailkonto, så du kan konfigurere den i Outlook. Kontakt internetudbyderen, hvis du har brug for hjælp, eller se nedenstående liste over internetudbydere for at finde følgende oplysninger:
 • Din fulde mailadresse.
 • Type af mailkonto: POP3, IMAP eller HTTP.
 • Dit brugernavn.
 • Din adgangskode.
 • SMTP-servernavn eller -adresse.
 • POP3-servernavn eller -adresse.
 • Er godkendelse af sikker adgangskode påkrævet?
 • Portnummeret, der bruges til SMTP. De fleste internetudbydere bruger port 25.
  • Kræves der kryptering for porten (SSL er mest almindelig)?
 • Portnummeret, der bruges til POP3. De fleste internetudbydere bruger port 110.
  • Kræves der kryptering for porten (SSL er mest almindelig)?
 • Kræver den udgående mailserver (SMTP) godkendelse?
  • Hvis den gør, bruger du din almindelige mailadresse og adgangskode?

Brug en af nedenstående metoder til at konfigurere internetmailens oplysningstjeneste, afhængigt af hvilken Outlook-version du bruger:
 

Video: Sådan oprettes forbindelse mellem Outlook og din personlige mailkonto (videoen er på engelsk) 1. Start Outlook.
 2. Klik på Kontoindstillinger i menuen Funktioner.
 3. Under fanen E-mail skal du klikke på Ny.
 4. Klik på Microsoft Exchange, POP3, IMAP eller HTTP i dialogboksen Tilføj ny e-mailkonto, og klik derefter på Næste.
 5. Konfigurer den nye e-mail-konto. Du kan konfigurere den nye mailkonto automatisk eller manuelt. 
  • Hvis du vil konfigurere den nye mailkonto automatisk, skal du følge disse trin under Automatisk kontoopsætning i dialogboksen Tilføj ny e-mailkonto:
   1. Skriv dit fulde navn i feltet Dit navn.
   2. Skriv din mailadresse i feltet E-mailadresse.

    Din internetudbyder leverer disse oplysninger. Din mailadresse er normalt en kombination af dit for- og efternavn samt navnet på din internetudbyder adskilt af @-tegnet og punktummer.

    Sachin Karnik bruger f.eks. en internetudbyder, der hedder Contoso.com. Internetudbyderen kan tildele mailadressen skarnik@contoso.com.
   3. Skriv adgangskoden fra internetudbyderen i feltet Adgangskode.
   4. Skriv adgangskoden igen i feltet Skriv adgangskoden igen, og klik derefter på Næste for at begynde processen med automatisk kontoopsætning.

    I Outlook 2007 forsøges automatisk konfiguration af dine konto- og serverindstillinger. Hvis din konto er blevet konfigureret rigtigt, viser dialogboksen Tilføj ny e-mailkonto, at kontoen er blevet oprettet. Denne dialogboks angiver også, hvilken type mailserver du har forbindelse til.
   5. Klik på Udfør, og klik derefter på Luk for at afslutte konfigurationen af kontoen.

    Bemærk! Hvis den automatiske konfiguration ikke lykkes, skal kontoen konfigureres manuelt.
  • Hvis du vil konfigurere den nye e-mail-konto manuelt, skal du følge disse trin i dialogboksen Tilføj ny e-mail-konto:
   1. Marker afkrydsningsfeltet Konfigurer serverindstillinger eller yderligere servertyper manuelt, og klik derefter på Næste.
   2. Klik på Internetmail, og klik derefter på Næste.
   3. Følg nedenstående trin under Brugeroplysninger:
    1. Skriv dit fulde navn i feltet Dit navn.
    2. Skriv din fulde mailadresse i feltet E-mailadresse.

     Din internetudbyder kan levere disse oplysninger. Din e-mailadresse er normalt en kombination af dit for- og efternavn samt navnet på din internetudbyder adskilt af tegnet (@) og punktummer.

     Sachin Karnik bruger en internetudbyder, der hedder Contoso.com. Internetudbyderen kan tildele mailadressen skarnik@contoso.com.
   4. Klik på den type af mailkonto, du har, i feltet Kontotype under Serveroplysninger.
    • Hvis du har klikket på POP3 eller IMAP i feltet Kontotype, skal du følge disse trin:
     1. Skriv navnet på serveren i feltet Server til indgående post. Det er denne server, der opbevarer dine meddelelser, inden du overfører dem til computeren. Skriv servernavnet med små bogstaver. Navnet kan have formatet mail.contoso.com, eller det kan være en IP-adresse, f.eks. 172.12.0.0.
     2. Skriv navnet på serveren til udgående e-mails i feltet Server til udgående post (SMTP). Skriv servernavnet med små bogstaver. Navnet kan have formatet mail.contoso.com, eller det kan være en IP-adresse, f.eks. 172.12.0.0.
    • Hvis du har klikket på HTTP i feltet Kontotype, skal du følge disse trin:
     1. Klik på den relevante udbyder for denne konto i feltet HTTP-tjenesteudbyder. Klik f.eks. på en af følgende:
      • Hotmail
      • MSN
      • Andre
     2. Hvis du har klikket på Anden i feltet HTTP-tjenesteudbyder, skal du skrive webadressen for postkassen i feltet Server-URL.
   5. Følg nedenstående trin under Logonoplysninger:
    1. Indtast dit brugernavn i feltet Brugernavn. Brugernavnet er som regel den del af din mailadresse, der står til venstre for @-tegnet.
    2. Skriv adgangskoden fra internetudbyderen i feltet Adgangskode.
    3. Marker afkrydsningsfeltet Husk adgangskode, hvis Outlook skal huske adgangskoden til din mailkonto.
   6. Hvis internetudbyderen kræver det, skal du markere afkrydsningsfeltet Kræv logon med godkendelse af sikker adgangskode (SPA) for at logge på ved hjælp af godkendelse af sikker adgangskode.
   7. Klik på Test kontoindstillinger. Denne funktion kalder en dialogboks, der trinvist viser hver fase af den konfigurationstest, du lige har angivet. Når du klikker på Test kontoindstillinger, startes følgende proces:
    • Systemets forbindelse til internettet bekræftes.
    • Du logges på SMTP-serveren.
    • Du logges på POP3-serveren.
    • Det kontrolleres, om der skal været logget på POP3-serveren først. Hvis det er nødvendigt, markeres indstillingen Log på serveren til indgående post, før der sendes post automatisk.
    • Der sendes en testmeddelelse. Denne meddelelse forklarer evt. ændringer, som Outlook har foretaget i konfigurationen.
   8. Klik på Flere indstillinger for at åbne dialogboksen Indstillinger for internetmail, hvis du vil ændre flere indstillinger for din mailkonto.
   9. Klik på Næste, og klik derefter på Udfør.
 1. Start Outlook.
 2. Klik på E-mail-konti i menuen Funktioner.
 3. Klik på Tilføj en ny e-mailkonto i dialogboksen E-mail-konti, og klik derefter på Næste.
 4. Klik på POP3 i dialogboksen Servertype, og klik derefter på Næste.
 5. Skriv de nødvendige oplysninger i dialogboksen E-mail-konti ved hjælp af følgende retningslinjer:
  1. Brugeroplysninger
   • Dit navn: Dette skal være dit fulde navn.
   • E-mailadresse: Din internetudbyder leverer disse oplysninger. Din e-mail-adresse er normalt en kombination af dit fornavn og efternavn og navnet på din internetudbyder adskilt af @-tegnet og punktummer. Patricia Doyle bruger f.eks. internetudbyderen Adatum.net. Internetudbyderen kan tildele hende mailadressen PatriciaD@adatum.net.
  2. Logonoplysninger
   • Brugernavn: Det er normalt den del af mailadressen, der er placeret til venstre for @-tegnet.
   • Adgangskode: Angiv den adgangskode, som du har fået af internetudbyderen.
   • Du kan markere afkrydsningsfeltet, hvis Outlook skal huske din adgangskode til mailkontoen.
  3. Serveroplysninger
   • Indgående postserver (POP3): Det er navnet på den POP3-server, der opbevarer dine meddelelser, indtil du henter dem til computeren.
   • Server til udgående post (SMTP): Dette er navnet på den udgående mailserver. Indtast servernavnene med små bogstaver for både den indgående og den udgående mailserver. Navnene kan være i stil med mail.adatum.net, eller de kan være en IP-adresse, f.eks. 168.192.10.1.
 6. Klik på Test kontoindstillinger. Dette er en ny funktion i Outlook. Denne funktion kalder en dialogboks, der trinvist viser hver fase af den konfigurationstest, du lige har indlæst. Der sker følgende, når du klikker på Test kontoindstillinger:
  • Systemets forbindelse til internettet bekræftes.
  • Du logges på SMTP-serveren.
  • Du logges på POP3-serveren.
  • Det kontrolleres, om der skal været logget på POP3-serveren først. Hvis det er nødvendigt, angives automatisk Log på serveren til indgående post, før der sendes post i Outlook.
  • Der sendes en testmeddelelse. Denne meddelelse forklarer evt. ændringer, som Outlook har foretaget i installationen.
 7. Klik på Flere indstillinger. Herefter åbnes dialogboksen Indstillinger for internetmail, hvor du kan ændre din internetmailkonto yderligere.
Hvis du vil konfigurere din Hotmail-konto i Outlook, er Outlook Hotmail Connector en gratis løsning til administration af e-mails, kalender og kontakter i Windows Live Hotmail via Outlook 2003, 2007 eller 2010.

Du kan downloade Outlook Hotmail Connector fra Microsoft Download Center:


Bemærk!Du kan få flere oplysninger om, hvordan du bruger Microsoft Office Outlook Hotmail Connector, på følgende Microsoft-websted:


Flere oplysninger

De oplysninger, du har indtastet i afsnittet "Sådan konfigureres oplysningstjenesten internetmail", føjes til forskellige faner i dialogboksen

Indstillinger for internetmail. Her kan du foretage ændringer af din internetmailkonto.

Du kan omdøbe din e-mail-konto under fanen Generelt.
 • Mail-konto: Skriv et navn for denne konto.
 • Virksomhed: Navnet på din virksomhed; ikke en krævet post.
 • Svar-e-mail: Dette er valgfrit og bruges kun, hvis du vil have svar på dine mails sendt til en anden mailadresse.
Fanen Udgående server er ny i Outlook. Knappen Test kontoindstillinger indstiller alle de obligatoriske felter under denne fane.
Bemærk! Denne knap er ikke tilgængelig på denne fane i Outlook 2007. Denne funktion er tilgængelig i dialogboksen Kontoindstillinger. Klik på kontoen, og klik derefter på Rediger for at finde denne funktion.
 • Feltet Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse: Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere indstillingen, og marker den type logongodkendelse, serveren kræver.
 • Feltet Log på med godkendelse af sikker adgangskode (SPA). Marker kun dette afkrydsningsfelt, hvis din internetudbyder instruerer dig i at gøre det. Kun få udbydere bruger denne indstilling.
 • Feltet Log på serveren til indgående post, før der sendes post. Mange internetudbydere kræver, at du modtager meddelelser først. Det forudsætter, at du er godkendt bruger, og ikke bruger internetudbyderen til at sende uønskede reklamemeddelelser (SPAM) til intetanende modtagere.
 1. Afsnittet Forbindelse

  Fanen Forbindelse indeholder oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til din mailserver. Der kan oprettes forbindelse til din internetudbyders mailserver på tre måder. Vælg en af disse forbindelsestyper på listen i dette afsnit.
  1. Opret forbindelse via lokalnetværk (LAN): Med denne forbindelse kan du bruge din eksisterende netværksforbindelse til at logge på din mailserver. Netværksforbindelsen skal understøtte internetadgang. Kontakt netværksadministratoren for at få flere oplysninger.
  2. Opret forbindelse via modem: Internet-e-mail-tjenesten søger en modemnetværksforbindelse for at opnå forbindelse til internetudbyderen. Når du er logget på hos din internetudbyder, forsøger den at oprette forbindelse til din internetudbyders mailserver. Hvis dette afsnit ikke er tilgængeligt (nedtonet), kan det betyde, at funktionen Microsoft Windows Netværk via modem ikke er installeret på computeren. Se yderligere oplysninger i afsnittet "Hvis netværk via modem ikke er installeret" i denne artikel.
  3. Benyt Internet Explorer eller et andet opkaldsprogram: Hvis du vælger denne mulighed, bruger Outlook en standardforbindelse, der er konfigureret i forvejen.
 2. Afsnittet Modem
  1. Når du har klikket på Opret forbindelse via modem, skal du angive, hvilken modemnetværksforbindelse der skal anvendes. Du kan vælge en eksisterende forbindelse på listen, eller du kan klikke på Tilføj for at oprette en ny forbindelse.
  2. Når du skal redigere egenskaberne for en forbindelse, skal du bruge rullelisten og vælge den ønskede forbindelse og derefter klikke på Egenskaber. Dette åbner egenskabssiden for den eksisterende forbindelse.
Under fanen Avanceret kan du konfigurere POP3- og SMTP-serverportene og definere, om serveren kræver en sikker forbindelse samt indstillinger for servertimeout og levering. Indstillinger for levering giver dig mulighed for at læse en meddelelse, men efterlade meddelelsen på serveren i et angivet tidsrum. Denne funktion er særlig nyttig, hvis du bruger den samme mailkonto på mere end én computer.


Følgende oplysninger beskriver de fire måder, hvorpå du kan sende og modtage internetmails.
 • Tryk på F9 på tastaturet: Hvis du trykker på F9, bekræftes din forbindelsestype, og den overfører herefter meddelelser fra din udbakke og henter meddelelser fra serveren. Hvis du er arbejder via en LAN-forbindelse, overføres meddelelser uden andre dialogbokse. Hvis du opretter forbindelse til internetudbyderen med et modem, starter forbindelsen Netværk via modem og opretter forbindelsen. Meddelelser overføres fra din udbakke og hentes fra mailserveren.
 • Peg på Send/modtag i menuen Funktioner, og klik derefter på Send/modtag alt, eller klik på mailkontonavnet: Du kan vælge kun at sende meddelelser. Peg på Send/modtag i menuen Funktioner, og klik derefter på Send alt. Denne indstilling henter ikke meddelelser fra serveren. Hvis du klikker på Send/modtag i menuen Funktioner, og du har flere mailkonti, kan du vælge den mailkonto, du vil bruge.
 • På standardværktøjslinjen skal du klikke på Send/modtag: Hvis du klikker på knappen Send/modtag på standardværktøjslinjen, svarer det til at trykke på F9 på tastaturet.
 • I forbindelse med Microsoft Outlook 2002 skal du oprette forbindelse med menuvalget Arbejd med sidehoveder. Hvis du vil arbejde med brevhoveder, skal du bruge de kommandoer, der er angivet under Arbejd med sidehoveder, som er en undermenu til Send/modtag i menuen Funktioner. I forbindelse med Microsoft Office Outlook 2007 og Outlook 2003 skal du oprette forbindelse med brevhovedrelaterede kommandoer. Hvis du vil arbejde med brevhoveder fremfor hele meddelelser, skal du bruge de brevhovedrelaterede kommander, som findes under Send/modtag i menuen Funktioner. Med Fjernpost kan du scanne brevhovederne og derefter markere de meddelelser, du vil modtage, kopiere eller slette. Mens du bruger Fjernpost, kan du når som helst oprette meddelelser og sende dem til udbakken, og modtage meddelelser, når du opretter forbindelse til postkassen. Denne funktion giver dig mulighed for at lade meddelelserne blive på serveren.
Du kan finde flere oplysninger om fjernpost og om at arbejde med brevhoveder i Outlook 2002 ved at klikke på følgende artikelnummer og få artiklen vist i Microsoft Knowledge Base:
296080 Beskrivelse af funktionerne Fjernpost, Offlinemapper og Arbejder offline i Outlook 2002 . Artiklen er evt. på engelsk.
Hvis du vil bruge en modemforbindelse, skal du installere og konfigurere funktionen Netværk via modem, der findes i Microsoft Windows. Din internetudbyder leverer følgende oplysninger.
 1. Brugernavn
 2. Adgangskode
 3. Lokalt telefonnummer til adgang
 4. Dit værtsnavn og domænenavn
 5. IP-adresse for DNS-server
 6. Godkendelsesteknik (om der bruges et terminalvindue)
Din internetudbyder kan også levere en IP-adresse og en IP-undernetmaske. Du har kun brug for disse valgfrie elementer, hvis udbyderen giver dig en dedikeret IP-adresse at bruge, hver gang du ringer ind.

Flere og mere detaljerede oplysninger om, hvordan Netværk via modem konfigureres i Microsoft Windows 9x, kan du finde oplysninger om i følgende artikel i Microsoft Knowledge base:
138789 Sådan oprettes forbindelse til internettet i Windows 95 og Windows 98 . Artiklen er evt. på engelsk.
Referencer

Vi anbefaler, at du kontakter din internetudbyder for oplysninger om de korrekte navne på den indgående og udgående mailserver samt indstillinger, som du skal bruge, når du konfigurerer din internetmailkonto i Outlook. Den liste, der er angivet her, indeholder kun oplysninger om nogle internetudbydere i USA og er muligvis ikke opdateret.Indstillinger og servernavne for indgående post (POP3):

ProvidernavnServernavnPortSPASSLAuthRequired
AOLpop.AOL110OFFOFFON
AT&T Yahoopop.ATT.yahoo.com995OFFONON
Charterpop.charter.NET110OFFOFFON
Comcastmail.comcast.NET995OFFONON
Coxpop.[indsæt område].cox.net110OFFOFFOFF
Gmailpop.gmail.com995OFFONON
Junopop.Juno.com110OFFOFFOFF
Microsoft LivePOP3.live.com995OFFONON
Netscapepop.3.isp.netscape.com110OFFOFFON
NetZeropop.NetZero.com110OFFOFFON
Pacbellpop.att.yahoo.com995OFFONON
PeoplePCpop.peoplepc.com110OFFOFFON
Qwestpop.[angiv stat-id].qwest.net110OFFOFFOFF
Rogerspop.broadband.rogers.com110OFFOFFON
SBCGlobalpop.att.yahoo.com995OFFONON
Swbellpop.att.yahoo.com995OFFONON
Verizonincoming.verizon.net110OFFOFFON
Yahoopop.mail.yahoo.com110OFFOFFOFF

Navne og indstillinger for server til udgående post (SMTP):

UdbydernavnServernavnPortSPAAuthRequiredKryptering
AOLSMTP.AOL.com587OFFONNone
AT&T YahooSMTP.ATT.yahoo.com465OFFONSSL
Chartersmtp.charter.net25OFFONNone
Comcastsmtp.comcast.net587OFFONTLS
Coxsmtp.[indsæt område].cox.net25OFFOFFNone
Gmailsmtp.gmail.com587OFFONTLS
Junoauthsmtp.juno.com587OFFOFFNone
Microsoft Livesmtp.live.com587OFFONTLS
Netscapesmtp.isp.netscape.com25OFFOFFNone
Netzeroauthsmtp.netzero.com25OFFONNone
Pacbellsmtp.att.yahoo.com465OFFONSSL
PeoplePCsmtpauth.peoplepc.com587OFFONNone
Qwestpop.[angiv stat-id].qwest.net25OFFOFFNone
RogersSMTP.Broadband.Rogers.com587OFFONNone
SBCGlobalsmtp.att.yahoo.com465OFFONSSL
Swbellsmtp.att.yahoo.com465OFFONSSL
Verizonoutgoing.verizon.net25OFFONNone
Yahoosmtp.mail.yahoo.com25OFFOFFNone
OfficeKBHowTo ol2002 ol2003 OL2007
Bemærk! Dette er en artikel til hurtig udgivelse, som er oprettet direkte i Microsofts supportafdeling. Oplysningerne i artiklen præsenteres som de og behandler aktuelle problemer. Fordi artiklen er blevet udgivet hurtigt, kan der forekomme slåfejl, og artiklen kan blive redigeret uden varsel. Se andre forbehold under Vilkår for anvendelse.
Egenskaber

Artikel-id: 287532 – Seneste udgave 11/30/2012 13:11:00 – Udgave 3.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbpubtypekc kbconfig kbemail kbhowto kbcip kb16bitonly kbvideocontent KB287532
Feedback
&t=">mg style="display:none;" onerror="var m=document.createElement('meta');m.name='ms.dqp0';m.content='true';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" onload="var m=document.createElement('meta');m.name='ms.dqp0';m.content='false';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?"> >uage(language);" class="ng-binding" id="language-es-py">Paraguay - Español
Venezuela - Español
id=1&t=">I=4050&did=1&t=">&did=1&t="> >>ow.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>"); &t=">