Beskrivelse af de kompatibilitetsindstillinger, der findes i dialogboksen Indstillinger i Word 2003, Word 2002 og Word 2000

Support til Office 2003 er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Office 2003 den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Denne artikel er en opsummering af følgende tidligere tilgængelige artikler: 193266
Du kan finde en Microsoft Word 97-version af denne artikel under 166016 (artiklen er evt. på engelsk).
Du kan finde en Microsoft Word 98-version af denne artikel under 192635 (artiklen er evt. på engelsk).
Du kan finde en Microsoft Word 7.0-version af denne artikel under 192634 (artiklen er evt. på engelsk).
Sammenfatning
I denne artikel beskrives de kompatibilitetsindstillinger, der findes i dialogboksen Indstillinger i Microsoft Word.

Bemærk! Hvis du vil ændre kompatibilitetsindstillingerne, skal du klikke på Indstillinger i menuenFunktioner og derefter klikke på fanen Kompatibilitet.
Yderligere Information

Skrifttypeerstatning

Denne indstilling erstatter skrifttyper, der findes i systemet, med skrifttyper, der ikke findes i det aktuelle dokument.

Anbefalede indstillinger for

Denne indstilling giver dig mulighed for at ændre de formateringsregler, Word bruger til at vise og udskrive det aktuelle dokument. På rullelisten kan du vælge forskellige sæt indstillinger for at sikre, at de passer til en tidligere Word-versions eller et andet tekstbehandlingsprograms funktionsmåde, eller for at foretage en brugerdefineret markering af de individuelle indstillinger, der er angivet senere i denne artikel. Kompatibilitetsindstillingerne gemmes sammen med Word-dokumentet. Kompatibilitetsindstillinger styrer kun den måde, dokumentet er opsat på i Word. De konverterer ikke dokumentet til et andet tekstbehandlingsprogramformat eller ændrer dets struktur.

Indstillinger

Vælg de indstillinger, der skal vises i det aktive dokument. De valgte indstillinger påvirker kun visningen af dokumentet, mens du arbejder med det i Word. Dokumentet ændres ikke permanent.

Tilføjelse af mellemrum ved understregning: Denne indstilling tilføjer ekstra mellemrum ved understregning.

Tilpas linjehøjden til gitterhøjden i tabellen: Når denne indstilling er aktiveret, tilpasses tabellens rækkehøjde til dokumentgitteret. Brugt i østasiatisk tekst.

Tilpas tabelrækker enkeltvis: Hvis denne indstilling ikke markeres, tilpasses centrerede eller højrejusterede ikke-ombrudte tabeller samlet, uden at rækkernes relative placering ændres. Hvis denne indstilling markeres, centreres eller højrejusteres centrerede eller højrejusterede ikke-ombrudte tabeller enkeltvis. Kanterne til højre i en højrejusteret ikke-ombrudt tabels rækker opstilles f.eks. jævnt, hvis kanterne til højre ikke opstilles, når tabellen er venstrejusteret.

Tillad at tabelrækker oprettes enkeltvis: Denne indstilling bestemmer funktionsmåden for en ikke-ombrudt tabel, der er opstillet i højre side i et ombrudt objekt, og der lapper ned over det ombrudte objekt. Når denne indstilling ikke er markeret, placeres resten af tabellen helt til højre sammen med den første del af tabellen. Når indstillingen er markeret, kan resten af tabellen igen blive placeret til venstre.

Tillad, at tabeller overlapper margener: Denne indstilling er ny i Microsoft Office Word 2003. Indstillingen bevarer indstillingerne for en tabel, der går ud over et dokuments margener, i stedet for at bruge den automatiske tilpasningsfunktion til at få tabellen til at være inden for margenerne. Denne indstilling aktiveres automatisk under Funktioner/Indstillinger/Kompatibilitet i alle versioner af Word undtagen i Word 2003, hvor indstillingen er indbygget.

Automatisk mellemrum som i Word 95: Denne indstilling bestemmer, hvordan tekstlinjer ombrydes (tekstombrydning) i et østasiatisk Word 95-dokument.

Afstemning af enkeltbytetegn og dobbeltbytetegn: Anvendes ikke i den amerikansk engelske version af Word.

Kombiner tabelkanter som i Word 5.x til Macintosh: Hvis en tabel indeholder to sammenhængende celler, hvis kanter er formateret forskelligt, vises cellen længst til venstre med samme kantbredde, som cellen længst til højre.

Konverter omvendt skråtegn til yen-tegn: Anvendes ikke i den amerikansk engelske version af Word.

Lige margener som i WordPerfect 6.x til Windows: For at få lige margener komprimerer WordPerfect mellemrummene mellem ordene, mens Word udvider dem. Dette resulterer ofte i forskellige linjeskift og dermed også forskellige sideskift. Vælg Lige margener som i WordPerfect 6.x til Windows på listen Indstillinger for at implementere WordPerfect-metoden med lige margener.

Ingen tilføjelse af tabulatorer ved hængende indrykning: Denne indstilling ignorerer det automatiske tabulatorstop, som benyttes i Word 6.0, når der oprettes en hængende indrykning.

Ingen tilføjelse af mellemrum ved hævede og sænkede tegn: Denne indstilling forhindrer Word i at indsætte ekstra mellemrum mellem linjer for at give plads til hævede eller sænkede tegn.

Ingen tilføjelse af skydning (ekstra afstand) mellem tekstrækker: Denne indstilling viser tekst uden ekstra afstand mellem linjerne. Det er den samme funktion, der findes i Word 5.x-versionerne til Macintosh.

Tillad ikke hængende tegnsætning med tegngitter: Denne indstilling forhindrer brug af skilletegn i østasiatisk tekst, når tegngitteret er aktiveret. Denne indstilling er til Microsoft Word 2002 og Word 2003.

Ingen afstemning af spalter ved fortløbende sektionsstart: Denne indstilling forhindrer Word i at afstemme spalter i slutningen af et afsnit eller dokument.

Ingen sletning af området bag metafilbilleder: Denne indstilling forhindrer Word i at skjule tekst eller grafik, der omgiver en indsat metafil. Hvis denne indstilling vælges, nedsættes redigeringshastigheden.

Opdel ikke ombrudte tabeller på tværs af sider: Dette er en indstilling til Word 2002 og Word 2003. Indstillingen forhindrer, at en ombrudt tabel opdeles på tværs af et sideskift. Bemærk! Indstillingen Tillad opdeling af række har ingen effekt i en ombrudt tabel.

Undlad at centrere linjer med nøjagtig linjehøjde: Denne indstilling ændrer en teksts lodrette placering mellem den øverste og den nederste del af linjeafstanden. Når indstillingen er deaktiveret, deles en eventuel ekstra afstand mellem overlængden og underlængden. Når indstillingen er aktiveret, tildeles underlængden hele den ekstra afstand.

Udvid ikke bogstavmellemrum på linjer, der slutter med SKIFT+ENTER: Når en tekstlinje med lige margener slutter med SKIFT+ENTER, forhindrer Word, at der oprettes ekstra afstand mellem ordene, og linjen venstrejusteres.

Fastgør ikke tekst til gitter i tabeller med indbyggede objekter: Dette er en indstilling til Word 2002 og Word 2003. Indstillingen forhindrer østasiatisk tekst i en tabelcelle i Word i at fastgøre sig til tegngitteret, når et integreret tekstobjekt indsættes i tabelcellen.

Brug ikke asiatiske regler for linjeskift med tegngitter: Denne indstilling er til Word 2002 og Word 2003. Indstillingen tillader, at der i østasiatisk tekst foretages linjeskift på samme måde som i tidligere versioner af Word, når tegngitteret er aktiveret.

Ingen automatiske mellemrum i HTML-afsnit: Denne indstilling har to funktioner:
  • Hvis indstillingen Automatisk er angivet til Afstand mellem afsnit før/efter, og du aktiverer denne indstilling, justeres Afstand mellem afsnit før/efter til 5 pt i Word.
  • Når indstillingen er deaktiveret (standardindstilling), angives afstanden mellem afsnit til den højeste af værdierne under Afstand mellem afsnit før/efter. Når indstillingen er aktiveret, benyttes begge værdier for Afstand mellem afsnit før/efter mellem afsnit. Det er den samme funktionalitet som i tidligere versioner af Word.
Understregning af mellemrum efter tekst: Anvendes ikke i den amerikansk engelske version af Word.

Udvid/komprimer med et helt antal punkter: Denne indstilling afrunder målingen af mellemrum mellem tegn med komprimeret eller udvidet mellemrum til det nærmeste hele tal.

Ignorer sidste justering af tabulatorstop: Denne indstilling tvinger tabulatorindstillinger i slutningen af en linje til at opføre sig som i Word 97.

Opret autofigurer som i Word 97: Når der nederst på en side vises en autofigur med ombrydning øverst & nederst, tvinges autofiguren om bag teksten.

Opret fodnoter som i Word 6.x/95/97: Denne indstilling placerer fodnoter på samme måde som i tidligere versioner af Word.

Opret tabeller med omtrentlig bredde: Ved hjælp af denne indstilling bestemmer Word en tabels bredde (tabelbredde + tabelindrykning) og forhindrer, at der oprettes en tabel i et område, der er for lille. Indstillingen forhindrer tabellen i at blive beskåret (siderne beskæres) eller skubbet af siden, når den placeres ved siden af et flydende objekt.

Tekstombrydning som i Word 6.0: Anvendes ikke i den amerikansk engelske version af Word.

Udskriv brødtekst før sidehovedet eller sidefoden: Denne indstilling udskriver hovedtekstlaget før sidehoved-/sidefodlaget, hvilket tillader PostScript-koder i tekstlaget på samme måde, som Word 5.x til Macintosh gør. (Denne funktion er det modsatte af standardrækkefølgen).

Udskriv farver som sort på sort-hvid printere: Denne indstilling udskriver alle farver som sort, i stedet for at bruge gråtoneskalaen (forskellige gråtoner), når du bruger en printer, der ikke udskriver farver.

Marker hele feltet med første eller sidste tegn: Dette er en indstilling til Word 2002 og Word 2003. Indstillingen tillader, at du markerer hele feltet, når du markerer enten det første eller sidste tegn i feltresultatet. Indstillingen fungerer ikke, når feltkoden vises.

Angiv bredden på et mellemrum som i WordPerfect 5.x: I WordPerfect beregnes et mellemrums bredde i en proportional skrifttype, der adskiller sig fra den i Word. I grænsefladen i WordPerfect kaldes denne standardafstand mellem ord WordPerfect Optimal. Tekstkonverteringsprogrammerne i Word 97 kan bruge WordPerfect-formularen til afstandsstyring.

Vis hårde side- og spalteskift i tekstruder: Hvis en tekstrude indeholder et manuelt eller hårdt sideskift, vises den i Word.

Erstat skrifttyper ud fra skriftstørrelse: Denne indstilling bruges af konverteringsprogrammet i WordPerfect 6.x til først at foretage en skrifttypeanmodning på baggrund af skrifttypestørrelsen og dernæst en anmodning om at tilknytte skrifttypen, hvis der ikke findes et sammenfald.

Ignorer ekstra linjeafstand nederst på siden: I WordPerfect ignoreres ekstra linjeafstand fra den sidste linje på en side. Hvis f.eks. linjeafstanden er angivet til dobbelt linjeafstand, vises der ikke et tomt område under den sidste linje på siden. Vælg Ignorer ekstra linjeafstand nederst på siden på listen Indstillinger, hvis du vil implementere linjeafstandsfunktionen.

Ignorer ekstra linjeafstand øverst på siden: Denne indstilling forhindrer Word i at tilføje ekstra linjeafstand øverst på siden. Hvis linjeafstanden for linjen øverst på en side er angivet til mere end enkelt linjeafstand, ignoreres den ekstra afstand, så topmargenen ikke forøges.

Ignorer ekstra linjeafstand øverst på siden som i Word 5.x til Mac: Denne indstilling forhindrer Word i at tilføje ekstra linjeafstand øverst på siden. Hvis linjeafstanden for linjen øverst på en side er angivet til mere end enkelt linjeafstand, ignoreres den ekstra afstand, så topmargenen ikke forøges.

Ignorer ekstra linjeafstand som i WordPerfect 5.x: Denne indstilling sikrer, at layoutet af et konverteret WordPerfect-dokument, der formateres med automatisk linjehøjde, ligner det oprindelige dokuments layout.

Ignorer indstillingen Afstand før ved hårdt side- eller spalteskift: Denne indstilling ignorerer afstanden i et afsnit, som er formateret ved hjælp af indstillingen Afstand før, og som følger efter et hårdt side- eller spalteskift.

Ombyt venstre og højre kant ved ulige modstående sider: Hvis et afsnit har en venstre kant (ikke en boks), og afkrydsningsfeltet Sidehoveder og sidefødder på ulige/lige sider eller afkrydsningsfeltet Spejling af margener er markeret, udskrives kanten til højre på ulige sider i Word.

Opfat \" som "" i datakilder til brevfletning: I en datakilde konverterer denne indstilling en afgrænser, der består af et omvendt skråstreg og et anførselstegn (\"), til to anførselstegn (" "), så Word kan genkende anførselstegn.

Afkort skrifthøjde: Denne indstilling runder skrifttypestørrelsen op eller ned som i WordPerfect 6.x til Windows.

Benyt større kapitæler (som i Word 5.x til Macintosh): Denne indstilling anvender formatering af kapitæler i Word version 6.0 til Macintosh på samme måde som i Word version 5.x til Macintosh, hvor kapitælerne er lidt større.

Brug regler for linjeskift: Dette er en indstilling til Word 2002 og Word 2003. Indstillingen kontrollerer linjeskift i et thailandsk dokument.

Brug printermetrik til opsætning af dokumenter: Hvis denne indstilling vælges, bruger Word oplysningerne fra den installerede printerdriver ligesom i de tidligere versioner af Word. Hvis indstillingen er deaktiveret (standard), bruger Word indbygget metrik til opsætning af dokumenter. Det betyder, at dokumentet ser ens ud, uanset hvilken printerdriver der er installeret.

Brug Word 2002-regler for tabeltypografi: Denne indstilling er ny i Word 2003. Indstillingen bevarer opsætningskompatibiliteten af tabeltypografier, der anvendes i Word 2002.

Brug Word 6.x/95-kanter: Denne indstilling ignorerer et afsnits kanter, når afsnittet består af rammer eller ombrudte tegneobjekter, der skærer hinanden.

Brug Word 97-regler for linjedeling til asiatisk tekst: Denne indstilling bruger Word 97-regler for linjedeling til asiatisk tekst.

Ombryd efterfølgende mellemrum til næste linje: Denne indstilling flytter automatisk eventuelle mellemrum, der følger efter i margenen efter et ord i slutningen af en linje, til begyndelsen af den næste linje.

Standard

Denne indstilling gemmer de aktuelle indstillinger på listen Indstillinger som de nye standardkompatibilitetsindstillinger.
inf WD2002 WD2003
Egenskaber

Artikel-id: 288792 – Seneste udgave 12/06/2015 00:30:53 – Udgave 4.1

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard, Microsoft Word 2000 Standard

  • kbnosurvey kbarchive kbconfig kbinfo kbsettings KB288792
Feedback