Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Sådan kontrollerer og styrer du kædernes status i Excel 2002 eller Excel 2003

Support til Office 2003 er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Office 2003 den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Denne artikel er tidligere blevet udgivet under DA288940
Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.

DENNE ARTIKEL INDEHOLDER

Sammenfatning
Denne trinvise artikel beskriver, hvordan du kontrollerer kædernes status og bestemmer på basis af den rapporterede status, hvilke handlinger der er behov for. Dialogboksen Rediger kæder i Microsoft Excel indeholder forbedret funktionalitet, der giver bedre styr på kæderne i projektmapperne.

back to the top

Kontroller kæder

En kæde er en reference til en anden projektmappe. Undertiden kaldes den en ekstern reference. En kæde kan også oprettes til et andet program, f.eks. Microsoft Word 2002. Denne type kæde kaldes undertiden en fjernreference. Da data i en anden projektmappe eller et andet program kan ændre sig, er det muligt at kontrollere, hvordan kæderne opdateres.

Du kan kontrollere kædernes status i projektmappen ved at følge disse trin:
  1. Klik på Kæder i menuen Rediger.

    Bemærk! Kommandoen Kæder er ikke tilgængelig, hvis filen ikke indeholder sammenkædede oplysninger.
  2. Klik på Kontroller status for at opdatere status for alle kæder på listen.

    Dette kan tage flere minutter, hvis projektmappen indeholder mange kæder, eller hvis kildeprojektmappen for kæderne findes på en netværksplacering, og netværksforbindelsen er langsom.

    Når statuskontrollen er udført, vises den nuværende status for alle eksisterende kæder i kolonnen Status.
  3. Hvis du vil styre kæderne yderligere, skal du markere kæden og derefter gøre det, der angives i følgende tabel:
       Status               Gør følgende   ----------------------------------------------------------------------   OK                   Gør ikke noget. Kæden fungerer og er                        opdateret.    Ukendt              Klik på Kontroller status for at opdatere status for alle                        kæder på listen.    Ikke tilgængelig       Kæden bruger OLE (Object Linking and Embedding)                        eller DDE (Dynamic Data Exchange). Excel                        2002 kan ikke kontrollere status for denne type                        kæder.   Fejl:               Klik på Skift kilde, og vælg den korrekte   Kilden blev ikke fundet     projektmappe. Kilden kan være blevet flyttet eller                        omdøbt.      Fejl:               Klik på Skift kilde, og vælg derefter den korrekte   Projektmappen blev ikke fundet  projektmappe. Kilden kan være blevet flyttet eller                        omdøbt.   Advarsel:             Klik på Opdater værdier. Kæden blev ikke opdateret, da   Værdierne blev ikke opdateret   projektmappen blev åbnet.    Advarsel:             Klik på Åbn kilde, og beregn projektmappen ved at   Kilden blev ikke           trykke på F9. Projektmappen kan være angivet til manuel   genberegnet         beregning. Du kan angive automatisk beregning ved at klikke på                        Indstillinger i menuen Funktioner, vælge fanen                        Beregning og derefter klikke på Automatisk.    Advarsel:             Nogle navne kan ikke løses, før kildeprojektmappen   Udefineret eller         åbnes. Klik på Åbn kilde, skift   ikke-rektangulært navn tilbage til destinationsprojektmappen, og klik derefter på                        Kontroller status. Hvis dette ikke løser problemet,                        skal du sikre dig, at navnet ikke er stavet forkert eller mangler.                        Skift til kildeprojektmappen, peg på Navn i                        menuen Indsæt, klik på Definer, og led så efter                        navnet.    Advarsel:             Klik på Åbn kilde. Kæden kan ikke opdateres, før   Åbn kilden for at       kilden åbnes.   opdatere værdierne   Kilden er åben       Kilden er åben. Gør ikke noget, medmindre                        der findes fejl i projektmappen.   Værdierne er opdateret       Gør ikke noget. Værdierne er blevet opdateret.   fra filnavnet   Advarsel:             Excel kan ikke bestemme kædens status.   Status kan ikke defineres Kilden indeholder muligvis ingen projektmapper eller er gemt                        i et ikke-understøttet filformat. Klik på Opdater værdier.					
back to the top
Referencer
Yderligere oplysninger om kæder finder du ved at klikke på Microsoft Word Hjælp i menuen Hjælp, skrive kæder i Office-assistenten eller Smart søgning og derefter klikke på Søg for at få vist de fundne emner.

back to the top
OfficeKBHowTo prb XL2002 inf XL2003
Egenskaber

Artikel-id: 288940 – Seneste udgave 12/06/2015 00:33:19 – Udgave 3.1

  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Excel 2002 Standard
  • kbnosurvey kbarchive kbxlslink kbprb kbhowtomaster KB288940
Feedback