Office XP: Installationsprogrammet kan fjerne tidligere versioner af Office

Denne artikel er tidligere blevet udgivet under DA290366
Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Hvis du vil læse en Microsoft Office 2000-version af denne artikel, kan du se 210391.
Symptomer
Under installationen af Microsoft Office XP fjernes tidligere versioner af Office muligvis. Du modtager ingen meddelelser, der informerer dig om dette. Der kan dog vises følgende meddelelse i dialogboksen Vælg installationstype:
Opgrader nu

Opgraderer din installation af Microsoft Office. Installationsprogrammet fjerner tidligere versioner og installerer den nye version med basis i den aktuelle konfiguration.
Årsag
Den tidligere version af Office fjernes automatisk, hvis du klikker på Opgrader nu i dialogboksen Vælg installationstype.
Yderligere Information
Hvis du klikker på Special, Standard eller Komplet i dialogboksen Vælg installationstype, vises dialogboksen Fjern tidligere versioner af Office til sidst. Der vises følgende indstillinger i dialogboksen:
 • Fjern alle tidligere versioner
 • Behold alle tidligere versioner
 • Fjern kun følgende programmer
Alle programmer fra tidligere versioner af Office findes på en liste i denne dialogboks med et afkrydsningsfelt ud for programnavnet.

Office-installationsprogrammet registrerer følgende versioner af Office-programmer som programmer, der fjernes, når du opgraderer til Office XP.
  Programmer  Version  --------------------------------------  Access     2000, 97, 95, 2.0  Excel     2000, 97, 95, 5.0  FrontPage   2000, 98, 97, 1.0  Outlook    2000, 98, 97  PowerPoint   2000, 97, 95, 4.0  Publisher   2000, 98, 97, 3.0, 2.0  Word      2000, 97, 95, 6.0
BEMÆRK: Selvom Microsoft ikke anbefaler denne konfiguration, er det muligt at installere og anvende mere end en version af Office på én computer. Du kan f.eks. installere og bruge både Office XP og Office 2000 på samme computer. Yderligere oplysninger om, hvilke problemer du kan støde på, når du kører flere versioner af Office på samme computer, finder du ved at klikke på artikelnummeret nedenfor og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
218861 OFF2000: Running Multiple Versions of Microsoft Office
Yderligere oplysninger om, hvordan du godkender opgraderingsprodukter, finder du ved at klikke på artikelnummeret nedenfor og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
210437 OFF2000: Products That Qualify for the Microsoft Office Upgrade

Sådan fjernes tidligere versioner af Office

Når du installerer Office, kontrollerer installationsprogrammet, om der er installeret komponenter fra tidligere Office-versioner på computeren. Hvis installationsprogrammet registerer sådanne tidligere komponenter, og du markerer en anden indstilling end Opgrader nu i dialogboksen Vælg installationstype, viser installationsprogrammet dialogboksen Fjern tidligere versioner of Office-programmer.

Hvis du markerer Fjern alle tidligere versioner, fjerner installationsprogrammet de registrerede programmer, der kommer fra tidligere versioner af Office. Det betyder, at unødvendige filer fjernes og ikke optager diskplads på computeren.

Du kan også udvælge programmer fra tidligere versioner af Office, som du vil fjerne, ved at markere Fjern kun følgende programmer og derefter markere afkrydsningsfeltet ud for programnavnet.

Hvis du fjerner ældre Office-komponenter, fungerer andre programmer, der anvender disse ældre komponenter, måske ikke korrekt. Det kan f.eks. være, at du vil installere Office XP, men tidligere har udviklet programmer, der fungerer specifikt med Access 7.0. Det brugerdefinerede program kræver, at Access 7.0 er tilgængeligt efter installation af Office XP. Derfor bør du udføre en specialinstallation af Office XP. Marker Fjern kun følgende programmer, og fjern afkrydsningsfeltet ud for Microsoft Access (og eventuelle andre programmer, du vil beholde).

Sådan beholdes tidligere komponenter

Brug en af følgende metoder til at indstille Office XP og beholde tidligere versioner af Office-programmer på samme computer.

Metode 1: Marker "Behold alle tidligere versioner"

 1. Kør installationsprogrammet til Microsoft Office XP, og marker derefter Special, Standard eller Komplet.
 2. Marker Behold alle tidligere versioner i dialogboksen Fjern tidligere versioner af Office-programmer.
Når installationen er gennemført, vil de ældre Office-programmer være tilgængelige.

Metode 2: Marker "Fjern kun følgende programmer"

Indstillingen Behold alle tidligere versioner er ikke tilgængelig, hvis der allerede er installeret en version af Outlook på computeren, og du forsøger at installere Outlook 2002. Det skyldes, at der kun kan installeres en version af Outlook på en computer. I så fald kan du markere Fjern kun følgende programmer og derefter fjerne markeringen af afkrydsningsfelterne ud for programmer fra tidligere Office-versioner, som du vil beholde.

Sådan installeres tidligere versioner af Office efter installation af Office XP

Hvis du har fjernet tidligere versioner af Office, skal du geninstallere programmerne. Følg disse trin for at gøre det:
 1. Afinstaller Office XP.
 2. Kør installationsprogrammet for hvert af de ældre programmer, og geninstaller dem. Start med den ældste version først, og fortsæt til den nyeste version.
 3. Kontroller, at de ældre programmer fungerer korrekt.
 4. Kør installationsprogrammet til Microsoft Office XP igen, og marker derefter Special, Standard eller Komplet.
 5. Marker Behold alle tidligere versioner i dialogboksen Fjern tidligere versioner af Office-programmer.
Når disse trin er gennemført, vil de ældre programmer og Microsoft Office XP-programmerne være tilgængelige.

Sådan fjernes tidligere Office-programmer efter installation af Office XP

Gør et af følgende for at fjerne tidligere versioner af Office-programmer efter installation af Office XP:
 • Kør installationsprogrammet til hvert af de ældre programmer, og klik derefter på Fjern alle. eller

 • eller Brug guiden Fjernelse af Microsoft Office til at fjerne de ældre komponenter. Følg disse trin:

  1. Dobbeltklik på Offcln.exe i mappen \Filer\Pfiler\Msoffice\Office10 på Office XP-cd'en.
  2. Marker Jeg bestemmer, hvilke Microsoft Office-programmer der skal fjernes i dialogboksen Indstillinger for fjernelse.
  3. Klik på Næste.
  4. Marker det program, du vil fjerne, i kolonnen Programmer, der skal bevares, og klik derefter på <<.
  5. Gentag trin 4 for hvert program, du vil fjerne.
  6. Klik på Næste.
  7. Gennemse listen over filer, der skal fjernes, i dialogboksen Filer, du kan fjerne. Klik på Næste.
  8. Klik på Udfør for at fjerne de valgte programmer.
prb
Egenskaber

Artikel-id: 290366 – Seneste udgave 12/06/2015 00:48:05 – Udgave 2.0

Microsoft Office XP (Installation)

 • kbnosurvey kbarchive kbsetup kbdta kbprb KB290366
Feedback