Word 2002: Del 2: Sådan foretager du fejlfinding ved udskrivningsproblemer i Word

Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Du kan finde en Microsoft Word 2000-version af denne artikel under 304422.
Du kan finde en Microsoft Word 97-version af denne artikel under 254233.

VIGTIGT! Denne artikel indeholder oplysninger om redigering af registreringsdatabasen. Inden du redigerer registreringsdatabasen, skal du tage en sikkerhedskopi af den, og du skal være klar over, hvordan du kan gendanne den, hvis der opstår problemer. Oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer, gendanner og redigerer registreringsdatabasen, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse af Microsoft Windows-registreringsdatabasen
Sammenfatning
Denne artikel er anden del af to Microsoft Knowledge Base-artikler, der indeholder en systematisk fremgangsmåde til fjernelse af udskrivningsproblemer i Microsoft Word. Yderligere oplysninger om første del af denne artikel finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
291336 WD2002: Part 1: How to Troubleshoot Printing Problems in Word


Følgende emner behandles i denne del af artiklen: Følgende emner behandles i første del af denne artikel:
 • Hvilke bestemte fejlmeddelelser kan jeg få vist?
Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
291336 WD2002: Part 1: How to Troubleshoot Printing Problems in Word
Yderligere Information

Sådan løses dokumentafhængige udskrivningsproblemer

Udskrivningsproblemer i Microsoft Word kan være specifikke for bestemte dokumenter og skabeloner. Du har evt. ét eller flere dokumenter, der måske ikke kan udskrives, eller som resulterer i en fejlmeddelelse af en eller anden type. Følg disse trin for at løse lignende problemer:

Trin 1: Kan du udskrive andre Word-dokumenter?

Hvis du har problemer, når du prøver at udskrive et bestemt dokument, skal du lukke det pågældende dokument og derefter forsøge at udskrive et andet dokument.

Hvis du ikke kan udskrive andre dokumenter, skal du oprette et nyt dokument og forsøge at udskrive det. Det gør du ved at følge disse trin:

 1. Luk alle åbne Word-dokumenter.
 2. Klik på Ny i menuen Filer.
 3. Klik på Tomt dokument under fanen Generelt, og klik derefter på OK.
 4. Skriv noget tekst i det nye tomme Word-dokument.
 5. Klik på Udskriv i menuen Filer.
 6. Klik på OK i dialogboksen Udskriv.
Hvis du kan udskrive dette nye dokument, har du indkredset problemet til at være specifikt for bestemte Word-dokumenter. Fortsæt med afsnittet "Trin 3: Opret en ny brugerdefineret skabelon" i denne artikel.

Hvis du ikke kan udskrive det nye dokument, skal du fortsætte med afsnittet "Trin 2: Omdøb skabelonen Normal.dot" i denne artikel.

Trin 2: Omdøb skabelonen Normal.dot

Hvis du ikke kan udskrive det nye Word-dokument, som du har oprettet i trin 1, skal du omdøbe den globale Word-skabelon (Normal.dot). Følg disse trin for at gøre det:
 1. Gør et af nedenstående.
  • Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6:

   1. Afslut Microsoft Word.
   2. Klik på Start, peg på Søg efter, og klik derefter på Filer eller mapper.
   3. Skriv Normal.dot i feltet Navn under fanen Navn og placering. Ret angivelsen i feltet Søg i til drev C: eller Lokale harddiske (C:,D:), hvis du har flere harddiske. Kontroller, at afkrydsningsfeltet Medtag undermapper er markeret, og klik derefter på Søg nu.
   4. For hver forekomst af skabelonen Normal.dot der findes, skal du omdøbe den til Normal.old. Det gør du ved at følge disse trin:
    1. Klik på Normal.
    2. Klik på Omdøb i menuen Filer.
    3. Skriv Normal.old, og tryk derefter på ENTER.
   eller
  • Microsoft Windows Millennium Edition (Me) eller Microsoft Windows 2000:
   1. Afslut Microsoft Word.
   2. Klik på Start, peg på Søg, og klik derefter på Filer eller mapper.
   3. Skriv Normal.dot i feltet Søg efter filer eller mapper med navnet. Ret angivelsen i feltet Søg i til drev C: (eller lokale harddiske, hvis du har flere harddiske).
   4. Klik på Søg nu.
   5. For hver forekomst af skabelonen Normal.dot der findes, skal du omdøbe den til Normal.old. Det gør du ved at følge disse trin:
    1. Klik på Normal.
    2. Klik på Omdøb i menuen Filer.
    3. Skriv Normal.old, og tryk derefter på ENTER.
   eller

  • Microsoft Windows XP:
   1. Afslut Microsoft Word.
   2. Klik på Start og derefter på Søg.
   3. Klik på Alle filer og mapper under Hvad vil du søge efter.
   4. Skriv Normal.dot i Hele eller en del af filnavnet. Ret angivelsen i feltet Søg i til drev C: (eller lokale harddiske, hvis du har flere harddiske).
   5. Klik på Søg.
   6. For hver forekomst af skabelonen Normal.dot der findes, skal du omdøbe den til Normal.old. Det gør du ved at følge disse trin:
    1. Klik på Normal.
    2. Klik på Omdøb i menuen Filer.
    3. Skriv Normal.old, og tryk derefter på ENTER.
 2. Genstart Microsoft Word. Word opretter automatisk en ny Normal.dot-fil.
 3. Skriv noget tekst i det nye tomme Word-dokument.
 4. Klik på Udskriv i menuen Filer.
 5. Klik på OK i dialogboksen Udskriv.
Hvis du kan udskrive det nye Word-dokument, har du indkredset problemet til at være en beskadiget Normal.dot-fil. Du kan nu udskrive nye dokumenter, der er oprettet ud fra den nye globale skabelon (Normal.dot) til det tomme dokument.

Det er dog muligt, at du stadig ikke kan udskrive eksisterende dokumenter, der er blevet oprettet vha. den gamle Normal.dot-fil. I så fald skal du fortsætte til afsnittet "Trin 4: Sådan udskrives det problematiske dokument" i denne artikel for at få en løsning på problemerne med disse dokumenter.

Hvis du ikke kan udskrive dette nye dokument, er der evt. en fejl, der hindrer Microsoft Word i at udskrive. Hvis det er tilfældet, skal du fortsætte med afsnittet "Hvilke andre ting kan jeg prøve?" i denne artikel.

Trin 3: Opret en ny brugerdefineret skabelon

Du kan måske stadig ikke udskrive bestemte Word-dokumenter. Undersøg de problematiske dokumenter for at finde ud af, om de er blevet oprettet vha. samme brugerdefinerede skabelon.

Du kan finde ud af, hvilken skabelon de pågældende dokumenter er oprettet med, ved at følge disse trin:

 1. Åbn et dokument, du ikke kan udskrive.
 2. Klik på Skabeloner og tilføjelsesprogrammer i menuen Funktioner.

  Den skabelon, dokumentet er oprettet med, bør være angivet i feltet Dokumentskabelon.
Hvis den angivne skabelon er Normal.dot, skal du fortsætte med afsnittet "Trin 4: Sådan udskrives det problematiske dokument" i denne artikel for at få en løsning på problemet med dette dokument.

Hvis den angivne skabelon er en helt anden, skal du oprette en ny brugerdefineret skabelon. Det gør du ved at følge disse trin:

 1. Klik på Ny i menuen Filer.
 2. Klik på Tomt dokument under fanen Generelt, og klik derefter på OK.
 3. Indtast og opret skabelonen, som du ønsker den skal fremtræde, i det tomme nye Word-dokument.
 4. Klik på Gem som i menuen Filer.
 5. Skriv et nyt filnavn på den nye brugerdefinerede skabelon i dialogboksen Gem som, ret angivelsen i feltet Filtype til Dokumentskabelon, og klik derefter på Gem.
 6. Klik på Luk i menuen Filer for at lukke den nye brugerdefinerede skabelon.
 7. Klik på Ny i menuen Filer.
 8. Klik på den nye skabelon, du har oprettet, og klik derefter på OK.
 9. Du kan skrive så meget ekstra tekst, du vil, og derefter klikke på Udskriv i menuen Filer.
 10. Klik på OK i dialogboksen Udskriv.
Hvis det dokument, du har oprettet vha. den nye brugerdefinerede skabelon, udskrives korrekt, har du indkredset problemet til primært at være en beskadiget brugerdefineret skabelon. Du skal oprette en ny brugerdefineret skabelon til nye dokumenter.

Men de dokumenter, der er oprettet vha. den beskadigede brugerdefinerede skabelon, kan måske stadig ikke udskrives korrekt. I så fald skal du fortsætte til afsnittet "Trin 4: Sådan udskrives det problematiske dokument" i denne artikel for at få en løsning på problemerne med disse dokumenter.

Trin 4: Sådan udskrives det problematiske dokument

Du er nået til dette trin, fordi du har konstateret, at et beskadiget dokument forhindrer dig i at udskrive dokumentet korrekt.

Prøv en eller flere af følgende fremgangsmåder for at udskrive dokumentet:

 • Prøv at udskrive flere sider. Det gør du ved at følge disse trin:

  1. Klik på Udskriv i menuen Filer.
  2. Klik på Sider i dialogboksen Udskriv, og angiv derefter det interval af sider, du vil udskrive. Skriv f.eks. 1-1. Dermed udskrives den første side af dokumentet.
  3. Hvis denne side udskrives korrekt, skal du gentage udskrivningen og angive det næste interval af sider, der kræves, for at hele dokumentet bliver udskrevet.
  eller
 • Gem det problematiske dokument i RTF-format (Rich Text Format). Det gør du ved at følge disse trin:

  1. Klik på Gem som i menuen Filer.
  2. Skriv et nyt navn på dokumentet i feltet Filnavn i dialogboksen Gem som.
  3. Ret angivelsen i feltet Filtype til RTF-format.
  4. Klik på Gem. Det nye dokument er gemt med filtypenavnet RTF.
  5. Klik på Luk i menuen Filer for at lukke det nye RTF-dokument.
  6. Klik på Åbn i menuen Filer for at åbne det nye RTF-dokument, du lige har gemt.
  7. Klik på Gem som i menuen Filer.
  8. Ret angivelsen i feltet Filtype i dialogboksen Gem som til Word-dokument, og klik derefter på Gem.

   BEMÆRK! Du behøver ikke at skrive et nyt filnavn i feltet Filnavn, fordi du har omdøbt det nye dokument i trin b.
  9. Klik på Luk i menuen Filer for at lukke det nye Word-dokument.
  10. Klik på Åbn i menuen Filer for at åbne det nye Word-dokument, du lige har gemt.
  11. Klik på Udskriv i menuen Filer.
  12. Klik på OK i dialogboksen Udskriv.
  Hvis du kan udskrive det nye dokument, har du løst problemet med det beskadigede dokument. Slet det gamle Word-dokument, der var årsag til udskrivningsproblemet, og arbejd med det nye Word-dokument.

  eller
 • Kopier og indsæt hele Word-dokumentet i en ny Word-fil. Det gør du ved at følge disse trin:

  1. Tryk på CTRL+END for at gå til slutningen af Word-dokumentet.
  2. Tryk på CTRL+SKIFT+HOME for markere hele dokumentet, og gå til begyndelsen af Word-dokumentet.
  3. Klik på Kopier i menuen Rediger.
  4. Klik på Ny i menuen Filer.
  5. Klik på Tomt dokument under fanen Generelt, og klik derefter på OK.
  6. Klik på Sæt ind i menuen Rediger i det nye tomme dokument.
  7. Klik på Udskriv i menuen Filer.
  8. Klik på OK i dialogboksen Udskriv.
  Hvis du kan udskrive det nye dokument, har du løst problemet. Det gamle Word-dokument er beskadiget. Gem det nye Word-dokument, og arbejd med det. Derefter kan du slette det beskadigede dokument.

  eller
 • Kopier og indsæt sektioner af Word-dokumentet i en ny fil. Det gør du ved at følge disse trin:

  1. Marker en del af Word-dokument. Hvis dokumentet indeholder sektioner, skal du ikke markere sektionsskift.
  2. Klik på Kopier i menuen Rediger.
  3. Klik på Ny i menuen Filer.
  4. Klik på Tomt dokument under fanen Generelt, og klik derefter på OK.
  5. Klik på Sæt ind i det nye tomme dokument.
  6. Klik på Udskriv i menuen Filer.
  7. Klik på OK i dialogboksen Udskriv.
  Hvis du kan udskrive det nye Word-dokument, har du indkredset problemet til, at det eksisterende Word-dokument er beskadiget. Gentag disse trin med de næste dele af det beskadigede dokument, og kopier dem ind i det nye Word-dokument. Det kan være en god ide, at kopiere én del ad gangen og udskrive det nye Word-dokument, hver gang du har indsat en del. Dermed sikres det, at du ikke kopierer en beskadiget del til den nye Word-fil.

  VIGTIGT! Du må ikke kopiere og indsætte sektionsskift i det nye Word-dokument, fordi det kan kopiere problemet med ind i det nye dokument.

  Når du har kopieret alle delene af det beskadigede dokument til det nye Word-dokument, skal du gemme det som et Word-dokument under et nyt filnavn. Når du kan udskrive det nye Word-dokument, er det en god ide at slette det gamle beskadigede Word-dokument.
Hvis udførelsen af disse trin stadig ikke gør det muligt at udskrive Word-dokumentet, skal du fortsætte med afsnittet "Hvilke andre ting kan jeg prøve?" i denne artikel.

Tilbage til toppen

Hvilke andre ting kan jeg prøve?

Du er nået til dette afsnit, fordi du ikke kan udskrive nogen dokumenter fra Microsoft Word. Du kan forsøge at bruge en af følgende metoder til at løse problemet.

Geninstaller printerdriveren

En beskadiget printerdriver kan forårsage udskrivningsproblemer i Microsoft Word. I så fald skal du slette og geninstallere printerdriveren. Det gør du ved at følge disse trin:
 1. Afslut alle Windows-programmer.
 2. Klik på Start, peg på Indstillinger, og klik derefter på Printere.

  BEMÆRK! Klik på Start i Microsoft Windows XP, og klik derefter på Kontrolpanel.
 3. Højreklik på den installerede standardprinter, og klik på Slet i den genvejsmenu, der vises.

  Du får vist følgende meddelelse

  Er du sikker på, at printeren skal slettes 'printernavn'?
  hvor 'printernavn' er navnet på den installerede standardprinter.
 4. Klik på Ja.

  Du får måske vist endnu en meddelelse, når du sletter printerdriveren:
  Nogle filer er kun brugt til denne printer. De skal ikke bruges mere. Vil du slette disse filer nu?
 5. Geninstaller printeren, efter at Windows har fjernet den installerede standardprinter og de tilknyttede filer. Det kan du gøre på en af følgende måder:

  • I Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0 eller Windows 2000 skal du dobbeltklikke på Tilføj printer i dialogboksen Printere (klik på Start, peg på Indstillinger, og klik derefter på Printere). Følg vejledningen i guiden Tilføj printer for at geninstallere Windows-printerdriveren.

   eller
  • I Windows XP skal du klikke på Tilføj en printer under Printeropgaver i dialogboksen Printere og faxenheder (klik på Start, og klik derefter på Printere og faxenheder). Følg vejledningen i guiden Tilføj printer for at geninstallere Windows-printerdriveren.

   eller
  • Brug den diskette, du fik leveret af printerproducenten, og installer den i overensstemmelse med installationsvejledningen. Yderligere oplysninger om, hvordan du installerer den printerdriver, der fulgte med printeren, får du ved at kontakte printerproducenten.
  Yderligere oplysninger om, hvordan du kontakter printerproducenten, finder du ved at klikke på et af nedenstående artikelnumre for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K

  60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P

  60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z

Slet nøglen Data under Word

ADVARSEL! Hvis du bruger Registreringseditor forkert, kan der opstå alvorlige problemer, der bevirker, at du skal geninstallere operativsystemet. Microsoft kan ikke garantere, at problemer, der skyldes forkert brug af registreringsdatabasen, kan løses. Brug af Registreringseditor sker på egen risiko.


Udskrivningsproblemerne i Microsoft Word kan være forårsaget af en beskadiget Data-nøgle under Word i Windows-registreringsdatabasen. Hvis det er tilfældet, bliver du nødt til slette nøglen Data. Når du starter Microsoft Word igen, gendanner Word automatisk nøglen Data.

VIGTIGT! Efter at du har slettet nøglen Data, nulstilles visse indstillinger i Microsoft Word til deres standardindstillinger.

Følg disse trin for at slette nøglen Data under Word i Windows-registreringsdatabasen.
 1. Afslut alle Windows-programmer.
 2. Klik på Start, og klik derefter på Kør.
 3. I feltet Åbn skal du skrive Regedit og derefter klikke på OK.
 4. Åbn følgende registreringsdatabasenøgle:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word
 5. Klik på undernøglen Data under nøglen Word.
 6. Klik på Slet i menuen Rediger.

  Du får følgende meddelelse:
  Vil du slette denne nøgle?
 7. Klik på Ja.
 8. Klik på Afslut i menuen Registreringsdatabase.
Efter at du har slettet nøglen Data under Word, skal du starte Microsoft Word igen og forsøge at udskrive Word-dokumentet. Hvis du kan udskrive dokumentet, har du løst problemet.
Tilbage til toppen

Supplerende fejlfindingsressourcer

Yderligere oplysninger om fejlfindingstrin, der kan medvirke til løsning af udskrivningsproblemer, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
128345 Troubleshooting Printing Problems in Windows 95/98/Millennium Ed
163551 Troubleshooting Printing Problems in Windows NT 4.0

260142 Sådan foretages fejlfinding af udskrivningsproblemer i Windows
289506 WD2002: How to use the Troubleshoot Utility
Tilbage til toppen

Supportmuligheder hos Microsoft

Hvis du ikke kan løse problemet, findes der adskillige supportmuligheder, du kan benytte.

Find selv svarene i en fart online

Brug Microsoft Online Support til at søge i Microsoft Knowledge Base og andre tekniske ressourcer for at få hurtige, præcise svar. Du kan også tilpasse webstedet for selv at styre søgningen.

Hvis du vil starte en søgning, skal du gå til følgende websted:

Microsoft Product Support

Kontakt en tekniker hos Microsoft Support, der kan hjælpe dig med dine fejlfindingsproblemer.

Hvis du vil have yderligere oplysninger om, hvordan du får hjælp til fejlfinding i Microsoft Windows, skal du klikke på Emner i Hjælp i menuen Hjælp i Microsoft Stifinder. Dobbeltklik på bogen Fejlfinding under fanen Indhold for at åbne den. Dobbeltklik derefter på bogen Kontakte Microsoft Teknisk Support for at åbne den og se dine supportmuligheder.

Hvis du vil have yderligere oplysninger om at få hjælp til fejlfinding i Microsoft Word, skal du klikke på Om Microsoft Word i menuen Hjælp og derefter klikke på Teknisk support.

Yderligere oplysninger om supporttjenester hos Microsoft finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
102344 Microsoft Product Support Options Q&A

Microsoft Solution Providers

Microsoft Solution Providers er uafhængige virksomheder, der er gået sammen med Microsoft om at bruge teknologien til at løse forretningsproblemer for virksomheder i alle størrelser og brancher.

Hvis du vil finde en Microsoft Certified Partner i USA og Canada, kan du ringe til Microsoft Sales Information Center på telefon (800) 426-9400. Hvis du befinder dig uden for USA, skal du kontakte dit lokale kontor. Du kan finde dit lokale kontor ved at besøge webstedet Microsoft World Wide Offices på:
Tilbage til toppen
OfficeKBHowTo inf
Egenskaber

Artikel-id: 291344 – Seneste udgave 01/30/2014 12:26:01 – Udgave 2.0

Microsoft Word 2002 Standard

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB291344
Feedback