Sådan installeres flere Windows-opdateringer eller -hotfixes med kun én genstart

Sammenfatning
I artiklen beskrives, hvordan du installerer flere Windows-produktopdateringer (f.eks. vigtige opdateringer, sikkerhedsrettelser eller hotfix), som bruger Hotfix.exe (Microsoft Windows NT 4.0) eller Update.exe (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003) med kun én genstart. Artiklen henvender sig til administratorer og IT-fagfolk. Du kan installere Windows-produktopdateringer, der anvender Hotfix.exe eller Update.exe, enten alene eller sammen med Windows (med eller uden en Service Pack).

Bemærk! Den procedure, der beskrives i artiklen, fungerer ikke for produktopdateringer, som ikke bruger Hotfix.exe eller Update.exe som installationsprogram. Internet Explorer-opdateringer til Windows NT 4.0, Windows 2000 og Windows XP bruger f.eks. en INF-baseret installation i stedet for Update.exe. Derfor kan du ikke bruge denne procedure til at installere flere Microsoft Internet Explorer-opdateringer med kun én genstart på Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows XP. Eftersom Internet Explorer-opdateringer til Windows Server 2003 bruger Update.exe som installationsprogram, kan du bruge denne fremgangsmåde til at installere dem.

Yderligere oplysninger om disse emner finder du på følgende Microsoft-websteder:

Windows 2000
Microsoft Windows 2000 Hotfix Installation and Deployment Guide
http://technet.microsoft.com/da-dk/library/cc750542.aspx
Windows XP
Vejledning i installation og implementering af opdateringer til Microsoft Windows XP Service Pack 2
http://technet.microsoft.com/da-dk/library/bb457071.aspx
Windows Server 2003 og Windows XP Professional x64 Edition
Vejledning i installation og implementering af opdateringer til Microsoft Windows Server 2003 og Windows XP 64-bit Edition Version 2003
http://technet.microsoft.com/da-dk/library/cc700814.aspx
Windows Server 2003 Service Pack 1
Installation og implementering af opdateringer til Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
http://technet.microsoft.com/da-dk/library/cc706993(WS.10).aspx
Yderligere Information
En Windows-produktopdatering (f.eks. en vigtig opdatering, en sikkerhedsrettelse eller et hotfix) er en eksekverbar fil (*.exe), der indeholder en eller flere systemfiler, som du kan anvende på Windows for at afhjælpe et bestemt problem. Microsoft Produktsupport uddeler hotfix til kunder, som er alvorligt generet af et bestemt problem. Vigtige opdateringer og sikkerhedsrettelser er opdateringer, som Microsoft anbefaler til alle kunder. Du kan hente vigtige opdateringer og sikkerhedsrettelser fra Windows Update-webstedet, Microsoft Update-webstedet, Microsoft Download Center eller fra andre Microsoft-websteder.

Opdateringer til Windows XP x64 Edition, opdateringer til Windows Server 2003 samt opdateringer til Windows XP og Windows 2000, som er oprettet efter december 2002

Bemærk! Hvis du vil have oplysninger om, hvornår en opdatering er oprettet, skal du kontrollere datoen for Ændret i installationsprogrammet Update.exe eller Hotfix.exe i opdateringspakken.

Hvis du vil installere en opdatering af et Windows-produkt på en enkelt computer, skal du køre opdateringsprogrammet på den computer, du vil opdatere. Hvis du vil installere flere programopdateringer uden at genstarte computeren mellem hver installation, skal du benytte programparameteren /z.

Kommandolinjeparametre til programmet Update.exe

I følgende tabel beskrives de kommandolinjeparametre (eller programparametre), som programmet Update.exe understøtter:
Parameter Beskrivelse ------ ----------- /f Tvinger andre programmer til at lukke, når computeren lukkes. /n Sikkerhedskopierer ikke filer, når hotfix fjernes. /z Genstarter ikke computeren, når installationen er fuldført. /q Bruger installation uden brugerinput. /m Bruger automatiseret installation (Windows 2000). /u Bruger automatiseret installation (Windows XP). /l Viser en liste over hotfix. 
Følgende kodeeksempel er en batchfil, der installerer flere produktopdateringer og sikrer, at de rigtige filer erstattes, efter at computeren er genstartet.
@echo offsetlocalset PATHTOFIXES=E:\hotfix%PATHTOFIXES%\Q123456_w2k_sp4_x86.exe /Z /M%PATHTOFIXES%\Q123321_w2k_sp4_x86.exe /Z /M%PATHTOFIXES%\Q123789_w2k_sp4_x86.exe /Z /M
Bemærk! Funktionaliteten i QChain.exe er inkluderet i alle produktopdateringer til Windows XP x64-udgaver, Windows Server 2003, Windows XP og Windows 2000, der benytter Update.exe, og som er frigivet efter den 18. maj 2001. Der er dog et problem i produktopdateringer, der er frigivet før december 2002, som evt. kan betyde, at forkerte binære filer placeres på computeren under visse omstændigheder. I marts 2003 frigav Microsoft en opdateret version af QChain.exe for at løse dette problem. Yderligere oplysninger om dette problem eller om anskaffelse af det opdaterede værktøj, Qchain.exe, finder du ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
815062 Den korrekte fil installeres ikke, når du sammenkæder flere hotfix (artiklen er evt. på engelsk)

Alle Windows NT 4.0-opdateringer eller Windows XP- og Windows 2000-opdateringer, der er oprettet før december 2002

Bemærk! Hvis du vil finde ud af, hvornår en produktopdatering er oprettet, skal du kontrollere datoen for Ændret i installationsprogrammet Update.exe eller Hotfix.exe i opdateringspakken.

Microsoft har frigivet kommandolinjeværktøjet QChain.exe. Med dette værktøj kan systemadministratorer sammenkæde opdateringer. Når du sammenkæder opdateringer, installerer du flere opdateringer uden at genstarte computeren mellem de enkelte installationer. Uden dette værktøj er den eneste understøttede metode at genstarte computeren efter hver enkelt installation. Værktøjet QChain.exe har følgende fordele:
 • Det forøger servernes køretid, fordi computerne ikke skal genstartes mellem hver enkelt opdateringsinstallation.
 • Det betyder hurtigere installation af flere opdateringer på en enkelt computer.
 • Det fungerer både i Windows 2000 og i Windows NT 4.0.
Bemærk!Funktionaliteten i QChain.exe er inkluderet i alle de opdateringer til Windows XP og Windows 2000, der er blevet frigivet efter den 18. maj 2001. Men der er et problem i de produktopdateringer, som blev frigivet før december 2002, der evt. kan betyde, at forkerte binære filer placeres på computeren under visse omstændigheder. I marts 2003 frigav Microsoft en opdateret version af QChain.exe for at løse dette problem. Yderligere oplysninger om dette problem eller om anskaffelse af det opdaterede værktøj, Qchain.exe, finder du ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
815062 Den korrekte fil installeres ikke, når du sammenkæder flere hotfix (artiklen er evt. på engelsk)

Sammenkædning af opdateringsinstallationer uden QChain.exe er muligvis ikke sikkert

Når du installerer opdateringer, kan en fil ikke overskrives, hvis den er låst eller i brug. Derfor placeres filen i køen for ventende filomdøbninger og bliver erstattet, efter at computeren er genstartet. Dette problem opstår i følgende situation:
 • Du installerer opdatering A og B uden at genstarte computeren mellem installationerne.
 • Begge pakker indeholder filen X. Denne X-fil er i pakke A version 3, mens den i pakke B er version 2. På computeren er X-filen version 1.
 • Når pakke A installeres, placeres dens version af X-filen i køen for ventende filomdøbninger.
 • Når pakke B installeres, placeres dens version af X-filen i køen for ventende filomdøbninger.
 • Når computeren genstartes, installeres pakke B-versionen af X-filen, fordi pakke B blev installeret sidst (den fil, der sidst blev placeret i køen for ventende filomdøbninger, anvendes). Derfor er version 2 blevet installeret i stedet for den forventede version 3.

Hvis tidligere sammenkædede opdateringer installeres, uden at der genstartes

Selvom denne situation sjældent forekommer, er det en god ide at kontrollere, at alle de programrettelser, du tror er installeret, rent faktisk findes på computeren. Det kan du kontrollere ved hjælp af værktøjet Qfecheck.exe. Yderligere oplysninger om Qfecheck.exe finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
282784 Qfecheck.exe kontrollerer installation af hotfix til Windows 2000 og Windows XP (artiklen er evt. på engelsk)
QChain.exe renser nøglen til ventende filomdøbningsfunktioner (Pending File Rename Operations) i registreringsdatabasen for at sikre, at kun den nyeste version af en fil installeres, efter computeren genstartes.

Sådan installeres flere opdateringer med kun én genstart

 1. Kør installationsprogrammet til opdateringen med parameteren -z, som angiver over for installationsprogrammet, at der ikke skal genstartes efter installationen. Tilføj parameteren -m (for at installere uden brugerinput), hvis du ikke vil have vist meddelelser under installationen.

  Installationsprogrammet til opdatering er et af følgende:
  • Pakkens selvudpakkende programfil (for eksempel, Qnnnnnn_w2k_spx_x86_en.exe).
  • Hotfix.exe (hvis du har pakket alle filerne i pakken ud).
 2. Kør QChain.exe, efter at du har installeret alle hotfix.
 3. Genstart computeren.
Du kan også oprette en batchfil for at gøre dette. Denne metode illustreres af følgende eksempel på en batchfil:
@echo offsetlocalset PATHTOFIXES=some path%PATHTOFIXES%\Q123456_w2k_sp2_x86.exe -z -m%PATHTOFIXES%\Q123321_w2k_sp2_x86.exe -z -m%PATHTOFIXES%\Q123789_w2k_sp2_x86.exe -z -m%PATHTOFIXES%\qchain.exe

Sådan får du QChain.exe

Funktionaliteten i QChain.exe er inkluderet i alle de opdateringer til Windows XP og Windows 2000, der er blevet frigivet efter den 18. maj 2001. Men der er et problem i de produktopdateringer, som blev frigivet før december 2002, der evt. kan betyde, at forkerte binære filer placeres på computeren under visse omstændigheder. I marts 2003 frigav Microsoft en opdateret version af QChain.exe for at løse dette problem. Yderligere oplysninger om dette problem eller om anskaffelse af det opdaterede værktøj, Qchain.exe, finder du ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
815062 Den korrekte fil installeres ikke, når du sammenkæder flere hotfix (artiklen er evt. på engelsk)

Kommandosyntaksen for QChain.exe

qchain [logfilnavn]
Den valgfrie parameter [logfilnavn] opretter en fil med et før- og efter-snapshot af nøglen til ventende filomdøbningsfunktioner (Pending File Rename Operations).

Eksempel på output fra QChain.exe

---- Gamle oplysninger i registreringsdatabasen ------
Source:C:\WINNT\inf\acpi.inf
Version: 5.0.2183.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Version: 5.0.2183.1

Source:C:\WINNT\inf\adm_mult.inf
Version: 5.0.2184.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Version: 5.0.2183.1

Source:C:\WINNT\inf\banshee.inf
Version: 5.0.2080.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Version: 5.0.2183.1

---- Nye oplysninger i registreringsdatabasen ------
Source:C:\WINNT\inf\adm_mult.inf
Version: 5.0.2184.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Version: 5.0.2183.1

Begrænsninger ved QChain.exe

Selvom QChain fungerer sammen med de fleste opdateringer til Windows NT 4.0 og Windows 2000, kan QChain.exe måske ikke fungere sammen med opdateringer, der indeholder binære filer, som er angivet i følgende nøgle i registreringsdatabasen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDLLs
Binære filer, der er angivet i denne nøgle i registreringsdatabasen, indlæses i hukommelsen ved start. Når installationsprogrammet til opdateringen kalder funktionen GetFileVersionInfo for den binære fil på denne liste, henviser installationsprogrammet til den binære fil, der allerede er indlæst, og ikke den binære fil, der faktisk findes på destinationsplaceringen.

Eftersom de binære filer, der angives i registreringsdatabasenøglen
KnownDLLs
, indlæses i hukommelsen ved start, skal installationsprogrammet til opdateringen erstatte den binære målfil med den faste binære fil, inden computeren genstarter. Derfor opretter installationsprogrammet ikke en ventende filomdøbningsfunktion (Pending File Rename Operation), der kan erstatte den binære fil ved genstart. Ved opdateringen flyttes den aktuelle binære fil i stedet til en midlertidig placering, den faste binære fil placeres der, hvor den aktuelle binære fil var, og derefter oprettes en ventende filomdøbningsfunktion for at slette den aktuelle binære fil, når computeren genstarter.

QChain har kun indflydelse på ventende filomdøbningsfunktioner, hvor der udføres binære erstatningsfunktioner. QChain har intet at gøre med ventende filomdøbningsfunktioner, der udfører sletningsfunktioner.

Samtlige Windows NT 4.0-opdateringer og alle de Windows 2000-opdateringer, der er før SP2, bruger GetFileVersionInfo til at identificere en filversion. Hvis du installerer to eller flere Windows NT 4.0-opdateringer eller Windows 2000-opdateringer før SP2, og opdateringerne indeholder overlappende KnownDLLs, kontrolleres det ikke, at den nyeste version af den pågældende programrettelse installeres, hvis du bruger QChain til at sammenkæde installationen af disse opdateringer.

Følgende situation viser, hvorfor QChain måske ikke placerer den korrekte binære fil på systemet:
 • Du installerer opdateringspakke A og B, og du genstarter ikke computeren mellem installationerne.
 • Begge pakker indeholder Kernel32.dll, en fil, der findes på listen KnownDLLs. Pakke A indeholder Kernel32.dll version 3, pakke B indeholder Kernel32.dll version 2, og computeren har Kernel32.dll version 1 installeret.
 • Når pakke A installeres, rapporterer GetFileVersionInfo, at computeren har Kernel32.dll version 1. Eftersom pakke A indeholder version 3, identificerer opdateringsinstallationsprogrammet behovet for erstatning af filen.
  • Installationsprogrammet flytter Kernel32.dll version 1 på computeren til en midlertidig placering og opretter en ventende filomdøbningsfunktion (Pending File Rename Operation) for at slette Kernel32.dll-filen fra den midlertidige placering, næste gang computeren genstartes.
  • Kernel32.dll version 3 fra pakke A kopieres til computeren.
 • Når pakke B installeres, rapporterer GetFileVersionInfo stadig, at Kernel32.dll version 1 er installeret på computeren, fordi GetFileVersionInfo læser versionsoplysningerne fra den Kernel32.dll-fil, der er indlæst i hukommelsen. Pakke B har version 2, og dette hotfix identificerer derfor behovet for filerstatning.
  • Installationsprogrammet til opdatering flytter den Kernel32.dll-fil, der nu er på computeren (Kernel32.dll version 3 fra pakke A), til en midlertidig placering og opretter en ventende filomdøbningsfunktion (Pending File Rename Operation) for at slette Kernel32.dll (version 3) fra den midlertidige placering, næste gang computeren genstartes.
  • Kernel32.dll version 2 fra pakke B kopieres til computeren.
 • QChain kører, men der er ingen ventende filomdøbningsfunktioner til filerstatning, og QChain gør derfor ingenting.
 • Fordi pakke B er blevet installeret senest, er Kernel32.dll version 2 fra pakke B placeret korrekt på computeren. Den indlæses derfor i hukommelsen, når computeren genstartes. De ventende filomdøbningsfunktioner (Pending File Rename Operations) sletter både den oprindelige Kernel32.dll version 1 og version 3 af Kernel32.dll fra pakke A. Som resultat findes Kernel32.dll version 2 nu på computeren i stedet for version 3.
Der findes en programrettelse efter SP2 til Windows 2000, hvor GetFileVersionInfo ikke længere anvendes på KnownDLLs, der er indlæst i hukommelsen. I stedet knytter opdateringsinstallationsprogrammet sig til den fil, der faktisk findes på destinationsplaceringen, og kalder derefter GetFileVersionInfo for den tilknyttede fil. Derfor kan du bruge QChain.exe til at sammenkæde Windows 2000-opdateringer efter SP2. Når du gør det, installeres den seneste version af en fil, uanset hvilken rækkefølge opdateringerne installeres i.

Hvis du gennemgår det forrige scenarie og bruger Windows 2000-opdateringer efter SP2, knytter hotfix i pakke B Kernel32.dll-filen fra pakke A til sig og genkender version 3. Version 3 er senere end pakke B's egen Kernel32.dll version 2. Derfor erstatter pakke B ikke den Kernel32.dll, som findes på systemet, og pakke A's Kernel32.dll version 3 er den version, som computeren korrekt anvender, efter computeren genstartes.
QChain sp spsetup spinstall fixes patches updates reboot
Egenskaber

Artikel-id: 296861 – Seneste udgave 09/26/2013 14:10:00 – Udgave 17.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbproductlink kbhotfixserver kbqfe kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev3 kbfile kbgraphxlinkcritical kbinfo KB296861
Feedback