Funktionerne i klienten Fjernskrivebord i Windows XP

Support til Windows XP er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Windows XP den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Denne artikel er tidligere blevet udgivet under DA300698
Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Sammenfatning
Denne artikel beskriver funktionerne i klienten RDP (Remote Desktop Protocol) 5.1, der findes i Windows XP. Disse funktioner er tilgængelige, når klienten tilsluttes en ekstern Windows XP-vært ved hjælp af Forbindelse til Fjernskrivebord.
Yderligere Information
Klik på Start for at bruge Forbindelse til Fjernskrivebord, peg på Programmer, peg på Tilbehør, klik på Kommunikation, og klik derefter på Forbindelse til Fjernskrivebord.

Funktioner:

Omdirigering af netværksprintere

Ved hjælp af omdirigering af netværksprintere kan de netværksprintere, der er installeret på den lokale computer, omdirigeres i sessionen til Fjernskrivebord. Du kan sende udskriftsjob til netværksprinteren uden at skulle foretage konfigurationsændringer eller installere yderligere printere. Denne funktion kan deaktiveres under fanen Lokale ressourcer i klienten Fjernskrivebord.

Omdirigering af lokale drev

Drevene på den lokale computer kan omdirigeres i sessionen, så filerne nemt kan overføres mellem den lokale vært og fjerncomputeren. Drevene omfatter lokale harddiske, diskettedrev og tilsluttede netværksdrev.

Drevene kan vises i Denne computer som "A på Computernavn " og "C på Computernavn " for hvert omdirigeret drev. Hvis f.eks. den lokale computer hedder "WinXP", og drev C på den lokale computer omdirigeres, vises drevet i fjernsessionen som "C på WinXP".

Kopiering og indsættelse af filer

Du kan kopiere og indsætte filer mellem fjernsessionen og den lokale computer eller omvendt ved hjælp af funktionen Kopier og Sæt ind.

Understøttelse af mere end 256 farver

RDP 5.1 giver mulighed for en farvedybde på 15-bit, 16-bit og 24-bit, når du tilslutter til en Windows XP-baseret computer (på betingelse af at det lokale skærmkort kan klare denne skærmdybde).

Omdirigering af lyd

Omdirigering af lyd gør det muligt for klienten at modtage alle de lyde, der afspilles i fjernsessionen (på betingelse af at den lokale computer er udstyret med et lydkort, der fungerer).

Omdirigering af Windows-tastaturkombinationer

Du kan omdirigere Windows-tastaturkombinationer, f.eks. ALT+TAB og CTRL+ESC, hvis du vælger den korrekte indstilling. Denne funktion kan konfigureres under fanen Lokale ressourcer i klienten Fjernskrivebord.

Forbindelsesbjælke

Med forbindelsesbjælken kan du nemt minimere og maksimere en fuldskærmssession til Fjernskrivebord. Hvis nålesymbolet er slået til for forbindelsesbjælken, vises den altid. Hvis nålesymbolet ikke er slået til for forbindelsesbjælken, vises den kun, når du flytter musen op øverst i skærmbilledet. Forbindelsesbjælken kan deaktiveres i afsnittet Visning.


Bemærk venligst: Dette er en oversættelse af en engelsksproget artikel. Det er muligt, at efterfølgende ændringer eller tilføjelser til den originale engelske artikel ikke er indarbejdet i oversættelsen. Informationerne i artiklen er baseret på den engelsksprogede udgave af produktet. Ved oversættelsen er det ikke blevet afprøvet, om informationerne er korrekte i forhold til andre sprogudgaver af produktet. Microsoft stiller informationerne til rådighed uden ansvar for, at de er korrekte eller egnede til et særligt formål og uden noget ansvar for, at oversættelsen er fuldstændig eller korrekt.
Egenskaber

Artikel-id: 300698 – Seneste udgave 12/06/2015 03:08:57 – Udgave 1.0

Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtool KB300698
Feedback