Sådan forøges lukketiden i Windows XP, så processerne kan afsluttes korrekt

Support til Windows XP er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Windows XP den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Denne artikel er tidligere blevet udgivet under DA305788
Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
VIGTIGT: Denne artikel indeholder oplysninger om redigering af registreringsdatabasen. Inden du redigerer registreringsdatabasen, skal du sikre dig, at du ved, hvordan du gendanner den, hvis der opstår problemer. Oplysninger om dette findes i Hjælp-emnet "Sådan gendannes registreringsdatabasen" i Regedit.exe eller Hjælp-emnet "Sådan gendannes en registreringsnøgle" i Regedt32.exe.

Denne artikel indeholder

Sammenfatning
Når Windows lukkes, får hver proces, der kører, som standard 20 sekunder til at rydde op. Hvis en proces ikke reagerer inden for denne timeout-periode, vises dialogboksen "Vent, afslut job eller annuller" ved den pågældende proces, og du bliver spurgt, om du vil vente 20 sekunder mere, stoppe processen eller annullere lukningen.

Tilbage til toppen

Forlænge timeout-perioden

ADVARSEL: Hvis du bruger Registreringseditor forkert, kan der opstå alvorlige problemer, der bevirker, at du skal geninstallere operativsystemet. Microsoft kan ikke garantere, at problemer, der skyldes forkert brug af Registreringseditor, kan løses. Brug Registreringseditor på egen risiko.

Oplysninger om, hvordan du redigerer registreringsdatabasen, finder du i Hjælp-emnet "Ændre nøgler og værdier" i Registreringseditor (Regedit.exe) eller Hjælp-emnerne "Tilføje og slette oplysninger i registreringsdatabasen" og "Redigere registreringsdata" i Regedt32.exe. Bemærk, at du bør sikkerhedskopiere registreringsdatabasen, før du redigerer den. Hvis du kører Windows NT eller Windows 2000, bør du også opdatere reparationsdisketten.

Du kan forlænge denne timeout-periode ved at redigere en værdi i registreringsdatabasen. Standardværdien for timeout (20 sekunder) er gemt i værdien WaitToKillAppTimeout i følgende registreringsdatabasenøgle:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Denne værdi udtrykkes i millisekunder. Du kan bruge Registreringseditor til at ændre værdien og derefter genstarte computeren, så ændringen kan træde i kraft.

BEMÆRK: Som regel er det bedst at undgå at forøge lukketiden. Hvis strømforsyningen til computeren f.eks. forsvinder, kan UPS (Uninterruptible Power Supply) måske ikke levere nok backupstrøm til, at alle processerne og også operativsystemet kan lukkes korrekt. Tilbage til toppen
Egenskaber

Artikel-id: 305788 – Seneste udgave 12/06/2015 04:47:03 – Udgave 1.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB305788
Feedback