Sådan konfigureres indstillingerne for systemfejl og gendannelse i Windows

Support til Windows XP er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Windows XP den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Support til Windows Server 2003 ophørte den 14. juli 2015

Microsoft afsluttede support til Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Sammenfatning
Du kan konfigurere de handlinger, som Windows foretager, når en systemfejl opstår (kaldes også fejlkontrol, systemnedbrud, alvorlig systemfejl eller stop-fejl). Du kan konfigurere følgende handlinger:
 • Skriv en hændelse til systemlogfilen.
 • Giv besked til administratorer (hvis du har valgt administrative meldinger).
 • Placer indholdet af systemhukommelsen i en fil, som avancerede brugere kan bruge til fejlfinding.
 • Genstart automatisk computeren.
Du skal logge på som enten administrator eller medlem af gruppen Administratorer for at kunne fuldføre denne procedure. Hvis computeren er tilsluttet et netværk, kan indstillinger for netværkspolitik forhindre dig i at fuldføre denne procedure.
Yderligere Information

Konfigurer indstillinger for systemfejl og gendannelse

Du kan bruge kontrolpanelet System til at konfigurere indstillingsknap for systemfejl og gendannelse. It-fagfolk kan også konfigurere indstillingerne for systemfejl og gendannelse på lokale computere eller fjerncomputere ved at ændre værdierne i følgende registreringsdatabasenøgle:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl
I nedenstående trin gives registreringsdatabaseværdien for hver indstilling med et eksempel på kommandolinje til ændring af indstillingen på den lokale computer ved at bruge kommandolinjefunktionen (Wmic.exe) til at få adgang til WMI (Windows Management Instrumentation). Se afsnittet Yderligere oplysninger til it-fagfolk i denne artikel for flere oplysninger. Hvis du ønsker at konfigurere indstillinger for systemfejl og gendannelse, skal du følge disse trin:
 1. Højreklik på Denne computer, og klik derefter på Egenskaber.
 2. Klik på fanen Avanceret, og klik derefter på Indstillinger (eller Start og genoprettelse) under Start og Genoprettelse.
 3. Under Systemfejl skal du klikke for at markere de afkrydsningsfelter, som du ønsker at Windows skal udføre, hvis der opstår systemfejl:
  • Indstillingen Skriv en hændelse til systemlogfilen angiver, at hændelsesoplysninger registreres i systemlogfilen. Denne indstilling er som standard aktiveret. På computere, der kører operativsystemserierne Windows 2000 Server eller Windows Server 2003, kan denne funktion ikke slås fra. Windows skriver altid hændelsesoplysninger til systemlogfilen. Angiv DWORD-værdien LogEvent til 0 for at slå denne indstilling fra, når du redigerer registreringsdatabasen på en Windows XP eller Windows 2000 Professional-baseret computer. Skriv f.eks. følgende kommando ud for en kommandoprompt, og tryk derefter på ENTER:

   wmic recoveros set WriteToSystemLog = False
  • Indstillingen Send en administrativ besked angiver, at administratorer får besked om systemfejlen, hvis du konfigurerer administrative beskeder. Denne indstilling er som standard aktiveret. Hvis du vil slå denne indstilling fra, når du redigerer registreringsdatabasen, skal du angive DWORD-værdien SendAlert til 0. Skriv f.eks. følgende kommando ud for en kommandoprompt, og tryk derefter på ENTER:

   wmic recoveros set SendAdminAlert = False

   Yderligere oplysninger om, hvordan du indstiller en besked, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
   310490 Sådan indstilles administrative beskeder i Windows XP. Artiklen er evt. på engelsk.
  • Indstillingen Genstart automatisk angiver, at Windows automatisk genstarter computeren. Denne indstilling er som standard aktiveret. Hvis du vil slå denne indstilling fra, når du redigerer registreringsdatabasen, skal du angive DWORD-værdien AutoReboot til 0. Skriv f.eks. følgende kommando ud for en kommandoprompt, og tryk derefter på ENTER:

   wmic recoveros set AutoReboot = False
 4. Under Skrivning af fejlfindingsoplysninger skal du vælge den type oplysninger, du ønsker Windows skal registrere i en fil til lagring af hukommelse, hvis computeren uventet stopper:
  • Indstillingen (ingen) registrerer ikke oplysninger i fil til lagring af hukommelse. For at angive, at Windows ikke skal registrere oplysninger i en fil til lagring af hukommelse, når du redigerer registreringsdatabasen, skal du angive DWORD-værdien CrashDumpEnabled til 0. Skriv f.eks. følgende kommando ud for en kommandoprompt, og tryk derefter på ENTER:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 0
  • Indstillingen Delvis lagring af hukommelse registrerer den mindst mulige mængde oplysninger, der kan hjælpe med at identificere problemet. Denne indstilling kræver en sidefil på mindst 2 MB på computerens startenhed og angiver, at Windows vil oprette en ny fil, hver gang systemet uventet stopper. Der gemmes en oversigt over disse filer i mappen, der er angivet under Mappe til delvis lagring (%SystemRoot%\Minidump). I Windows XP og Windows Server 2003 bruges filen til delvis lagring af hukommelse sammen med funktionen Windows-fejlrapportering. For at angive, at du vil bruge en fil til delvis lagring, når du redigerer registreringsdatabasen, skal du angive DWORD-værdien CrashDumpEnabled til 3. Skriv f.eks. følgende kommando ud for en kommandoprompt, og tryk derefter på ENTER:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 3

   For at angive, at mappen D:\Minidump skal bruges som mappe til delvis lagring, når du redigerer registreringsdatabasen, skal du angive den udvidelige strengværdi MinidumpDir til D:\Minidump. Skriv f.eks. følgende kommando ud for en kommandoprompt, og tryk derefter på ENTER:

   wmic recoveros set MiniDumpDirectory = D:\Minidump
  • Indstillingen Lagring af kernehukommelse registrerer kun kernehukommelse. Denne indstilling gemmer flere oplysninger end en fil til delvis lagring, men den tager kortere tid at fuldføre end en fil til fuldstændig lagring af hukommelse. Filen gemmes i feltetGem filen (%SystemRoot%\Memory.dmp som standard), og tidligere filer til lagring af kernehukommelse eller filer til fuldstændig lagring af hukommelse overskrives, hvis afkrydsningsfeltet Overskriv eksisterende fil er markeret. Hvis vælger denne indstilling, skal der være en tilstrækkelig stor sidefil på startenheden. Den nødvendige størrelse afhænger af mængden af RAM på computeren (selvom den maksimale pladsmænge, der skal være tilgængelig for lagring af kernehukommelse på et 32-bit system, er 2 GB plus 16 MB; på et 64-bit system er den maksimale pladsmængde, der skal være tilgængelig for lagring af kernehukommelse, størrelsen på RAM plus 128 MB). Den følgende tabel indeholder retningslinjer for størrelse på sidefilen:
   RAM-størrelseSidefilen bør ikke være mindre end
   256 MB – 1.373 MB1,5 gange RAM-størrelsen
   1.374 MB eller større32-bit system: 2 GB plus 16 MB
   64-bit system: størrelsen på RAM plus 128 MB
   For at angive, at du vil bruge en fil til lagring af kernehukommelse, når du redigerer registreringsdatabasen, skal du angive DWORD-værdien CrashDumpEnabled til 2. Skriv f.eks. følgende kommando ud for en kommandoprompt, og tryk derefter på ENTER:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 2

   For at angive, at mappen D:\Dump\Mem.dmp skal bruges som mappe til delvis lagring, når du redigerer registreringsdatabasen, skal du angive den udvidelige strengværdi DumpFile til D:\Dump\Mem.dmp. Skriv f.eks. følgende kommando ud for en kommandoprompt, og tryk derefter på ENTER:

   wmic recoveros set DebugFilePath = D:\Dump\Mem.dmp

   For at angive, at du ikke vil overskrive tidligere filer til lagring af kernehukommelse eller fuldstændig lagring af hukommelse, når du ændrer registreringsdatabasen, skal du angive DWORD-værdien Overskriv til 0. Skriv f.eks. følgende kommando ud for en kommandoprompt, og tryk derefter på ENTER:

   wmic recoveros set OverwriteExistingDebugFile = 0
  • Indstillingen Fuldstændig lagring af hukommelse registrerer indholdet af systemhukommelsen, når computeren uventet stopper. Denne indstilling er ikke tilgængelig på computere med RAM på 2 GB eller mere. Yderligere oplysninger om dette problem finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
   274598 Fuldstændig lagring af hukommelse er ikke tilgængelig på computere med RAM på 2 GB eller mere. Artiklen er evt. på engelsk.
   Hvis du vil vælge denne indstilling, skal du have en sidefil på startenheden, der er tilstrækkelig stor til at indeholde hele den fysiske RAM plus 1 MB. Filen gemmes som angivet i feltet Gem filen (%SystemRoot%\Memory.dmp som standard).

   De ekstra MB kræves til fuldstændig lagring, fordi Windows ud over at lagre hukommelsesindholdet også skriver en overskrift. Overskriften indeholder en crashdump-signatur og angiver værdien for visse kernevariabler. Oplysningerne i overskriften kræver ikke plads på en hel MB, men Windows sorterer sidefiler i intervaller på MB.

   For at angive, at du vil bruge en fil til fuldstændig lagring af hukommelse, når du redigerer registreringsdatabasen, skal du angive DWORD-værdien CrashDumpEnabled til 1. Skriv f.eks. følgende kommando ud for en kommandoprompt, og tryk derefter på ENTER:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 1

   For at angive, at mappen D:\Dump\Mem.dmp skal bruges som mappe til delvis lagring, når du redigerer registreringsdatabasen, skal du angive den udvidelige strengværdi DumpFile til D:\Dump\Mem.dmp. Skriv f.eks. følgende kommando ud for en kommandoprompt, og tryk derefter på ENTER:

   wmic recoveros set DebugFilePath = D:\Dump\Mem.dmp

   For at angive, at du ikke vil overskrive tidligere filer til lagring af kernehukommelse eller fuldstændig lagring af hukommelse, når du ændrer registreringsdatabasen, skal du angive DWORD-værdien Overskriv til 0. Skriv f.eks. følgende kommando ud for en kommandoprompt, og tryk derefter på ENTER:

   wmic recoveros set OverwriteExistingDebugFile = 0.
  Bemærk! Hvis du kontakter Microsoft Produktsupport om en stop-fejl, kan du blive bedt om den fil til lagring af hukommelse, der genereres af indstillingen Skrivning af fejlfindingsoplysninger. Yderligere oplysninger om disse indstillinger for Windows-hukommelseslagringsfiler finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  254649 Oversigt over hukommelseslagringsfiler i Windows Server 2003, Windows XP og Windows 2000. Artiklen er evt. på engelsk.

Yderligere oplysninger til it-fagfolk

Eksemplerne på kommandoer i de ovennævnte procedurer bruger Wmic.exe til at konfigurere indstillingerne for systemfejl og gendannelse i Windows-registreringsdatabasen. Wmic.exe leveres med Windows XP og Windows Server 2003. Wmic.exe leveres ikke med Windows 2000, men du kan køre Wmic.exe på en Windows XP- eller Windows Server 2003-baseret computer for at vælge nogle indstillinger for systemfejl og gendannelse på en fjerncomputer, der er Windows 2000-baseret. Egenskaben DebugInfoType understøttes ikke på Windows 2000-baserede computere. Yderligere oplysninger om funktionen Wmic.exe finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
290216 Beskrivelse af kommandolinjefunktionen Windows Management Instrumentation (Wmic.exe). Artiklen er evt. på engelsk.
Hvis du vil se indstillingerne for systemfejl og gendannelse for den lokale computer, skal du skrive wmic recoveros ud for kommandoprompten, og derefter trykke på ENTER. Hvis du vil se indstillingerne for systemfejl og gendannelse for fjerncomputer på det lokale netværk, skal du skrive wmic /node:"computer_name" recoveros ud for kommandoprompten, og derefter trykke på ENTER. Bemærk, at du for at kunne bruge disse Wmic.exe-eksempler på kommandolinjer skal være logget på computeren ved hjælp af en brugerkonto med administrative rettigheder. Hvis du ikke er logget på computeren ved hjælp af en brugerkonto med administrative rettigheder, skal du bruge parametrene /bruger:user_name og/adgangskode:adgangskode.

Du kan også bruger Registreringseditor eller en anden funktion til at redigere disse registreringsdatabaseværdier på en Windows XP-, Windows 2000- eller Windows 2003-baseret computer.Yderligere oplysninger om redigering af Windows-registreringsdatabasen finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
322756 Sådan sikkerhedskopieres, redigeres og gendannes registreringsdatabasen i Windows XP og Windows Server 2003
322755 Sådan sikkerhedskopieres, redigeres og gendannes registreringsdatabasen i Windows 2000

Fejlfinding

 • Din sidefil skal være på startenheden for at kunne udnytte funktionen Gem filen. Hvis du flytter sidefilen til en anden enhed, skal du flytte den tilbage til startenheden, før du kan bruge denne funktion.
 • Hvis du vælgerLagring af kernehukommelse eller indstillingen Fuldstændig lagring af hukommelse, og du vælger afkrydsningsfeltet Overskriv eksisterende fil, vil Windows altid skrive til det samme filnavn. Hvis du vil gemme enkelte fillagringer, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Overskriv eksisterende fil og ændre filnavnet efter hver stopfejl.
 • Du kan gemme noget hukommelse, hvis du fjerner markeringerne i afkrydsningsfelterne Skriv hændelse til systemlogfilen og Send en administrativ besked. Den gemte hukommelse afhænger af computeren, men disse funktioner kræver typisk cirka 60 til 70 KB.
 • Yderligere oplysninger om, hvordan du konfigurerer din computer til at generere lagringsfiler i forbindelse med test, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  244139 Windows-funktion tillader en Memory.dmp-fil at blive genereret med tastatur. Artiklen er evt. på engelsk.
 • Yderligere oplysninger om værktøjer, du kan bruge til at læse indholdet af en delvis lagring med, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  315263 Sådan læses en fil til delvis lagring, som Windows XP kan oprette med henblik på fejlfinding. Artiklen er evt. på engelsk.
 • Yderligere oplysninger om procedurer til identifikation af årsag til STOP-meddelelse, før du kontakter Microsoft Produktsupport, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  314103 Forberedelse før du kontakter Microsoft, efter du har modtaget en STOP-meddelelse på en på en blå skærm. Artiklen er evt. på engelsk.
Egenskaber

Artikel-id: 307973 – Seneste udgave 12/03/2007 05:42:00 – Udgave 6.4

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowtomaster kbenv KB307973
Feedback