Sådan foretages fejlfinding af scriptfejl i Internet Explorer

Sammenfatning
Websider vises eller fungerer måske ikke korrekt i Internet Explorer, når du modtager scriptfejl. Scriptfejlene kan have forskellige årsager. Se Flere oplysninger om årsagen til problemet.
De metoder, der er angivet i denne artikel, kan hjælpe dig med at foretage fejlfinding af de scriptfejl, der skyldes filer eller indstillinger på din computer.

Hvis du vil løse scriptfejl, der opstår, når du forsøger at udskrive fra Internet Explorer, skal du klikke her.
Løsning
Før du starter
Trin 1: Kontrollér, om scriptfejl opstår på flere websider
Hvis fejlmeddelelsen er det eneste tegn på dette problem, og webstederne ellers fungerer fint, som de skal, skal du sandsynligvis ignorere fejlen. Hvis problemet opstår på én eller to websider, kan det forårsages af disse sider. Hvis du vælger at ignorere fejlene, kan du deaktivere scriptfejlfinding.

Bemærk Hvis dette problem opstår på mere end en eller to sider, må scriptfejlfinding ikke deaktiveres.
Trin 2: Kontrollér, om problemet skyldes filer eller indstillinger på din computer
Brug en anden brugerkonto, browser eller computer til at få vist de websider, der udløste scriptfejlen, for at finde frem til kilden til problemet.

Hvis scriptfejlen ikke opstår, når du får vist websiden via en anden brugerkonto, browser eller computer, kan problemet skyldes filer eller indstillinger på din computer. I denne situation skal du følge metoderne i denne artikel for at løse problemet:
Almindelige metoder
Når du har fuldført hver metode, skal du forsøge at åbne en webside, hvor du tidligere har fået vist en scriptfejl. Hvis du ikke får vist fejlen, er problemet løst.

Du kan desuden også se Video: Sådan foretages fejlfinding af scriptfejl i Internet Explorer.

Metode 1: Kontrollér, at Active-scripting, ActiveX og Java ikke er blokeret i Internet Explorer

Active-scripting, ActiveX og Java er alle involveret i den måde oplysninger vises på en webside på. Hvis disse funktioner blokeres på din computer, kan det afbryde visningen af websiden. Du kan nulstille sikkerhedsindstillingerne i Internet Explorer for at sikre dig, at disse funktioner ikke blokeres. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Start Internet Explorer.
 2. Klik på Internetindstillinger i menuen Funktioner. Hvis du ikke kan se menuen Funktioner, skal du trykke på tasten Alt for at få vist menuerne.
 3. Klik på fanen Sikkerhed i dialogboksen Internetindstillinger.
 4. Klik på Standardniveau.
 5. Klik på OK.
Bemærk! ActiveX-objekter og Java-programmer deaktiveres, når sikkerhedsniveauet i Internet Explorer er sat til Høj.

Et skærmbillede til trin 3, 4 og 5.

Metode 2: Fjern alle midlertidige internetfiler


Hver gang du åbner en browser for at få vist en webside, gemmer computeren en lokal kopi af den pågældende webside i en midlertidig fil. Hvis størrelsen på mappen med midlertidige internetfiler bliver for stor, kan der opstå problemer med visningen, når du åbner websider. Det kan afhjælpe problemet, hvis du jævnligt rydder mappen.
Sådan fjernes alle midlertidige internetfiler til Internet Explorer 11, Internet Explorer 10, Internet Explorer 9 eller Internet Explorer 8
 1. Start Internet Explorer.
 2. Klik på Internetindstillinger i menuen Funktioner. Hvis du ikke kan se menuen Funktioner, skal du trykke på tasten Alt for at få vist menuerne.
 3. Klik på fanen Generelt.
 4. Klik på Slet under Browserdata.
  Et skærmbillede til trin 3 og 4.
 5. Klik for at markere følgende afkrydsningsfelter i dialogboksen Slet browserdata, og klik derefter på Slet:
  1. Midlertidige internetfiler
  2. Cookies
  3. Oversigt
  Et skærmbillede til dette trin
 6. Klik på Luk, og klik derefter på OK for at lukke dialogboksen Internetindstillinger.
Sådan fjernes alle midlertidige internetfiler i Internet Explorer 7
 1. Start Internet Explorer.
 2. Klik på Internetindstillinger i menuen Funktioner.
 3. Klik på fanen Generelt.
 4. Klik på Slet under Browserdata, og klik derefter på Ja, når du bliver bedt om at bekræfte sletningen.
 5. Klik på Slet filer i dialogboksen Slet browserdata under Midlertidige internetfiler, og klik derefter på Ja, når du bliver bedt om at bekræfte sletningen.
 6. Klik på Slet cookies under Cookies, og klik derefter på Ja, når du bliver bedt om at bekræfte sletningen.
 7. Klik på Slet oversigt under Oversigt, og klik derefter på Ja, når du bliver bedt om at bekræfte sletningen.
 8. Klik på Luk, og klik derefter på OK for at lukke dialogboksen Internetindstillinger.
Sådan fjernes alle midlertidige internetfiler i Internet Explorer 6
 1. Start Internet Explorer.
 2. Klik på Internetindstillinger i menuen Funktioner. Hvis du ikke kan se menuen Funktioner, skal du trykke på tasten Alt for at få vist menuerne.
 3. Klik på fanen Generelt.
 4. Klik på Indstillinger under Midlertidige internetfiler.
 5. Klik på Slet filer, og klik derefter på OK.
 6. Klik på Slet cookies, og klik derefter på OK.
 7. Klik på Ryd oversigten under Oversigt, og klik derefter på Ja.
 8. Klik på OK.

Metode 3: Installer den nyeste servicepakke og softwareopdateringer til Internet Explorer

Hvis du ikke allerede har den nyeste servicepakke eller de nyeste softwareopdateringer til Internet Explorer installeret, skal du hente og installere dem. De kan indeholde opdateringer, der kan hjælpe med at løse problemet.
Hvis du vil installere de nyeste softwareopdateringer til alle versioner af Internet Explorer, skal du gå til Windows Update.

Hvis du vil installere Internet Explorer 6 Service Pack 1, skal du desuden klikke på Download Internet Explorer 6 Service Pack 1.
Note! Internet Explorer 6 Service Pack 1 anbefales til systemer, der har Windows-versioner, som er ældre end Windows XP, installeret.
Avancerede metoder
Dette afsnit henvender sig til erfarne computerbrugere. Der er fem metoder, der kan hjælpe med at løse problemet.

Metode 1: Kontroller, at Active Scripting, ActiveX og Java ikke blokeres af et antivirusprogram eller en firewall.

Script, ActiveX-objekter og Java-programmer hjælper med at opbygge den måde, en webside vises på. Hvis disse funktioner blokeres, kan det afbryde visningen af websider.

Hvis du vil fastslå, hvordan du sikrer, at script, ActiveX-objekter og Java-programmer ikke blokeres, skal du se i dokumentationen til den firewall eller det antivirusprogram, du bruger. Foretag derefter de nødvendige ændringer. 

Metode 2: Kontroller, at dit antivirusprogram ikke er indstillet til at scanne mapperne Midlertidige internetfiler eller Hentede programfiler

Hvis et antivirusprogram fortolker et script som en virus og forhindrer kørslen af det, kan der opstå en scriptfejl. Det forhindrer du ved at kontrollere, at antivirusprogrammet ikke scanner mapperne Midlertidige internetfiler og Hentede programfiler.

Hvis du vil finde ud af, hvordan du forhindrer programmet i at scanne disse mapper, skal du se i dokumentationen til det antivirusprogram, du bruger. Foretag derefter de nødvendige ændringer. 

Metode 3: Deaktiver jævn rulning

Hvis du oplever problemer med visning af en video, kan funktionen Jævn rulning forårsage, at et script times forkert. Dette kan generere en scriptfejl.

Du kan deaktivere jævn rulning i Internet Explorer ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Start Internet Explorer.
 2. Klik på Internetindstillinger i menuen Funktioner. Hvis du ikke kan se menuen Funktioner, skal du trykke på tasten Alt for at få vist menuerne.
 3. Fjern markeringen i feltet Brug jævn rulning under fanen Avanceret.
 4. Klik på OK, og afslut derefter Internet Explorer.
Bemærk! Hvis dette løser problemet, skal du kontrollere, om der findes en opdateret driver til dit skærmkort. Kontakt producenten af dit skærmkort eller din computer for at få en opdateret driver.

Metode 4: Deaktiver hardwareacceleration

Mange programmer bruger hardwareacceleration for at øge computerens processer. Hvis indstillingerne for hardwareacceleration er angivet forkert, kan de medføre problemer med visningen, når du vil have vist websider. Du kan slå hardwareacceleration fra for at se om det hjælper med at løse scriptfejlene. Du kan gøre dette ved at følge de relevante trin, der passer til operativsystemet.
Windows 8.1 og Windows 8
 1. Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg. Hvis du bruger en mus, skal du pege i nederste højre hjørne af skærmen og derefter klikke på Søg.
 2. Skriv desk.cpl i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på desk.cpl.
 3. Klik på Avancerede indstillinger.
 4. Klik på fanen Fejlfinding, og flyt derefter skyderen for Hardwareacceleration til Ingen.
  Bemærk! Hvis fanen Fejlfinding ikke findes, understøtter grafikkortet ikke hardwareacceleration. Spring denne metode over.
 5. Klik på OK to gange.
 6. Genstart computeren.
Windows 7
 1. Klik på Start, skriv desk.cpl i boksen Åbn, og tryk derefter på Enter.
 2. Klik på Avancerede indstillinger.
 3. Klik på fanen Fejlfinding, og flyt derefter skyderen for Hardwareacceleration til Ingen.
  Bemærk! Hvis fanen Fejlfinding ikke findes, understøtter grafikkortet ikke hardwareacceleration. Spring denne metode over.
 4. Klik på OK to gange.
Windows Vista
 1. Åbn elementet Skærm i Kontrolpanel. Det kan du gøre ved at klikke på Startknappen Start, skrive desk.cpl i boksen Start søgning og derefter klikke på desk.cpl på listen Programmer.
 2. Klik på Skærmindstillinger, og klik derefter på Avancerede indstillinger.

  Tilladelsen Brugeradgangskontrol Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du skrive adgangskoden eller klikke på Tillad.
 3. Klik på fanen Fejlfinding, og flyt derefter skyderen for Hardwareacceleration til Ingen.
  Bemærk! Hvis fanen Fejlfinding ikke findes, understøtter grafikkortet ikke hardwareacceleration. Spring denne metode over.
 4. Klik på OK to gange.
Windows XP og Windows Server 2003
 1. Klik på Start, skriv desk.cpl i boksen Åbn, og tryk derefter på Enter.
 2. Klik på fanen Indstillinger, og klik derefter på Avanceret.
 3. Klik på fanen Fejlfinding, og flyt derefter skyderen for Hardwareacceleration til Ingen.
  Bemærk! Hvis fanen Fejlfinding ikke findes, understøtter grafikkortet ikke hardwareacceleration. Spring denne metode over.
 4. Klik på OK to gange.
Bemærk! Hvis dette løser problemet, skal du kontrollere, om der findes en opdateret driver til dit skærmkort. Kontakt producenten af dit skærmkort eller din computer for at få en opdateret driver.

Metode 5: Installér den nyeste version af Microsoft DirectX

DirectX kan forbedre visningen af websider. Du kan hente og installere den nyeste version af Microsoft DirectX under Sådan installerer du den nyeste version af DirectX.

Yderligere Information
Deaktiver scriptfejlfinding
Slå meddelelser om hver scriptfejl fra i Internet Explorer (til Internet Explorer 11, Internet Explorer 10, Internet Explorer 9, Internet Explorer 8 og Internet Explorer 7)
 1. Start Internet Explorer.
 2. Klik på Internetindstillinger i menuen Funktioner. Hvis du ikke kan se menuen Funktioner, skal du trykke på tasten Alt for at få vist menuerne.
 3. Klik for at fjerne markeringen i feltet Vis en meddelelse om hver scriptfejl under fanen Avanceret, og klik derefter på OK.Et skærmbillede til dette trin
Slå scriptfejlfinding fra (til Internet Explorer 6)
 1. Start Internet Explorer.
 2. Klik på Internetindstillinger i menuen Funktioner. Hvis du ikke kan se menuen Funktioner, skal du trykke på tasten Alt for at få vist menuerne.
 3. Markér feltet Deaktiver scriptfejlfinding under fanen Avanceret, og klik derefter på OK.
Symptomer, når der opstår en scriptfejl
Når der opstår scriptfejl i Internet Explorer, vises der muligvis fejlmeddelelser, der minder om følgende:
Problemer med denne webside kan forhindre den i at blive vist eller fungere korrekt. I fremtiden kan du få vist denne meddelelse ved at dobbeltklikke på advarselsikonet på statuslinjen.
Hvis du klikker på Vis detaljer, kan du få vist oplysninger om fejlen, der minder om følgende:
Linje: <Line_Number>
Tegn: <Character_Number>
Fejl: <Error_Message>
Kode: 0
URL: http://Webserver/page.htm
Der er opstået en kørselsfejl.
Vil du foretage fejlfinding?
Linje: <Line_Number>
Fejl: <Error_Message>

Der vises muligvis også følgende type advarselsfejlmeddelelse på statuslinjen i Internet Explorer:
Udført, men med fejl på siden.
Flere oplysninger om årsagen til problemet
Problemet opstår, fordi websidens HTML-kildekode ikke fungerer korrekt sammen med scripts på klientsiden, f.eks. Microsoft JScript eller Microsoft Visual Basic-script. Dette problem kan opstå af en eller flere af følgende årsager:
 • Der er fejl i websidens HTML-kildekode.
 • Active-scripting, ActiveX-objekter eller Java-programmer er blokeret på computeren eller på netværket. Det er muligt at konfigurere Internet Explorer eller et andet program, f.eks. et antivirusprogram eller en firewall, til at blokere Active-scripting, ActiveX-objekter eller Java-programmer.
 • Antivirusprogrammet er konfigureret til at scanne mapperne "Midlertidige internetfiler" eller "Hentede programfiler".
 • Computerens scriptmotor er beskadiget eller forældet.
 • Der findes beskadigede mapper med internetfiler på computeren.
 • Skærmkortdriverne er beskadiget eller forældet.
 • DirectX-komponenten på computeren er beskadiget eller forældet.
Bemærk! Serverscripts, såsom Visual Basic-scripts på aktive serversider (ASP), kører på en webserver. Hvis der opstår scriptfejl, som skyldes scriptfejl på serversiden, vises der ikke nogen fejlmeddelelser i Internet Explorer, men det kan medføre, at en side ikke vises eller ikke fungerer korrekt i Internet Explorer. Fejlfindingsoplysningerne i denne artikel gælder for scriptfejl på klientsiden: Kontakt administratoren af webserveren, hvis du har mistanke om, at problemet kan skyldes en scriptfejl på serversiden.
Løs scriptfejl, når du prøver at udskrive fra Internet Explorer
Forældede printerdrivere kan generelt set forårsage problemer, når du udskriver fra Internet Explorer. Du kan løse disse problemer ved at opdatere til den nyeste printerdriver til din printer.

Du kan løse problemet ved at benytte fremgangsmåden i Løs printerproblemer i Windows for at kontrollere printeren og opdatere printerdriveren.
Vigtigt! I nogle tilfælde er en opdateret version af driveren måske ikke tilgængelig via Windows Update. Du skal muligvis gå til producentens websted for at finde og hente den nyeste printerdriver til din printer.

Hvis du oplever dette problem i Internet Explorer 9, skal du prøve metoderne i Du får en scriptfejl og kan ikke udskriver fra Internet Explorer 9.

Og hvis du ikke kan udskrive eller få vist en webside i Internet Explorer, skal du se under Der kan ikke udskrives eller vises udskrifter af en webside i Internet Explorer.
Scriptfejlmeddelelse ved udskrivning fra Internet Explorer
Hvis du forsøger at udskrive en webside i Internet Explorer, kan du få vist en scriptfejl i stil med følgende.
Der opstod en fejl i scriptet på denne side.
Linje: <Line_Number>
Tegn: <Character_Number>
Fejl: <Error_Message>
Kode: 0
URL: res/ieframe.dll/preview.js.
Video: Sådan foretages fejlfinding af scriptfejl i Internet Explorer
Referencer
810395 Scriptfejl, når du bruger Internet Explorer 6

vb scripting error tshoot 181698 q181698 kb181698
Egenskaber

Artikel-id: 308260 – Seneste udgave 12/05/2016 14:53:00 – Udgave 12.0

, , , , Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbresolve kberrmsg kbenv kbprb kbtshoot kbsmbportal kbcip kbvideocontent KB308260
Feedback