Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Sådan foretager du fejlfinding af installationsproblemer, når du opgraderer fra Windows 98 eller Windows Millennium Edition til Windows XP

Support til Windows XP er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Windows XP den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Denne artikel er tidligere blevet udgivet under DA310064
Advarsel! Denne artikel indeholder visse trin, der kan kræve, at du skal ændre BIOS- eller CMOS-indstillingerne. Det kan også være nødvendigt at foretage fysiske ændringer af computerens hardware. Forkerte ændringer af computerens BIOS kan give alvorlige problemer. Microsoft kan ikke garantere, at problemer som følge af ændringer af BIOS, kan løses. Ændring af BIOS-indstillingerne sker på egen risiko. Hvis du har brug for hjælp til nogen af nedenstående trin, kan du kontakte hardwareproducenten, men bemærk, at ændringer af computerens hardware eller BIOS kan medføre, at garantien bortfalder. Hvis du ikke selv vil foretage ændringer af computerens hardware, kan du i stedet lade et servicecenter gøre det.

DENNE ARTIKEL INDEHOLDER

Sammenfatning

INTRODUKTION

Brug de procedurer, der er beskrevet i denne artikel, til at foretage fejlfinding af problemer, når du opgraderer til Microsoft Windows XP fra en af følgende versioner af Microsoft Windows:
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98 - 2. udgave
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
Der findes fejlfindingsmetoder til generelle problemer og til følgende særlige problemer:
 • Du modtager en fejlmeddelelse ved filkopiering, mens installationsprogrammet kører.
 • Installationsprogrammet svarer ikke.
 • Computeren svarer ikke, og der vises en sort skærm.
 • Du modtager en stopmeddelelse, når du kører installationsprogrammet.


Tilbage til toppen

Generel fejlfinding

Hvis der opstår problemer, mens du kører installationsprogrammet, skal du foretage en ren start af computeren. Fejlfinding med ren start henviser til metoder, du kan bruge til at reducere de handlinger, der forekommer som følge af computermiljøet. Mange af de handlinger, der forekommer, når du kører Windows eller et Windows-baseret program, forekommer på grund af drivere, der er i konflikt med hinanden, TSR-programmer (Terminate and Stay Resident) og andre indstillinger, der går i gang, når computeren starter.

Yderligere oplysninger om, hvordan du foretager en ren start af din Windows Me-baserede computer, finder du ved at klikke på følgende artikelnummeret for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
267288 Sådan foretages en ren start i Windows Millennium Edition
Yderligere oplysninger om, hvordan du foretager en ren start af din Windows 98- eller Windows 98 - 2. udgave-baserede computer, finder du ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
192926 Sådan udføres fejlfinding ved ren start af Windows 98
Hvis du har antivirussoftware installeret på computeren, kan de trin til ren start, der henvises til i disse artikler, desuden deaktivere antivirussoftwaren midlertidigt. Det kan dog være en god ide at fjerne softwaren for at undgå eventuelle konflikter, mens installationsprogrammet kører. Du kan også kontakte softwareproducenten, før du fjerner antivirussoftwaren, så du ikke udsætter computeren for virus. Når Windows XP-installationen er fuldført, kan du geninstallere antivirussoftwaren, hvis den er kompatibel med Windows XP.

Bemærk! Du skal måske kontakte softwareproducenten for at finde ud af, om softwaren er kompatibel med Windows XP, eller for at få en version af softwaren, der er kompatibel med Windows XP.

Du modtager en fejlmeddelelse ved filkopiering, mens installationsprogrammet kører

Når du forsøger at installere Windows XP, kan du modtage følgende fejlmeddelelser:
 • c:\$win_nt$.~ls\i386\asms\1000\msft\windows\gdiplus\gdiplus.cat is corrupt; it contains all zero's
 • Installationsprogrammet kan ikke kopiere filen filnavn. Tryk på X for at prøve igen og på Y for at afbryde installationen.

  Bemærk! filnavner pladsholder for den fil, installationsprogrammet ikke kan kopiere.
 • INF-filen Textsetup.sif er beskadiget eller mangler Status 14 INSTALLATIONSPROGRAMMET KAN IKKE FORTSÆTTE
Problemet kan opstå, hvis en af følgende betingelser gælder:
 • Cd'en med Windows XP er ridset, tilsmudset eller snavset. Rens Windows XP-cd'en med en blød klud, sæt den i cd-drevet, og klik på OK.
 • Cd-drevet fungerer ikke korrekt, eller cd'en vibrerer for meget til, at laseren kan læse dataene ordentligt. Yderligere oplysninger om dette problem finder du i dokumentationen til hardwaren eller ved at kontakte cd-producenten.
 • Hvis du bruger flere cd-drev, prøver computeren måske at søge efter filer på det forkerte drev. Hvis hardwaren har en funktion til deaktivering af cd-drev, som ikke bruges, kan du deaktivere de cd-drev, du ikke bruger.
 • Computeren er over-clocket. Da over-clocking er meget hukommelseskrævende, kan der forekomme afkodningsfejl, når du pakker filer fra Windows XP-cd'en ud.
 • Prøv at bruge standardindstillingerne for ur på bundkortet og i processoren. Yderligere oplysninger om, hvordan du gør det, finder du i dokumentationen til hardwaren eller ved at kontakte producenten af bundkortet.
 • Computeren har beskadiget eller ugyldig RAM eller cachehukommelse. Du bruger måske en kombination af EDO- og ikke-EDO-RAM (EDO – Extended Data Out) eller forskellige RAM-hastigheder.

  Afkodningsfejl kan forekomme, selvom Windows synes at køre korrekt. Disse fejl opstår på grund af den yderligere belastning af computeren, der sker, når Windows forsøger at pakke filer ud og få adgang til harddisken.

  Hvis du vil finde ud af, hvordan computerens cachehukommelse kan gøres utilgængelig, mens du kører installationsprogrammet, kan du se i dokumentationen til hardwaren eller kontakte hardwareproducenten.
 • Ultra DMA (Direct Memory Access) er aktiveret i computerens CMOS-indstillinger, og dataene flytter sig for hurtigt.
 • Skift fra DMA-tilstand til PIO-tilstand (Processor Input/Output) for at sænke overførselshastigheden på dataene. Hvis det ikke løser problemet, kan du sænke indstillingerne for PIO-tilstand. Jo højere indstillingerne for PIO-tilstanden er, jo hurtigere foregår dataoverførslen.
 • Du bruger hukommelsesstyring fra tredjepart.
 • Der er virus på computeren.
Hvis du bliver ved med at modtage denne fejlmeddelelse, kan du kopiere mappen i386 fra cd-drevet til harddisken og derefter prøve at køre installationsprogrammet fra harddisken.

Programmet Windows XP Installation svarer ikke

Yderligere oplysninger om fejlfinding af dette problem finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
315323 Windows XP Installation svarer ikke (hænger) i fasen "Forbereder installation". (artiklen er evt. på engelsk)

Computeren svarer ikke, og der vises en sort skærm under opgraderingen.

Når du forsøger at opgradere til Windows XP, kan computeren holde op med at svare, den "hænger", og der vises måske en sort skærm.

Problemet kan skyldes hardware eller software, der ikke er kompatibel med Windows XP.

Sådan løses problemet:
 1. Vent 10-15 minutter på dette sted for at sikre, at computeren ikke fortsætter med at køre installationsprogrammet.
 2. Genstart computeren for at se, om den igen holder op med at svare på det samme sted, mens installationsprogrammet kører. Det kan ske, at installationsprogrammet kommer længere end sidste gang, det holdt op med at svare. Hvis installationsprogrammet kommer længere, kan installationsprogrammet måske fuldføres, hvis du prøver at genstarte computeren adskillige gange.
 3. Genstart computeren, og marker Annuller Windows XP Installation for at vende tilbage til Windows 98 eller Windows Millennium Edition. Hvis du ikke kan vælge Annuller Windows XP Installation, når du genstarter computeren, skal du gå til trin 5.
 4. Når du er kommet tilbage til Windows 98 eller Windows Millennium Edition, skal du fjerne eventuelle antivirusprogrammer og boot manager-programmer (f.eks. GoBack) og derefter foretage en ren start af computeren. Hvis du vil foretage en ren start, kan du læse artiklen vedrørende dit operativsystem, der henvises til tidligere i denne artikel.
 5. Hvis opgraderingen stadig ikke svarer, kan der være problemer med hardwarens kompatibilitet. Du kan forsøge at deaktivere ACPI-funktionen. Når du genstarter computeren, får du mulighed for at trykke på F6 for at tilføje SCSI-drivere fra tredjepart (SCSI – Small Computer System Interface). Tryk på F7 på dette sted. Der vises ingen visuel meddelelse.
 6. Hvis installationsprogrammet stadig ikke svarer, kan du deaktivere unødvendig hardware. Fjern eventuelle USB-enheder, fjern eller deaktiver netværkskort, lydkort og serielle kort, og genstart derefter installationsprogrammet.
 7. Hvis du bliver ved med at modtage denne fejlmeddelelse, kan du evt. skrive til BIOS på bundkortet. Kontakt computerproducenten, eller besøg webstedet for bundkortet for at få oplysninger om, hvordan du gør det.
 8. Hvis en BIOS-opdatering ikke løser problemet, eller hvis du ikke kan få en opdateret BIOS-version til computeren, kan du evt. installere Windows XP med et almindeligt pc-abstraktionslag for hardware (HAL). Det kan du gøre ved at trykke på F7, når du bliver bedt om at trykke på F6, mens programmet Windows XP Installation kører. Du bliver helt præcist bedt om at trykke på F6, når installationsprogrammet genstarter computeren for første gang.Yderligere oplysninger om, hvordan det almindelige pc-HAL gennemtvinges, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  299340 Sådan gennemtvinges et abstraktionslag for hardware under en opgradering eller installation af Windows XP. (artiklen er evt. på engelsk)

Du modtager en fejlmeddelelse eller en stopmeddelelse, mens installationsprogrammet kører

Hvis du modtager en af følgende fejlmeddelelser, kan du finde yderligere oplysninger i den tilsvarende Microsoft Knowledge Base-artikel:
311562 Fejlmeddelelsen "Der opstod en uventet fejl (768) i linje 5118@ind:Xp\Client\Boot\Setup\Setup.c" under installation af Windows XP
311564 Fejlmeddelelsen "Stop 0x0000000A Irql_Not_Less_or_Equal" under opgradering af Windows XP
311442 Fejlmeddelelse: Installationsprogrammet kan ikke fortsætte. Kontakt Microsoft Teknisk Support
De tredjepartsprodukter, der omtales i denne artikel, er produceret af firmaer, som er uafhængige af Microsoft. Microsoft giver ingen garanti, hverken underforstået eller på anden måde, hvad angår disse produkters ydeevne eller pålidelighed.


installation installere hænger dell toshiba compaq gateway sony 524FF58h, 546FF58h, 535FF58h, FF58h, FF, 58h alvorlig undtagelsesfejl alvorlig fejl installation kan ikke fortsætte kontakt microsoft teknisk support
Egenskaber

Artikel-id: 310064 – Seneste udgave 02/21/2006 16:33:13 – Udgave 6.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbhowtomaster kbenv kbtshoot kberrmsg kbsetup KB310064
Feedback