Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Sådan udføres avanceret fejlfinding ved ren start af Windows XP

Support til Windows XP er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Windows XP den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Vigtigt! Denne artikel indeholder oplysninger om redigering af registreringsdatabasen. Inden du redigerer registreringsdatabasen, skal du tage en sikkerhedskopi af den, og du skal være klar over, hvordan du kan gendanne den, hvis der opstår problemer. Oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer, gendanner og redigerer registreringsdatabasen, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse af Microsoft Windows-registreringsdatabasen

I denne artikel

INTRODUKTION
Mange problemer, der kan forekomme på en Windows XP-baseret computer, skyldes et inkompatibelt eller beskadiget program. Du kan fastslå, om dette er tilfældet, ved enten at udføre en ren start eller genstarte Windows uden at starte det pågældende program.

I denne artikel beskrives, hvordan der udføres avanceret fejlfinding via en ren start for at afgøre, om problemet er forbundet med operativsystemets kerne eller med et program, der indlæses i Windows-miljøet.

Yderligere oplysninger om, hvordan du udfører en ren start af computeren, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
310353 Sådan udføres en ren start i Windows XP


Yderligere Information
Fejlfinding via ren start er designet til at isolere et problem med ydeevne. Hvis du vil udføre fejlfinding via ren start, skal du udføre en række handlinger og genstarte computeren efter hver handling (for at afprøve, om handlingen løste problemet).

Protokollen for fejlfinding via ren start omfatter følgende trin:
 1. Genstart i fejlsikret tilstand eller i fejlsikret tilstand med netværksunderstøttelse
 2. Fjern usignerede drivere
 3. Fjern registreringsdatabaseposter
 4. Test brugerprofiler
 5. Deaktiver tredjepartstjenester
 6. Fjern programmer

Sådan genstartes der i fejlsikret tilstand eller i fejlsikret tilstand med netværksunderstøttelse (artiklen er evt. på engelsk)

Hvis du vil udføre fejlfinding af potentielle miljøproblemer, skal du først genstarte computeren i fejlsikret tilstand eller fejlsikret tilstand med netværksunderstøttelse. Hvis der er problemer med et program, der ikke er afhængigt af netværksforbindelse, er fejlsikret tilstand passende. Hvis der er problemer med et netværksprogram, og du bruger en netværksadapter til at oprette forbindelse til et netværk, kan fejlsikret tilstand med netværksunderstøttelse give dig mulighed for at teste netværksprogrammet, herunder browserproblemer.

Bemærk!Du kan ikke bruge fejlsikret tilstand med netværksunderstøttelse, når du bruger en forbindelse via modem eller pc-kort til et netværk, fordi modemdrivere og drivere til pc-kort ikke indlæses i fejlsikret tilstand eller i fejlsikret tilstand med netværksunderstøttelse.

Hvis du starter computeren i fejlsikret tilstand eller i fejlsikret tilstand med netværksunderstøttelse, og du kan udføre en handling, som du tidligere havde problemer med, ligger problemet sandsynligvis i miljøet.

Bemærk! I Windows XP kan du udføre en ren start ved hjælp af systemkonfigurationsprogrammet (Msconfig.exe).

Yderligere oplysninger om systemkonfigurationsprogrammet finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
310560 Sådan foretages fejlfinding vha. Systemkonfigurationsprogram i Windows XP
Se afsnittet "Sådan fjernes registreringsdatabaseposter" for at få oplysninger om, hvordan der fastslås, hvilke programkomponenter, der kan forårsage problemet.

Bemærk!Du kan muligvis ikke teste visse handlinger i fejlsikret tilstand, fordi ikke alle tjenester og enheder indlæses i fejlsikret tilstand eller fejlsikret tilstand med netværksunderstøttelse. Du kan f.eks. ikke teste multimedieproblemer, der omfatter lyd, og du kan heller ikke teste problemer med standby og dvale i fejlsikret tilstand.

Hvis du starter computeren i fejlsikret tilstand eller i fejlsikret tilstand med netværksunderstøttelse, og problemet stadig forekommer, kan årsagen stadig være miljømæssig. Mange funktions- eller filterdrivere, som installeres af tredjepartssoftware, kan fortsat indlæses i fejlsikret tilstand. Derfor kan det være nødvendigt at tage yderligere trin for at teste og fjerne tredjepartsdrivere i fejlsikret tilstand.

Følg disse trin for at starte computeren i fejlsikret tilstand:
 1. Udskriv disse anvisninger, før du går til trin 2.De vil ikke være tilgængelige, efter du har lukket computeren i trin 2.
 2. Genstart computeren.
 3. Tryk på F8-tasten. På en computer, der er konfigureret til at starte flere operativsystemer, kan du trykke på F8, når menuen Start vises.
 4. Brug piletasterne til at vælge en indstilling for fejlsikret tilstand, og tryk derefter på ENTER.

  Bemærk!NUM LOCK-funktionen skal være slået fra, før piletasterne på det numeriske tastatur virker.
 5. Hvis systemet har dual boot eller multiple boot, skal du bruge piletasterne til at vælge den installation, du vil have adgang til, og derefter trykke på ENTER.
I fejlsikret tilstand har du kun adgang til grundlæggende filer og drivere (f.eks. mus, skærm, tastatur, lagerenheder, grundlæggende video, standardsystemtjenester og ingen netværksforbindelser). Du kan vælge mellem følgende indstillinger:
 • Indstillingen Fejlsikret tilstand med netværk indlæser alle disse filer og drivere og de tjenester og drivere, der kræves for at bruge netværk.
 • Indstillingen Fejlsikret tilstand med kommandolinje er den samme som fejlsikret tilstand bortset fra, at der vises en kommandolinje i stedet for den grafiske brugergrænseflade (GUI).
 • Indstillingen Sidste kendte fungerende konfiguration starter computeren ved hjælp af de registreringsdatabaseoplysninger, der blev gemt ved sidste lukning af computeren.
Fejlsikret tilstand bidrager til at diagnosticere problemerne. Hvis et symptom ikke vises igen, når du starter i fejlsikret tilstand, kan du udelukke standardindstillingerne og det mindst mulige antal drivere som mulige årsager. Hvis en nytilføjet enhed eller en ændret driver forårsager problemer, kan du bruge fejlsikret tilstand til at fjerne enheden eller fortryde ændringen.

Der er tilfælde, hvor fejlsikret tilstand ikke kan hjælpe dig. Fejlsikret tilstand kan f.eks. ikke hjælpe dig, når Windows-systemfiler, der kræves for at starte computeren, er beskadigede. I så fald kan genoprettelseskonsollen hjælpe dig.

Sådan fjernes usignerede drivere (artiklen er evt. på engelsk)

Alle drivere, der er inkluderet i Windows XP, bruger digitale signaturer til at bekræfte, at de er testet af Windows Hardware Quality Labs (WHQL). Mange tredjepartsprogrammer, der er skrevet til Windows XP, skal installere yderligere drivere, der ikke er testet af WHQL. Derfor kræver de ikke en digital signatur.

Bemærk!Nogle tredjepartsleverandører har værktøjer, de kan bruge til at generere en gyldig digital signatur, selv om disse produkter ikke er testet af WHQL. Den følgende procedure kan ikke bruges til at bestemme, om der er installeret sådanne drivere.

Windows XP omfatter et værktøj til verificering af filsignaturer (Sigverif.exe). Du kan bruge dette værktøj til at finde alle filer på din computer, som ikke er digitalt signerede. I forbindelse med fejlfinding via ren start i Windows XP behøver du kun teste filerne i mappen %Windir%\System32\Drivers.

Følg disse trin for at bruge værktøjet Sigverif.exe:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv sigverif i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 2. Klik på Avanceret, klik på Søg efter andre filer, der ikke er signeret digitalt, klik på Gennemse, find mappen Windows\System32\Drivers, og klik derefter på OK to gange.
 3. Klik på Start.
Når Sigverif.exe er udført, vises en liste over alle usignerede drivere, der er installeret på din computer.

Bemærk!Mange skærmdrivere er ikke digitalt signeret. De følgende trin kan forårsage problemer med din videoopløsning. Disse problemer kan forhindre dig i at starte computeren.

Listen over alle signerede og usignerede drivere, som findes med værktøjet Sigverif.exe, er placeret i filen Sigverif.txt i mappen %Windir% (normalt mappen Winnt eller Windows). Alle usignerede drivere er mærket "Usigneret".

Når du har afgjort, hvilke drivere er usignerede, skal du oprette en mappe, hvortil de usignerede drivere skal flyttes. Normalt er SysDriverBak et let mappenavn at huske.

Flyt de ikke-signerede drivere, genstart computeren (uden de ikke-signerede drivere i mappen Windows\System32\Drivers), og test derefter programmet eller andre funktioner for at se, om de samme fejlmeddelelser eller problemer forekommer.

Bemærk! Da de fleste driverfiler er knyttet til registreringsdatabaseposter, der endnu ikke er ændret, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
Mindst én driver eller tjeneste kunne ikke startes...
Hvis problemet ikke længere forekommer, forårsages problemet af en usigneret tredjepartsfilter- eller funktionsdriver. En funktionsdriver er en driver, der bruges til at indlæse en bestemt enhed, der bruger én af computerbusserne. En filterdriver indlæses på et niveau over eller under en funktionsdriver for at tilføje eller ændre funktionsmåden af funktionsdriveren.

Brug en af følgende metoder til at bestemme, hvilken usigneret driver der forårsager problemet:
 • Læg drivere, der er relateret til samme program eller enhed, tilbage i mappen Windows\System32\Drivers i samme test.
 • Læg den øverste halvdel af driverne tilbage i mappen Windows\System32\Drivers i samme test.
Den første teknik er generelt bedre til at bestemme årsagen til et problem, men du kan muligvis ikke afgøre, hvilke drivere det drejer sig om. Når du har afgjort, hvilken driver der forårsager problemet, kan du enten fjerne driveren eller programmet, deaktivere driveren eller slukke for tjenesten.

Følg disse trin for at deaktivere en tjeneste:
 1. Klik på Start, og klik derefter på Kør.
 2. Indtast %systemroot%\system32\services.msc /s, og klik derefter på OK.
 3. Dobbeltklik på enheden, klik på Deaktiveret på listen Starttype, og klik derefter på OK.
 4. Genstart computeren.
Søg efter drivere eller andre programopdateringer, eller erstat softwaren eller driveren med et program eller driver, der er skrevet specielt til Windows XP.

Følg disse trin for at deaktivere en driver:
 1. Klik på Start, og klik derefter på Kør.
 2. Indtast %systemroot%\system32\compmgmt.msc /s, og klik derefter på OK.
 3. Klik på Enhedshåndtering.
 4. Dobbeltklik på enheden, klik på Brug ikke denne enhed (deaktiver) på listen Brug af enheden, og klik derefter på OK.
 5. Søg efter en opdateret driver til enheden fra producenten.
Oplysninger om, hvordan du kontakter producenten af programmet, finder du ved at klikke på et af nedenstående artikelnumre for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
65416 Tredjepartsleverandører af hardware og software, kontaktliste A-K (artiklen er evt. på engelsk)

60781 Tredjepartsleverandører af hardware og software, kontaktliste L-P (artiklen er evt. på engelsk)

60782 Tredjepartsleverandører af hardware og software, kontaktliste Q-Z (artiklen er evt. på engelsk)
Oplysninger om kontakt til tredjepart er taget med for at gøre det lettere for dig at finde den ønskede tekniske support. Disse kontaktoplysninger kan ændres uden varsel. Microsoft kan ikke garantere, at kontaktoplysningerne vedrørende tredjepart er nøjagtige.

Bemærk! Det er ikke alle enheder og tjenester, der er nævnt i Windows XP-brugergrænsefladen.

Hvis enheden eller tjenesten ikke er tilgængelig i Windows XP-brugergrænsefladen, kan du bruge genoprettelseskonsollen til at deaktivere driveren eller tjenesten.

Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
314058 Beskrivelse af Windows XP Genoprettelseskonsol

Sådan fjernes registreringsdatabaseposter (artiklen er evt. på engelsk)

Advarsel! Hvis du bruger registreringseditoren forkert, kan der opstå alvorlige problemer, som bevirker, at du skal geninstallere operativsystemet. Microsoft kan ikke garantere, at problemer, der skyldes forkert brug af registreringseditoren, kan løses. Brug af registreringseditoren sker på egen risiko.

Hvis der ikke længere er problemer, når du kører programmer i fejlsikret tilstand, forårsages problemet sandsynligvis af programmer, der indlæses, mens Windows XP-computeren starter.

Programmer, der er del af startprocessen for Windows XP, findes normalt på en af følgende placeringer:
 • Mappen Start i menuen Programmer.
 • Linjen Kør for alle brugere i registreringsdatabasen.
 • Linjen Kør for bestemte brugere i registreringsdatabasen.
 • Linjen Indlæs for alle brugere i registreringsdatabasen.
Bemærk! Da registreringsdatabasen er placeringen for alle computer- og programindstillinger for Windows XP, skal du huske at sikkerhedskopiere registreringsdatabasen og bestemte poster i registreringsdatabasen for det tilfælde, at du ikke kan starte computeren igen efter at have redigeret registreringsdatabasen. Brug Sikkerhedskopiering til Windows til at sikkerhedskopiere Windows XP-registreringsdatabasen, og udfør derefter en fuld systemsikkerhedskopiering, herunder af systemtilstanden.

Bemærk! Funktionen Sikkerhedskopiering findes ikke i standardinstallationen af Windows XP Home Edition. Ikonet Sikkerhedskopiering er ikke vist i menuen Start i Windows XP Home Edition. Sikkerhedskopiering er heller ikke angivet under Tilføj/ fjern programmer i Windows XP Home Edition.

Yderligere oplysninger om, hvordan du installerer Sikkerhedskopiering til Windows XP Home Edition, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
302894 Sådan installeres Sikkerhedskopiering fra cd-rom'en i Windows XP Home Edition
Følg disse trin for at sikkerhedskopiere systemtilstandsdata:
 1. Klik på Start, peg på Alle programmer (eller Programmer), peg på Tilbehør, peg på Systemværktøjer, og klik derefter på Sikkerhedskopi.
 2. Klik på Avanceret tilstand.
 3. Klik på fanen Sikkerhedskopi, og klik derefter for at markere afkrydsningsfeltet Systemtilstand.
 4. Klik på Start sikkerhedskopiering.
Denne metode sikkerhedskopierer systemtilstandsdata sammen med alle andre data, du har valgt til den aktuelle sikkerhedskopiering.

Yderligere oplysninger om, hvordan systemregistreringsdatabasen sikkerhedskopieres, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
240363 Sådan bruges Sikkerhedskopiering til at sikkerhedskopiere og gendanne systemtilstanden i Windows 2000 (artiklen er evt. på engelsk)
Ikonerne i mappen Start indlæses fra to placeringer. Følg disse trin for at fjerne disse punkter:
 1. Højreklik på Start, og klik derefter på Stifinder.
 2. Find og marker den følgende mappe, og klik derefter på Klip i menuen Rediger:
  Documents and Settings\All Users\Menuen Start\Programs\Start
 3. Opret en mappe med navnet SysDriversBak på skrivebordet, opret en mappe med navnet UserStartup i denne mappe, åbn mappen UserStartup, og klik derefter på Indsæt i menuen Rediger.
 4. Gentag trin 1 og 2, og find derefter mappen All Users\Menuen Start\Programs\Start.
 5. Klik på Klip i menuen Rediger, find og klik på mappen SysDriversBak på skrivebordet, opret en mappe med navnet AllUsersStartup, og klik derefter på Indsæt.
Følg disse trin, hvis du vil fjerne værdier for linjen Kør i registreringsdatabasen for alle brugere:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv regedit, og klik derefter på OK.
 2. Find og klik på følgende nøgle i registreringsdatabasen:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. Klik på Eksporter i menuen Filer.
 4. Find mappen SysDriversBak, som du oprettede, indtast HKLMRun i feltet Filnavn, og klik derefter på Gem.
 5. Højreklik på hver enkelt værdi i højre rude, bortset fra værdien Standard, klik på Slet, og klik derefter på Ja for at bekræfte.
 6. Få vist de tilhørende nøgler RunOnce og RunOnceEx for at afgøre, om et program ikke blev helt installeret, og gentag derefter trin 3 til og med 5, hvor du gemmer med forskellige navne for at afspejle nøglerne RunOnce og RunOnceEx.
Følg disse trin, hvis du vil fjerne værdier for linjen Kør i registreringsdatabasen for den brugerkonto, du er logget på med:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv regedit, og klik derefter på OK.
 2. Find og klik på følgende nøgle i registreringsdatabasen:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. Klik på Eksporter i menuen Filer.
 4. Find mappen SysDriversBak, som du oprettede, indtast HKCURun i feltet Filnavn, og klik derefter på Gem.
 5. Højreklik på hver enkelt værdi i højre rude, og klik derefter på Slet.
 6. Få vist den tilhørende nøgle RunOnce for at se, om et program ikke blev installeret helt, og gentag trin 3 til og med 5, men rediger navnet, så det afspejler RunOnce.
Følg disse trin for at fjerne værdidata under Indlæs:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv regedit, og klik derefter på OK.
 2. Find og klik på følgende nøgle i registreringsdatabasen:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
 3. Klik på Eksporter i menuen Filer i højre rude. Hvis værdien load indeholder nogle værdidata, skal du finde og klikke på mappen SysDriversBak, indtaste HKCUload i feltet Filnavn og derefter klikke på Gem.
 4. Dobbeltklik på værdien load i højre rude, fjern værdien i feltet Værdidata, og klik derefter på OK.
 5. Genstart computeren, og afprøv derefter.
Hvis problemet ikke længere opstår, kan du flette de fjernede værdier i følgende rækkefølge:
 1. Startikoner fra både gruppen All Users og den brugerkonto, du er logget på med.
 2. HKCURun
 3. HKLMRun
 4. HKCUload
Bemærk! Hvis du vil flette værdierne, kan du dobbeltklikke på .reg-filen i Windows Stifinder eller Denne computer for automatisk at importere. Når du gør dette, bedes du om at bekræfte, at du vil flette data i registreringsdatabasen. Klik på Ja for at starte fletningen. Når filen er flettet til registreringsdatabasen, vises en meddelelse om vellykket fletning. Hvis filen har forkert syntaks, og fletningen ikke lykkes, vises en fejlmeddelelse, der forklarer, at filen ikke er et registreringsdatabasescript, og ikke kan importeres til registreringsdatabasen.

Følg disse trin for at føje ikoner til menuen Start:
 1. Klik på Start, peg på Alle programmer (eller Programmer), peg på Tilbehør, og klik derefter på Windows Stifinder.
 2. Find og klik på mappen SysDriversBak, som du oprettede tidligere, åbn mappen AllUsersStartup, klik på Marker alt, og klik derefter på Kopier i menuen Rediger.
 3. Find og klik på følgende mappe, og klik derefter på Indsæt:
  Documents and Settings\All Users\Menuen Start\Programs\Startup
 4. Find og klik derefter på mappen SysDriversBak\UserStartup, og klik derefter på Kopier i menuen Rediger.
 5. Find og klik på følgende mappe, og klik derefter på Indsæt:
  Documents and Settings\brugernavn\Start Menu\Programs\Startup
  Hvor brugernavn er navnet på brugeren, du har logget på som.
 6. Genstart computeren, og test derefter.

Sådan testes brugerprofiler

En brugers specifikke oplysninger kan være beskadiget, men andre brugere af samme computer har muligvis ingen problemer. Hvis du vil fastslå, om dette er tilfældet, skal du logge på som en anden bruger, eller oprette en ny brugerkonto og derefter teste logon.

Bemærk! Et program virker muligvis kun korrekt, når du logger på med standardadministratorkontoen. Denne funktionsmåde kan forekomme med ældre programmer.

Hvis standardadministratorprofilen bliver beskadiget, skal du geninstallere Windows XP for at løse problemet.

Alle brugerspecifikke konfigurationsoplysninger (der vises i registreringsdatabasenøglen
HKEY_CURRENT_USER
) er gemt i filen Ntuser.dat i mappen Documents and Settings\brugernavn.

Sådan deaktiveres tredjepartstjenester

Hvis du vil forhindre eller omgå problemer, kan det være nødvendigt at deaktivere installerede tredjepartstjenester. Fejlsikret tilstand og Fejlsikret tilstand med netværk indlæser ikke tredjepartstjenester. Hvis fejlsikret tilstand fungerer, kan problemet være forårsaget af en tredjepartstjeneste, der indlæses.

I følgende tabel findes en delvis liste over grundlæggende operativsystemtjenester, der indlæses. Listen varierer dog i forhold til de tjenester, der er installeret, og den version af Windows XP, du bruger.

TjenesteBeskrivelseStarttilstand
AdvarselstjenesteAdvarselstjenesteAutomatisk
AppMgmtProgramadministrationManuel
ClipSrvUdklipsbogManuel
EventSystemCOM+-hændelsessystemManuel
BrowserComputerbrowserAutomatisk
DHCPDHCP-klientAutomatisk
DfsDistribueret filsystemAutomatisk
TrkWksDistributed Link Tracking ClientAutomatisk
TrkSrvDistributed Link Tracking ServerManuel
MSDTCDistributed Transaction CoordinatorAutomatisk
DNSCacheDNS-klientAutomatisk
EventLogHændelseslogAutomatisk
FaxFaxtjenesteDeaktiveret
NtFrsFilereplikeringManuel
IISADMINTjenesten IIS AdminAutomatisk
cisvcIndekseringstjenesteManuel
SharedAccessDeling af internetforbindelse (Firewall)Manuel
PolicyAgentIPSEC Policy Agent (tjenesten IPSEC)Automatisk
LicenseServiceLicense Logging ServiceAutomatisk
dmserverLogical Disk ManagerAutomatisk
dmadminLogical Disk Manager Administrative ServiceManuel
MessengerMessengerAutomatisk
mspadminMicrosoft Proxy Server AdministrationAutomatisk
wspsrvMicrosoft Winsock Proxy ServiceAutomatisk
NetlogonNetlogonAutomatisk
mnmsrvcNetMeeting – Deling af fjernskrivebordManuel
NetmanNetværksforbindelserManuel
NetDDENetwork DDEManuel
NetDDEdsdmNetwork DDE DSDMManuel
NtLmSspNT LM Security Support ProviderAutomatisk
OnlBroadOnline præsentationsudsendelseManuel
SysmonLogYdelseslogger og -beskederManuel
PlugPLayPlug and PlayAutomatisk
SpoolerUdskriftsspoolerAutomatisk
ProtectedStorageBeskyttet lagerAutomatisk
mailalrtProxyalarmbeskedtjenesteAutomatisk
RSVPQoS RSVPManuel
RasAutoRemote Access Auto Connection ManagerManuel
RasManRemote Access Connection ManagerAutomatisk
RpcSsRCP (Remote Procedure Call)Automatisk
RPCLOCATORRCP-lokator (Remote Procedure Call)Manuel
RemoteRegistryFjernregistreringstjenesteAutomatisk
NtmsSvcFlytbare lagermedierAutomatisk
seclogonRunAs-tjenestenAutomatisk
SamSsSecurity Accounts ManagerAutomatisk
lanmanserverServerAutomatisk
ScardSvrChipkortManuel
ScardDrvChipkort HjælpManuel
SNMPSNMP-tjenesteAutomatisk
SNMPTRAPSNMP Trap ServiceManuel
SENSSystem Event NotificationAutomatisk
ScheduleOpgavestyringAutomatisk
LmHostsTCP/IP NetBIOS Helper ServiceAutomatisk
TapiSrvTelefoniManuel
W3svcTjenesten World Wide Web-udgivelseAutomatisk
LanmanWorkstationArbejdsstationAutomatisk


Yderligere tjenester, der kan installeres, omfatter følgende tjenester:
 • Asc
 • AsynMac
 • Beep
 • Diskperf
 • Fastfat
 • Fsrec
 • Ftdisk
 • Gpc
 • Ismserv
 • Mountmgr
 • MSFTPSVC
 • MSIServer
 • MSKSSRV
 • MSPCQ
 • NDIS
 • NdisTapi
 • NdisWan
 • NDProxy
 • NetBIOS
 • NetBT
 • NetDetect
 • PartMgr
 • ParVdm
 • RCA
 • Schedule
 • SchedulingAgent
 • TermService
 • TlntSrv
 • TrkSrv
 • UPS
 • UtilMan
 • W32Time
 • WinMgmt
 • WMI
De tredjepartsprodukter, der omtales i denne artikel, er produceret af firmaer, som er uafhængige af Microsoft. Microsoft giver ingen garanti, hverken stiltiende eller på anden måde, hvad angår disse produkters ydeevne eller pålidelighed.

Sådan fjernes programmer

Hvis ingen af disse metoder løser problemet, skal du bruge Tilføj/fjern programmer i Kontrolpanel til at fjerne programmer. Genstart computeren, og test derefter efter hver fjernelse.

Hvis disse trin stadig ikke løser problemet, skal du kontakte Microsoft Produktsupport, eller geninstallere operativsystemet og programmerne.Referencer
Yderligere oplysninger om fejlfinding af startproblemer under Windows XP finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
310353 Sådan udføres en ren start i Windows XP
308041 Ressourcer til fejlfinding af startproblemer i Windows XP (artiklen er evt. på engelsk)
310560 Sådan foretages fejlfinding vha. Systemkonfigurationsprogram i Windows XP
229716 Beskrivelse af Windows Genoprettelseskonsol
242518 Lang pause under Windows-startproces (artiklen er evt. på engelsk)
244905 Sådan deaktiveres en tjeneste eller en enhed, der forhindrer Windows i at starte (artiklen er evt. på engelsk)
249000 Avancerede indstillinger mangler i Windows-startmenuen ved start (artiklen er evt. på engelsk)
252448 Sådan oprettes en MS-DOS-netværksstartdiskette i Windows 2000 (artiklen er evt. på engelsk)
266169 Sådan foretages fejlfinding af problemer med standby, dvale og nedlukning af computeren under Windows 2000 (artiklen er evt. på engelsk)
298427 Sådan gendannes deaktiverede startprogrammer efter opgradering fra Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edtion
300886 En beskrivelse af indstillingen Gendan startprogrammer, der bruges, når du opgraderer til Windows XP (artiklen er evt. på engelsk)
303561 Windows XP-genveje i startgruppen virker ikke, når du starter computeren første gang (artiklen er evt. på engelsk)
306084 HOW TO: Restore the Operating System to a Previous State in Windows XP
310126 Fejlfindingsenhed er i konflikt med Enhedshåndtering
244601 Sådan foretages fejlfinding af ukendte enheder, der er angivet i Enhedshåndtering (artiklen er evt. på engelsk)
Egenskaber

Artikel-id: 316434 – Seneste udgave 12/21/2005 18:15:10 – Udgave 3.2

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbacwsurvey kbenv kberrmsg kbhowtomaster kbsetup kbtshoot KB316434
Feedback