Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Beskrivelse af statuskoder for Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.0 og 6.0

Hvorfor modtager jeg disse fejlmeddelelser på et websted?

Når du søger på internettet, modtager du måske fejlmeddelelser, hvis der er problemer med det websted, du besøger. Problemet er muligvis kun midlertidigt. Du kan måske prøve at bruge webstedet senere. Hvis problemet fortsætter, kan du prøve at kontakte webstedets administratorer og bede dem om at løse problemet.

Formålet med denne artikel er at informere webstedsadministratorer om, hvad disse fejlmeddelelser betyder, og hvor de kan finde oplysninger om, hvordan problemerne kan løses.

Private brugere: Denne artikel henvender sig til supportmedarbejdere og it-teknikere. Hvis du ønsker flere oplysninger om fejlmeddelelser for websteder, kan du besøge følgende Windows-websted:

Sammenfatning
Når personer, der besøger webstedet, forsøger at få adgang til indhold på en server, der kører Internet Information Services (IIS) 5.0 og 6.0 via HTTP eller FTP (File Transfer Protocol), returneres der en numerisk kode, som angiver, om forsøget lykkedes eller ej. Denne statuskode registreres i IIS-loggen, og den vises muligvis i webbrowseren eller FTP-klienten. Statuskoden kan også angive den specifikke grund til, at en anmodning ikke lykkedes.

IIS-administratorer kan tilpasse den fejlmeddelelse, der vises til brugere i deres webbrowser, når en anmodning ikke lykkes. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter brugerdefinerede HTTP-fejlmeddelelser i IIS, ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
814869 Brugerdefinerede fejlmeddelelser i IIS 6.0
302570 Sådan konfigurerer du brugertilpassede fejlmeddelelser til dit websted i IIS
Yderligere Information

Logfilers placering

Som standard gemmes logfiler fra IIS på følgende placering:
%WINDIR%\System32\Logfiles
Denne mappe indeholder separate mapper for hvert websted (world wide web) og FTP-websted. Som standard oprettes logfilerne i mapperne hver dag, og de navngives med dags dato (f.eks. exÅÅMMDD.log). Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer logføring, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
313437 Sådan aktiveres logføring i IIS (Internet Information Services)

HTTP

1xx – Oplysninger

Disse statuskoder indikerer et midlertidigt svar. Klienten skal være forberedt på at modtage en eller flere 1xx-svar, før den modtager et regulært svar.
 • 100 - Continue.
 • 101 - Switching protocols.
2xx – Lykkedes

Denne gruppe statuskoder indikerer, at serveren har accepteret klientforespørgslen.
 • 200 - OK. Klientanmodningen er udført.
 • 201 - Created.
 • 202 - Accepted.
 • 203 - Non-authoritative information.
 • 204 - No content.
 • 205 - Reset content.
 • 206 - Partial content.
 • 207 - Multi-Status (WebDav).
3xx – Omdirigering

Klientbrowseren skal foretave mere for at fuldføre anmodningen. Browseren skal f.eks. anmode om en anden side på serveren eller gentage anmodninge ved hjælp af en proxyserver.
 • 301 - Moved Permanently
 • 302 - Object moved.
 • 304 - Not modified.
 • 307 - Temporary redirect.
4xx – Klientfejl

Der opstår en fejl, og klienten ser ud til at have skylden. For eksempel kan klienten anmode om en side, som ikke findes, eller klienten kan ikke fremskaffe gyldige godkendelsesoplysninger.
 • 400 - Bad request.
 • 401 - Access denied. IIS definerer flere forskellige 401-fejl, som indikerer en mere specifik årsag til fejlen. Disse specifikke fejlkoder vises i browseren, men ikke i IIS-logfilen:
  • 401.1 - Logon failed.
  • 401.2 - Logon failed due to server configuration.
  • 401.3 - Unauthorized due to ACL on resource.
  • 401.4 - Authorization failed by filter.
  • 401.5 - Authorization failed by ISAPI/CGI application.
  • 401.7 – Access denied by URL authorization policy on the Web server. Denne fejjkode er specifik for IIS 6.0.
 • 403 - Forbidden. IIS definerer forskellige 403-fejl, som indikrer en mere specifik årsag til fejlen.
  • 403.1 - Execute access forbidden.
  • 403.2 - Read access forbidden.
  • 403.3 - Write access forbidden.
  • 403.4 - SSL required.
  • 403.5 - SSL 128 required.
  • 403.6 - IP address rejected.
  • 403.7 - Client certificate required.
  • 403.8 - Site access denied.
  • 403.9 - Too many users.
  • 403.10 - Invalid configuration.
  • 403.11 - Password change.
  • 403.12 - Mapper denied access.
  • 403.13 - Client certificate required.
  • 403.14 - Directory listing denied.
  • 403.15 - Client Access Licenses exceeded.
  • 403.16 - Client certificate is untrusted or invalid.
  • 403.17 - Client certificate has expired or is not valid.
  • 403.18 - Cannot execute requested URL in the current application pool. Denne fejjkode er specifik for IIS 6.0.
  • 403.19 - Cannot execute CGIs for the client in this application pool. Denne fejjkode er specifik for IIS 6.0.
  • 403.20 - Passport logon failed. Denne fejjkode er specifik for IIS 6.0.
 • 404 - Not found.
  • 404.0 - (None) – File or directory not found.
  • 404.1 - Web site not accessible on the requested port.
  • 404.2 - Web service extension lockdown policy prevents this request.
  • 404.3 - MIME map policy prevents this request.
 • 405 - HTTP verb used to access this page is not allowed (method not allowed.)
 • 406 - Client browser does not accept the MIME type of the requested page.
 • 407 - Proxy authentication required.
 • 412 - Precondition failed.
 • 413 – Request entity too large.
 • 414 - Request-URI too long.
 • 415 – Unsupported media type.
 • 416 – Requested range not satisfiable.
 • 417 – Execution failed.
 • 423 – Locked error.
5xx – Serverfejl

Serveren kan ikke færdiggøre anmodningen, fordi der opstod en fejl.
 • 500 - Internal server error.
  • 500.12 - Application is busy restarting on the Web server.
  • 500.13 - Web server is too busy.
  • 500.15 - Direct requests for Global.asa are not allowed.
  • 500.16 – UNC authorization credentials incorrect. Denne fejjkode er specifik for IIS 6.0.
  • 500.18 – URL authorization store cannot be opened. Denne fejjkode er specifik for IIS 6.0.
  • 500.19 - Data for this file is configured improperly in the metabase.
  • 500.100 - Internal ASP error.
 • 501 - Header values specify a configuration that is not implemented.
 • 502 - Web server received an invalid response while acting as a gateway or proxy.
  • 502.1 - CGI application timeout.
  • 502.2 - Error in CGI application.
 • 503 - Service unavailable. Denne fejjkode er specifik for IIS 6.0.
 • 504 - Gateway timeout.
 • 505 - HTTP version not supported.

IIS HTTP-statuskoder og deres årsager

 • 200 - Success. Denne statuskode indikerer, at IIS har behandlet anmodningen.
 • 206 - Partial content. Dette indikerer, at en fil er delvist hentet. Den kan aktivere genoptagelse af afbrudte overførsler eller dele en overførsel i flere samtidige streams.
 • 207 - Multi-Status (WebDav). Dette vises før en XML-meddelelse, som kan indeholder flere adskilte svarkoder afhængigt af antallet af underanmodninger.
 • 301 - Moved Permanently. Denne og alle fremtidige anmodninger bør sendes til den givne URI.
 • 302 - Found. Dette angives ofte som "Object Moved" (objekt flyttet) i forbindelse med formulargodkendelse. Den resource, der blev bedt om, findes midlertidig under et andet URI. Da omdirigeringen kan ændres fra tid til anden, skal klienten fortsætte med at bruge anmodnings-URI'en, i forbindelse med fremtidige anmodninger. Dette svar kan kun caches, hvis det angives af i feltet Cachekontrol eller Udløber.
 • 304 - Not modified. Klienten anmoder om et dokument, der allerede findes i cachen, og dokumentet er ikke blevet ændret, siden det blev gemt i cachen. Klienten bruger kopien af dokumentet i cachen i stedet for at downloade dokumentet fra serveren.
 • 401.1 and 401.2 - Logon failed. Logonforsøget mislykkedes, for de et brugernavn eller adgangskode er ugyldig, eller fordi der er et problem med systemkonfigurationen.
 • 401.3 - Unauthorized due to ACL on resource. Dette indikerer et problem med NTFS-tilladelserne. Denne fejl kan forekomme, selvom tilladelserne er korrekte for den fil, du forsøger at åbne. Du kan f.eks. se denne fejl, hvis IUSR-kontoen ikke har adgang til mappen C:\Winnt\System32\Inetsrv. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du løser dette problem, ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
  271071 Sådan indstiller du de påkrævede NTFS-tilladelser og brugerrettigheder for en IIS 5.0-webserver
  812614 Standardtilladelser og brugerrettigheder for IIS 6.0
 • 403 - Forbidden. Du modtager denne generiske 403-statuskode, hvis webstedet ikke har angivet et standarddokument, og webstedet ikke er indstillet til at tillade gennemsyn af mapper. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du løser dette problem, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  320051 Sådan konfigurerer du standarddokumentet i IIS (Internet Information Services)
 • 403.1 - Execute access forbidden. Her er to almindelige årsager til denne fejlmeddelelse:
  • Du har ikke tilstrækkelige udførelsestilladelser. Du kan f.eks. få vist denne fejlmeddelelse, hvis du forsøger at åbne en ASP-side i en mappe, hvor tilladelserne er angivet til Ingen, eller hvis du forsøger at køre et CGI-script i en mappe med Kun scripts-tilladelser. Hvis du vil redigere kørselstilladelserne, skal du højreklikke på mappen i Microsoft Management Console (MMC), klikke på Egenskaber, klikke på fanen Mappe og derefter kontrollere, at indstillingen Tilladelser til at køre programmer er korrekt for det indhold, du forsøger at åbne.
  • Scripttilknytningen for den filtype, du forsøger at køre, er ikke konfigureret til at genkende det verbum, du bruger (f.eks. GET eller POST). Du kan kontrollere dette ved at højreklikke på mappen i Microsoft Management Console, klikke på Egenskaber, klikke på fanen Mappe, klikke på Konfiguration og derefter kontrollere, at scripttilknytningen for den rette filtype er konfigureret til at tillade det verbum, du bruger.
 • 403.2 - Read access forbidden. Kontrollér, at du har konfigureret IIS til at tillade læseadgang til mappen. Hvis du bruger et standarddokument, skal du også kontrollere, at dokumentet findes. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du løser dette problem, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  247677 Fejlmeddelelse: 403.2 Forbidden: Read Access Forbidden
 • 403.3 - Write access forbidden. Kontrollér,a t IIS-tilladelserne og NTFS-tilladelserne er indstillet til at give Skriveadgang til mappen.Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du løser dette problem, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  248072 Fejlmeddelelse: 403.3 Forbidden: Write Access Forbidden
 • 403.4 - SSL required. Deaktiver indstillingen Kræver sikker kanal, eller brug HTTPS i stedet for HTTP for at få adgang til siden.
 • 403.5 - SSL 128 required. Deaktiver indstillingen Kræv 128-bit kryptering, eller brug en browser, der understøtter 128-bit kryptering for at gå til siden.
 • 403.6 - IP address rejected. Du har konfigureret serveren til at nægte adgang til din nuværende IP-adresse. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du løser dette problem, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  248043 Fejlmeddelelse: 403.6 - Forbidden: IP Address Rejected
 • 403.7 - Client certificate required. Du har konfigureret serveren til at kræve et certifikat for klientgodkendelse, men du har ikke et gyldigt klientcertifikat installeret.
  186812 PRB: Fejlmeddelelse: 403.7 Forbidden: Client Certificate Required
 • 403.8 - Site access denied. Du har konfigureret et domænenavnbegrænsning for det domæne, du bruger til at få adgang til serveren.Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du løser dette problem, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  248032 Fejlmeddelelse: Forbidden: Site Access Denied 403.8
 • 403.9 - Too many users. Antallet af brugere, der har forbindelse til serveren, overstiger den begræsning, du har angivet. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du ændrer denne grænse, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  248074 Fejlmeddelelse: Access Forbidden: Too Many Users Are Connected 403.9
  BEMÆRK!: Microsoft Windows 2000 Professional og Windows XP Professional angiver automatisk en grænse på 10 forbindelse til IIS. Det er ikke muligt at ændre denne grænse.
 • 403.12 - Mapper denied access. Den side, du ønsker at få adgang til, kræver et klientcertifikat. Det bruger-id, der er tilknyttet klientcertifikatet, er dog blevet nægtet adgang til filen. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  248075 Fejl: HTTP 403.12 - Access Forbidden: Mapper Denied Access
 • 404 - Not found. Denne fejl kan opstå, hvis den fil, du forsøger at få adgang til, er blevet flyttet eller slettet. Den kan også opstå, hvis du forsøger at få adgang til en fil, som har et begrænset filtypenavn, når du har installeret URLScan-værktøjet. Der vil stå "Rejected by URLScan" (afvist af URLScan) i w3svc-logfilerne, når du har installeret URLScan-værktøjet. I dette tilfælde står der "Rejected by URLScan" i logfilen for den forespørgsel. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

  248033 Sådan kan systemadministratorer foretage fejlfinding i forbindelse med en "HTTP 404 - File not found"-fejlmeddelelse på en server, der kører IIS
  • 404.1 – Web Site not accessible on the requested port. Denne fejl indikerer, at det websted, du forsøger at få adgang til, indeholder en IP-adresse, som ikke accepterer forespørgsler i forbindelse med den port, denne forespørgsel ankom til.Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
   248034 IIS-fejl: 404.1 Webstedet blev ikke fundet
  • 404.2 – Lockdown policy prevents this request. I IIS 6.0 indikerer dette, at anmodningen er blevet forbudt i listen over Webtjenesteudvidelser.Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
   328419 Sådan tilføjer og fjerner du Webtjenesteudvidelsesfiler i i IIS 6
   328505 Sådan får du vist en liste over Webtjenesteudvidelser og Udvidelsesfiler i i IIS 6.0
   328360 Sådan aktiverer og deaktiverer du ISAPI-udvidelser og CGI-programmer i IIS 6.0
  • 404.3 - MIME Map policy prevents this request. Problemet opstår, hvis følgende forhold gør sig gældende:
   1. Handlertilknytning for det ønskede filtypenavn er ikke konfigureret.
   2. Den relevante MIME-type er ikke konfigureret for webstedet eller for programmet.
 • 405 – Method not allowed. Denne fejl kan opstå, når en klient sender en HTTP-anmodning til serveren, som kører IIS, og anmodningen indeholder et HTTP-verbum, som serveren ikke genkender. Du kan løse dette problem ved at sikre, at klientanmodningen bruger et HTTP-verbum, som stemmer overens med HTTP rfc. Du kan finde flere oplysninger om HTTP rtc i afsnittet "Referencer".
 • 500 - Internal server error. Du ser denne fejlmeddelelse i forbindelse med mange serverfejl. Du kan muligvis se flere oplysninger om, hvorfor denne fejl opstår, i logbogen. Derudover kan du deaktivere hele HTTP-fejlmeddelelser for at modtage en detaljeret beskrivelse af fejlen. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du deaktiverer hele HTTP-fejlmeddelelser, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  294807 SÅDAN: Slå funktionen "Vis meddelelser om uskadelige HTTP-fejl" fra i Internet Explorer 5 på serversiden
 • 500.12 - Application restarting. Dette indikerer, at du har forsøgt at hente en ASP-side, mens IIS var i gang med at genstarte programmet. Meddelelsen bør forsvinde, når du opdaterer siden. Hvis du opdaterer siden, og meddelelsen vises igen, kan det være forårsaget af et antivirus-program, der scanner din Global.asa-fil. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  248013 Fejlmeddelelse: HTTP Error 500-12 Application Restarting
 • 500-100.ASP - ASP error. Du modtager denne fejlmeddelelse, når du forsøger at indlæse en ASP-side, hvor der er fejl i koden. Hvis du vil have mere detaljerede oplysninger om fejlen, skal du deaktivere hele HTTP-fejlmeddelelser. Denne fejl er som standard kun aktiveret på standardwebstedet.Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du ser denne fejl på ikke-standard websteder, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  261200 HTTP 500-fejlmeddelelse vises i stedet for en ASP-fejlmeddelelse fra 500-100.asp
 • 502 - Bad gateway. Du modtager denne fejlmeddelser, når du forsøger at køre et CGI-script, som ikke returnerer et gyldigt sæt af HTTP-headere. Hvis du vil løse dette problem skal du foretage fejlfinding af CGI-programmet for at fastslå, hvorfor det sendte ugyldige HTTP-oplysninger til IIS.
 • 503 – Service Unavailable. Fra IIS 6 producerer kernelkomponenten Http.sys en HTTP 503-status. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du identificerer og foretager fejlfinding af HTTP 503-fejl, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  820729 Fejllogføring i HTTP-API
 • 500.19. Du modtager denne fejlmeddelelse, når XML-metabasen indeholder ugyldige konfigurationsoplysninger om den indholdstype, du forsøger at få adgang til. Du løser dette problem ved at fjerne eller rette den ugyldige konfiguration. Dette problem indikerer ofte et problem i ScriptMap-metabasenøglen.

FTP

1xx - Positive Preliminary Reply

Disse statuskoder indikerer, at en handling er startet, men klienten forventer et andet svar, før den fortsætter med en ny kommando.
 • 110 Restart marker reply.
 • 120 Service ready in nnn minutes.
 • 125 Data connection already open; transfer starting.
 • 150 File status okay; about to open data connection.
2xx - Positive Completion Reply

En handling er blevet fuldført. Klienten kan udføre en ny kommando.
 • 200 Command okay.
 • 202 Command not implemented, superfluous at this site.
 • 211 System status, or system help reply.
 • 212 Directory status.
 • 213 File status.
 • 214 Help message.
 • 215 NAME system type, where NAME is an official system name from the list in the Assigned Numbers document.
 • 220 Service ready for new user.
 • 221 Service closing control connection. Logged out if appropriate.
 • 225 Data connection open; no transfer in progress.
 • 226 Closing data connection. Ønsket filhandling lykkedes (f.eks. filoverførsel eller filannullering).
 • 227 Entering passive mode (h1,h2,h3,h4,p1,p2).
 • 230 User logged in, proceed.
 • 250 Requested file action okay, completed.
 • 257 "PATHNAME" created.
3xx - Positive Intermediate Reply

Kommandoen blev udført, men serveren skal bruge flere oplysninger fra klienten for at fuldføre behandlingen af anmodningen.
 • 331 User name okay, need password.
 • 332 Need account for login.
 • 350 Requested file action pending further information.
4xx - Transient Negative Completion Reply

Kommandoen mislykkedes, men fejlen er midlertidig. Hvis klienten henter kommandoen, kan det lykkes.
 • 421 Service not available, closing control connection. Dette kan være et svar på en vilkårlig kommando, hvis tjenesten ved, at den skal lukke ned.
 • 425 Cannot open data connection.
 • 426 Connection closed; transfer aborted.
 • 450 Requested file action not taken. Filen er ikke tilgængelig (f.eks. filen er optaget).
 • 451 Requested action aborted: Lokal fejl under behandling.
 • 452 Requested action not taken. Der er ikke nok lagerplads i systemet.
5xx - Permanent Negative Completion Reply

Kommandoen mislykkedes, og fejlen er permanent. Hvis klienten henter kommandoen, henter den samme fejl.
 • 500 Syntax error, command unrecognized. Dette kan omfatte fejl, som f.eks. at kommandolinjen er for lang.
 • 501 Syntax error in parameters or arguments.
 • 502 Command not implemented.
 • 503 Bad sequence of commands.
 • 504 Command not implemented for that parameter.
 • 530 Not logged in.
 • 532 Need account for storing files.
 • 550 Requested action not taken. Filen er ikke tilgængelig (f.eks. filen blev ikke fundet, ingen adgang).
 • 551 Requested action aborted: Page type unknown.
 • 552 Requested file action aborted. Overstiger lagertildeling (for aktuelle mappe eller datasæt).
 • 553 Requested action not taken. Filnavnet er ikke tilladt.

Almindelige FTP-statuskoder og deres årsager

 • 150 - FTP bruger to porte: 21 til at sende kommandoer og 20 til at sende data. Statuskoden 150 angiver, at serveren er ved at åbne en ny forbindelse på port 20 for at sende data.
 • 226 – Kommandoen åbner en dataforbindelse på port 20 for at udføre en handling, f.eks. overførsel af en fil. Denne handling fuldføres, og dataforbindelsen lukkes.
 • 230 – Denne statuskode vises, når klienten sender den korrekte adgangskode. Den indikerer, at brugeren har logget på.
 • 331 - Denne statuskode vises, når klienten sender et brugernavn. Den samme statuskode vises, uanset om det brugernavn, der er angivet, er en gyldig konto på systemet.
 • 426 – Kommandoen åbner en dataforbindelse for at udføre en handling, men handlingen annulleres, og dataforbindelsen lukkes.
 • 530 – Denne statuskode angiver, at brugeren ikke kan logge på, fordi kombinationen af brugernavn og adgangskode ikke er gyldig. Hvis du bruger en brugerkonto til at logge på, har du måske skrevet brugernavnet eller adgangskoden forkert, eller du har måske valgt kun at tillade anonym adgang. Hvis du logger på med den anonyme konto, har du måske konfigureret IIS til at nægte anonym adgang.
 • 550 – Kommandoen udføres ikke, fordi den angivne fil ikke er tilgængelig. Du får f.eks. vist denne statuskode, når du forsøger at hente (GET) en fil, der ikke findes, eller når du forsøger at placere (PUT) en fil i en mappe, som du ikke har skriveadgang til.
Bemærk! Vi anbefaler kraftigt, at alle webstedsadministratorer opgraderer til Internet Information Services (IIS) version 7.0, der kører på Windows Server 2008. IIS 7.0 øger sikkerheden for webinfrastrukturen betydeligt. Du kan få flere oplysninger om IIS-sikkerhedsrelaterede emner på følgende Microsoft-websted:Du kan få flere oplysninger om IIS 7.0 på følgende Microsoft-websted:
Referencer
Du kan finde flere oplysninger om definitioner på HTTP-statuskoder ved at besøge følgende Word Wide Web Consortium-websted:

Du kan finde flere oplysninger om definitioner på FTP-statuskoder i afsnit 4.2 ("FTP Replies") på følgende W3C-websted:

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter brugerdefinerede HTTP-fejlmeddelelser i IIS6, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
814869 Brugerdefinerede fejlmeddelelser i IIS 6.0
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter brugerdefinerede HTTP-fejlmeddelelser i IIS5, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

302570 Sådan konfigureres brugerdefinerede fejlmeddelelser til dit websted i IIS
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du deaktiverer "hele HTTP-fejlmeddelelser" i Internet Explorer, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

294807 SÅDAN: Slå funktionen "Vis meddelelser om uskadelige HTTP-fejl" fra i Internet Explorer 5.x og 6.x på serversiden
Du kan finde flere oplysninger om HTTP-statuskoder i IIS 7.0 ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
943891 HTTP-statuskoden i IIS 7.0
Hvis det ikke er muligt at løse problemet med disse artikler, eller hvis du oplever problemer, som er forskellige fra de problemer, der beskrives i denne artikel, kan du finde flere oplysninger i Microsoft Knowledge Base. Du kan søge i Microsoft Knowledge Base på følgende Microsoft-websted: Skriv teksten på den fejlmeddelelse, du har fået, eller skriv en beskrivelse af problemet i feltet Gennemsøg support (KB).
iis 5 iis5 iis 6 iis 6.0 iis6
Bemærk! Dette er en artikel til hurtig udgivelse, som er oprettet direkte i Microsofts supportafdeling. Oplysningerne i artiklen præsenteres som de og behandler aktuelle problemer. Fordi artiklen er blevet udgivet hurtigt, kan der forekomme slåfejl, og artiklen kan blive redigeret uden varsel. Se andre forbehold under Vilkår for anvendelse.
Egenskaber

Artikel-id: 318380 – Seneste udgave 02/05/2016 14:01:00 – Udgave 8.0

Microsoft Internet Information Services 6.0

 • kbresolve kbproductlink kbinfo KB318380
Feedback
>>pt> ody>y: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">1&t=">ody>