Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Sådan foretages fejlfinding i forbindelse med fejlmeddelelsen "NTLDR mangler" i Windows 2000

Sammenfatning
Denne artikel indeholder en beskrivelse af de trinvise metoder, der kan bruges til at foretage fejlfinding i forbindelse med fejlmeddelelsen "NTLDR mangler", som muligvis vises, når du forsøger at starte Microsoft Windows 2000.

Sådan foretages fejlfinding i forbindelse med fejlmeddelelsen "NTLDR mangler"

Når du starter en Windows 2000-baseret computer, vises følgende type fejlmeddelelse muligvis:
NTLDR mangler
Tryk på en vilkårlig tast for at genstarte
Problemet opstår muligvis, hvis computerens BIOS er forældet, eller hvis en af følgende Windows-startfiler mangler eller er beskadigede:
Ntldr
Ntdetect.com
Boot.ini
Du kan løse problemet ved at kontrollere, at computerens BIOS ikke er forældet, og derefter reparere startmiljøet for Windows 2000 ved at benytte en eller flere af de følgende metoder:

VIGTIGT: Microsoft anbefaler, at du løbende opretter sikkerhedskopier af dine data. Dette er den mest effektive metode til at sikre sig mod datatab. Sikkerhedskopiering skal være en integreret del af enhver plan for genoprettelse efter nedbrud.

Kontroller, at computerens BIOS ikke er forældet

Kontroller, at alle de nyeste BIOS-opdateringer er installeret på computeren. Kontakt producenten af computeren for at få oplysninger om, hvordan du anskaffer og installerer den nyeste BIOS-opdatering på computeren.

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer BIOS-indstillinger på computeren og sikrer dig, at du bruger de korrekte indstillinger, i den dokumentation, der fulgte med computeren, eller ved at kontakte producenten. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du kontakter computerproducenten, ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
65416 Kontaktoplysninger for hardware- og softwareleverandører, A-K. Artiklen er evt. på engelsk.

60781 Kontaktoplysninger for hardware- og softwareleverandører, L-P. Artiklen er evt. på engelsk.

60782 Kontaktoplysninger for hardware- og softwareleverandører, Q-Å. Artiklen er evt. på engelsk.
Du kan få flere oplysninger om, hvordan du kontakter BIOS-producenter, ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
243909 Oversigt over websteder til BIOS-producenter, del 1. Artiklen er evt. på engelsk.
243971 Oversigt over websteder til BIOS-producenter, del 2. Artiklen er evt. på engelsk.

Du kan reparere startmiljøet for Windows ved at benytte en eller flere af følgende metoder, afhængig af dit behov:

Metode 1: Start af computeren fra en startdiskette

 1. Opret en startdiskette med Windows 2000, som indeholder følgende filer:
  Ntldr
  Ntdetect.com
  Boot.ini
  Ntbootdd.sys
  Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en startdiskette, ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
  301680 Sådan oprettes en startdiskette til en NTFS- eller FAT-partition i Windows. Artiklen er evt. på engelsk.
  101668 Sikring mod opstartsproblemer med en startdiskette til Windows NT
 2. Rediger Boot.ini-filen, så den peger på den korrekte harddiskcontroller og diskenhed med Windows-installationen. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en startdiskette, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  311578 Sådan redigeres filen Boot.ini i Windows 2000. Artiklen er evt. på engelsk.
 3. Sæt startdisketten i diskettedrevet på computeren, og genstart computeren.
 4. Kopier filerne Ntldr, Ntdetect.com og Boot.ini fra startdisketten til systempartitionen på den lokale harddisk.

Metode 2: Brug af Genoprettelseskonsol

 1. Genstart computeren fra installationsdisketterne med Windows 2000 eller fra cd-rom'en med Windows 2000.
 2. Tryk på R (reparation) på skærmbilledet Velkommen til installationsprogrammet for at reparere Windows 2000-installationen.
 3. Tryk på C for at reparere Windows 2000-installationen ved hjælp af Genoprettelseskonsol.
 4. Skriv det tal, der svarer til den Windows-installation, du vil reparere, og tryk derefter på ENTER. Skriv f.eks. 1, og tryk derefter på ENTER. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  229716 Beskrivelse af Windows 2000 Genoprettelseskonsol
 5. Skriv administratoradgangskoden, og tryk på ENTER.
 6. Skriv map, og tryk derefter på ENTER. Bemærk, hvilket drevbogstav der er tildelt det cd-rom-drev, som indeholder cd-rom'en med Windows 2000.
 7. Skriv følgende kommandoer, hvor drev er det drevbogstav, du skrev i trin 4 under "Metode 2: Brug af Genoprettelseskonsol" i denne artikel (tryk på ENTER efter hver kommando):
  copy drev:\i386\ntldr c:\

  copy drev:\i386\ntdetect.com c:\
  Tryk på j og derefter på ENTER, hvis du bliver spurgt, om du vil overskrive filen.

  BEMÆRK! I disse kommandoer er der et mellemrum mellem ntldr og c:\ og mellem ntdetect.com og c:\.
 8. Skriv følgende kommando, og tryk derefter på ENTER:
  type c:\Boot.ini
  Der vises en liste, som minder om følgende liste:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect						
  Hvis følgende type meddelelse vises, er Boot.ini-filen enten beskadiget eller mangler:
  Systemet kan ikke finde den angivne fil.
 9. Hvis Boot.ini-filen mangler eller er beskadiget, skal du oprette en ny. Det kan du gøre ved at benytte denne fremgangsmåde:
  1. Opret en startindlæsningsfil, der minder om følgende startindlæsningsfil, ved hjælp af et tekstredigeringsprogram, f.eks. Notesblok eller Edit.com:
   [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect						
   Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
   102873 Navnekonventioner for stier i Boot.ini og ARC samt brug af filerne. Artiklen er evt. på engelsk.
   301680 Sådan oprettes en startdiskette til en NTFS- eller FAT-partition i Windows. Artiklen er evt. på engelsk.
  2. Gem filen på en diskette med filnavnet Boot.ini.

   BEMÆRK! Hvis du opretter filen ved hjælp af Notesblok, skal du kontrollere, at filtypenavnet .txt ikke er blevet føjet til filnavnet Boot.ini.
  3. Kopier Boot.ini-filen fra startdisketten til computeren ved at skrive følgende kommando ved kommandoprompten i Genoprettelseskonsol:
   copy a:\Boot.ini c:\
 10. Skriv exit, og tryk derefter på ENTER. Computeren genstartes.

Metode 3: Brug af cd-rom'en med Windows 2000

 1. Sæt cd-rom'en med Windows 2000 i computerens cd-rom- eller dvd-rom-drev, og start installationen af Windows 2000.
 2. Tryk på R, når siden Velkommen til installationsprogrammet vises.
 3. Tryk på R, når siden Windows 2000-reparationsindstillinger vises.
 4. Tryk på M, når du bliver bedt om at vælge en af reparationsindstillingerne.
 5. Tryk på PIL OP, og tryk på PIL OP igen for at markere Kontroller Windows 2000-systemfiler, og tryk derefter på ENTER for at fjerne markeringen.
 6. Vælg Fortsæt (Udfør valgte funktioner) ved at trykke på PIL NED, og tryk derefter på ENTER. Følgende type meddelelse vises:
  Du skal bruge en reparationsdiskette til den Windows 2000-installation,
  du vil reparere.
 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder, afhængigt af dit behov:
  • Hvis du har en reparationsdiskette, skal du benytte denne fremgangsmåde:
   1. Tryk på ENTER.
   2. Sæt reparationsdisketten i diskettedrevet på computeren, og tryk på ENTER.
   3. Reparer installationen ved at følge anvisningerne på skærmen, og genstart derefter computeren.
   eller
  • Hvis du har en reparationsdiskette, skal du benytte denne fremgangsmåde:
   1. Tryk på L. Der vises en meddelelse, der minder om følgende:
    Installationsprogrammet har fundet Windows 2000 i mappen:
    drev:\WINNT "Microsoft Windows 2000".
   2. Tryk på ENTER.

    Installationsprogrammet undersøger diskene og fuldfører derefter reparationsprocessen.
  Du kan få flere oplysninger om nødreparationsfunktionen ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  231777 Sådan oprettes en reparationsdiskette i Windows 2000. Artiklen er evt. på engelsk.


Hvis installationsprogrammet ikke kan finde Windows 2000

Hvis du ikke har nogen reparationsdiskette til Windows 2000, og hvis installationsprogrammet ikke kan finde Windows 2000-installationen, skal du benytte denne fremgangsmåde:
 1. Start installationen af Windows 2000.
 2. Vælg Efterlad det aktuelle filsystem intakt (ingen ændringer) på siden Installationsprogrammet installerer Windows 2000 på partitionen, og tryk derefter på ENTER.
 3. Tryk på ESC, hvis du vil installere Windows 2000 i en ny mappe.
 4. Skriv \tempwin i feltet Angiv, hvilken mappe disse filer skal kopieres til, og tryk derefter på ENTER.

  Installationsprogrammet installerer en ny kopi af Windows 2000.
 5. Log på den nye kopi af Windows 2000.
 6. Klik på Start, og klik derefter på Kør.
 7. Skriv cmd i boksen Åbn, og klik derefter på OK.
 8. Skriv drev: ved kommandoprompten, hvor drev er startdrevet på computeren, og tryk derefter på ENTER. Skriv f.eks. c, og tryk derefter på ENTER.
 9. Skriv attrib -h -r -s Boot.ini, og tryk derefter på ENTER.
 10. Skriv edit Boot.ini, og tryk derefter på ENTER.

  Edit.com åbner en Boot.ini-fil, der minder om følgende fil:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect					
 11. Erstat alle forekomster af TEMPWIN med WINNT. Den Boot.ini-fil, der vises, minder om følgende fil:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect					
 12. Tryk på ALT+F, og tryk derefter på S.
 13. Tryk på ALT+F, og tryk derefter på X.
 14. Skriv attrib +h +r +s Boot.ini, og tryk derefter på ENTER.
 15. Skriv exit for at lukke kommandoprompten.
 16. Genstart computeren.
 17. Når skærmen Vælg det operativsystem, der skal startes vises, skal du markere Microsoft Windows 2000 ved hjælp af piletasterne, og derefter trykke på ENTER.
 18. Start Windows Stifinder, og find følgende mapper, og slet dem:
  Tempwin
  All Users.Tempwin

Ekstra ressourcer

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du foretager fejlfinding i forbindelse med fejlmeddelelsen "NTLDR mangler", ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
255220 Fejlmeddelelsen "NTLDR mangler" vises, når du opgraderer eller installerer oven i Windows 95 eller Windows 98
228004 Systemet kan ikke startes, når den aktive partition ændres. Artiklen er evt. på engelsk.
883275 Det er ikke muligt at starte computeren, når tilladelserne i Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000 er blevet ændret. Artiklen er evt. på engelsk.

Udfør en parallel installation af Windows 2000

Hvis du ikke kan løse de problemer, der er beskrevet i afsnittet "Symptomer" i denne artikel, ved hjælp af de metoder, der beskrives i artiklen, eller ved hjælp af indholdet i de Knowledge Base-artikler, der henvises til i afsnittet Ekstra ressourcer, skal du udføre en parallel installation af Windows 2000 og derefter kopiere de data, der skal genoprettes fra den oprindelige Windows-installation, ved hjælp af Windows Stifinder.

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du udfører en parallel installation af Windows 2000, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
266465 Sådan udføres en parallel installation af Windows 2000 eller Windows Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
Referencer
Du kan få flere oplysninger om, hvordan du foretager fejlfinding af startproblemer i Windows 2000, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
315396 Sådan foretager du fejlfinding af startproblemer i Windows 2000. Artiklen er evt. på engelsk.
Du kan få flere oplysninger om forskellen mellem manuel og hurtig reparation i Windows 2000 ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
238359 Forskelle mellem manuel og hurtig reparation i Windows. Artiklen er evt. på engelsk.
301645 Sådan bruges Genoprettelseskonsol på en computer, som ikke kan startes under Windows 2000. Artiklen er evt. på engelsk.
Egenskaber

Artikel-id: 318728 – Seneste udgave 11/03/2006 15:38:48 – Udgave 4.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbother kbother kberrmsg kbhowtomaster KB318728
Feedback
/html>l>pt> /html> ttps://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">1&t=">>/html>=">