Beskrivelse af opdatering til Word 2002: 25.04.02

Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Sammenfatning
Microsoft har udsendt en opdatering til Microsoft Word 2002. I denne artikel beskrives de problemer, der er løst med opdateringen.

BEMÆRK! Denne offentlige opdatering er en del af Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP2), men for at gøre det nemmere er den offentlige opdatering også tilgængelig særskilt, som beskrevet i afsnittet "Yderligere oplysninger" i denne artikel. Hvis du allerede har installeret Office XP SP2, behøver du ikke at installere denne offentlige opdatering. Yderligere oplysninger om, hvordan du anskaffer den nyeste servicepakke til Microsoft Office XP, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
307841 Office XP: Sådan fås den nyeste udgave af Office XP Service Pack
(artiklen er evt. på engelsk)
Yderligere Information

Sådan hentes og installeres opdateringen

Klientopdatering

Hvis du har installeret Office XP fra en cd-rom, har du to muligheder:
 • Brug webstedet med opdateringer af Office-produkter til automatisk at installere de nyeste opdateringer, der omfatter alle tilgængelige servicepakker og offentliggjorte opdateringer.
  – eller –
 • Installer kun den offentlige opdatering ved at følge de trin, der beskrives nedenfor.
Ved begge fremgangsmåder kræves, at du har cd-rom'en med Office XP ved hånden under installationsprocessen.

Office Produktopdateringer

Hvis du gerne vil have, at dette websted skal registrere de nødvendige opdateringer, som du skal installere på computeren, skal du besøge følgende Microsoft-websted: Når søgningen er færdig, får du vist en liste over anbefalede opdateringer til din godkendelse. Klik på Start Installation for at fuldføre processen.

Installer kun opdateringen til Word 2002

Denne opdatering kræver, at Office XP Service Pack 1 (SP1) er installeret.

Yderligere oplysninger om, hvordan du henter og installerer Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP1), finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
307843 Office XP: Oversigt over Office XP Service Pack 1


Udfør disse trin for at hente og installere klientopdateringen:
 1. Gå til følgende Microsoft-websted:
 2. Klik på Hent nu. Klik på Gem programmet på disken, og klik derefter på OK.
 3. Klik på Gem for at gemme filen Wrd1003.exe i den valgte mappe.
 4. Dobbeltklik på Wrd1003.exe i Windows Stifinder.
 5. Hvis du bliver spurgt, om du vil installere opdateringen, skal du klikke på Ja.
 6. Klik på Ja for at acceptere licensaftalen.
 7. Indsæt cd-rom'en med Office XP, hvis du bliver bedt om det, og klik derefter på OK.
 8. Klik på OK, når du får vist en meddelelse om, at installationen er fuldført.
BEMÆRK! Når du har installeret den offentlige opdatering, kan du ikke fjerne den igen.

Yderligere oplysninger om klientprogramrettelsen finder du ved at klikke på hyperlinket til nedenstående artikel.

Administrativ opdatering

Hvis du har installeret Microsoft Word 2002 fra en serverplacering, skal serveradministratoren opdatere serverplaceringen (via den administrative offentlige opdatering) og installere denne opdatering på din computer.

Hvis du er serveradministrator, skal du udføre disse trin for at hente den administrative opdatering:
 1. Gå til følgende Microsoft-websted:
 2. Hent filen til skrivebordet.
 3. Dobbeltklik på Wrd1003a.exe i Windows Stifinder.
 4. Klik på Ja for at acceptere licensaftalen.
 5. Skriv C:\Wrd1003a i feltet Angiv den mappe, de udpakkede filer skal placeres i, og klik derefter på OK.
 6. Klik på Ja, når du bliver bedt om at oprette mappen.
 7. Klik på Start, og klik derefter på Kør. Skriv følgende kommando i feltet Åbn
  msiexec /aadministrativ sti\MSI-fil /p C:\mappe angivet ovenfor\navn på administrativ .msp-fil SHORTFILENAMES=1
  , hvoradministrativ sti er stien til det administrative installationspunkt for Office XP (for eksempel C:\OfficeXP), og

  hvor MSI-fil er MSI-databasepakken til Office XP-produktet (for eksempel ProPlus.msi).
 8. Klik på Start og derefter på Kør for at installere opdateringen på klientarbejdsstationerne. Skriv følgende kommando i feltet Åbn
  msiexec /iadministrativ sti\MSI-fil REINSTALL=WORDFiles REINSTALLMODE=vomus
  , hvor administrativ sti er stien til det administrative installationspunkt for Office XP (for eksempel C:\OfficeXP), og

  hvor MSI-fil er MSI-databasepakken til Office XP-produktet (for eksempel ProPlus.msi).
Yderligere oplysninger om, hvordan du opdaterer den administrative installation og installerer opdateringerne på klientarbejdsstationerne, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
301348 Sådan installeres offentlige opdateringer af administrative installationer af Office XP (artiklen er evt. på engelsk)
Denne artikel indeholder en standardvejledning i installation af en administrativ offentlig opdatering.

Du kan i stedet læse følgende artikel i Microsoft Office XP Resource Kit:

Sådan konstateres det, om den offentlige opdatering er installeret

Opdatering til Word 2002: 25. april 2002. Påvirker filen Winword.exe. Opdatering til Word 2002: 25. april 2002. Opdaterer versionen af Microsoft Word 2002 til version 10.4009.3501. Klik på Om Microsoft Word i menuen Hjælp i Microsoft Word for at finde ud af, hvilken version der er installeret på computeren.

BEMÆRK! Hvis den opdatering til Word 2002, der er dateret 25. april 2002, allerede er installeret på computeren, får du vist følgende meddelelse, når du prøver at installere opdateringen til Word 2002. 25.04.02:
Denne opdatering er allerede installeret eller er inkluderet i en opdatering, der allerede er installeret.

Problemer, der er løst med opdateringen

Den opdatering til Word 2002, der er dateret 25. april 2002, løser de problemer, der beskrives i følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:

286857 Word 2002: Der åbnes ingen dialogboks, når du starter Word fra værktøjslinjen Hurtig start
(artiklen er evt. på engelsk) Når du forsøger at åbne en dialogboks i Microsoft Word, bliver dialogboksen ikke åbnet. I stedet for blinker titellinjen i Word, og ikonet for et minimeret dokument på proceslinjen blinker. Du kan ikke skrive tekst, klikke på en anden Word-kommando eller afslutte Word.

287004 Word 2002: Hyperlinks i en flettet e-mail i HTML-format fungerer ikke
(artiklen er evt. på engelsk) Når du fletter en webside til en e-mail i Microsoft Word 2002 ved hjælp af HTML-formatet til e-mails, fungerer hyperlinks i e-mail-meddelelsen ikke.

Denne opdatering løser desuden følgende problemer, der ikke er beskrevet i Microsoft Knowledge Base:

Word: "Brugerdefineret genvejsmenu 1" vises på proceslinjen i Windows (artiklen er evt. på engelsk)

Når du åbner et dokument baseret på en brugerdefineret skabelon, der indeholder brugerdefinerede menupunkter, og du klikker på et menupunkt, vises der muligvis flere minimerede vinduer på proceslinjen. Disse vinduer identificeres som "Brugerdefineret genvejsmenu 1", "Brugerdefineret genvejsmenu 2" osv.

Word: "Fejl! Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen", når du bruger parameteren \T, og der ikke er valgt Engelsk (USA) under de internationale indstillinger (artiklen er evt. på engelsk)

Parameteren \t, som gør det muligt at oprette en indholdsfortegnelse ud fra brugerdefinerede formater, fungerer ikke, hvis der er valgt et andet sprog end engelsk under de internationale indstillinger. Du får vist fejlmeddelelsen "Fejl! Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen". Hvis du fjerner parameteren \t, bliver indholdsfortegnelsen opdateret, men den oprettes som standard som en indholdsfortegnelse, der er baseret på overskriftstypografier.

Word: Arabiske skrifttyper ændrer punktstørrelse i Word (artiklen er evt. på engelsk)

I den arabisksprogede udgave af Word 97 er standardskriftstørrelsen på latinsk tekst 10 pkt., og standardskriftstørrelsen på RTL-tekst (arabisk tekst) er 12 pkt. Når der oprettes et dokument med denne standardskriftstørrelse for arabisk tekst, og dokumentet åbnes i en nyere version af Word, vises den arabiske tekst med en skriftstørrelse på 10 pkt. ligesom latinsk tekst.

Word 2002: Kapitæler bliver fjernet fra et dokument, når funktioner fra nyere versioner end Word 97, slås fra, mens dokumentet bliver gemt (artiklen er evt. på engelsk)

Hvis du gemmer et dokument i Word 2002, og afkrydsningsfeltet Deaktiver funktioner, som er tilføjet efter Word 97 under fanen Gem er markeret, bliver nogle Word 97-funktioner, f.eks. kapitæler eller animeret tekst, slået fra. Der vises en advarselsdialogboks med meddelelsen. Dette sker ikke i Word 2000.

Word: Linjenummerering er placeret forkert, når du anvender et sprog, der læses fra højre mod venstre (artiklen er evt. på engelsk)

Når du anvender linjenummerering i et dokument på et sprog, der læses fra højre mod venstre, skrives det sidste linjenummer på en side af og til 10-15 centimeter til venstre i forhold til det sted, det var forventet.

Word 2002: Fortløbende sideskift ændres til "næste side", efter at du har kørt en makro (artiklen er evt. på engelsk)

Når du kører en makro, der angiver sideretning, ændres fortløbende sektionsskift til sektionsskift af typen "næste side".

Word 2002: Word svarer ikke, når du indsætter tekst i et formularfelt i et andet formularfelt (artiklen er evt. på engelsk)

Hvis du kopierer indholdet af et formularfelt og indsætter det i et andet formularfelt i et dokument, der er oprettet i Word 97, medfører handlingen, at Word 2002 holder op med at svare umiddelbart efter indsættelsen.

Word: Egenskaben RestartNumberingAtSection i en makro bevarer ikke den angivne værdi (artiklen er evt. på engelsk)

I visse tilfælde bevarer flere Word-objektegenskaber ikke de værdier, der er angivet i en VBA-makro (Visual Basic for Applications). Problemet ser ud til at opstå, når der læses områdeegenskaber fra bestemte objekter, f.eks. objektet Information.

Word 2002: Afsnit bliver fejlagtigt markeret som ændret, når du bruger "Sammenlign og flet dokumenter" (artiklen er evt. på engelsk)

Når du sammenligner dokumenter i Word 2002, og der er indsat eller slettet et afsnit, bliver hele afsnittet efter det pågældende afsnit markeret som ændret.

Word: Hvis egenskaben OnAction angives for en brugerdefineret genvejsmenu, bliver der vist en fejlmeddelelse om, at der ikke er tilstrækkelig hukommelse (artiklen er evt. på engelsk)

Du får vist en fejlmeddelelse om, at der ikke er tilstrækkelig hukommelse, og Word kan holde op med at svare, hvis du klikker på en brugerdefineret genvejsmenu, hvor der anvendes menutekst. Problemet opstår, når egenskaben OnAction angives i en VBA-makro.

Word: En kommentarboble forsvinder, når "Tillad opdeling af række" ikke er markeret i en tabel (artiklen er evt. på engelsk)

En kommentarboble forsvinder, hvis følgende betingelser er opfyldt:
 • Du indsætter en kommentar i en celle i en tabel.
 • Cellens rækkehøjde er indstillet til en bestemt værdi.
 • Afkrydsningsfeltet Tillad opdeling af række er ikke markeret.


Word 2002: Der bliver vist en fejlmeddelelse, og Word svarer ikke, når du indsætter tabelceller, hvor "Deaktiver funktioner, som er tilføjet efter Word 97" er markeret (artiklen er evt. på engelsk)

Hvis afkrydsningsfeltet Deaktiver funktioner, som er tilføjet efter Word 97 er markeret (klik på Indstillinger i menuen Funktioner), er Paste as table cells deaktiveret i menuen Rediger. Hvis du desuden bruger Indsæt speciel (i menuen Rediger) og indsætter tabelcellerne som HTML eller RTF, kan Word holde op med at svare.

Word 2002: E-mail-meddelelser i HTML-format kan indeholde ActiveX-objekter, som ignorerer sikkerhedsindstillinger (artiklen er evt. på engelsk)

Når du bruger Word som e-mail-editor, og du svarer på eller videresender en Microsoft Outlook-meddelelse, der indeholder et ActiveX-objekt, bliver scriptet muligvis kørt.

Word: CPU-forbruget er højt, efter at du har åbnet et dokument, der indeholder i-mærker (artiklen er evt. på engelsk)

Når du åbner et Word-dokument, der indeholder et afsnit med mere end 5.000 tegn, bruger Word muligvis 100 % af CPU-tiden.
inf OFFXP liste over rettelser
Egenskaber

Artikel-id: 320441 – Seneste udgave 01/12/2015 20:03:58 – Udgave 1.4

 • Microsoft Word 2002 Standard
 • kbnosurvey kbarchive kbfix kbupdate kbinfo kbofficexpsp2fix KB320441
Feedback