Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Sådan foretager du fejlfinding af startproblemer i Windows Server 2003

Support til Windows Server 2003 ophørte den 14. juli 2015

Microsoft afsluttede support til Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Hvis du bruger Small Business-versionen, kan du finde yderligere oplysninger om fejlfinding og undervisningsressourcer på webstedet Support til Small Business.
Du kan finde en Microsoft Windows 2000-version af denne artikel under 315396. . Artiklen er evt. på engelsk.
Du kan finde en Windows XP-version af denne artikel under 308041. . Artiklen er evt. på engelsk.
Sammenfatning
I denne artikel beskrives procedurer, som du kan bruge til at foretage fejlfinding af startproblemer i Windows Server 2003.

En vellykket start i Windows omfatter følgende faser:
 • Indledende fase
 • Startindlæserfase
 • Kernefase
 • Logonfase
Hvis der opstår et problem under en af disse faser, starter Windows muligvis ikke korrekt, og du kan opleve følgende problemer:
 • Computeren holder op med at reagere (hænger).
 • Du får vist en fejlmeddelelse.
Hvis der opstår startproblemer, efter du har klikket på Microsoft Windows Server 2003 enten på startindlæsermenuen, eller når du får vist meddelelsen "Vælg det operativsystem, der skal startes", mangler de filer, som operativsystemet skal bruge, muligvis, eller de kan være beskadiget. I Windows er der forskellige muligheder, som du kan bruge til at foretage fejlfinding af dette problem, herunder fejlsikret tilstand, Genoprettelseskonsol og Automatisk systemgenoprettelse.

Sådan startes computeren med den sidst kendte fungerende konfiguration

Hvis startproblemet opstår umiddelbart efter, du har foretaget en ændring af computeren, for eksempel efter du har installeret en ny driver, kan du prøve at starte computeren ved hjælp af funktionen Sidst kendte fungerende konfiguration.

Når du bruger funktionen Sidst kendte fungerende konfiguration, starter du computeren ved hjælp af de sidste indstillinger, der fungerede. Med denne funktion gendannes de oplysninger i registreringsdatabasen og de driverindstillinger, der var i kraft den sidste gang, computeren startede uden problemer. Brug denne funktion, når du ikke kan starte Windows, efter du har foretaget en ændring af computeren, for eksempel efter du har installeret eller opgraderet en enhedsdriver.

Benyt følgende fremgangsmåde for at starte computeren med den sidst kendte fungerende konfiguration:
 1. Klik på Start, og klik derefter på Luk computeren.
 2. Klik på Genstart, og klik derefter på OK.
 3. Når du får vist meddelelsen Vælg det operativsystem, der skal startes, skal du trykke på F8.
 4. Brug piletasterne til at vælge Sidst kendte fungerende konfiguration, og tryk derefter på Enter.

  Bemærk! Num Lock skal være slået fra, før piletasterne på det numeriske tastatur fungerer.
 5. Hvis der kører andre operativsystemer på computeren, skal du vælge Microsoft Windows Server 2003 på listen og derefter trykke på Enter.
Bemærk!
 • Når du vælger Sidst kendte fungerende konfiguration, kan du genoprette computeren efter problemer med en nylig tilføjet driver, der ikke passer til hardwaren. Med denne funktion løses der ikke problemer med beskadiget eller manglende drivere eller filer.
 • Når du vælger Sidst kendte fungerende konfiguration, er det kun oplysningerne i følgende registreringsdatabasenøgle, der genoprettes:
  HKLM\System\CurrentControlSet
  Eventuelle ændringer, du har foretaget i andre registreringsdatabasenøgler forbliver uændret.
Hvis du kan starte computeren ved hjælp af funktionen Sidst kendte fungerende konfiguration, kan den sidste ændring, du har foretaget på computeren, for eksempel installationen af en driver, være årsag til den forkerte start. Det anbefales, at du enten fjerner eller opdaterer driveren eller programmet og derefter tester Windows for at se, om computeren starter korrekt.

Sådan startes computeren i fejlsikret tilstand

Når du starter computeren i fejlsikret tilstand, indlæser Windows kun de drivere og computertjenester, du har brug for. Du kan bruge fejlsikret tilstand, når du skal identificere og løse problemer, som skyldes fejlbehæftede drivere, programmer eller tjenester, som starter automatisk.

Hvis computeren starter uden problemer i fejlsikret tilstand, men den ikke starter som normalt, kan der være en konflikt mellem computeren og hardwareindstillingerne eller ressourcerne. Der kan være inkompatibilitet med programmerne, tjenesterne eller driverne, eller registreringsdatabasen kan være beskadiget. I fejlsikret tilstand kan du deaktivere eller fjerne et program, en tjenester eller en enhedsdriver, der kan forhindre computeren i at starte korrekt.

Benyt følgende fremgangsmåde for at foretage fejlfinding af startproblemer i fejlsikret tilstand:
 1. Klik på Start, og klik derefter på Luk computeren.
 2. Klik på Genstart, og klik derefter på OK.
 3. Når du får vist meddelelsen Vælg det operativsystem, der skal startes, skal du trykke på F8.
 4. Brug piletasterne til at vælge Fejlsikret tilstand i menuen Avancerede indstillinger for Windows, og tryk derefter på Enter.

  Bemærk! Num Lock skal være slået fra, før piletasterne på det numeriske tastatur fungerer.
 5. Hvis der kører andre operativsystemer på computeren, skal du vælge Microsoft Windows Server 2003 på listen og derefter trykke på Enter.
 6. Gør et af følgende:
  • Hvis computeren ikke starter i fejlsikret tilstand, kan du prøve at starte den ved hjælp af Genoprettelseskonsol. Hvis du stadig ikke kan starte computeren, kan du søge efter eventuelle hardwareproblemer, for eksempel defekte enheder, installationsproblemer, problemer med kabler eller stik. Fjern hardware, der er tilføjet for nylig, og genstart derefter computeren for at se, om problemet er løst.
  • Hvis computeren starter i fejlsikret tilstand, skal du gå til næste afsnit for at fortsætte med at foretage fejlfinding af startproblemet.

Brug Logbog til at identificere årsagen til startproblemet

Få vist hændelseslogge i Logbog for at få oplysninger, der kan hjælpe dig med at identificere og diagnosticere årsagen til startproblemet. Du kan få vist hændelser, der er registreret i hændelsesloggene ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Gør et af følgende:
  • Klik på Start, peg på Administration, og klik derefter på Logbog.
  • Start snap-in-programmet Logbog i MMC (Microsoft Management Console).
 2. Udvid Logbog i konsoltræet, og klik derefter på den log, du vil have vist. Klik for eksempel på Systemlog eller Programlog.
 3. Dobbeltklik på den hændelse, du vil have vist i ruden med detaljer.

  Klik på Kopiér for at kopiere hændelsesoplysningerne, og åbn et nyt dokument i det program, hvor du vil indsætte oplysningerne, for eksempel Microsoft Word. Klik derefter på Indsæt i menuen Rediger.
 4. Tryk på Pil op eller Pil ned for at få vist beskrivelsen af den forrige hændelse eller den næste hændelse.

Brug Systemoplysninger til at identificere årsagen til startproblemet

I værktøjet Systemoplysninger vises en omfattende oversigt over computerens hardware, systemkomponenterne og softwaremiljøet. Brug dette værktøj til at hjælpe med at identificere eventuelle enhedsproblemer og enhedskonflikter. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde.
 1. Klik på Start, og klik derefter på Kør.
 2. Skriv msinfo32 i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 3. Søg efter problemenheder eller enhedskonflikter. Benyt følgende fremgangsmåde for at gøre dette.
  1. Udvid Komponenter i konsoltræet, og klik derefter på Problemenheder .

   Noter alle enheder, der er angivet i ruden til højre.
  2. Udvid Hardwareressourcer i konsoltræet, og klik derefter på Konflikter/deling.

   Noter alle konflikter med ressourcer, der er angivet i ruden til højre.
  3. Hvis du identificerer en problemenhed, skal du udføre den nødvendige handling, for eksempel fjerne, deaktivere eller omkonfigurere enheden eller opdatere driveren, og derefter genstarte computeren i normal tilstand.

   Du kan bruge Enhedshåndtering til at fjerne eller deaktivere enheder og deres drivere. Du kan finde flere oplysninger om Enhedshåndtering i afsnittet Brug Enhedshåndtering til at identificere årsagen til startproblemet.

   Hvis computeren starter korrekt, kan den pågældende enhed være årsagen til startproblemet.

   Hvis du deaktiverede en enhed for at løse problemet, skal du kontrollere, at enheden er angivet på listen over hardwarekompatibilitet for Windows Server 2003, og at den er installeret korrekt. Du kan også kontakte producenten for at rapportere funktionsmåden og få oplysninger om eventuelle opdateringer, der kan hjælpe med at løse startproblemet. Oplysninger, om hvordan du kontakter hardwareproducenter, finder du ved at klikke på et af nedenstående artikelnumre for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. Artiklerne er evt. på engelsk:
   65416 Kontaktoplysninger for hardware- og softwareleverandører, A-K . Artiklen er evt. på engelsk.

   60781 Kontaktoplysninger for hardware- og softwareleverandører, L-P . Artiklen er evt. på engelsk.

   60782 Kontaktoplysninger for hardware- og softwareleverandører, Q-Å . Artiklen er evt. på engelsk.
   Microsoft leverer kontaktoplysninger til tredjepart for at hjælpe dig med at finde teknisk support. Disse kontaktoplysninger kan ændres uden varsel. Microsoft kan ikke garantere, at kontaktoplysningerne vedrørende tredjepart er nøjagtige.
 4. Hvis der ikke rapporteres nogen problemenheder eller enhedskonflikter via værktøjet Systemoplysninger, skal du søge efter programmer, der starter automatisk, når Windows starter. Benyt følgende fremgangsmåde for at gøre dette.
  1. Udvid Softwaremiljø i konsoltræet, og klik derefter på Startprogrammer.

   Programmer, der starter automatisk, når Windows starter, vises i højre rude.
  2. Deaktiver programmerne, og genstart derefter computeren.

   Du kan finde oplysninger om, hvordan du deaktiverer programmet i dokumentationen til programmet eller ved at kontakte producenten.
  3. Hvis du deaktiverer startprogrammerne, og startproblemet blev løst, skal du aktivere programmerne igen ét efter ét.

   Luk computeren, og genstart den, hver gang du har aktiveret et program, og noter, om den forkerte startproces opstår. Hvis den forkerte proces opstår, kan det sidste program, du aktiverede, være årsag til den forkerte startproces.

Få vist logfilen for start i fejlsikret tilstand

Få vist logfilen Ntbtlog.txt for at foretage fejlfinding af startproblemer, og noter derefter de drivere og tjenester, der ikke blev indlæst, da du startede computeren i fejlsikret tilstand. 

Denne logfil er placeret i mappen %SystemRoot%, der som standard er Windows-mappen. Logfilen indeholder enheder og tjenester, der indlæses og ikke indlæses, når du starter computeren i fejlsikret tilstand. Du kan bruge et hvilket som helst tekstredigeringsprogram, for eksempel Notesblok, til at åbne og få vist logfilen.


Brug listen over drivere og tjenester, der ikke blev indlæst, til at hjælpe med at identificere den mulige årsag til startproblemet.

Bemærk! Nogle startproblemer kan opstå tidligt i startprocessen. Hvis det er tilfældet, gemmer Windows muligvis ikke logfilen for start i fejlsikret tilstand på harddisken.

Brug Enhedshåndtering til at identificere årsagen til startproblemet

I Enhedshåndtering vises en grafisk oversigt over den hardware, der er installeret på computeren. Brug dette værktøj til at løse eventuelle enhedskonflikter eller til at identificere inkompatible enheder, der kan være årsag til startproblemet.

Benyt følgende fremgangsmåde for at starte Enhedshåndtering.
 1. Klik på Start, højreklik på Denne computer, og klik derefter på Administrer.
 2. Udvid Systemværktøjer, og klik derefter på Enhedshåndtering.

  De enheder, der er installeret på computeren, vises i ruden til højre. Hvis der vises et symbol ud for en enhed, kan der være et problem med enheden. Et sort udråbstegn (!) i et gult felt angiver for eksempel, at der er et problem med enheden.

  Bemærk! Højreklik på en enhed, og klik derefter på Deaktiver for at deaktivere enheden i Enhedshåndtering.
 3. Undersøg mulige enhedskonflikter. Det gør du ved at dobbeltklikke på enheden i ruden til højre og derefter klikke på fanen Ressourcer.

  Hvis der er en enhedskonflikt, vises den under liste over enheder i konflikt.

  Markér afkrydningsfeltet Brug automatiske indstillinger. Hvis Windows registrerer en enhed, er dette afkrydsningsfelt markeret, og enheden fungerer korrekt. Hvis ressourceindstillingerne er baseret på Basiskonfiguration n, hvor n er et vilkårligt tal mellem 0 og 9, skal du muligvis ændre konfigurationen. Det gør du ved enten at klikke på en anden basiskonfiguration på listen eller ved at ændre ressourceindstillingerne manuelt. Advarsel! Denne fremgangsmåde kan omfatte ændring af computerens CMOS-indstillinger (complementary metal oxide semiconductor) og BIOS-indstillinger (basic input/output system). Forkerte ændringer af computerens BIOS kan give alvorlige problemer. Ændring af computerens CMOS-indstillinger sker på egen risiko.

  Hvis Windows ikke kan løse en ressourcekonflikt, skal du kontrollere, at computeren er konfigureret til at tillade, at Windows optæller enhederne på computeren. Det gør du ved at aktivere indstillingen Plug and Play OS i konfigurationsværktøjet til computerens BIOS. Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer computerens BIOS-indstillinger i dokumentationen til computeren eller ved at kontakte producenten.
 4. Hvis du identificerer en problemenhed, skal du deaktivere den og genstarte computeren i normal tilstand.

  Hvis computeren starter korrekt, kan den enhed, du har deaktiveret, være årsagen til startproblemet.

  Kontrollér, at enheden er angivet på listen over hardwarekompatibilitet for Windows Server 2003, og at den er installeret korrekt. Du kan også kontakte producenten for at rapportere funktionsmåden og få oplysninger om eventuelle opdateringer, der kan hjælpe med at løse startproblemet.
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer enheder ved hjælp af Enhedshåndtering ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. Artiklen er evt. på engelsk:
323423 Sådan bruger du Enhedshåndtering til at konfigurere enheder i Windows Server 2003 . Artiklen er evt. på engelsk.

Sådan bruges systemkonfigurationsprogrammet

Ved hjælp af systemkonfigurationsprogrammet (Msconfig.exe) automatiseres de rutinemæssige trin i fejlfindingsprocessen, som supportteknikerne hos Microsoft bruger, når de diagnosticerer problemer med konfiguration af Windows. Du kan bruge dette program til at ændre systemkonfigurationen og foretage fejlfinding af problemet ved at bruge en udelukkelsesmetode.

Du skal være logget på som administrator eller som et medlem af administratorgruppen for at kunne bruge systemkonfigurationsprogrammet. Hvis computeren har forbindelse til et netværk, kan politikindstillingerne for netværket forhindre dig i at bruge programmet. For en sikkerheds skyld skal du bruge kommandoen Kør som til at udføre disse procedurer.

Bemærk! Det anbefales, at du ikke bruger systemkonfigurationsprogrammet til at redigere Boot.ini-filen på computeren uden hjælp fra en supporttekniker fra Microsoft, da det kan gøre computeren uanvendelig. 

Opret et rent miljø til at foretage fejlfinding

Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette et rent miljø til at foretage fejlfinding. 
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv msconfig i feltet Åbn, og klik derefter på OK. Du bruger kommandoen Kør som ved at skrive runas /user:administrator Path\msconfig.exe i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 2. Klik på fanen Generelt, klik på Diagnostisk start – Indlæs kun grundlæggende enheder og tjenester, klik på OK, og klik derefter på Genstart for at genstarte computeren.
 3. Når Windows er startet, skal du kontrollere, om problemet stadig opstår.

Isoler problemerne ved hjælp af indstillingerne for systemstart

Benyt følgende fremgangsmåde til at isolere problemer ved hjælp af indstillingerne for systemstart. 
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv msconfig i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 2. Klik på fanen Generelt, og klik derefter på Valgfri start.
 3. Fjern markeringen i følgende afkrydsningsfelter:
  Behandling af System.ini-fil
  Behandling af WIN.INI-filen
  Indlæs systemtjenester
  Du kan ikke fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug oprindelig BOOT.INI.
 4. Kontrollér, at afkrydningsfeltet Indlæs startelementer er markeret, og klik derefter på OK for at teste indlæsningsprocessen af softwaren.
 5. Genstart computeren, når du bliver bedt om det.

Isoler problemerne ved hjælp af indstillingerne for Valgfri start

Benyt følgende fremgangsmåde til at isolere problemer ved hjælp af indstillingerne for Valgfri start. 
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv msconfig i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 2. Klik på fanen Generelt, og klik derefter på Valgfri start.
 3. Fjern markeringen i alle afkrydsningsfelter under Avanceret start. Du kan ikke fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug oprindelig BOOT.INI.
 4. Markér afkrydsningsfeltet Behandling af SYSTEM.INI-filen, klik på OK, og genstart derefter computeren, når du bliver bedt om det.

  Gentag denne proces, og markér hvert afkrydsningsfelt ét efter ét. Genstart computeren hver gang. Gentag processen, indtil problemet opstår.
 5. Når problemet opstår, skal du klikke på den fanen, der svarer til den valgte fil. Hvis problemet for eksempel opstår, efter du har markeret Win.ini-filen, skal du klikke på fanen WIN.INI i systemkonfigurationsprogrammet.

Isoler problemerne ved hjælp af fanen Start

På fanen Start vises en liste over elementer, der indlæses ved start fra gruppen Start, Win.ini load= og run= samt registreringsdatabasen. Benyt følgende fremgangsmåde for at isolere problemerne ved hjælp fanen Start.
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv msconfig i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 2. Klik på fanen Start.
 3. Fjern markeringen i alle afkrydsningsfelter.
 4. Markér det første afkrydsningsfelt for at starte fejlfindingen, klik på OK, og genstart derefter computeren, når du bliver bedt om det.

  Gentag denne proces, og markér hvert afkrydsningsfelt ét efter ét. Genstart computeren hver gang. Gentag processen, indtil problemet opstår.

Foretag fejlfinding af systemtjenester

Benyt følgende fremgangsmåde for at foretage fejlfinding af systemtjenester. 
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv msconfig i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 2. Klik på fanen Tjenester.
 3. Noter eventuelle tjenester, der ikke er markeret.

  Vigtigt! Spring ikke dette trin over. Du har brug for disse oplysninger senere. Du har brug for disse oplysninger senere.
 4. Klik på Deaktiver alle, klik på OK, og genstart derefter computeren.
 5. Klik på Start, klik på Kør, skriv msconfig i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 6. Klik på fanen Tjenester.
 7. Markér afkrydsningsfeltet for en tjeneste for at slå den til, og klik derefter på OK.
 8. Genstart computeren, og se, om problemet opstår.
 9. Gentag trin 5 til 8 for hver tjeneste, indtil problemet opstår. Når problemet opstår, ved du, at den tjeneste, du sidst har slået til, er årsag til problemet. Notér denne tjeneste, og gå til trin 10.
 10. Klik på Aktivér alle, fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for den fejlbehæftede tjeneste, fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for alle andre tjenester, du har noteret under trin 3, klik på OK, og genstart derefter computeren.

  En løsning kan være, at du undlader at markere afkrydsningsfeltet ud for den fejlbehæftede tjeneste. Kontakt producenten af den fejlbehæftede tjeneste for at få mere hjælp.

  Bemærk! Du kan måske hurtigere finde den tjeneste, der er årsag til problemet, ved at teste tjenesterne i grupper. Inddel tjenesterne i to grupper ved at markere afkrydsningsfelterne for den første gruppe og fjerne markeringen for den anden gruppe. Genstart computeren, og undersøg, om problemet opstår. Hvis problemet opstår, findes den fejlbehæftede tjeneste i den første gruppe. Hvis problemet ikke opstår, findes den fejlbehæftede tjeneste i den anden gruppe. Gentag denne proces på den fejlbehæftede gruppe, indtil du har isoleret den fejlbehæftede tjeneste.

Foretag fejlfinding af System.ini-filen

Benyt følgende fremgangsmåde for at foretage fejlfinding af System.ini-filen. 
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv msconfig i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 2. Klik på fanen SYSTEM.INI.
 3. Noter eventuelle elementer, der ikke er markeret. Du skal muligvis udvide nogle elementer, for eksempel [OLFax Ports], for at se, om nogle underelementer ikke er markeret.

  Vigtigt! Spring ikke dette trin over. Du har brug for disse oplysninger senere. Du har brug for disse oplysninger senere.
 4. Klik på Deaktiver alle, klik på OK, og genstart derefter computeren.
 5. Klik på Start, klik på Kør, skriv msconfig i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 6. Klik på fanen SYSTEM.INI.
 7. Udvid alle elementer på listen, markér afkrydsningsfeltet ud for et element for at slå det til, og klik derefter på OK.
 8. Genstart computeren, og se, om problemet opstår.
 9. Gentag trin 5 til 8 for hvert element, indtil problemet opstår.

  Når problemet opstår, ved du, at det element, du sidst har slået til, er årsag til problemet. Noter dette element, og gå derefter til trin 10.
 10. Klik på Aktivér alle, fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for det fejlbehæftede element, fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for alle andre elementer, du har noteret under trin 3, klik på OK, og genstart derefter computeren.

  En løsning kan være, at du undlader at markere afkrydsningsfeltet ud for det fejlbehæftede element. Hvis det er muligt, kan du kontakte producenten af det fejlbehæftede element for at få mere hjælp.

  Bemærk! Du kan måske hurtigere finde det System.ini-element, der er årsag til problemet, ved at teste elementerne i grupper. Inddel elementerne i to grupper ved at markere afkrydsningsfelterne for den første gruppe og fjerne markeringen for den anden gruppe. Genstart computeren, og undersøg, om problemet opstår. Hvis problemet opstår, findes den fejlbehæftede tjeneste i den første gruppe. Hvis problemet ikke opstår, findes den fejlbehæftede tjeneste i den anden gruppe. Gentag denne proces på den fejlbehæftede gruppe, indtil du har isoleret det fejlbehæftede System.ini-element.

Foretag fejlfinding af Win.ini-filen

Benyt følgende fremgangsmåde for at foretage fejlfinding af Win.ini-filen. 
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv msconfig i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 2. Klik på fanen WIN.INI.
 3. Noter eventuelle elementer, der ikke er markeret. Du skal muligvis udvide nogle elementer, for eksempel [OLFax Ports], for at se, om nogle underelementer ikke er markeret.

  Vigtigt! Spring ikke dette trin over. Du har brug for disse oplysninger senere. Du har brug for disse oplysninger senere.
 4. Klik på Deaktiver alle, klik på OK, og genstart derefter computeren.
 5. Klik på Start, klik på Kør, skriv msconfig i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 6. Klik på fanen WIN.INI.
 7. Udvid alle elementer på listen, markér afkrydsningsfeltet ud for et element for at slå det til, og klik derefter på OK.
 8. Genstart computeren, og se, om problemet opstår.
 9. Gentag trin 5 til 8 for hvert element, indtil problemet opstår.

  Når problemet opstår, ved du, at det element, du sidst har slået til, er årsag til problemet. Noter dette element, og gå derefter til trin 10.
 10. Klik på Aktivér alle, fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for det fejlbehæftede element, fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for alle andre elementer, du har noteret under trin 3, klik på OK, og genstart derefter computeren.

  En løsning kan være, at du undlader at markere afkrydsningsfeltet ud for det fejlbehæftede element. Hvis det er muligt, kan du kontakte producenten af det fejlbehæftede element for at få mere hjælp.

  Bemærk! Du kan måske hurtigere finde det Win.ini-element, der er årsag til problemet, ved at teste elementerne i grupper. Inddel elementerne i to grupper ved at markere afkrydsningsfelterne for den første gruppe og fjerne markeringen for den anden gruppe. Genstart computeren, og undersøg, om problemet opstår. Hvis problemet opstår, findes den fejlbehæftede tjeneste i den første gruppe. Hvis problemet ikke opstår, findes den fejlbehæftede tjeneste i den anden gruppe. Gentag denne proces på den fejlbehæftede gruppe, indtil du har isoleret det fejlbehæftede Win.ini-element.

Foretag fejlfinding af Boot.ini-filen

Det er kun systemadministratorer og erfarne brugere, der bør forsøge at ændre Boot.ini-filen. Fremgangsmåden for fejlfinding af Boot.ini omfattes ikke af denne artikel.

Du kan finde flere oplysninger ved at søge i Microsoft Knowledge Base. Det gør du ved at gå til webstedet Microsoft Support.

Nulstil systemkonfigurationsprogrammet til tilstanden Normal start

 Benyt følgende fremgangsmåde for at nulstille systemkonfigurationsprogrammet til tilstanden Normal start.
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv msconfig i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 2. Klik på Normal start – Indlæs alle enhedsdrivere og tjenester på fanen Generelt, og klik derefter på OK.
 3. Genstart computeren.

Brug Windows Genoprettelseskonsol

Genoprettelseskonsol er et kommandolinjeværktøj, du kan bruge til at reparere Windows med, hvis computeren ikke starter korrekt. Du kan starte Genoprettelseskonsol fra cd'en til Windows Server 2003 eller ved start, hvis Genoprettelseskonsol tidligere var installeret på computeren. Brug Genoprettelseskonsol, hvis startindstillingen Sidst kendte fungerende konfiguration ikke lykkedes, og du ikke kan starte computeren i fejlsikret tilstand. Vi anbefaler kun brugen af Genoprettelseskonsol, hvis du er erfaren bruger, der kan anvende basiskommandoer til at identificere og finde problematiske drivere og filer.
Benyt følgende fremgangsmåde for at bruge Genoprettelseskonsol.
 1. Isæt installations-cd'en til Windows Server 2003 i cd-drevet eller dvd-drevet, og genstart derefter computeren.
 2. Når du bliver bedt om det under tekstbaseret installation, skal du trykke på R for at starte Genoprettelseskonsol.
Benyt følgende fremgangsmåde for at bruge Genoprettelseskonsol:
 • Åbn drevene på computeren.
 • Aktivér eller deaktiver enhedsdrivere eller tjenester.
 • Kopiér filer fra Windows Server 2003-installations-cd'en, eller kopiér filer fra andre flytbare medier. Du kan f.eks. kopiere en fil, du har brug for, men som var slettet.
 • Opret en ny startsektor og en ny MBR (master boot record). Det skal du evt. gøre, hvis der er problemer med at starte fra den eksisterende startsektor.

Kontrollér, at harddisken eller filsystemet ikke er beskadiget

Hvis du vil bekræfte, at harddisken eller filsystemet ikke er beskadiget, skal du starte computeren fra Windows Server 2003-cd'en, starte Genoprettelseskonsol og derefter bruge kommandopromptværktøjet Chkdsk. Det kan evt. løse problemet.

Vigtigt! Det anbefales, at det kun er erfarne brugere og administratorer, der bruger Genoprettelseskonsol. Du skal kende adgangskoden til administratorkontoen, før du kan bruge Genoprettelseskonsol.

Du kan få flere oplysninger, om hvordan du undersøger og reparerer en beskadiget harddisk ved hjælp af Chkdsk, i afsnittene "Sådan bruges Genoprettelseskonsol" og "Sådan bruges genoprettelseskonsollens kommandoprompt' i følgende artikel:
307654 Sådan installeres og anvendes Genoprettelseskonsol i Windows XP. Artiklen er evt. på engelsk.
Bemærk! Hvis kommandoen Chkdsk rapporterer, at den ikke kan få adgang til harddisken, er der måske en hardwarefejl. Undersøg alle kabeltilslutninger og evt. jumperindstillinger på drevet. Kontakt en computertekniker eller producenten af computeren for at få mere hjælp.

Hvis der i Chkdsk rapporteres, at det ikke er muligt at reparere alle problemer med harddisken, er filsystemet eller MBR måske beskadiget eller ikke længere tilgængeligt. Prøv at bruge de nødvendige kommandoer for Genoprettelseskonsol, f.eks. Fixmbr og Fixboot, kontakt en datagenoprettelsestjeneste eller ompartitioner harddisken.

Advarsel! Hvis du ompartitionerer og omformaterer harddisken, mister du alle oplysninger på disken.

Vigtigt! Kontakt computerproducenten eller en medarbejder hos Microsoft Support for at få mere hjælp. Lad kun professionelle teknikere reparere computeren. Hvis computeren repareres af en ikke-uddannet person, kan det gøre ugyldiggøre garantien på computeren. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du bruger Genoprettelseskonsol, ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
326215 Sådan bruges Genoprettelseskonsol på en Windows Server 2003-baseret computer, der ikke starter. Artiklen er evt. på engelsk. . Artiklen er evt. på engelsk.

Sådan bruges Automatisk systemgenoprettelse

 Benyt følgende fremgangsmåde for at genoprette en systemfejl ved hjælp af Automatisk systemgenoprettelse.
 1. Sørg for, at du har følgende, før du benytter fremgangsmåden til genoprettelse:
  • Disken til Automatisk systemgenoprettelse, som du oprettede før.
  • De sikkerhedskopieringsmedier, du oprettede før.
  • Den oprindelige installations-cd til operativsystemet.
  • Hvis du har en masselagringscontroller, og du ved, at producenten har leveret en separat driverfil til den (en anden end de driverfiler, du fik på installations-cd'en), skal du overføre filen (til en disk), før du benytter fremgangsmåden. 
 2. Indsæt den oprindelige installations-cd til operativsystemet i cd- eller dvd-drevet.
 3. Genstart computeren. Hvis du bliver bedt om at trykke på en tast for at starte computeren fra cd'en, skal du trykke på den korrekte tast.
 4. Hvis du har en separat driverfil, som beskrevet i trin 1, skal du trykke på tasten F6 for at bruge driveren under installationen, når du bliver bedt om det.
 5. Tryk på F2, når du bliver bedt om det i starten af afsnittet om teksttilstand i installationsprogrammet.

  Du bliver bedt om at indsætte disken til Automatisk systemgenoprettelse, som du har oprettet.
 6. Følg vejledningen.
 7. Hvis du har en separat driverfil, som beskrevet i trin 1, skal du trykke på F6 (igen), når du bliver bedt om det, efter systemet er genstartet.
 8. Følg vejledningen.
Bemærk!
 • Automatisk systemgenoprettelse gendanner ikke dine datafiler. Se Windows Hjælp for at få flere oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer og gendanner dine datafiler.
 • Hvis du gendanner en serverklynge, hvor der opstod fejl på alle noder, og hvor det ikke er muligt at gendanne quorum-disken ud fra sikkerhedskopien, skal du bruge Automatisk systemgenoprettelse på hver node i den oprindelige klynge for at gendanne klyngediskenes disksignaturer og partitionslayout (quorum og ikke-quorum). Se Windows Hjælp for at få flere oplysninger om sikkerhedskopiering og gendannelse af serverklynger.

Opret et disksæt til Automatisk systemgenoprettelse ud fra sikkerhedskopien

Hvis du vil bruge Automatisk systemgenoprettelse, skal du have et disksæt til Automatisk systemgenoprettelse. Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette et disksæt til Automatisk systemgenoprettelse.
 1. Klik på Start, peg på Programmer, peg på Tilbehør, peg på Systemværktøjer, og klik derefter på Sikkerhedskopiering.

  Guiden Sikkerhedskopiering og gendannelse starter som standard, medmindre den er deaktiveret. Du kan bruge guiden Sikkerhedskopiering og gendannelse til at oprette et disksæt til Automatisk systemgenoprettelse ASR ved at besvare Alle oplysninger på denne computer i afsnittet Hvad vil du sikkerhedskopiere?. Du kan også gå til det næste trin for at oprette et disksæt til Automatisk systemgenoprettelse under Avanceret tilstand.
 2. Klik på linket Avanceret tilstand i guiden Sikkerhedskopiering og gendannelse.
 3. Klik på Guiden Automatisk systemgenoprettelse i menuen Funktioner.
 4. Følg vejledningen på skærmen.
Bemærk!
 • Du skal have en tom disk på 1,44 MB for at gemme dine systemindstillinger samt medier, der kan indeholde sikkerhedskopieringsfilerne. Hvis computeren ikke har et diskdrev, skal du foretage en sikkerhedskopiering af Automatisk systemgenoprettelse på computeren uden diskdrevet. Kopiér filerne Asr.sif og Asrpnp.sif, der findes i mappen %SystemRoot%\Repair til en anden computer, der har et diskdrev, og kopiér disse filer til en disk.
 • Du skal være medlem af gruppen Administratorer eller Backupoperatører på den lokale computer, eller du skal være tildelt de rette tilladelser, for at udføre denne procedure. Hvis computeren er knyttet til et domæne, kan medlemmerne af gruppen Domæneadministratorer muligvis udføre denne procedure. For en sikkerheds skyld kan du bruge kommandoen Kør som til at udføre disse procedurer.
 • Denne procedure sikkerhedskopierer kun de systemfiler, du skal bruge til at starte systemet. Du skal sikkerhedskopiere dine datafiler separat.
 • Når du har oprettet sættet til Automatisk systemgenoprettelse, skal du navngive disken og sikkerhedskopieringsmedierne omhyggeligt og opbevare dem sammen. Hvis du vil bruge sikkerhedskopieringsmedierne, skal du bruge den disk, du oprettede på baggrund af mediesættet. Du kan ikke bruge en disk, du har oprettet på et andet tidspunkt eller med et andet sæt medier. Du skal også have den installations-cd, du havde til rådighed på det tidspunkt, hvor du foretog Automatisk systemgenoprettelse.
 • Gem sættet til Automatisk systemgenoprettelse et sikkert sted. Sættet til Automatisk systemgenoprettelse indeholder oplysninger om konfiguration af dine systemer, der kan bruges til at beskadige systemet.
 • Hvis du sikkerhedskopierer en serverklynge, skal du køre guiden Automatisk systemgenoprettelse på alle noder i klyngen. Du skal også kontrollere, at tjenesten Klynge kører, når du starter hver enkelt sikkerhedskopiering af Automatisk systemgenoprettelse. Kontrollér, at én af noderne, som du kører guiden til forberedelse af Automatisk systemgenoprettelse på er angivet som ejeren af quorum-ressourcen, mens guiden kører.

Sådan reparerer du installationen af Windows

Du kan evt. reparere en beskadiget Windows Server 2003-installation ved at køre Windows Installation fra Windows-cd'en.

Benyt følgende fremgangsmåde for at reparere installationen af Windows.
 1. Indsæt Windows Server 2003-cd'en i cd- eller dvd-drevet.
 2. Hvis menuen Hvad vil du gøre? vises på Windows-cd'en, skal du klikke på Afslut.
 3. Sluk computeren. Vent 10 sekunder, og tænd derefter computeren igen.
 4. Hvis du bliver spurgt, om du vil genstarte computeren fra cd'en, skal du gøre det.

  Bemærk! Du skal kunne starte computeren fra Windows Server 2003-cd-rommen for at køre Windows Installation. Dit cd- eller dvd-drev skal være konfigureret til at gøre dette. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer computeren til at starte fra cd- eller dvd-drevet, ved at se i dokumentationen til computeren eller ved at kontakte computerproducenten.
 5. Når installationsprogrammet starter, skal du trykke på Enter for at fortsætte installationen.
 6. Tryk på Enter for at vælge indstillingen Hvis du vil installere Windows nu, skal du trykke på Enter. Du skal ikke vælge indstillingen Genoprettelseskonsol.
 7. Tryk på F8 for at acceptere licensaftalen.

  Installationsprogrammet søger efter tidligere installationer af Windows.
  • Hvis installationsprogrammet ikke finder en tidligere installation af Windows Server 2003, har du måske en fejl i hardwaren.

   Hardwarefejl beskrives ikke i denne artikel. Rådfør dig med en it-ekspert i hardware for at få mere hjælp, eller prøv Hardwarefejlfinding. Yderligere oplysninger om Hardwarefejlfinding finder du i emnet "Brug af fejlfindingsværktøjer" i Windows Server 2003 Hjælp.
  • Hvis installationsprogrammet finder en tidligere installation af Windows Server 2003, får du måske vist følgende meddelelse:
   Hvis én af følgende Windows Server 2003-installationer er beskadiget, kan installationsprogrammet forsøge at reparere den. Brug pil op og ned for at vælge en installation. Tryk på R for at reparere den valgte installation. Tryk på Esc for at fortsætte uden at reparere.
   Vælg den relevante installation af operativsystemet Windows Server 2003, og tryk derefter på R for at forsøge at reparere den.
  • Følg vejledningen for at reparere installationen.

   Bemærk!
   • Du skal evt. ændre sekvensen med startdrevet i BIOS-indstillingerne for at starte din computer korrekt fra cd'en Windows Server 2003. Kontakt computerproducenten, eller se dokumentationen fra producenten for at få flere oplysninger.
   • Hvis du ikke kan starte computeren fra cd'en Windows Server 2003, har du måske en fejl på dit cd- eller dvd-drev eller en anden hardwarefejl.

    Hardwarefejl beskrives ikke i denne artikel. Rådfør dig med en it-ekspert i hardware for at få mere hjælp, eller prøv Hardwarefejlfinding. Yderligere oplysninger om Hardwarefejlfinding finder du i emnet "Brug af fejlfindingsværktøjer" i Windows Server 2003 Hjælp.
   • Når du har repareret Windows Server 2003, kan du blive bedt om at aktivere din version af Windows Server 2003 igen.

Sådan bruges webstedet Microsoft Support til at finde en løsning

Hvis du ikke kan løse problemet ved at følge trinnene i denne artikel, kan du bruge webstedet Microsoft Support for at finde en løsning på dit problem. Følgende liste beskriver nogle af de tjenester, der leveres via webstedet Microsoft Support:
Ekstra ressourcer
ERD Emergency Recovery Disk ASR
Bemærk! Dette er en artikel til hurtig udgivelse, som er oprettet direkte i Microsofts supportafdeling. Oplysningerne i artiklen præsenteres som de og behandler aktuelle problemer. Fordi artiklen er blevet udgivet hurtigt, kan der forekomme slåfejl, og artiklen kan blive redigeret uden varsel. Se andre forbehold under Vilkår for anvendelse.
Egenskaber

Artikel-id: 325375 – Seneste udgave 06/27/2013 15:00:00 – Udgave 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbmgmtservices kbenv kbhowtomaster KB325375
Feedback