Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Sådan flyttes en DHCP-database fra en computer, der kører Windows NT Server 4.0, Windows 2000 eller Windows Server 2003 til en computer, der kører Windows Server 2003.

Support til Windows Server 2003 ophørte den 14. juli 2015

Microsoft afsluttede support til Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Sammenfatning
I denne artikel beskrives fremgangsmåden for flytning af en DHCP-database (Dynamic Host Configuration Protocol) fra en computer, der kører Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows 2000 eller Microsoft Windows Server 2003, til en computer, der kører Windows Server 2003.

Bemærk! Du kan bruge Microsoft Windows-sikkerhedskopieringsværktøjet (ntbackup.exe) til at foretage en sikkerhedskopi og gendanne DHCP-databasen på en enkelt server. Brug ikke sikkerhedskopieringsværktøjet til at migrere eller flytte en DHCP-database fra én DHCP-server til en anden.

Eksport af DHCP-databasen fra en server, der kører Windows NT Server 4.0 eller Windows 2000

 1. Stop DHCP-servertjenesten på serveren:
  1. Log på kilde-DHCP-serveren med en konto, der er medlem af den lokale administratorgruppe.
  2. Klik på Start, klik på Kør, skriv cmd i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
  3. Skriv net stop dhcpserver ved kommandoprompten, og tryk på ENTER. Meddelelsen "Tjenesten Microsoft DHCP-server stopper. Tjenesten Microsoft DHCP-server blev stoppet" vises.
  4. Skriv exit, og tryk derefter på ENTER.
 2. Komprimer DHCP-databasen vha. værktøjet JetPack:
  1. Klik på Start, klik på Kør, skriv cmd i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
  2. Skriv cd %systemroot%\system32\dhcp ud for kommandoprompten, og tryk derefter på ENTER.
  3. Skriv jetpack dhcp.mdb temp.mdb, og tryk derefter på ENTER.
  4. Når databasen er komprimeret, skal du skrive exit og derefter trykke på ENTER.
 3. Eksporter DHCP-databasen vha. værktøjet DHCP-eksport/import-værktøjet (Dhcpexim.exe). Du kan anskaffe dette værktøj fra Windows 2000 Resource Kit Supplement 1. Du kan også besøge følgende Microsoft-websted for at hente Dhcpexim.exe: Sådan eksporteres databasen:
  1. Installer værktøjet Dhcpexim.exe, og start det derefter.
  2. På skærmbilledet Welcome to DHCP Export Import tool skal du klikke på Export configuration of the local service to a file og derefter klikke på OK.
  3. Skriv filnavnet til den eksporterede fil i feltet File name, og klik derefter på Save. Skriv f.eks. dhcpdatabase.txt.
  4. Klik på det udvalg eller de udvalg, du vil eksportere, marker afkrydsningsfeltet Disable the selected scopes on local machine before export, og klik derefter på Export.
  5. Klik på OK.
 4. Deaktiver DHCP-servertjenesten på serveren: Deaktivering af DHCP-servertjenesten forhindrer tjenesten i at starte efter overførsel af databasen. Sådan deaktiveres DHCP-servertjenesten:
  1. Klik på Start, peg på Indstillinger, klik på Kontrolpanel, og dobbeltklik derefter på Tjenester.
  2. Klik på Microsoft DHCP-server på listen Tjeneste, klik på Start, klik på Deaktiveret, og klik derefter på OK.
  3. Hvis tjenesten er startet, skal du klikke på Stop og derefter klikke på Ja for at bekræfte, at du vil stoppe tjenesten.
  4. Klik på Luk for at lukke dialogboksen Tjenester.
Vigtigt! Dhcpexim.exe kræves for at flytte databasen fra en server, der kører Windows 2000 eller Windows NT 4.0, til en server, der kører Windows Server 2003. Netsh-kommandoer for DHCP er ikke tilgængelige i Windows NT 4.0.

Bemærk! Hvis kun selve konfigurationen og ikke databasen kræves, skal du bruge følgende kommando (i stedet for Dhcpexim.exe) på den Windows 2000-baserede server, du vil eksportere fra. (Brug ikke Dhcpexim.exe).
netsh dhcp dump >C:\dhcp.txt
, hvor C:\dhcp.txt er navnet på og stien til den eksportfil, du vil bruge.

Bemærk! Eksportindstillingen findes ikke i kommandoen netsh på Windows 2000 Server. Kommandoerne netsh dhcp server dump og netsh dhcp server import er ikke kompatible. Hvis du forsøger at importere de data, der oprettes vha. netsh dhcp server dump > C:\dhcp.txt ved at bruge netsh DHCP server import > C:\dhcp.txt, vises følgende fejlmeddelelse på den Windows Server 2003-baserede computer:
Anmodningen understøttes ikke.
Du kan flytte den eksporterede konfigurationsfil til den nye Windows Server 2003-server vha. følgende kommando:
netsh exec c:\dhcp.txt
Dhcpexim.exe understøttes ikke i Windows Server 2003. Hvis en database eksporteres vha. Dhcpexim.exe på en Windows 2000-baseret computer, og du forsøger at importere dataene til Windows Server 2003, lukkes Dhcpexim.exe, og der vises en fejlmeddelelse i stil med følgende:
Der opstod en fejl. Det blev forsøgt at indlæse et program i et forkert format.
Hvis denne funktionsmåde forekommer, skal du eksportere data fra Windows 2000 vha. dhcpexim og derefter importere dataene på Windows Server 2003-miljøet vha. netsh DHCP-serverimport xyz.txt.

Eksport af DHCP-databasen fra en server, der kører Microsoft Windows Server 2003

Hvis du vil flytte en DHCP-database og -konfiguration fra en server, der kører Windows Server 2003 til en anden server, der kører Windows Server 2003:
 1. Log på kilde-DHCP-serveren med en konto, der er medlem af den lokale administratorgruppe.
 2. Klik på Start, klik på Kør, skriv cmd i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 3. Skriv netsh dhcp server export C:\dhcp.txt all, og tryk på ENTER.

Bemærk! Du skal have lokale administratorrettigheder for at eksportere dataene.

Installation af DHCP-servertjenesten på den server, der kører Windows Server 2003

Sådan installeres DHCP-servertjenesten på en eksisterende Windows Server 2003-baseret computer:
 1. Klik på Start, klik på Kontrolpanel, og dobbeltklik derefter på Tilføj eller fjern programmer.
 2. Klik på Tilføj/fjern Windows-komponenter.
 3. I guiden Windows-komponenter skal du klikke på Netværkstjenester i feltet Komponenter og derefter klikke på Detaljer.
 4. Marker afkrydsningsfeltet Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), hvis det ikke allerede er markeret, og klik derefter på OK.
 5. Klik på Næste i guiden Windows-komponenter for at installere de markerede komponenter. Læg cd'en med Windows Server 2003 i computerens cd- eller dvd-drev, hvis du bedes om det. Installationsprogrammet kopierer DHCP-serveren og værktøjsfilerne til computeren.
 6. Klik på Udfør, når installationen er færdig.

Import af DHCP-databasen

Bemærk! Der kan vises en "adgang nægtet"-meddelelse under denne procedure, hvis du ikke er medlem af gruppen Backupoperatører. Hvis fejlmeddelelsen "Unable to determine the DHCP server version for server" vises, skal du kontrollere, at DHCP-servertjenesten kører på serveren, og at den bruger, der er logget på, er medlem af den lokale administratorgruppe.

Vigtigt! Brug ikke Dhcpexim.exe til at importere en DHCP-database i Windows Server 2003. Hvis Windows 2003-destinationsserveren desuden er en medlemsserver, og hvis du forventer at ændre den til en domænecontroller, anbefaler vi, at du udfører DHCP-databaseoverflytningen, før du ændrer den til en domænecontroller. Selvom du kan overflytte DHCP-databasen til en Windows 2003-domænecontroller, vil overflytningen til en medlemsserver være lettere på grund af tilstedeværelsen af den lokale administratorkonto.
 1. Log på som en bruger, der tydeligt er medlem af den lokale administratorgruppe. En brugerkonto i en gruppe, der er medlem af den lokale administratorgruppe, vil ikke fungere. Hvis der ikke findes en lokal administratorgruppe for domænecontrolleren, skal du genstarte computeren i Gendannelsestilstand for katalogtjenester og bruge administratorkontoen til at importere databasen, som beskrevet senere i dette afsnit.
 2. Kopier den eksporterede DHCP-databasefil til den lokale harddisk på den Windows Server 2003-baserede computer.
 3. Bekræft, at DHCP-tjenesten er startet på den Windows Server 2003-baserede computer.
 4. Klik på Start, klik på Kør, skriv cmd i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 5. Skriv netsh dhcp server import c:\dhcpdatabase.txt all ved kommandoprompten, og tryk derefter på ENTER. c:\dhcpdatabase.txt er den fulde sti til og filnavnet på den databasefil, som du kopierede til serveren.

  Bemærk! Når du forsøger at eksportere en DHCP-database fra en Windows 2000-domænecontroller til en Windows Server 2003-medlemsserver for domænet, kan der vises en fejlmeddelelse i stil med følgende:
  Der opstod en fejl i forbindelse med start og læsning af af tjenestekonfigurationen. Adgang nægtet.
  Bemærk! Du skal have lokale administratorrettigheder for at importere dataene.
 6. Du kan løse problemet ved at føje DHCP-serveren på den computer, der kører Windows Server 2003, til gruppen DHCP Admins på virksomhedsniveau.
 7. Hvis der vises en "adgang nægtet"-fejlmeddelelse, når du har føjet DCHP-serveren på den Windows Server 2003-baserede computer, til gruppen DHCP Admins på det virksomhedsniveau, der er nævnt i trin 4, skal du kontrollere, at den brugerkonto, der aktuelt bruges til import, hører til den lokale administratorgruppe. Hvis kontoen ikke hører til denne gruppe, skal du føje den til gruppen eller logge på som en lokal administrator for at gennemføre importen.

  Bemærk! Hvis kommandoen DHCP IMPORT eller DHCP EXPORT ikke kan gennemføres for brugere, der ikke er eksplicitte medlemmer af den lokale administratorgruppe, skal du anvende følgende hotfix på den Windows Server 2003-baserede computer:

  833167 Der findes en VSS-opdateringspakke (Volume Shadow Copy Service) til Windows Server 2003
 8. Når meddelelsen, der angiver, at kommandoen blev udført, vises, skal du lukke kommandoprompten.

Godkendelse af DHCP-serveren

 1. Klik på Start, peg på Programmer, peg på Administration, og klik derefter på DHCP.

  Bemærk! Du skal være logget på serveren med en konto, der er medlem af gruppen Administratorer. I et Active Directory-domæne skal du vælge logget på serveren med en konto, der er medlem af gruppen Virksomhedsadministratorer.
 2. I konsoltræet for DHCP-snap-in-programmet skal du udvide den nye DHCP-server. Hvis der vises en rød pil i nederste højre hjørne af serverobjektet, er serveren endnu ikke godkendt.
 3. Højreklik på serverobjektet, og klik derefter på Godkend.
 4. Efter et øjeblik skal du højreklikke på serveren igen og derefter klikke på Opdater. En grøn pil angiver, at DHCP-serveren er godkendt.
Referencer
Du kan få flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
323416 Sådan installeres og konfigureres en DHCP-server i en arbejdsgruppe i Windows Server 2003
130642 Sådan flyttes en DHCP-database fra én server til en anden i Windows NT 4.0 og i Windows 2000
890480 "Adgang nægtet"-fejlmeddelelse vises, når du bruger kommandoen "netsh dhcp server import" til at importere en DHCP-database fra en Windows NT Server 4.0-baseret computer til en Windows Server 2003-baseret computer
Egenskaber

Artikel-id: 325473 – Seneste udgave 12/20/2007 17:13:00 – Udgave 19.5

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbhowtomaster kbnetwork KB325473
Feedback
/html>> > ttps://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">p;did=1&t=">html>