Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Sådan foretages fejlfinding af problemer med netværksforbindelsen

Support til Windows XP er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Windows XP den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Support til Windows Server 2003 ophørte den 14. juli 2015

Microsoft afsluttede support til Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Sammenfatning
I artiklen beskrives, hvordan du kan foretage fejlfinding af problemer med netværksforbindelsen.
Yderligere Information
Der kan være forskellige alvorlige årsager til problemer med netværksforbindelsen, men problemerne opstår oftest på grund af forkerte netværkskort, forkerte switchindstillinger, defekt hardware eller driverrelaterede problemer. Visse problemer med netværksforbindelsen er af midlertidig karakter og skyldes ikke entydigt en af de nævnte årsager.

Nogle gange opstår der problemer med netværksforbindelsen i forbindelse med en opgradering af operativsystemet. Et netværkskort, der har fungeret upåklageligt under en tidligere version af operativsystemet, f.eks. Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows 95, kan muligvis give problemer efter en opgradering. Flytning af en server kan også nogle gange give problemer med netværksforbindelsen.

Nedenfor er nævnt nogle af de mest almindelige årsager til problemer med netværksforbindelsen:

 • Netværkskort og switchporte har duplexniveauer eller indstillinger for overførselshastighed, som ikke passer sammen.
 • Netværkskort eller switches med overførselshastigheder på 10/100 Mbps skifter ikke, som de skal. Visse indstillinger til automatisk registrering registrerer muligvis ikke hastigheden på visse netværkskort korrekt.
 • Netværkskortet er ikke kompatibelt med bundkortet eller andre hardware- eller softwarekomponenter eller -drivere.
Typiske fejlmeddelelser omfatter følgende typer meddelelser:
Fejl 55: "Den angivne netværksressource er ikke længere tilgængelig" (ERROR_DEV_NOT_EXIST).
Fejl 64: "Det angivne netværksnavn er ikke længere tilgængeligt" (ERROR_NETNAME_DELETED).
Fejl 121: "Semaforens timeoutperiode er udløbet." (ERROR_SEM_TIMEOUT).
Fejl 1231: "Fjernnetværket kan ikke nås via transportprotokollen" (ERROR_NETWORK_UNREACHABLE).
En af følgende poster registreres muligvis i systemhændelseslogfilen på klientcomputeren:
Type: Advarsel
Kilde: MrxSmb
Hændelses-id: 50
Beskrivelse:
{Lost Delayed-Write-Data} Systemet forsøgte at overføre fildata fra buffere til \Device\LanmanRedirector. Skrivehandlingen mislykkedes, og det er muligvis kun nogle af dataene, der er blevet skrevet til filen.
Type: Advarsel
Kilde: MrxSmb
Hændelses-id: 3013
Beskrivelse:
Omdirigeringen har haft timeout på Servernavn
Type: Advarsel
Kilde: MrxSmb
Hændelses-id: 3036
Beskrivelse:
Omdirigeringen fandt sikkerhedssignaturer, der ikke passer sammen. Forbindelsen er blevet afbrudt.
Der er muligvis flere forekomster af følgende TCPIP 4201-post i hændelseslogfilerne:
Type: Oplysninger
Kilde: TCPIP
Hændelses-id: 4201
Beskrivelse:
Systemet registrerede, at netværkskortet Compaq NC6134 Gigabit NIC var sluttet til netværket, og har optaget normal drift over dette netværkskort.
Der forekommer typisk en enkelt TCPIP 4201-hændelse, når du genstarter computeren, eller når du deaktiverer eller aktiverer netværkskortet.

Fejlfinding

Du kan foretage fejlfinding af problemer med netværksforbindelsen ved at benytte denne fremgangsmåde:
 1. Test den grundlæggende forbindelse ved hjælp af kommandolinjeværktøjerne Ping eller PathPing. Isoler problemer, der relaterer sig til netværkets hardware, og inkompatible konfigurationer ved hjælp af Ping-kommandoen. Registrer pakketab over stier med flere hop ved hjælp af PathPing.

  Du kan få vist Ping-statistikker ved hjælp af kommandoen ping -t. Du kan få vist statistikker og fortsætte ved at trykke på CTRL+BREAK. Du kan stoppe ved at trykke på CTRL+C. Hvis der registreres tabte pakker i statistikoutputtet, er det udtryk for, at der er problemer med netværksforbindelsen op til OSI (Open Systems Interconnection) layer 3 (forbindelsens IP-niveau).

  Hvis det fjernsystem, som kontaktes med Ping-kommandoen, kører over et link med stor forsinkelse, f.eks. et satellitlink, kan svartiderne blive forlænget. Du kan angive en længere timeoutperiode ved hjælp af parameteren -w (wait).

  Du kan få flere oplysninger om brugen af disse værktøjer i afsnittet "Test Network Connection with Ping and PathPing" i Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit eller i afsnittet "Testing the Network Connection with Ping and PathPing" i kapitel 19 i dokumentationen til Microsoft Windows XP Professional Resource Kit.
 2. Kontroller hændelseslogfilerne for at se, om de indeholder poster, der relaterer sig til netværkskortet eller netværksforbindelsen.

  Du kan få flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  308427 Sådan vises og administreres hændelseslogfiler i Logbog i Windows XP
 3. Kontroller, om netværkskortet er angivet på Microsoft HCL-listen (Hardware Compatibility List). Du kan få vist HCL-listen på følgende Microsoft-websted:
 4. Kontroller andre computere, som bruger den samme standardgateway, der er sluttet til i den samme hub eller switch. Hvis der ikke er problemer med netværksforbindelsen på disse computere, kan problemet skyldes en fejl på netværkskortet på en enkelt computer.

  I dette tilfælde skal driveren til netværkskortet opdateres til den nyeste version.
 5. Kontakt producenten af de enkelte bundkort, og opdater bundkortenes BIOS. Visse netværkskort og bundkort eller BIOS-versioner er ikke kompatible. Indhent den nyeste version på producentens websted, eller kontakt hardwareproducenten.
 6. Kontroller netværkskortet, og brug hardware (hub eller switch) med almindelige indstillinger. Kontroller, at alle øvrige netværksressourcer (netværkskort, hub og switch) anvender samme hastighed og duplexniveau. Hvis medietypen er indstillet til automatisk registrering, skal du kontrollere, at den automatiske registrering udføres korrekt på de forskellige komponenter.

  I visse switches kan en duplexindstilling, der angives til automatisk, betyde, at der kun anvendes halv duplex. Det betyder, at du muligvis skal tvinge switchen til at bruge fuld duplex.

  Nulstil switchen, genstart klienten, og test forbindelsen.

  Placer klienten og serveren på en passiv hub. Hvis kommunikationen genoptages, skyldes problemet muligvis en forkert konfiguration af netværksswitchen.

  Du kan få flere oplysninger om konfigurering af enhederne ved at kontakte hardwareleverandøren.
 7. Indstil netværkskortet på den computer, der har problemer med netværksforbindelsen, manuelt til halv duplex eller en lavere hastighed.

  Kontroller, om det er muligt at etablere forbindelsen ved en lavere overførselshastighed ved at slutte systemet til en switch, der er konfigureret til halv duplex og 10 Mbps, eller brug en hub på 10 Mbps.

  Du kan forbedre ydeevnen ved at øge hastighedsindstillingerne manuelt til 100 Mbps og derefter genstarte computeren. Test netværksforbindelsen for tab, øg indstillingen til fuld duplex, og genstart derefter computerne. I tilfælde af tab på netværksforbindelsen skal du reducere duplexindstillingen og hastigheden til de tidligere indstillinger.
 8. Skift netværkskablet mellem det system, der oplever fejlen, og hubben eller switchen.
 9. Udskift netværkskortet med et netværkskort, der er blevet testet, og som har vist sig at være stabilt. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:
  1. Fjern diagnosticeringsprogrammet for netværkskortet.
  2. Fjern netværkskortet under Netværksegenskaber.
  3. Installer det nye netværkskort.
 10. Kør Netværksovervågning samtidigt i begge ender af netværksforbindelsen. Når du har filtreret sporene på de to systemers adresser, skal du sammenligne de to sporinger for at se, om du kan finde den samme trafik.

  Registrer TCP-gentransmissioner ved hjælp af ekspertværktøjet TCP Retransmit i Netværksovervågning. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:
  1. Start Netværksovervågning.
  2. Klik på Experts i menuen Funktioner, og klik derefter på TCP Retransmit i den venstre rude.
  3. Klik på Add to Runlist.
  4. Klik på Run Experts.
  Hvis der mangler rammer i et af sporene, skal du undersøge den mellemliggende kabelføring og de mellemliggende hubs, switches og routere for hardware- eller konfigurationsfejl.

  Gennemse oversigtsrammen Capture Statistics i Netværksovervågning. Denne ramme er den sidste ramme i sporingen. Hvis den indeholder en anden værdi end 0 i følgende statistiktællere, skyldes problemet med netværksforbindelsen muligvis et hardware- eller konfigurationsproblem:
  STATS: MAC CRC Errors = 0
  STATS: MAC Frames Dropped due to HardWare Errors = 0
Netværksswitches og servernetværkskort skal bruge duplexindstillinger, der gør det muligt for dem at kommunikere, for at fungere korrekt. Begge skal være angivet til fuld duplex eller halv duplex. Det er ikke muligt at blande de to indstillinger.

Computere på et LAN-netværk deler typisk det samme netværksmedie med fuld duplex. Med denne konfiguration er det muligt for to computere at overføre data samtidigt.

Der kan opstå problemer med netværksforbindelsen, hvis en af følgende betingelser gælder:
 • Computeren er blevet flyttet til en ny Ethernet-switch, som automatisk registrerer netværkshastigheden. Computerens netværkskort er dog konfigureret til at gennemtvinge kommunikation med fuld duplex med en statisk netværksoverførselshastighed (10 Mbps, 100 Mbps eller 1 Gbps).
 • Både Ethernet-switchporten og computerens netværkskort er konfigureret til at gennemtvinge kommunikation med fuld duplex med 100 Mbps eller 1 Gbps. Ethernet-switchen eller netværkskortet er dog muligvis ikke i stand til at kommunikere ved denne hastighed eller er muligvis ikke i stand til at håndtere overførsler med fuld duplex.
Du kan forbedre ydeevnen på et Ethernet-baseret LAN-netværk ved at bruge hardware med fuld duplex. Denne konfiguration tillader tovejskommunikation mellem enheder på netværket. Uden hardware med fuld duplex sendes oplysninger først den ene vej og derefter den anden vej. I en konfiguration med halv duplex opstår der ofte kollision af pakker på netværket, og hver gang der opstår en kollision, skal de involverede pakker sendes igen. Dermed skabes der endnu mere trafik, som kan forringe netværkets ydeevne.

Med fuld duplex anvendes der separate stier til overførsel og modtagelse. Det betyder, at det er muligt at overføre og modtage pakker samtidigt, og kollisioner forebygges. Som følge af den forbedrede overførsel og de manglende kollisioner er fuld duplex mere følsom over for dårlig terminering af kabler eller over for en dæmpning, som overstiger de anbefalede grænser for kablerne. Det kan medføre gentransmission af data, som kan være tilstrækkelig til at forringe ydeevnen.
Referencer
Du kan få flere oplysninger om fejlfinding af problemer med netværksforbindelsen ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
102908 Sådan foretages fejlfinding af TCP/IP-forbindelse med Windows 2000 eller Windows NT. Artiklen er evt. på engelsk.
141299 Deaktivering af bus mastering på 3Com 3C590 PCI-netværkskort. Artiklen er evt. på engelsk.
148426 Fejlfinding af hændelses-id 3013. Artiklen er evt. på engelsk.
154989 Konfiguration af 3Com Fast EtherLink- og EtherLink III-netværkskort. Artiklen er evt. på engelsk.
156326 Ingen netværksadgang med DEC-netværkskort. Artiklen er evt. på engelsk.
170950 Brug af Compaq NetFlex-3 giver midlertidigt tab af netværksforbindelsen. Artiklen er evt. på engelsk.
174812 Effekten af at bruge indstillingen Autogenkend på klyngenetværkskort. Artiklen er evt. på engelsk.
191606 Der er fejl i filen Dell 3c905b Oemsetup.inf. Artiklen er evt. på engelsk.
192250 3Com 3c905b forhindrer skrivning af Memory.dmp. Artiklen er evt. på engelsk.
217305 Understøttelse af fuld duplex med Windows NT. Artiklen er evt. på engelsk.
224131 Netværksswitch med fuld duplex er ikke kompatibel med netværkskort (NIC) med halv duplex. Artiklen er evt. på engelsk.
247609 Forringet ydeevne med Catalyst 2948G LAN-switch. Artiklen er evt. på engelsk.
243294 Kontrolsummer i TCP-header vises som som ugyldige i Netværksovervågning. Artiklen er evt. på engelsk.
259080 Klienter med Windows 2000 Professional starter langsommere end klienter med Windows NT 4.0 på et SBS 4.5-netværk. Artiklen er evt. på engelsk.
259336 Problemer med deling af internetforbindelsen, når der bruges flere 3C905B-netværkskort. Artiklen er evt. på engelsk.
298733 Logonproblemer med 10/100 Ethernet-hubs og -switches. Artiklen er evt. på engelsk.
306983 Der opstår en Inf-fejl i forbindelse med installation af et netværkskort på en Windows 2000-baseret computer. Artiklen er evt. på engelsk.
315978 Netværksproblemer med en router i Windows XP. Artiklen er evt. på engelsk.
320729 Kommentarer og rettelser til Network+ Certification Training Kit. Artiklen er evt. på engelsk.
325122 Pakker med ikke-tilgængelige ICMP-destinationer (Internet Control Message Protocol) (kode = 0x0D). Artiklen er evt. på engelsk.
324717 Forbindelsen forbliver ventende i AS/400-systemer med gigabit-netværkskort. Artiklen er evt. på engelsk.
NIC network_interface network adapter card fail unable connect loose connectivity sporadic connection drops HW failure speed full-duplex half-duplex autosense Mbit packet drop pinging Cisco routing router gateway hardware error slow performance
Egenskaber

Artikel-id: 325487 – Seneste udgave 10/08/2007 05:49:00 – Udgave 5.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

 • kbinfo kbtshoot kbnetwork KB325487
Feedback
html>>1&t=">