Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Sådan konfigureres Automatiske opdateringer vha. gruppepolitikker eller indstillinger i registreringsdatabasen

Support til Windows XP er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Windows XP den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Support til Windows Server 2003 ophørte den 14. juli 2015

Microsoft afsluttede support til Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Vigtigt! Denne artikel indeholder oplysninger om redigering af registreringsdatabasen. Inden du redigerer registreringsdatabasen, skal du tage en sikkerhedskopi af den, og du skal være klar over, hvordan du kan gendanne den, hvis der opstår problemer. Oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer, gendanner og redigerer registreringsdatabasen, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse af Microsoft Windows-registreringsdatabasen
INTRODUKTION
Hvis du er logget på som administrator eller er medlem af administratorgruppen, bliver du i underretningsområdet af statuslinjen bedt om at konfigurere funktionen Automatiske opdateringer i Windows.

Yderligere oplysninger om funktionen Automatisk opdateringer, konfiguration og anvendelse finder du ved at klikke på følgende artikelnumre for at får vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
306525 Sådan konfigureres og bruges Automatiske opdateringer i Windows XP
327850 Sådan konfigureres og bruges Automatiske opdateringer i Windows 2000
Hvis du er superbruger eller IT-fagmand, kan du bruge en af følgende metoder til at konfigurere Automatiske opdateringer:
 • Brug Gruppepolitik eller Systempolitik i Microsoft Windows NT 4.0
 • Rediger registreringsdatabasen
Denne artikel beskriver, hvordan du bruger en af disse metoder til at konfigurere funktionen fAutomatiske opdateringer.
Yderligere Information

Konfigurere Automatiske opdateringer vha. en lokal gruppepolitik

 1. Klik på Start, og klik derefter på Kør.
 2. Skriv gpedit.msc, og klik derefter på OK.
 3. Udvid Computerkonfiguration.
 4. Højreklik på Administrative skabeloner, og klik derefter på Tilføj/fjern skabeloner.
 5. Klik på Tilføj, klik på Wuau.adm i mappen Windows\Inf, og klik derefter på Åbn.
 6. Klik på Luk.
 7. Udvid Administrative skabeloner under Computeradministration, udvid Windows-komponenter, og klik derefter på Windows Update.

  Politikken Konfigurer Automatiske opdateringer vises. Denne politik angiver, om computeren modtager sikkerhedsopdateringer og andre vigtige komponenter via Windows-funktionen Automatiske opdateringer. Indstillingerne for denne politik giver dig mulighed for at aktivere Automatiske opdateringer på computeren. Hvis tjenesten er aktiveret, skal du vælge en af de tre konfigurationsindstillinger.
 8. Hvis du vil have vist politikindstillingerne, skal du dobbeltklikke på politikken Konfigurer Automatiske opdateringer.
 9. Hvis du vil slå Automatiske opdateringer til, skal du klikke på Aktiveret på listen over indstillinger, som vises øverst på fanen Indstillinger.

  Hvis du klikker på Aktiveret, skal du vælge en af de tre konfigurationsindstillinger, der er beskrevet under trin 10.
 10. Vælg en af følgende tre valgmuligheder:
  • 2 - Giv besked om overførsel, og giv besked om installation

   Når Windows finder opdateringer, der relevante for computeren, vises der et ikon i underretningsområdet, og der vises en meddelelse, der siger, at opdateringerne er klar til at blive hentet. Hvis du klikker på ikonet eller meddelelsen, vises den indstilling, du vælger, og du kan vælge de opdateringer, du vil hente. Windows henter de markerede opdateringer i baggrunden. Når overførslen er afsluttet, vises ikonet i underretningsområdet igen, og der vises en meddelelse, som siger, at opdateringerne er klar til at blive installeret. Hvis du klikker på ikonet eller meddelelsen, vises den indstilling, du vælger, og du kan vælge de opdateringer, du vil installere.
  • 3 - Hent automatisk og giv besked om installation

   Bemærk Dette er standardindstillingen.

   Windows finder opdateringer, der er relevante for computeren, og henter disse opdateringer i baggrunden. Brugeren bliver ikke underrettet eller forstyrret under processen. Når overførslen er afsluttet, vises ikonet i underretningsområdet, og der vises en meddelelse, som siger, at opdateringerne er klar til at blive installeret. Hvis du klikker på ikonet eller meddelelsen, vises den indstilling, du vælger, og du kan vælge de opdateringer, du vil installere.
  • 4 - Hent automatisk og planlæg installationen

   Hvis du vil lægge en plan, skal du markere de relevante indstillinger i dialogboksen Gruppepolitikindstillinger. Hvis du ikke lægger en plan, bruges standardplanen til alle installationer. Denne plan er hver dag kl. 3:00 A.M. Hvis en af opdateringerne kræver, at du genstarter computeren for at afslutte installationen, genstarter Windows automatisk computeren. Hvis en bruger er logget på computeren, når Windows er klar til at genstarte, bliver brugeren underrettet, inden Windows genstarter. Brugeren kan vælge at udskyde genstarten.

   Hvis du vælger 4 - Hent automatisk og planlæg installationen, kan du angive en gentagende plan. Hvis du ikke angiver en plan, hentes og installeres alle opdateringer hver dag kl. 3:00 A.M.
  • Andre indstillinger

   Du kan derudover vælge enten Deaktiveret eller Ikke konfigureret. Hvis du vælger Deaktiveret, skal administratoren hente og installere tilgængelige opdateringer manuelt fra webstedet Microsoft Windows Update.

   Hvis du vælger Ikke konfigureret, angives status for Automatiske opdateringer ikke på gruppepolitikniveau. Status er enten "aktiveret" eller "ikke aktiveret". Administratoren kan dog stadig konfigurere Automatiske opdateringer vha. Kontrolpanel. Kontrolpanel giver adgang til de samme indstillinger som Gruppepolitik.
Bemærk Der er en opdateret administrativ skabelon (.adm-fil) tilgængelig i funktionen Automatiske opdateringer i Windows Server 2003 og Software Update Services (SUS) Service Pack 1 (SP1). Denne opdaterede politikfil tilføjer to nye politikker:
 • Omlæg planlagte installationer under Automatiske opdateringer

  Denne politik angiver den tid, som Automatiske opdateringer skal vente, efter at computeren starter, inden der gennemføres en planlagt installation, der tidligere blev sprunget over.
 • Ingen automatisk genstart af installationer under Automatiske opdateringer

  Denne politik angiver, at Automatiske opdateringer skal vente på, at computeren genstartes af en bruger, der logger på, inden en planlagt installation gennemføres. Hvis denne politik ikke bruges, genstartes computeren automatisk.
Den opdaterede klient og politikfil er inkluderet i Windows Server 2003. Hvis du vil hente SUS SP1-klienten til computere med Windows 2000 eller Windows XP, skal du gå til følgende Microsoft-websted: Hvis du vil hente de opdaterede administrative skabeloner til computeren med Windows 2000 eller Windows XP, skal du gå til følgende Microsoft-websted:

Indlæsning af politikindstillinger vha. Gruppepolitik i tjenesten Active Directory

Hvis du vil indlæse politikindstillinger vha. Gruppepolitik, skal du bruge filen Wuau.adm, som beskriver de nye politikindstillinger til klienten med Automatiske opdateringer. Wuau.adm installeres automatisk i mappen Windows\Inf, når du installerer den nye funktion Automatiske opdateringer.

Du kan indæse Windows\Inf\Wuau.adm som administrativ skabelon i objekteditoren til gruppepolitikker.

Sådan indlæses politikindstillinger vha. Gruppepolitik i Active Directory:
 1. Gå til Active Directory-domænecontrolleren, klik på Start, og vælg Kør.
 2. Skriv dsa.msc.
 3. Højreklik på organisationsenheden eller -domænet, hvor politikken skal oprettes, og klik derefter på Egenskaber.
 4. Klik på fanen Gruppepolitik, og klik på Ny.
 5. Angiv et navn på politikken, og klik derefter på Rediger.
 6. Højreklik på Administrative skabeloner under Computerindstillinger.
 7. Klik på Tilføj/fjern skabeloner, og klik derefter på Tilføj.
 8. Indtast navnet på .adm-filen under Automatiske opdateringer. Skriv f.eks. windows_mappe\inf\wuau.adm.
 9. Klik på Åbn.

Konfigurere Automatiske opdateringer ved at ændre registreringsdatabasen

Advarsel! Hvis du bruger Registreringseditor forkert, kan der opstå alvorlige problemer, som bevirker, at du skal geninstallere operativsystemet. Microsoft kan ikke garantere, at problemer, der skyldes forkert brug af Registreringseditor, kan løses. Brug af Registreringseditor sker på egen risiko.

I et ikke-Active Directory-miljø kan du redigere indstillingerne i registreringsdatabasen for at konfigurere Automatiske opdateringer.

Bemærk Du skal manuelt oprette disse nøgler i registreringsdatabasen.

Du kan bruge en af følgende nøgler til at rette nøglerne i registreringsdatabasen:
 • Rediger registreringsdatabasen manuelt vha. Systemregeleditor (regedit.exe).
 • Anvend nøglerne i registreringsdatabasen centralt vha. Systempolitik i Windows NT 4.0.
Følg disse trin for at anvende Systemregeleditor:
 1. Klik på Start, klik på Kør, og skriv derefter regedit i feltet Åbn.
 2. Find og klik på følgende nøgle i registreringsdatabasen:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU
 3. Tilføj følgende indstillinger:
  • Værdinavn: NoAutoUpdate
   Værdidata: 0 eller 1
   • 0: Automatiske opdateringer er aktiveret (standard).
   • 1: Automatiske opdateringer er deaktiveret.
   Værditype i registreringsdatabase: Reg_DWORD
  • Værdinavn: AUOptions
   Værdidata: 1 til 4
   • 1: Hold computeren opdateret er deaktiveret i Automatiske opdateringer.
   • 2: Underret om overførsel og installation.
   • 3: Automatisk overførsel og underrettelse om installation.
   • 4: Automatisk overførsel og planlagt installation.
   Værditype i registreringsdatabase: Reg_DWORD
  • Værdinavn: ScheduledInstallDay
   Værdidata: 0 til 7
   • 0: Hver dag.
   • 1 til 7: Ugedagene fra søndag (1) til lørdag (7).
   Værditype i registreringsdatabase: Reg_DWORD
  • Værdinavn: ScheduledInstallTime
   Værdidata: n, hvor n er klokkeslæt i 24-timers format (0-23).
   Værditype i registreringsdatabase: Reg_DWORD
  • Værdinavn: UseWUServer
   Værdidata: Sæt denne værdi til 1 for at konfigurere Automatiske opdateringer til at bruge en server, der kører SUS i stedet for Windows Update.
   Værditype i registreringsdatabase: Reg_DWORD
  • Værdinavn: RescheduleWaitTime
   Værdidata: m, hvor m er den tid, der skal ventes, mellem at Automatiske opdateringer starter, og det tidspunkt hvor installationerne startes, efter at det planlagte tidspunkt er overskredet. Tiden angives i minutter fra 1 til 60, som repræsenterer 1 til 60 minutter.
   Værditype i registreringsdatabase: Reg_DWORD

   Bemærk Denne indstilling påvirker kun klienten, efter at klienterne er opdateret til SUS SP1 eller nyere.
  • Værdinavn: NoAutoRebootWithLoggedOnUsers
   Værdidata: Reg_DWORD: 0 (falsk) eller 1 (sand). Hvis du vælger 1, genstarter Automatiske opdateringer ikke automatisk computeren, når der er logget en bruger på.
   Værditype i registreringsdatabase: Reg_DWORD

   Bemærk Denne indstilling påvirker klienten, efter at klienterne er opdateret til SUS SP1 eller nyere.
  Hvis du vil bruge Automatiske opdateringer på en server, der kører SUS, skal du se hvidbogen Software Update Services Deployment. Hvis du vil have vist denne hvidbog, skal du gå til følgende Microsoft-websted:
Hvis du konfigurerer Automatiske opdateringer direkte vha. politikker i registreringsdatabasen, tilsidesætter politikkerne de indstillinger, der er angivet af den lokale administrator. Hvis en administrator fjerner nøglerne i registreringsdatabasen på et senere tidspunkt, træder de indstillinger, som er angivet af den lokale administrator i kraft igen.

Hvis du vil afgøre, om den server, som kører SUS, opdaterer computere og servere, skal du angive følgende værdier i registreringsdatabasen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\


Værdinavn: WUServer
Værditype i registreringsdatabase: Reg_SZ
Denne værdi angiver SUS-serveren vha. et HTTP-navn (f.eks. http://IntranetSUS).

Værdinavn: WUStatusServer
Værditype i registreringsdatabase: Reg_SZ
Denne værdi angiver SUS-statistikserveren vha. et HTTP-navn (f.eks. http://IntranetSUS).


Værdi i registreringsdatabasen
Vlastnosti

ID článku: 328010 - Poslední kontrola: 12/01/2007 02:20:56 - Revize: 10.4

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbregistry kbhowto kbprb KB328010
Váš názor