Sådan tilføjes og fjernes filer til udvidelse af webtjenester i IIS 6.0

Support til Windows Server 2003 ophørte den 14. juli 2015

Microsoft afsluttede support til Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Sammenfatning
Denne artikel indeholder en trinvis beskrivelse af, hvordan filer til udvidelse af webtjenester tilføjes, f.eks. ISAPI-udvidelser (Internet Server Application Programming Interface) CGI-programmer (Common Gateway Interface) til en lokal server eller en fjernserver i IIS 6.0 (Internet Information Services). I artiklen beskrives det også, hvordan filerne til udvidelse af webtjenester fjernes fra en lokal server eller en fjernserver i IIS 6.0.

Metabasen i IIS 6.0 indeholder listen over begrænsede udvidelser af webtjenester (egenskaben WebSvcExtRestrictionList), hvilket er en liste bestående af kommaseparerede strenge, der beskriver hver udvidelse af webtjenester, som er installeret på serveren og den aktuelle status (aktiveret eller deaktiveret) for udvidelsen. Før IIS kan bruge en udvidelse, skal den findes på listen over begrænsede udvidelser af webtjenester.

Kommandolinjescriptet Iisext.vbs, som er gemt i mappen Sysvol\system32\ (standard Windows\System32), kan bruges til at føje en enkelt fil til eller fjerne en enkelt fil fra egenskaben WebSvcExtRestrictionList på en lokal computer eller en fjerncomputer, der kører IIS 6.0. Syntaksen for at gøre dette, er som følger:

Tilføje filer:
IisExt /AddFile Drive:\Path\FileNameAccess {0|1} ID Deletable {0|1} ShortDesc [/s computer [/u [domain\]user/p password]]
Fjerne filer:
IisExt /RmFile Drive:\Path\FileName [/s Computer [/u [Domain\]User [/p Password]]]
Du kan finde oplysninger om disse parametre i afsnittet Parametre i slutningen af denne artikel.

back to the top

Tilføje filer til udvidelse af webtjenester

I dette afsnit beskrives, hvordan filer til udvidelse af webtjenester tilføjes på en lokal server og en fjernserver.

back to the top

Tilføje filer til udvidelse af webtjenester på en lokal server

Med følgende kommando føjes filen Test.exe til listen over begrænsede udvidelser af webtjenester (WebSvcExtRestrictionList) på den lokale server. I dette eksempel er parameteren Adgang angivet til 1 for at aktivere filen ved start, id for udvidelsen af webtjenesten er Test, og parameteren Kan slettes er angivet til 0 for at undgå, at filen bliver slettet.

Hvis du vil føje filer til udvidelse af webtjenester, skal du skifte til mappen Sysvol\System32 (standard er Windows\System32) i en kommandoprompt og derefter angive følgende kommando:
iisext /AddFile c:\Source\Test.exe 1 Test 0 Test
Du modtager følgende svar:
Opretter forbindelse til serveren ... Udført.
Tilføjelse af filen til udvidelse er fuldført.
back to the top

Tilføje filer til udvidelse af webtjenester på en fjernserver

Med følgende kommando føjes filen Test.dll til listen over begrænsede udvidelser af webtjenester (WebSvcExtRestrictionList) på fjernserveren. I dette eksempel er parameteren Adgang angivet til 0 for at deaktivere filen ved start, id for udvidelsen af webtjenesten er Test, og parameteren Kan slettes er angivet til 1 for at tillade, at filen bliver slettet. Navnet på fjernserveren er Server1, domænenavnet er Domain1, og brugernavnet og adgangskoden, der bruges til at fuldføres opgaven, er Administrator:Password11. Du kan finde flere oplysninger om disse parametre i afsnittet Parametre i slutningen af denne artikel.

Hvis du vil føje filer til udvidelse af webtjenester, skal du skifte til mappen Sysvol\System32 (standard er Windows\System32) i en kommandoprompt og derefter angive følgende kommando:
iisext /AddFile c:\Source\Test.dll 0 Test 1 Test /s Server1 /u Domain1\Administrator /p Password11
Du modtager følgende svar:
Opretter forbindelse til serveren ... Udført.
Tilføjelse af filen til udvidelse er fuldført.
back to the top

Fjerne filer til udvidelse af webtjenester

I dette afsnit beskrives, hvordan filer til udvidelse af webtjenester fjernes fra en lokal server og en fjernserver.

back to the top

Fjerne filer til udvidelse af webtjenester fra en lokal server

Med følgende kommando fjernes filen Test.dll fra listen over begrænsede udvidelser af webtjenester (WebSvcExtRestrictionList) på en lokal server.

Skift til mappen Sysvol\System32 (standard er Windows\System32) i en kommandoprompt, og skriv derefter følgende kommando:
iisext /RmFile c:\Source\Test.dll
Du modtager følgende svar:
Opretter forbindelse til serveren ... Udført.
Fjernelse af filen til udvidelse er fuldført.
back to the top

Fjerne filer til udvidelse af webtjenester fra en fjernserver

Med følgende kommando fjernes filen Test.exe fra listen over begrænsede udvidelser af webtjenester (WebSvcExtRestrictionList) på en fjernserver. I dette eksempel er navnet på fjernserveren Server1, domænenavnet er Domain1, og brugernavnet og adgangskoden, der bruges til at fuldføres opgaven, er Administrator:Password11. Du kan finde flere oplysninger om disse parametre i afsnittet Parametre i slutningen af denne artikel.

Skift til mappen Sysvol\System32 (standard er Windows\System32) i en kommandoprompt, og skriv derefter følgende kommando:
iisext /RmFile c:\Source\Test.exe /s Server1 /u Domain1\Administrator /p Password11
Du modtager følgende svar:
Opretter forbindelse til serveren ... Udført.
Fjernelse af filen til udvidelse er fuldført.
back to the top

Parametre

  • Drev:\Sti\Filnavn: Denne parameter angiver filnavnet samt stien til den fil til udvidelse af webtjenester, der skal tilføjes.
  • Adgang: Den numeriske angivelse for Adgang kræves, da den angiver, om en fil til udvidelse af webtjenester er deaktiveret (0) eller aktiveret (1), når webtjenesten er tilføjet.
  • Id: Id'et kræves, når en udvidelse af webserveren tilføjes, da den angiver, hvilket id der er tilknyttet filen. Hvis id'et ikke findes, oprettes Iisext det som navnet på filen, dvs. eksekverbar eller DLL.
  • Kan slettes: Den numeriske angivelse for Kan slettes kræves, når en fil tilføjes, da den kan forhindre (0) eller tillade (1), at en fil til udvidelse af webtjenester slettes fra listen over begrænsede udvidelser af webtjenester.
  • ShortDesc: Dette er den påkrævede korte beskrivelse af filen til udvidelse af webtjenester.
  • /s Computer: Denne parameter angiver navnet eller IP-adressen på fjerncomputeren. Hvis denne parameter ikke bruges, kører scriptet som standard på den lokale computer.
  • /u Domæne\Bruger: Denne parameter angiver den brugerkonto, som har administratorrettigheder på en fjerncomputer, og som vil køre scriptet. Scriptet bruger de legitimationsoplysninger, der er logget på med lokalt, hvis denne indstilling ikke er angivet.
  • /p Adgangskode: Denne parameter angiver adgangskoden for den konto, der bruges med /u-parameteren. Hvis /s-parameteren ikke bruges, og der kræves en adgangskode, bedes brugeren om at angive adgangskoden, og adgangskoden skjules.
  • /?: Denne parameter viser hjælp i kommandoprompten.
back to the top
Referencer
Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
328360 Sådan aktiveres og deaktiveres ISAPI-udvidelser og CGI-programmer i IIS 6.0 . Artiklen er evt. på engelsk.
328505 Sådan laves en liste over udvidelser af webservere og filer til udvidelse i IIS 6.0 . Artiklen er evt. på engelsk.
back to the top
kbappsvc kbiis600
Bemærk! Dette er en artikel til hurtig udgivelse, som er oprettet direkte i Microsofts supportafdeling. Oplysningerne i artiklen præsenteres som de og behandler aktuelle problemer. Fordi artiklen er blevet udgivet hurtigt, kan der forekomme slåfejl, og artiklen kan blive redigeret uden varsel. Se andre forbehold under Vilkår for anvendelse.
Egenskaber

Artikel-id: 328419 – Seneste udgave 05/22/2012 17:59:00 – Udgave 1.0

Microsoft Internet Information Services 6.0, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

  • kbwebservices kbappservices kbhowtomaster KB328419
Feedback