Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Drevet vises ikke i Windows Stifinder

Support til Windows XP er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Windows XP den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Sammenfatning
Når du søger efter tilknyttede harddiske, USB-flashdrev eller cd- og dvd-drev med Windows Stifinder, bemærker du muligvis, at nogle drev ikke vises i Windows Stifinder eller forsvinder efter kort tid, eller når Windows fortsætter efter slumre- og dvaletilstand. Dette kan skyldes et af følgende:
 • Drevet har ikke et drevbogstav, der er tildelt i Diskhåndtering
 • Drevet kan være deaktiveret eller offline
 • USB-driveren kan være beskadiget.
 • Beskadigede registreringsdatabasenøgler kan forårsage problemer med at oprette forbindelse til cd- eller dvd-drevet

Løsning
DiskdrevUSB-flashdrevCd- og dvd-drevharddiske
Metode 1: Kør automatisk fejlfinding for din version af WindowsXXX
Metode 2: Kontrollér, at drevet har et drevbogstav tildelt i DiskhåndteringXXX
Metode 3: Kontrollér, at diskdrevet er aktiveretXX
Metode 4: Kontrollér, at drevet er onlineX
Metode 5: USB-drevet kan være beskadiget.XXX
X
Metode 6: Beskadigede registreringsdatabasenøgler kan forårsage problemer med at oprette forbindelse til cd- eller dvd-drevetX

Du kan løse problemet ved at benytte nedenstående metoder, hvor du starter med metode 1. Hvis problemet ikke løses med metode 1, skal du fortsætte med den næste metode:

Metode 1: Køre automatisk fejlfinding for din version af Windows:

(Denne metode gælder harddiske, USB-flashdrev eller cd- og dvd-drev)


Til Windows 7-brugere:

Hvis du bruger Windows 7, skal du køre den indbyggede funktion til fejlfinding af hardware og enheder for at løse problemet. Det kan du gøre ved at klikke på linket nedenfor og følge trinnene til den artikel:


Til Windows Vista-brugere:

Hvis du bruger Windows Vista, skal du klikke på linket nedenfor for at downloade og køre funktionen til fejlfinding af hardware og enheder til Windows Vista:

Metode 2: Kontrollér, at drevet har et drevbogstav tildelt i Diskhåndtering:

(Denne metoder gælder for diskdrev, USB-flashdrev eller cd- og dvd-drev)


Hvis harddisken, minidrevet, Memory Stick eller flashhukommelsen genkendes i Diskhåndtering, men ikke vises i Windows Stifinder, har drevet muligvis ikke fået tildelt et drevbogstav af Windows.
 1. Åbn Computeradministration ved at klikke på knappen Start, klikke på Kontrolpanel og klikke på System og sikkerhed, som vises efter Kategori.
 2. Klik på Administration, og dobbeltklik derefter på Computeradministration.

  Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du skrive adgangskoden eller bekræfte.
 3. Se efter det drev, der ikke har et drevbogstav tildelt, og som ikke er markeret som Reserveret af systemet.

  Bemærk!
  Det drev, der er reserveret af systemet, er reserveret af Windows.
 4. Højreklik på det drev, der ikke er markeret, og klik på Skift drevbogstav og sti…
 5. Klik på Tilføj, og klik derefter på OK for at vælge det først tilgængelige drevbogstav.
 6. Hvis indstillingen Skift drevbogstav og sti… ikke er tilgængelig, skal du kontrollere, at drevet er online.
 7. Hvis drevet er offline, skal du højreklikke på disknummeret og klikke på Online.
Du kan finde flere oplysninger om tilføjelse, ændring eller fjernelse af drevbogstaver for Windows 7 ved at klikke på linket nedenfor for at se artiklen på Microsoft-webstedet:
Du kan finde flere oplysninger om tilføjelse, ændring eller fjernelse af drevbogstaver for Windows Vista ved at klikke på linket nedenfor for at se artiklen på Microsoft-webstedet:

Metode 3: Kontrollér, at diskdrevet er aktiveret

(Denne metode gælder for diskdrev og USB-flashdrev)


Hvis drevet er blevet deaktiveret kan ikke ses i Windows Stifinder. Følg fremgangsmåden nedenfor for at se, om disken er deaktiveret:

Til brugere af Windows Vista og Windows 7:
 1. Klik på Start , og skriv Enhedshåndteringi feltet Søg
 2. Klik på Enhedshåndtering på listen Kontrolpanel
 3. Find punktet Diskdrev på listen, og klik på den lille pil til højre for at udvide listen over drev
  • Hvis et diskdrev er deaktiveret, kan du se et ikon med en pil, der peger ned over diskdrevikonet
  • Hvis du ser et ikon med en pil, der peger ned over diskdrevikonet, skal du dobbeltklikke på ikonet og klikke på knappen Aktivér enhed
 4. Klik på Næste i dialogboksen Aktivér en enhed, klik på Næste, og klik derefter på Udfør
 5. Klik på Luk, og luk derefter vinduet Enhedshåndtering

  Bemærk! Hvis du ikke ser dit drevbogstav på listen over drev, er drevet muligvis ikke registreret af Windows.

  Bemærk! Hvis du modtager en fejlmeddelelse, når du aktiverer diskdrevet, så har du muligvis et defekt diskdrev.
Til Windows XP-brugere:
 1. Klik på Start, højreklik derefter på Denne computer, og klik på Egenskaber.
 2. Klik på fanen Hardware, og klik derefter på Enhedshåndtering.
 3. Find punktet Diskdrev på listen, og klik på den lille pil til højre for at udvide listen over drev

  Hvis et diskdrev er deaktiveret, vises der et rødt X over diskdrevikonet

  Hvis du ser et ikon med en pil, der peger ned over diskdrevikonet, skal du dobbeltklikke på ikonet og klikke på knappen Aktivér enhed
 4. Klik på Næste i dialogboksen Aktivér en enhed, og klik derefter på Udfør
 5. Klik på Luk, og luk derefter vinduet Enhedshåndtering

  Bemærk! Hvis du ikke ser dit drevbogstav på listen over drev, er drevet muligvis ikke registreret af Windows.

  Bemærk! Hvis du modtager en fejlmeddelelse, når du aktiverer diskdrevet, så har du muligvis et defekt diskdrev.

Metode 4: Kontrollér, at drevet er online

(Denne metode gælder for diskdrev)


Hvis drevet er offline, kan disken ikke ses i Windows Stifinder. Følg nedenstående trin for at kontrollere den aktuelle status for dine diske:
 1. Åbn Computeradministration ved at klikke på knappen Start, klikke på Kontrolpanel og System og sikkerhed.
 2. Klik på Administration, og dobbeltklik derefter på Computeradministration. Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du skrive adgangskoden eller bekræfte.
 3. Se efter det drev, der ikke har et drevbogstav tildelt, og som ikke er markeret som Reserveret af systemet.

  Bemærk! Det drev, der er reserveret af systemet, er reserveret af Windows.
 4. Højreklik på drevet, og klik på Skift drevbogstav og sti…Klik på Tilføj, og klik derefter på OK for at vælge første tilgængelige drevbogstav.
 5. Hvis indstillingen Skift drevbogstav og sti… ikke er tilgængelig, skal du kontrollere, at drevet er online.
 6. Hvis drevet er offline, skal du højreklikke på disknummeret og klikke på Online.

Metode 5: USB-drevet kan være beskadiget

(Denne metode gælder for diskdrev, harddiske, USB-flashdrev eller cd- og dvd-drev)


USB-disken er muligvis beskadiget. Du kan kontrollere, om en disk er beskadiget ved at tilslutte den til en anden computer for at se, om disken ses i Windows Stifinder på den pågældende computer. Kontrollér, at du har driveren installeret.

Hvis enheden fortsat ikke kan ses i Windows Stifinder på den anden computer, er disken muligvis beskadiget. Nogle hardwareproducenter tilbyder software til hardwaretest, som kan hjælpe dig med at få adgang til og registrere test til problemer på deres hardware. Besøg hardwareproducenternes websted, og søg efter nyttig testsoftware.

Metode 6: Beskadigede registreringsdatabasenøgler kan forårsage problemer med at oprette forbindelse til dit cd- eller dvd-drev

(Denne metode gælder for cd- og dvd-drev)


Beskadigede registreringsdatabasenøgler kan forårsage, at cd- eller dvd-drev ikke kan ses i Windows. Der er en automatisk Fix it tilgængelig til at løse problemet. Du kan køre denne Fix it ved at følge trinnene i følgende KB-artikel:
982116 Dit cd-rom- eller dvd-drev mangler eller genkendes ikke af Windows eller andre programmer

Support til Answers-forummet:

Du kan se diskussionen om dette problem i Answers-forummet ved at klikke på følgende link:

Yderligere Information

Flere årsager


BitLocker-kryptering:

Når et eksternt drev er blevet krypteret med BitLocker (på en Windows 7-baseret pc), er drevet muligvis ikke synligt, når det tilsluttes en anden computer (Windows XP-baseret pc). Der er muligvis en forventning om, at der åbnes et pop op-vindue, der anmoder om BitLocker-krypteringsnøgler, men det sker ikke.

Dette kan løses ved at kryptere og deaktivere BitLocker. Mens du er tilsluttet den første Windows 7-baserede pc, er drevet således synligt som forventet på den anden pc.

Roxio GoBack:
Dette problem kan opstå, hvis du har brugt programmet Roxio GoBack på harddisken. Problemet opstår, fordi Roxio GoBack ændrer MBR (master boot record) og skifter partitionstype på harddisken. Dette kan forårsage, at drevet ikke er tilgængeligt i Windows XP, selv når harddisken vises i Enhedshåndtering og i Diskhåndteringskonsollen.

Du kan løse dette problem ved at kontakte Symantec efter de seneste opdateringer til GoBack.

Du kan også løse problemet ved hjælp af følgende trin:

Advarsel!: Hvis du ikke er sikker på, om det er sikkert at følge disse trin, skal du se i dokumentationen til din hardware eller kontakte hardware- eller computerproducenten, inden du fortsætter.
 1. Konfigurer harddisken som den primære master, og genstart derefter computeren.
 2. Deaktivér Roxio GoBack. Benyt følgende fremgangsmåde for at gøre det:
  1. Tryk på mellemrumstasten for at få vist startmenuen GoBack.
  2. Tryk på D for at deaktivere GoBack, tryk på J for at bekræfte, og tryk derefter på Enter to gange.
 3. Luk computeren, og returner derefter harddisken til den oprindelige konfiguration.

Bemærk! Dette er en artikel til hurtig udgivelse, som er oprettet direkte i Microsofts supportafdeling. Oplysningerne i artiklen præsenteres som de og behandler aktuelle problemer. Fordi artiklen er blevet udgivet hurtigt, kan der forekomme slåfejl, og artiklen kan blive redigeret uden varsel. Se andre forbehold under Vilkår for anvendelse.
Egenskaber

Artikel-id: 330140 – Seneste udgave 02/26/2014 18:03:00 – Udgave 2.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbprb kbcip KB330140
Feedback
pe="text/javascript">var guid = ("xxxxxxxx-xxxx-4xxx-Rxxx-xxxxxxxxxxxx".replace(/x/g, function () { return Math.floor(Math.random() * 16).toString(16); })).replace("R", (8 | Math.floor(Math.random() * 3)).toString(16)); var m = document.createElement("meta"); m.content = guid; m.name = "ms.dqid"; document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(m); js"> rc="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">1&t=">/html>