Filer, du føjer til mappen Offline filer på en Windows XP-baseret computer, synkroniseres, når en anden person bruger computeren

Support til Windows XP er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Windows XP den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.


Symptomer
Hvis du føjer filer til mappen Offlinefiler på en Microsoft Windows XP-baseret computer, der deles af mere end én bruger, sker der synkronisering offline af disse filer, når en anden bruger logger på computeren. Netværksshares og websteder, der kræver legitimationsoplysninger fra dig, kan ikke synkronisere, og andre brugere vil blive bedt om at sende de rigtige legitimationsoplysninger.
Årsag
Når du føjer filer til mappen Offlinefiler, synkroniseres disse filer, hver gang computeren opretter forbindelse til netværket. Synkroniseringen sker, når computeren opretter forbindelse til netværket, og ikke når en bruger logger på computeren.

Cachen til mappen Offlinefiler er en spejlning af netværksfilsystemet. Filadgang er baseret på samme administrative legitimationsoplysninger. Filer i netværksfilsystemet, der giver adgang til alle, og som er føjet til mappen Offlinefiler af en bruger, synkroniseres, uanset hvem der logger på computeren. Når en bruger opretter forbindelse til netværket på en delt computer, må denne bruger derfor vente, indtil alle filer i mappen Offlinefiler er synkroniseret, uanset om brugeren vil synkronisere disse filer eller ej.
Løsning

Oplysninger om Service Packs

Du kan løse problemet ved at anskaffe den nyeste Service Pack til Windows XP. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
322389 Sådan anskaffes den nyeste servicepakke til Windows XP

Oplysninger om hotfixes

Et understøttet hotfix er tilgængeligt fra Microsoft. Dette hotfix er dog kun beregnet til at afhjælpe det problem, der er beskrevet i denne artikel. Hotfixet må kun anvendes på de systemer, der har dette særlige problem. Dette hotfix vil muligvis blive testet yderligere. Hvis du ikke er alvorligt berørt af problemet, anbefales det, at du venter på den næste softwareopdatering, der indeholder dette hotfix.

Hvis hotfixet kan hentes, er dette angivet i et separat afsnit i toppen af denne artikel i Microsoft Knowledge Base. Hvis der ikke findes et afsnit om hentning af hotfixet i artiklen, kan du anskaffe hotfixet ved at kontakte Microsoft-kundesupport.

Bemærk! Hvis der opstår flere problemer, eller hvis der er behov for supplerende fejlfinding, er det muligvis nødvendigt at oprette en separat serviceanmodning. De sædvanlige supportomkostninger gælder for supplerende supportspørgsmål og -problemer, der ikke falder ind under det nævnte hotfix. Du finder en komplet liste over telefonnumre til Microsoft-kundesupport og oplysninger om, hvordan du opretter en serviceanmodning, på følgende Microsoft-websted: Bemærk! De sprog, som hotfixet er tilgængeligt på, er angivet i formularen til hentning af hotfixet. Hvis dit sprog ikke er angivet i formularen, betyder det, at hotfixet ikke er tilgængeligt på det pågældende sprog.

Den engelske version af dette hotfix indeholder de filattributter, der er angivet i nedenstående tabel (eller nyere attributter). Dato og klokkeslæt for disse filer er angivet i UTC-format (Universal Time Coordinates). Når du får vist filoplysningerne, konverteres de til lokal tid. Brug fanen Tidszone under Dato og klokkeslæt i Kontrolpanel til at finde forskellen mellem UTC og lokal tid.

Windows XP
Dato     Klokkeslæt  Version     Størrelse Filnavn ---------------------------------------------------- 30-12-2002 08:20 5.1.2600.108 313,856 Cscui.dll

Windows XP Service Pack 1
Dato     Klokkeslæt  Version      Størrelse Filnavn ----------------------------------------------------- 31-12-2002 07:23 5.1.2600.1152 312,832 Cscui.dll

Yderligere Information
Hotfixet omfatter fire primære tilføjelser til Offlinefiler. Når du skal anvende de tilføjelser, du vil bruge, skal du redigere registreringsdatabasen, sådan som det er angivet i det afsnit i denne artikel, som beskriver den specifikke tilføjelse. De fire primære tilføjelser er:
 • Udeladelse af ignorering af fejl
 • Purge files for non-primary users at logoff
 • Prevent admin pinning of files for non-primary users
 • Forced silent auto reconnection
Det er kun funktionen Offlinefiler i Windows XP, der benytter disse tilføjelser. Microsoft understøtter ikke eller anbefaler ikke anden brug af disse tilføjelser.

Exclusion error suppression

Offlinefiler-funktionen tillader ikke cachelagring af bestemte filtyper. Denne restriktion forhindrer beskadigelse af filsæt og konflikter med konkurrerende teknologier til synkronisering. Når du prøver at cachelagre en af disse filtyper, kan du modtage følgende fejlmeddelelse for hver fil:
Filer af denne type kan ikke gøres tilgængelige offline

Denne meddelelse er nyttig for brugere, som ikke er fortrolige med synkroniseringsprocessen. Men når brugerne forstår, at bestemte filtyper ikke kan cachelagres, bliver meddelelsen irriterende, fordi den forhindrer, at dialogboksen med synkroniseringsstatus lukkes automatisk ved afslutningen af synkroniseringen. Dette hotfix introducerer en ny registeringsdatabasenøgle, der forhindrer, at undersæt af disse filer genererer denne specifikke synkroniseringsfejl. Når du anvender hotfixet, skal du redigere registreringsdatabasen og angive den relevante filspecifikation for følgende undernøgler til registreringsdatabasen:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache\ExclusionErrorSuppressionList
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache\ExclusionErrorSuppressionList

Undernøglerne kan indeholde nul eller flere værdier. Værdierne kaldes "filspecifikationer".

På kørselstidspunktet flettes listerne under disse to undernøgler til registreringsdatabasen på en enkelt liste. Den ene liste har ikke højere prioritet end den anden. En tom nøgle og en manglende nøgle behandles på samme måde. En tom nøgle og en manglende nøgle resulterer hver i en liste over nul elementer.

Filspecifikationer

De filspecifikationer, du føjer til de nye
ExclusionErrorSuppressionList
-nøgler er stistrenge af typen UNC (Universal Naming Convention). Disse stistrenge kan benytte et jokertegn (stjerne) til at angive “sammenlign med vilkårlig” ved den pågældende position i specifikationen.

Til hver filspecifikation anvendes følgende format:
\\Server\Share\Folder\Filename.extension
Du kan inkludere miljøvariabler, f.eks. variablen %username%, i en specifikation. En variabel udvides på kørselstidspunktet til den tilsvarende tekstværdi.

Du kan bruge jokertegnet som erstatning for en vilkårlig del af filspecifikationen og for mappeangivelsen. Eksempel
\\corpsvr\staff\%username%\documents\*\*.doc
Du kan dog ikke erstatte jokertegnet for en mappe, der følges af et andet mappenavn. Følgende specifikation er f.eks. ikke gyldig:
\\corpsvr\staff\%username%\documents\*\personal\*.doc
Denne specifikation bliver afvist, fordi den indeholder et jokertegn mellem mappenavnene %username% og personal.

Bemærk!
Windows XP genkender ikke ugyldige specifikationer og logfører ikke ugyldige specifikationer hvor som helst i systemet. Windows XP ignorerer ugyldige specifikationer på kørselstidspunktet.

Eksempler på filspecifikationer omfatter følgende:
 • \\*\*\*\*.dbf
  I dette eksempel undertrykkes specifikationsfejlen for en vilkårlig fil med filtypen .dbf i en vilkårlig mappe, på et vilkårligt share og fra en vilkårlig server.
 • \\Server\*\*\*.dbf
  I dette eksempel undertrykkes specifikationsfejlen for en vilkårlig fil med filtypen .dbf i en vilkårlig mappe og på et vilkårligt share på den angivne server.
 • \\Server\\*\*\*\Test.dbf
  I dette eksempel undertrykkes specifikationsfejlen for en vilkårlig fil med filtypen "Test.dbf" i en vilkårlig mappe, på et vilkårligt share og fra en vilkårlig server.
 • \\Server\Share\Mappe\Test.dbf
  I dette eksempel undertrykkes specifikationsfejlen for en bestemt fil med navnet "Test.dbf".
 • \\Server\Share\*\*.*
  I dette eksempel undertrykkes en vilkårlig fil i en vilkårlig mappe på det angivne share fra den angivne server.
 • \\Server\Share\%username%\*\Test.dbf
  I dette eksempel undertrykkes filer med navnet "Test.dbf" i en hvilken som helst brugers hjemmemappe, der er defineret af miljøvariablen %username%.
Når du skal tilføje registreringsdatabasenøglerne ExclusionErrorSuppressionList og angive de ønskede filspecifikationer, skal du benytte denne fremgangsmåde, efter du har anvendt hotfixet.

Vigtigt! I det følgende finder du en fremgangsmåde til redigering af registreringsdatabasen. Der kan dog opstå alvorlige problemer, hvis registreringsdatabasen ikke redigeres korrekt. Du skal derfor være meget omhyggelig med at følge den angivne fremgangsmåde. Som en ekstra sikkerhed bør du oprette en sikkerhedskopi af registreringsdatabasen, før du redigerer den. Det giver dig mulighed for at gendanne registreringsdatabasen, hvis der opstår problemer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer og gendanner registreringsdatabasen, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Sådan sikkerhedskopieres, redigeres og gendannes registreringsdatabasen i Windows XP og Windows Server 2003
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv regedit, og klik derefter på OK.
 2. Find og klik på følgende undernøgle i registreringsdatabasen:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 3. Klik på Rediger, peg på Ny, og klik derefter på Nøgle.
 4. Skriv ExclusionErrorSuppressionList, og tryk derefter på ENTER for at navngive den nye nøgle.
 5. Klik på
  ExclusionErrorSuppressionList
  , klik på Rediger, peg på Ny, og klik derefter på DWORD-værdi.
 6. Skriv den filspecifikation, du vil bruge, og tryk derefter på ENTER for at navngive værdien.
 7. Gentag trin 5 til 6 for hver filspecifikation, du vil bruge.

Systemets funktionsmåde

Når synkroniseringsprocessen støder på en fil, der findes på udeladelseslisten, testes den komplette sti til filen i forhold til listen over filspecifikationer, der læses fra registreringsdatabasen. Hvis stien til filen svarer til en af specifikationerne, vises fejlmeddelelsen "filer af denne type kan ikke gøres tilgængelige offline" ikke i dialogboksen med synkroniseringsstatus. Undertrykkelse af denne fejlmeddelelse registreres ikke af Windows XP.

Purge files for non-primary users at logoff

Når en bruger kortvarigt logger på en computer, som ikke er brugerens normale computer, og brugeren lagrer filer fra netværket i cachen, enten ved hjælp af automatisk cachelagring eller ved at fastgøre dem, forbliver disse filer i cachen på den pågældende computer, indtil de fjernes.

De funktionsændringer, der er inkluderet i dette hotfix, introducerer en ny registreringsdatabasenøgle, der angiver brugerne af en computer til at være enten primær eller ikke-primær. Med denne angivelse kan filer, der er cachelagret for en ikke-primær bruger, fjernes fra cachen, når brugeren logger af. Denne registreringsdatabasenøgle indeholder nul eller flere værdier, og hvert værdinavn angiver en brugerkonto, der af funktionen Offlinefiler anses for at være primær. Hvert værdinavn kan være i et af følgende formater:
 • Et brugerkontonavn, f.eks. mitdomæne\brugernavn
 • Et sikkerheds-id (SID) for en brugerkonto i tekstformat, f.eks S-1-5-21-397955417-626881126-188441444-2201386
Dataværdien og værditypen for hver post i registreringsdatabasen ignoreres, og kun værdinavnet anvendes.

I Windows XP anvendes følgende proces til at bestemme, om en computerbruger er en primær eller ikke-primær bruger:
 1. På kørselstidspunktet får Windows XP den aktuelle brugers SID fra brugerens sikkerhedstoken.
 2. Hvis posten i registreringsdatabasen er en SID-streng, konverterer Windows XP denne streng til et binært SID og sammenligner strengen med den aktuelle brugers SID. Hvis posten i registreringsdatabasen er et kontonavn, forespørger Win32 API-funktionen LookupAccountName sikkerhedsautoriteten om den pågældende kontos SID.
 3. Dette SID sammenlignes derefter med den aktuelle brugers SID.
 4. Hvis der findes en tilsvarende forekomst på listen over primære bruger, som læses fra registreringsdatabasen, anses den aktuelle bruger for at være en primær bruger. Hvis der ikke findes poster i registreringsdatabasen eller nogen tilsvarende forekomster, anses brugeren for at være en ikke-primær bruger.I Windows XP ignoreres ugyldige poster i denne registreringsdatabasenøgle, og der oprettes ikke en post i systemloggen for at identificere ugyldige poster.
Bemærk! Listen over primære brugere påvirker kun funktionen Offlinefiler. Der er ikke andre komponenter i Windows, der benytter denne liste, og Microsoft understøtter ikke anden brug af listen.

Benyt følgende fremgangsmåde for at anvende funktionen:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv regedit, og klik derefter på OK.
 2. Find og klik på følgende undernøgle i registreringsdatabasen:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 3. Klik på Rediger, peg på Ny, og klik derefter på Nøgle.
 4. Skriv PrimaryUsers, og tryk derefter på ENTER for at navngive den nye nøgle.
 5. Klik på
  PrimaryUsers
  , klik på Rediger, peg på Ny, og klik derefter på DWORD-værdi.
 6. Benyt et af følgende formater til at skrive et brugernavn:
  • domæne\brugernavn
  • S-1-5-21-397955417-626881126-188441444-2201386
   Dette er en brugerkontos sikkerheds-id (SID) i tekstformat.
 7. Klik på
  NetCache
  , klik på Rediger, peg på Ny, og klik derefter på DWORD-værdi.
 8. Skriv PurgeNonPrimaryUserFilesAtLogoff, og tryk derefter på ENTER for at navngive værdien.
 9. Dobbeltklik på
  PurgeNonPrimaryUserFilesAtLogoff
  .
 10. Skriv 1 i feltet Værdidata, og klik derefter på OK.
Advarsel! Du skal koordinere tilføjelsen af denne registereringsdatabasenøgle med den eksisterende PurgeAtLogoff-systemregel. Denne regel aktiveres i Gruppepolitik via følgende sti:
Computerkonfiguration\Administrative skabeloner\Netværk\Offlinefiler\Slet lokale kopier af brugerens offlinefiler, når brugeren logger af

Hvis du aktiverer denne regel, ignoreres registreringsdatabaseværdien PurgeNonPrimaryUserFilesAtLogoff, og filer til ikke-primære brugere fjernes ikke.

Bemærk!
 • Du skal bruge registreringsdatabaseindstillingen AdminPinForPrimaryUsersOnly. Se afsnittet "Prevent admin pinning of files for non-primary users". Hvis registreringsdatabaseindstillingen AdminPinForPrimaryUsersOnly ikke findes, og administratoren er i færd med at gøre filerne faste, når den ikke-primære bruger logger af, opstår der en kapløbssituation, og administratorens fastgørelse af filer fortsætter, efter at der er fjernet filer fra cachen. Når der er logget af, kan filer derfor lagres i cachen for en ikke-primær bruger. Løsningen er at deaktivere administratorens fastgørelse af filer for ikke-primære brugere ved at bruge registreringsdatabaseposten AdminPinForPrimaryUsersOnly.
 • Da udvælgelse af filer til sletning er baseret på brugeradgangen til disse filer, og da CSC (Client Side Caching) ikke cachelagrer sikkerhedsoplysninger til mappeposter i Windows 2000 og Windows XP, kan en tom mappepost, der er gjort fast af en anden bruger, fjernes fra cachen. Hvis den cachelagrede mappe imidlertid indeholder evt. cachelagrede undermapper eller filer, fjernes mappen ikke.
 • Automatisk cachelagring sker, når en vilkårlig proces på computeren åbner en fil på et eksternt share, der er markeret til automatisk cachelagring. Filer, der er slettet, kan erstattes, før logoffsekvensen er fuldført. Hvis det er et problem, kan du evt. deaktivere automatisk cachelagring på shares, der er vært for disse omdirigerede specielle Shell-mapper. Du kan f.eks. deaktivere automatisk cachelagring i mapperne Billeder, Musik og Videoer.
 • Hvis du deaktiverer registreringsdatabasenøglen
  PrimaryUsers
  , og en ikke-primær bruger er logget på og foretager offlineændringer af evt. filer i cachen, fjernes disse ændrede filer ikke fra cachen under sletningen. Dette scenario bevarer evt. værdifuldt offlineindhold. Derfor kan visse filer, der lagres i cachen af en ikke-primær bruger, forblive på den lokale computere, efter at brugeren logger af.

Prevent admin pinning of files for non-primary users

En bruger, der har fået tildelt offlinefiler til administrative formål, cachelagrer indholdet på hver computer, som brugeren logger på. Dette scenario kan resultere i uønsket indhold, der cachelagres på nogle computere. Dette scenario forhindres ved introduktionen af en ændring af processen til administrators fastgørelse i dette hotfix. Ved hjælp af dette hotfix tilsidesættes den liste over primære bruger, der er beskrevet i afsnittet "Purge files for non-primary users at logoff", ikke ved administrators fastgørelse. Hvis den aktuelle bruger ikke findes på listen over primære brugere, sker der ingen administratorfastgørelse pr. bruger for denne bruger på den aktuelle computer. Benyt følgende fremgangsmåde for at forhindre administratorfastgørelse pr. bruger for ikke-primære brugere:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv regedit, og klik derefter på OK.
 2. Find og klik på følgende undernøgle i registreringsdatabasen:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 3. Klik på Rediger, peg på Ny, og klik derefter på DWORD-værdi.
 4. Skriv AdminPinForPrimaryUsersOnly, og tryk derefter på ENTER for at navngive værdien.
 5. Dobbeltklik på
  AdminPinForPrimaryUsersOnly
  .
 6. Skriv 1 i feltet Værdidata, og klik derefter på OK.

Tvunget automatisk genoprettelse af forbindelse i baggrunden

Når en server ikke har været tilgængelig (offlinetilstand), og derefter igen bliver tilgængelig, så der kan oprettes forbindelse, vil offlinefiler i cachen på klienten prøve at lade serveren overgå til onlinetilstand, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:
 • Der er ingen offlineændringer for serveren på den lokale computer.
 • Der er ingen åbne filhandlere for serveren på den lokale computer.
 • Der er adgang til serveren via et “hurtigt” hyperlink. Du kan justere definitionen af “langsom” og “hurtig” ved at bruge reglen SlowLinkSpeed for offlinefiler.
Ved hjælp af dette hotfix kan du konfigurere offlinefiler i cachen på klienten til at ignorere disse betingelser og lade serveren overgå til onlinetilstand, uanset om disse betingelser findes eller ej. Det gør du ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv REGEDIT, og klik derefter på OK.
 2. Find og klik på følgende undernøgle i registreringsdatabasen:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 3. Klik på Rediger, peg på Ny, og klik derefter på DWORD-værdi.
 4. Skriv SilentForcedAutoReconnect, og tryk derefter på ENTER for at navngive værdien.
 5. Dobbeltklik på
  SilentForcedAutoReconnect
  .
 6. Skriv 1 i feltet Værdidata, og klik derefter på OK.
Bemærk! Når du har anvendt dette hotfix, kan der opstå følgende problem:
 • Evt. offlineændringer forbliver ikke-synkroniserede og ikke-tilgængelige, indtil ændringen senere synkroniseres. Denne situation medfører en beskadiget cachesituation, der bekendtgøres ved hjælp af et advarende overlaybillede på ikonet for offlinefiler i meddelelsesområdet.
 • Evt. åbne handlere til filer, som er lagret i cachen på den tilknyttede server, lukkes automatisk og ugyldiggøres. Denne handling kan give problemer, hvis de programmer, som bruger disse filer, ikke kan bruges sammen med ugyldige filhandlere.
 • Hvis serveren er tilgængelige via et langsomt netværkshyperlink, f.eks. en satellitforbindelse eller en telefonlinje, overgår serveren stadig til onlinetilstand. Dette scenario kan resultere i en meget langsom adgang til fjernfilsystemet på serveren fra den lokale computer.
Status
Microsoft har bekræftet, at dette problem forekommer i de Microsoft-produkter, der er angivet i afsnittet "Gælder for". Problemet blev første gang rettet i Microsoft Windows XP Service Pack 2.
Egenskaber

Artikel-id: 811660 – Seneste udgave 12/08/2015 01:49:18 – Udgave 4.2

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB811660
Feedback