Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Sådan ændres indstillingerne for mappevisning, eller sådan tilpasses en mappe

Support til Windows XP er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Windows XP den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Support til Windows Server 2003 ophørte den 14. juli 2015

Microsoft afsluttede support til Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Sammenfatning
Som standard vises mapper i Microsoft Windows som mappeikoner eller som billeder, der er indeholdt i mappen. (Når mapper vises som billeder, ser du dem i visningen "Miniaturer"). Når Microsoft Windows Server 2003 f.eks. åbner en mappe første gang, vises mappens indhold i Klassisk visning. Når Microsoft Windows XP åbner en mappe første gang, bruger Windows en standardskabelon til at vise mappeindholdet, indstillingerne (baseret på mappens placering), antallet af filer i mappen samt andelen af særlige filtyper i mappen.

Hvis du ændrer disse indstillinger for visning eller tilpasser en mappe, husker Windows indstillingerne, når du åbner mappen igen. Du kan bruge mappemenuen Vis til at ændre indstillingerne for visning af mappen. Du kan bruge fanen Tilpas i dialogboksen Egenskaber for mappen til at ændre mappens ikon, billede og skabelon.

Bemærk! Som standard gemmer Windows indstillingerne for visning og tilpasningerne for kun 400 mapper samtidigt.

Visse mappeindstillinger gælder for alle mapper. For eksempel skjuler både Windows Server 2003 og Windows XP som standard beskyttede operativsystemfiler, filer eller mapper, som har attributten skjult, og filtypenavne (på kendte filtyper). Administratorer kan ændre disse indstillinger og andre avancerede mappeindstillinger, som gælder for alle mapper, ved hjælp af objektet Mappeindstillinger i Kontrolpanel.
INTRODUKTION
I denne artikel beskrives, hvordan udseendet af mapper og mappeindhold tilpasses i Windows Explorer, i Denne computer og i individuelle mappevinduer. Du kan tilpasse en mappes udseende, så Windows Explorer altid viser mappen ved hjælp af et tilpasset mappebillede eller -ikon og altid viser mappeindholdet ved hjælp af en skabelon, der angiver specialiserede opgavelinks og visningsindstillinger.

Du kan tilpasse en mappes udseende i Windows Stifinder. Når du gør det, viser Windows Stifinder altid mapper som tilpassede mappebilleder eller -ikoner og bruger altid en skabelon, der angiver specialopgavekæder og visningsindstillinger for at vise mappernes indhold.

Tilpas en mappes udseende

Følg disse trin for at tilpasse en mappes udseende:
 1. Start Windows Stifinder, og find den mappe, du vil tilpasse.
 2. Højreklik på mappen, og klik derefter på Egenskaber.
 3. Klik på fanen Tilpas, og vælg de tilpasningsindstillinger, du vil bruge på mappen.

  Bemærk! Fanen Tilpas er ikke tilgængelig i forbindelse med specialmapper, hvis standardudseender Windows allerede har angivet. Du kan dog tilpasse mappebilledet for miniaturevisningen af visse specialmapper ved at følge trinene i afsnittet Opret et mappebillede manuelt i denne artikel.
Følgende tre tilpasningsindstillinger er tilgængelige:
 • Mappeskabelon

  Når du vælger en skabelon fra rullelisten Brug denne mappe som skabelon, anvender du særlige funktioner på mappen, f.eks. specialopgavekæder og visningsindstillinger i forbindelse med arbejdet med billeder og musik.

  Hvis du vil anvende en mappeskabelon på alle mapperne i din tilpassede mappe, skal du markere afkrydsningsfeltet Anvend også denne skabelon på alle undermapper.
 • Mappebilleder

  Du kan vælge den billedfil (med filtypenavnet .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .tiff, .png eller .ico), som identificerer en mappe i miniaturevisning. Hvis du ikke vælger et billede, bruger Windows Stifinder mappeikonet. Hvis du ikke vælger et mappeikon, opretter Windows Stifinder automatisk et mappebillede til miniaturevisning ved hjælp af en Folder.gif-fil i mappen eller ved at bruge op til de første fire billedfiler i mappen. Hvis mappen ikke indeholder nogen billeder, bruger Windows Stifinder standardmappeikonet.

  Når du skal finde det billede, du vil bruge til at identificere mappen, skal du klikke på Vælg et billede.

  Hvis du ønsker, at Windows Stifinder skal bruge Folder.gif eller de første billedfiler i mappen til at identificere mappen, skal du klikke på Gendan standarder. Hvis mappen ikke indeholder nogen billeder, bruger Windows Stifinder standardmappeikonet.
 • Mappeikoner

  Klik på Skift ikon for at vælge et ikon, der kan minde dig om mappens indhold ved disse visninger: Ikoner med filoplysninger, Ikoner, Liste og Detaljer. Mappeikonet anvendes også ved miniaturevisning, hvis du ikke angiver et mappebillede. Til brug for mappeikonet kan du vælge en billedfil med filtypenavnet .ico, et ikon i en programfil med filtypenavnet .exe, eller et ikon i et programbibliotek med filtypenavnet .dll. Denne valgmulighed er ikke tilgængelig, når du tilpasser et netværksshare eller en mappe på et tilknyttet netværksdrev.

  Bemærk! Hvis du vil gendanne standardmappeikonerne, skal du klikke på Skift ikon og derefter klikke på Gendan standarder.

Opret et mappebillede manuelt

Hvis du manuelt vil tilpasse det mappebillede, der anvendes ved miniaturevisningen, skal du placere en .gif-billedfil (Graphics Interchange Format) i mappen med filnavnet Folder.gif. Du kan bruge et hvilket som helst grafikredigeringsprogram til at oprette .gif-billedet. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil bruge Microsoft Paint-programmet:
 1. Klik på Start, peg på Alle programmer (eller Programmer), peg på Tilbehør, og klik derefter på Paint.
 2. Sådan åbnes et eksisterende billede:
  1. Klik på Åbn i menuen Filer.
  2. Find den mappe, der indeholder det billede, du vil bruge. Paint kan åbne billedfiler med filtypenavnet .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .tif, .tiff, .png eller .ico.
  3. Vælg det billede, du vil bruge, og klik derefter på Åbn.
 3. Hvis du vil ændre billedet, kan du bruge værktøjerne i Paint til det.
 4. Gem billedet, efter at du har ændret det. Det kan du gøre ved at klikke på Gem som i menuen Filer.
 5. Klik på GIF (*.GIF) i dialogboksen Gem som.
 6. Skriv som filnavn:
  Folder.gif
 7. Klik på den mappe, du vil tilpasse, og klik derefter på Gem.
Når du får vist mappen i miniaturevisning i Windows Stifinder, har mappen nu det brugertilpassede billede, du har oprettet, medmindre du bruger fanen Tilpas i dialogboksen for mappens Egenskaber til at vælge et mappebillede. Et mappebillede, der angives under fanen Tilpas, tilsidesætter en manuel tilpasning af Folder.gif.

Angiv de globale mappeindstillinger

Følg disse trin for at angive de globale indstillinger, der gælder for alle mapper:
 1. Klik på Start, klik på Kontrolpanel, og dobbeltklik derefter på Mappeindstillinger.
 2. Klik på de ønskede indstillinger under fanen Generelt.
 3. Klik på de ønskede indstillinger under fanen Vis.
 4. Klik på OK.
Bemærk! Hvis du vil nulstille alle mapper til standardindstillingerne, skal du klikke på Gendan standarder under fanen Generelt eller under fanen Vis.

Brug samme visningsindstillinger for alle mapper

Du kan anvende samme visningsindstillinger for alle mapperne på din computer. Du kan ikke anvende samme visningsindstillinger for alle mappeikoner, billeder, værktøjslinjeindstillinger eller mappeopgaver. Følg disse trin for at anvende de samme visningsindstillinger for alle mapper:
 1. Find og åbn den mappe, der har den visningsindstilling, du vil bruge til alle mapper.
 2. Klik på Mappeindstillinger i menuen Funktioner.
 3. Klik på Anvend på alle mapper under fanen Vis.
 4. Klik på Ja, og klik derefter på OK.
Bemærk! Hvis du vil nulstille alle mapperne til indstillingerne for standardvisning, skal du gentage disse trin, men klikke på Nulstil alle mapper i trin 3.

Fejlfinding

Vigtigt! I det følgende finder du en fremgangsmåde til redigering af registreringsdatabasen. Der kan dog opstå alvorlige problemer, hvis registreringsdatabasen ikke redigeres korrekt. Du skal derfor være meget omhyggelig med at følge den angivne fremgangsmåde. Som en ekstra sikkerhed bør du oprette en sikkerhedskopi af registreringsdatabasen, før du redigerer den. Det giver dig mulighed for at gendanne registreringsdatabasen, hvis der opstår problemer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer og gendanner registreringsdatabasen, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Sådan sikkerhedskopieres og gendannes registreringsdatabasen i Windows
 • I Windows XP og Windows Server 2003 huskes indstillinger og tilpasninger for hver enkelt mappe som standard. Oplysningerne er begrænset til 400 mapper og gemmes i følgende nøgler i registreringsdatabasen:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
  I Windows Vista og Windows Server 2008 bruges følgende nøgle i registreringsdatabasen i stedet til at gemme disse oplysninger:
  HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell
  Hvis du vil øge antallet af mapper, som Windows kan huske indstillingerne for, skal du oprette en DWORD-værdi ved navn BagMRU Size i hver af disse registreringsdatabasenøgler og sætte værdien til det antal mapper, du ønsker, at Windows skal huske indstillingerne for. Hvis du f.eks. sætter værdien til 5000, kan Windows huske indstillinger for 5000 mapper.

  Yderligere oplysninger om dette problem finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  813711 Dine visningsindstillinger eller tilpasninger af en mappe er mistet eller forkerte
 • Windows kan måske også gemme tilpasningsoplysninger i en skjult Desktop.ini-fil i mappen. I så fald sætter Windows en skrivebeskyttelsesattribut på mappen for at instruere Windows om at søge efter filen Desktop.ini. Skrivebeskyttelsesattributten forhindrer dig ikke i at udføre almindelige fil- og mappeopgaver (som f.eks. at kopiere, flytte, slette og omdøbe), men skrivebeskyttelsen kan forårsage problemer for visse ældre programmer.

  Du kan finde flere oplysninger om dette problem ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  326549 Du kan ikke få vist eller ændre skrivebeskyttelses- eller systemattributter for en mappe i Windows Server 2003, Windows XP eller Windows Vista
  Bemærk! KB 326549 gælder også for Windows Server 2008.
  Når du tilpasser et netværksshare eller en mappe på et tilknyttet netværksdrev, angives skrivebeskyttelsesattributten ikke, og Desktop.ini oprettes ikke.
 • Specialmapper (f.eks. harddiskmapper, cd/dvd-mapper, Program Files, Dokumenter, Billeder, Musik, din Windows-mappe, Fonts, Downloaded Program Files og andre lignende mapper) får deres standardudseende indstillet af Windows. Derfor kan du måske ikke tilpasse specialmapperne.
 • En mappes visningsindstillinger og tilpasninger er specifikke for mappens placering. Disse oplysninger går tabt, hvis du flytter en mappe til en ny placering.
 • Hvis du bruger en global brugerprofiltype, gælder brugertilpasninger kun for skrivebordet og netværksshares, ikke for lokale mapper eller permanent tilknyttede netværksdrev.
 • Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista og Windows Server 2008 indeholder ikke guiden Tilpas denne mappe, som er tilgængelig i tidligere versioner af Windows. Med guiden Tilpas denne mappe kan du vælge eller redigere en HTML-skabelon (Folder.htt), som Windows bruger til at vise en mappe i webvisning.
 • Den oprindelige udgivelse af Windows XP understøtter fortsat brugen af HTML-skabeloner (Folder.htt) i webvisning fra tidligere Windows-udgaver. Tilpassede HTML-filer (som bruger Folder.htt) understøttes også til webvisning. Webvisning anvendes, hvis du ikke bruger klassiske Windows-mapper, hvis mappen er placeret på et netværksshare, eller hvis systemattributten er aktiveret (for lokale mapper). For at medvirke til at forhindre eventuelt usikkert indhold i at blive kørt, når du åbner en mappe på den lokale computer eller på det lokale netværk, understøtter Windows XP SP1, Windows Server 2003, Windows Vista og Windows Server 2008 som standard ikke HTML til webvisning i Windows Stifinder.

  Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  819028 Windows Stifinder viser ikke længere webvisningsskabeloner eller HTML-tilpasninger (vha. Folder.htt) (artiklen er evt. på engelsk)
shell
Bemærk! Dette er en artikel til hurtig udgivelse, som er oprettet direkte i Microsofts supportafdeling. Oplysningerne i artiklen præsenteres som de og behandler aktuelle problemer. Fordi artiklen er blevet udgivet hurtigt, kan der forekomme slåfejl, og artiklen kan blive redigeret uden varsel. Se andre forbehold under Vilkår for anvendelse.
Egenskaber

Artikel-id: 812003 – Seneste udgave 04/30/2015 08:37:00 – Udgave 2.0

Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business N 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business N, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic N, Windows Vista Starter, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbhowto KB812003
Feedback