Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Outlook 2002: Oversigt over opdateringen til Outlook 2002: 22. januar 2003

Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Sammenfatning
Microsoft har udsendt en opdatering til Microsoft Outlook 2002 Service Pack 2 (SP2). Denne opdatering løser et problem i Microsoft Outlook 2002, der opstår ved kryptering af HTML-meddelelserne vha. et V1 Exchange Server-sikkerhedscertifikat, som udstedes af Microsoft Exchange-tjenesten til nøglehåndtering (KMS). I denne særlige situation er det muligt, at nogle af meddelelserne forbliver ikke-krypterede, men problemet løses med denne opdatering. Desuden løser opdateringen andre problemer i Microsoft Outlook 2002 SP2.

I denne artikel beskrives, hvordan opdateringen til Outlook 2002 hentes og installeres 22. januar 2003.

Yderligere oplysninger om opdateringen af Outlook 2002 22. januar 2003. Du kan finde den fuldstændige sikkerhedsbulletin på følgende Microsoft-websted:http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-003.mspx
Yderligere Information

Sådan hentes og installeres opdateringen

VIGTIGT! Hvis du vil installere den opdatering af Outlook 2002 (22. januar 2003), der beskrives i denne artikel, skal din version af Microsoft Windows Installer være 2.0 eller senere. Yderligere oplysninger om dette krav findes i afsnittet "Windows Installer 2.0 – opdateringskrav" i denne artikel.

Klientopdatering

VIGTIGT! Inden du installerer klientopdateringen, skal du have installeret Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP2). Yderligere oplysninger om, hvordan Office XP SP2 installeres, får du ved at klikke på artikelnummeret nedenfor for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
325671 Beskrivelse af Office XP Service Pack 2 (SP2)
Hvis du har installeret Microsoft Outlook fra en cd-rom, har du følgende to valgmuligheder:
 • Brug webstedet med opdateringer af Office-produkter til automatisk at installere de nyeste opdateringer, der omfatter alle tilgængelige servicepakker og offentliggjorte opdateringer.
  eller
 • Udfør trinene i artiklen for kun at installere opdateringen af Outlook 2002 22. januar 2003.
BEMÆRK: Det anbefales at installere klientopdateringen ved at bruge webstedet Office Produktopdateringer. Dette websted registrerer din særlige installation af Microsoft Office, og du bliver bedt om at installere præcis det, du skal have for at sikre dig, at din Office-installation er helt korrekt opdateret.

Webstedet Office Produktopdateringer

Hvis du gerne vil have, at dette websted skal registrere de nødvendige opdateringer, skal du installere det på computeren. Yderligere oplysninger om, hvordan webstedet Office Produktopdateringer installeres, finder du på følgende Microsoft-websted: Når søgningen er færdig, får du vist en liste over anbefalede opdateringer til din godkendelse. Klik på Start installation for at fuldføre processen.

Installer kun opdateringen til Outlook 2002 (22. januar 2003).

Udfør disse trin for at hente og installere klientopdateringen:
 1. Besøg følgende Microsoft-websted:
 2. Klik på Gem for at gemme filen Olk10006.exe i den valgte mappe.
 3. Dobbeltklik i Windows Explorer på Olk1006.exe.
 4. Hvis du bliver spurgt, om du vil installere opdateringen, skal du klikke på Ja.
 5. Klik på Ja for at acceptere licensaftalen.
 6. Indsæt Office-cd-rom'en, når du bliver bedt om det, og klik derefter på OK.
 7. Klik på OK, når du får vist en meddelelse om, at installationen er fuldført.
BEMÆRK: Når først du har installeret opdateringen, kan du ikke fjerne den igen. Hvis du vil vende tilbage til den installation, du havde før opdateringen, skal du fjerne hele Microsoft Office XP og derefter installere pakken igen fra den originale cd.

Yderligere oplysninger om klientopdateringen finder du på følgende Microsoft-websted:

Administrativ opdatering

BEMÆRK! Inden du installerer den administrative opdatering vha. trinene i denne artikel, skal du kontrollere, at Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP1) eller Office XP SP2 er installeret på det administrative installationspunkt.Yderligere oplysninger om, hvordan du anskaffer den seneste Office XP Service Pack, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: How to Obtain the Latest Office XP Service Pack
Hvis du har installeret Microsoft Outlook 2002 fra en serverplacering, skal serveradministratoren opdatere serverplaceringen (via den administrative offentlige opdatering) og installere denne opdatering på din computer.

Hvis du er serveradministrator, skal du udføre disse trin for at hente den administrative opdatering:
 1. Hvis du vil hente klientopdateringen til dit skrivebord, skal du besøge følgende Microsoft-websted:
 2. Dobbeltklik i Windows Explorer på Olk1006a.exe.
 3. Klik på Ja for at acceptere licensaftalen.
 4. Skriv C:\ Olk1006a i feltet Angiv den mappe, de udpakkede filer skal placeres i, og klik derefter på OK.
 5. Klik på Ja, når du bliver spurgt, om du vil oprette mappen.
 6. Hvis du er fortrolig med proceduren til opdatering af den administrative installation, skal du klikke på Start og derefter på Kør. Skriv følgende kommando i feltet Åbn:
  msiexec /a Admin Path\MSI File /p C:\Olk1006a\MSP File SHORTFILENAMES=TRUE
  , hvor Admin Path er stien til det administrative installationspunkt for dit Office-produkt (f.eks. C:\Outlook2002),

  hvor MSI File er .msi-databasepakken til Office XP-produktet (f.eks. ProPlus.msi), og

  hvor MSP File er navnet på den offentlige administrative opdatering (for eksempel filen Outlookff.msp).
 7. Du kan implementere opdateringen på klientcomputerne ved at klikke på Start og derefter på Kør. Skriv følgende kommando i feltet Åbn:
  msiexec /i Admin Path\MSI File REINSTALL=Feature List REINSTALLMODE=vomu
  , hvor Admin Path er stien til dit administrative installationspunkt for dit Office-produkt (f.eks. C:\OutlookXP),

  hvor MSI File er MSI-databasepakken til Office XP-produktet (f.eks. ProPlus.msi), og

  hvor Feature List er listen med navnene på de funktioner (her skelnes mellem små og store bogstaver), som skal geninstalleres ved opdateringen. Hvis du vil installere alle funktioner, kan du angive REINSTALL=ALL, eller du kan bruge følgende funktioner:
  OUTLOOKNonBootFiles,OUTLOOKFiles.


  BEMÆRK: Du kan føje /qb+ til den forrige kommandolinje for helt at undgå at blive bedt om brugerinput og undgå at få vist nogen dialogbokse til installation eller slutbrugerlicensaftale.
Yderligere oplysninger om, hvordan du opdaterer den administrative installation og installerer opdateringen på klientarbejdsstationerne, finder du ved at klikke på artikelnummeret nedenfor for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
301348 Sådan installeres en offentlig opdatering af en administrativ installation (artiklen er evt. på engelsk)
Denne artikel indeholder en standardvejledning i installation af en administrativ offentlig opdatering.

Du kan desuden læse følgende artikel i Microsoft Office XP Resource Kit:

Sådan konstateres, om opdateringen er installeret

Opdateringen til Outlook 2002 (22. januar 2003) indeholder opdaterede versioner af følgende filer:
  File name   Version -------------------------- Outlook.exe  10.0.4510.0 Envelope.dll  10.0.4517.0 Exsec32.dll  10.0.4803.0 Impmail.dll  10.0.4406.0 Outlcm.dll   10.0.4712.0 Outllib.dll  10.0.4712.0 Outlmime.dll  10.0.4608.0 Outlph.dll   10.0.4705.0 Recall.dll   10.0.4721.0
Sådan afgøres, om opdateringen af Outlook 2002 (22. januar 2003) er installeret: Start Microsoft Outlook, og klik på Om Microsoft Outlook på menuen Hjælp. Produktversionen er 10.4712.4219, hvis opdateringen er installeret.
Yderligere oplysninger om, hvordan Office XP-versionen kontrolleres, får du ved at klikke på artikelnummeret nedenfor for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
291331 Office XP: Sådan kontrolleres en version af et Office-produkt
BEMÆRK: Hvis opdateringen til Outlook 2002 (22. januar 2003) allerede er installeret på computeren, får du vist følgende meddelelse, når du prøver at installere opdateringen.
Denne opdatering er allerede installeret eller er inkluderet i en opdatering, der allerede er installeret.

Windows Installer 2.0 - opdateringskrav

Installationen af opdateringen af Outlook 2002 Update (22. januar 2003) kræver, at din version af Microsoft Windows Installer skal være 2.0 eller senere. Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) og Microsoft Windows XP indeholder denne version af Windows Installer. Besøg et af følgende Microsoft-websteder for at installere den nyeste version af Windows Installer:

Problemer, der er løst med opdateringen

Opdateringen til Outlook 2002 (22. januar 2003) løser de problemer, der beskrives i følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
330073 Outlook 2002: Feltet Placering udfyldes ikke ved planlægning af ressourcekonto (artiklen er evt. på engelsk)
331483 Outlook 2002: Du kan ikke bruge hurtig nøglesøgning i en stor delt mappe i Indbakke (artiklen er evt. på engelsk)
331788 Outlook 2002: Filen Mso.dll holder op med at reagere, når du skifter mellem meddelelser med brugerdefinerede formularer (artiklen er evt. på engelsk)
I opdateringen løses følgende problemer, der ikke tidligere er beskrevet i Microsoft Knowledge Base.

Outlook 2002: Stedfortrædende bruger, som har fuld adgangstilladelse til postkassen, kan ikke tilbagekalde en meddelelse

Du kan ikke genkalde en meddelelse, der er sendt af en anden bruger, selvom du er stedfortræder som bruger af den anden brugers konto og har alle tilladelser i forbindelse med brugerens postkasse.

Outlook 2002: Krypterede meddelelser med HTML-brødtekst og V1 Exchange Server-sikkerhedscertifikat krypteres ikke

Når du krypterer HTML-meddelelserne ved at bruge et V1 Exchange Server-sikkerhedscertifikat, der udstedes af Microsoft Exchange-tjenesten til nøglehåndtering (KMS), kan nogle af meddelelserne eventuelt forblive ikke-krypterede.

Outlook 2002: Mellemrum fjernes fra IMAP-brugernavn, når du har konfigureret en IMAP-konto (Internet Message Access Protocol)

Hvis du skriver et brugernavn, hvor der indgår et mellemrum, når du opretter en IMAP-konto, bliver mellemrummet fjernet. Hvis du f.eks. skriver "Jens Holm," (uden anførselstegn), vises brugernavnet som "JensHolm".

Outlook 2002: Ugyldig regel om kun klientside får Outlook til at holde op med at reagere

En ugyldig regel om kun klientside, der peger på en ikke-eksisterende Microsoft Exchange-server, kan få Outlook til at holde op med at reagere (programmet hænger). Outlook holder op med at reagere, efter programmet først er startet, og stopper derefter også med at reagere, når dialogboksen med Guiden Regler vises. I begge tilfælde er problemet forbigående, og til sidst fortsætter klienten.

Outlook 2002: Outlook holder op med at reagere, når du bruger formularer med CALC-felter og Data Access-objekter

Outlook holder evt. op med at reagere (hænger), når du bruger formularer i Outlook, der anvender dataadgangsobjekter i vbscript, og du derefter åbner en anden formular, hvor der bruges formelfelter.

Outlook 2002: Hyperlinks til kontaktpersoner, som oprettes ved fortolkning fra en offentlig mappe, kan ikke hentes vha. programmering

Hvis du klikker på knappen Kontaktpersoner nederst i en meddelelse, hvor hyperlinks til kontaktpersoner understøttes, for at oprette et kontaktlink i en meddelelse, og hvis den valgte kontaktperson er i en mappe med kontaktpersoner, som er placeret i en offentlig mappe, kan du måske ikke hente oplysninger om kontaktpersonen i kontaktlinket vha. programmering, hvis Outlook ikke kører.

Outlook 2002: Påmindelser vises måske ikke som forventet, hvis du bruger Terminal Services eller har justeret sikkerheden i registreringsdatabasen

Påmindelser afsendes måske ikke regelmæssigt i en af følgende situationer:
 • I miljøer, hvor der bruges flere Windows Terminal Server-computere, der er grupperet med Network Load Balancing,
  eller
 • I miljøer, hvor der ikke bruges Windows Terminal Server, og serverne er forbundet med en Network Load Balancing-metode, som ikke er Windows Network Load Balancing,
  eller
 • Når registreringsnøglen First-Run, som er gemt i HKLM, ikke må opdateres af den bruger, der logger på den pågældende computer.


Outlook 2002: Koreansk: Ekstra engelske tegn tilføjes, når du bruger den koreanske globale IME (Input Method Editor) til at ændre en indgang i gittervisning i Outlook

Hvis du tilføjer koreanske DBCS-tegn på listen over kontaktpersoner i gittervisning og tabulerer i et numerisk felt i den koreanske version af Outlook 2002, f.eks. i feltet Telefon, kan der blive indsat ugyldige engelske tegn i feltet Rediger.

Outlook 2002: Notat kan ikke angives som standard udskriftslayout, når du udskriver fra en IMAP-mappe

Når du udskriver fra en IMAP-indbakke, bruger Outlook tabelformat. Når du udskriver fra en .pst-fil i Private mapper eller fra en Microsoft Exchange-indbakke, bruger Outlook notatformat.

Outlook 2002: Mødeindkaldelser gemmes i den forkerte kalender i Private mapper

Når du har indstillet .pst-filen i din private mappe som standard afleveringsadresse, derefter ændrer afleveringsadressen til at være Exchange Server-postkassen, og hvis du accepterer en mødeindkaldelse, som er videresendt til .pst-filen, vil det resulterende møde ses i .pst-kalenderen, men ikke i standardlageret. Denne opdatering blev først inkluderet i Microsoft Office XP Service Pack 3.

Yderligere oplysninger om den nyeste servicepakke til Office XP finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
307841 Sådan fås den nyeste udgave af Office XP Service Pack
inf OFFXP fix list security_patch
Egenskaber

Artikel-id: 812262 – Seneste udgave 12/08/2015 01:50:34 – Udgave 7.2

Microsoft Outlook 2002 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbinfo KB812262
Feedback