Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Windows XP Stifinder-ruden flimrer på tilknyttede netværksdrev

Support til Windows XP er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Windows XP den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Vigtigt! Denne artikel indeholder oplysninger om redigering af registreringsdatabasen. Inden du redigerer registreringsdatabasen, skal du tage en sikkerhedskopi af den, og du skal være klar over, hvordan du kan gendanne den, hvis der opstår problemer. Oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer, gendanner og redigerer registreringsdatabasen, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse af Microsoft Windows-registreringsdatabasen
Symptomer
Når du får vist lokale drev eller tilknyttede netværksdrev i Windows Stifinder på en Windows XP-baseret installation, kan venstre rude (mappetræ) eller trævisningen flimre eller konstant opdatere hele mappestrukturen ved hastigheder, der varierer fra hvert andet sekund til hvert femte minut.

Microsoft Windows-baserede servere kommunikerer fortsat filsystemændringer til Windows XP-baserede klienter. Dette kan skabe ekstra trafik via et WAN-netværk (Wide Area Network).

Disse symptomer forekommer normalt aldrig på Windows 2000-klienter.
Årsag
Hvis du har knyttet et drev til et share på en Windows-baseret server, og der foretages ændringer af filsystemet i mappetræet for det tilknyttede share, rapporterer serveren ændringerne til Windows XP-klienten.

Windows Explorer opdaterer det åbne vindue, når programmet modtager en besked om filændringen.

Bemærk! Overdrevet flimmer kan også skyldes antivirussoftware, eller at en anden uautoriseret tredjepartssoftware konstant opdaterer mappe- eller bibliotekstræet på den server, klienterne er tilsluttet.
Løsning
Advarsel! Hvis du bruger registreringseditoren forkert, kan der opstå alvorlige problemer, som bevirker, at du skal geninstallere operativsystemet. Microsoft kan ikke garantere, at problemer, der skyldes forkert brug af registreringseditoren, kan løses. Brug af registreringseditoren sker på egen risiko.
Du kan løse dette problem ved at anvende den vigtige opdatering 810565 og tilføje en ny registreringsdatabasenøgle. Det kan du gøre ved at hente 810565 på følgende websted for Windows Update:
Når du har anvendt hotfix 330929 eller den vigtige opdatering 810565, kan du føje en af følgende nye nøgler til Windows-registreringsdatabasen for at deaktivere anmodninger om besked om ændringer i forbindelse med fil- og mappeændringer, der foretages i undermapper til et tilknyttet netværksshare:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
eller
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Konfigurer den nye nøgle som følger:
Navn: NoRemoteRecursiveEvents
Type: REG_DWORD
Værdi: (boolesk) 0 eller 1
Standardværdi: 0
Beskrivelse:
Indstillingen 1 deaktiverer anmodninger om besked om ændringer i forbindelse med fil- og mappeændringer, der foretages i undermapper til et tilknyttet netværksshare. Når du angiver denne registreringsdatabasenøgle, sender serveren fortsat en besked om ændringer, når en fil eller mappe ændres i roden og på det første mappeniveau i det tilknyttede netværksshare. Men serveren sender ikke en besked om ændringer, når der foretages en ændring på niveauet for den anden undermappe eller derunder i det tilknyttede netværksshare, og derfor vil du se mindre flimmer i trævisningen i Windows Stifinder.

Bemærk! Hvis du ændrer denne nøgles værdi, har det ingen indvirkning på den aktive visning af de enkelte mapper i Windows Stifinder. Opdateringer kan ses øjeblikkeligt.

Når du angiver nøglen NoRemoteRecursiveEvents, kan du opleve følgende problem: Hvis systemer har omdirigeret USERPROFILE eller andre netværksbaserede konfigurationer, opdateres brugergrænsefladen muligvis ikke automatisk, hvis denne indstilling er aktiveret.

Derudover kan du minimere netværkstrafikken ved at implementere en velstruktureret mappeorganisation på dine filservere som vist i følgende eksempelstruktur:
\\server\sharenavn\brugere
\bruger1
\bruger2
\programmer
\bus-programmer
\office
\data
\fælles
Mappen "brugere" i dette eksempel er på mappeniveau 1, når du knytter et drev til \\server\sharenavn.

Med denne mappestruktur foretages de fleste ændringer af filer på mappeniveau 2 eller derover. Derfor minimeres antallet af anmodninger om besked om ændringer, der sendes via WAN-netværket.
Status
Microsoft har bekræftet, at dette er et problem i de Microsoft-produkter, der findes på listen "Gælder for" i denne artikel.
Yderligere Information
Advarsel! Hvis du bruger registreringseditoren forkert, kan der opstå alvorlige problemer, som bevirker, at du skal geninstallere operativsystemet. Microsoft kan ikke garantere, at problemer, der skyldes forkert brug af registreringseditoren, kan løses. Brug af registreringseditoren sker på egen risiko.

Når du analyserer netværkshentninger, viser Network Monitor følgende SMB-besked om ændring i trafik:
Client request
SMB: C NT transact - Notify Change 
Server response
SMB: R NT transact
I nogle tilfælde udføres der overdrevne READ- og QUERY INFORMATION-anmodninger af Explorer.exe til forskellige Desktop.ini-filer på netværksdrevet.
Et tidligere udgivet hotfix, 318675 (Shell32.dll og Cscui.dll dateret d. 17. marts 2002), løser dette problem.

Den vigtige opdatering 810565 indeholder alle Shell32.dll-ændringerne fra hotfix 330929 og fra hotfix 318675.

Dette flimmer kan også opstå, hvis der er installeret forkert konfigureret antivirussoftware på arbejdsstationen eller på filserveren. Der findes problemer med visse former for antivirussoftware, hvis de heuristiske scannings- eller realtidsscanningsindstillinger på et netværksshare er aktiveret. Du skal muligvis deaktivere indstillingen for ScanNetwork-realtidskonfigurationen i den antivirussoftware, der er installeret på klienten eller på filserveren.

I forbindelse med fejlfinding skal du benytte nedenstående metoder i den rækkefølge, de er beskrevet (efter behov):
 1. Deaktiver scanningen af netværksdrevet. Se dokumentationen til antivirussoftwaren for at få oplysninger om, hvordan du skal deaktivere heuristiske scanninger eller realtidsscanning på et netværksshare.
 2. Deaktiver antivirusprogrammet.
 3. Fjern antivirussoftwaren fra både klienten og filserveren.
Flimmer kan også skyldes overdreven QUERY_PATH_INFO-trafik. I dette tilfælde kan du løse problemet ved at hente og anvende hotfixet KB834350 og oprette undernøglen InfoCacheLevel i registreringsdatabasen med en værdi på 10. Yderligere oplysninger om hotfix 834350 finder du ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
834350 Din adgang til netværksressourcer er langsommere i Windows XP end i tidligere versioner af Windows
Følg disse trin for at oprette undernøglen InfoCacheLevel i registreringsdatabasen:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv regedit i feltet Åbn:, og klik derefter på OK.
 2. Find og klik på følgende nøgle i registreringsdatabasen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MrxSmb\Parameters
 3. Klik på Rediger, klik på Ny, og klik derefter på DWORD-værdi.
 4. Skriv InfoCacheLevel for at erstatte Ny værdi 1, og tryk derefter på ENTER.
 5. Klik på DWORD-værdien InfoCacheLevel i ruden til højre, klik på Rediger, og klik derefter på Rediger.
 6. Skriv 10 i feltet Værdidata, og klik derefter på OK.
 7. Afslut registreringseditoren.
Bemærk!InfoCacheLevel kan have en af følgende værdier i hexadecimal notation:
 • 0 – Deaktiverer cachelagring for alle filer og mapper
 • 1 – Aktiverer cachelagring for filer med korte filnavne (8.3) – standard
 • 10 – Aktiverer cachelagring for alle filer og mapper
blink blinke blinke flimre opdatering opdatere nulstille tilknytte tilknyttet netværkstilsluttet ekstern langsom ydeevne brev stor trafik NotifyChange ChangeNotify mappe se besked NT NOTIFY Watch Tree FILE_NOTIFY_CHANGE_FILE_NAME ReadDirectoryChangesW Shell32.dll ISDN WAN NoRemoteChangeNotify attrib CryptoSignMenu SuppressionPolicy afinstallere fjerne installation
Egenskaber

Artikel-id: 816375 – Seneste udgave 12/07/2005 10:38:40 – Udgave 4.3

 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbnetwork kbenv kbbug KB816375
Feedback