Sådan nulstilles brugerindstillinger og registreringsdatabaseindstillinger i Word

Denne artikel er en opsummering af følgende tidligere tilgængelige artikler: 289294; 211793

Vigtigt! Denne artikel indeholder oplysninger om redigering af registreringsdatabasen. Husk at tage en sikkerhedskopi af registreringsdatabasen, før du redigerer i den. Kontroller, at du ved, hvordan registreringsdatabasen gendannes, hvis der opstår problemer. Yderligere oplysninger om, hvordan du gendanner, redigerer og tager sikkerhedskopier af registreringsdatabasen, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse af Microsoft Windows-registreringsdatabasen
Sammenfatning
I denne artikel beskrives forskellige metoder, som du kan bruge til nulstilling af brugerindstillinger og indstillinger i registreringsdatabasen i Microsoft Office Word.

Du kan definere to grundlæggende typer indstillinger i Word. Disse indstillinger er som følger:
 • Indstillinger, som har indflydelse på, hvordan programmer fungerer. Oplysningerne for denne type indstillinger gemmes som regel i Microsoft Windows-registreringsdatabasen.
 • Indstillinger, som har indflydelse på, hvordan et eller flere dokumenter formateres og præsenteres. Oplysningerne for denne type indstillinger gemmes i skabeloner i dokumenter.
Når du forsøger at finde årsagen til, at et program eller dokument ikke opfører sig, som det skal, skal du først undersøge, om problemet skyldes formatering eller indstillinger. Hvis den usædvanlige opførsel kommer til udtryk i flere dokumenter, anbefaler vi, at du nulstiller Microsoft Word til programmets standardindstillinger.

Sådan nulstilles brugerindstillinger og indstillinger for registreringsdatabasen i Word

Hvis vi skal nulstille brugerindstillinger og indstillinger i registreringsdatabasen i Word for dig, skal du gå til afsnittet "Her er en nem rettelse". Hvis du hellere selv vil nulstille brugerindstillinger og indstillinger for registreringsdatabasen i Microsoft Word, skal du gå til afsnittet "Jeg vil selv løse problemet".

Her er en nem rettelse

Hvis dette problem skal løses automatisk, skal du klikke på knappen Download. Klik på Kør eller Åbn i dialogboksen Filoverførsel, og følg derefter fremgangsmåden i guiden for den nemme rettelse.
 • Denne guide findes muligvis kun på engelsk. Den automatiske løsning fungerer dog også for andre sprogversioner af Windows.
 • Hvis du ikke arbejder på den computer, hvor problemet forekommer, kan du gemme løsningen med den nemme rettelse på et flashdrev eller på en cd og derefter køre den på den pågældende computer.
I Windows 8
I Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 eller Windows Server 2003

Jeg vil selv løse problemet

Advarsel! Der kan opstå alvorlige problemer, hvis registreringsdatabasen ikke redigeres korrekt ved hjælp af Registreringseditor eller andre metoder. Disse problemer kan medføre, at du skal geninstallere operativsystemet. Microsoft kan ikke garantere, at sådanne problemer kan løses. Ændring af registreringsdatabasen sker på egen risiko.

Hvis du vil nulstille en nøgle i registreringsdatabasen manuelt, skal du først slette den. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde.

Vigtigt! Du skal altid eksportere en nøgle i registreringsdatabasen, før du sletter den. Dette trin er vigtigt, da du kan få brug for at gendanne nogle af de funktioner, der ligger i nøglen.
 1. Afslut alle Microsoft Office-programmer.
 2. Klik på Start, klik på Kør, skriv regedit, og klik derefter på OK.
 3. Udvid de relevante mapper for at finde den nøgle i registreringsdatabasen, du vil slette. Se afsnittet "Hovedplacering af Word-indstillinger i Windows-registreringsdatabasen".
 4. Klik for at markere den nøgle, du vil slette.
 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder, afhængigt af dit operativsystem:
  • Åbn Microsoft Windows 2000, klik på Eksporter registreringsdatabasefil i menuen Registreringsdatabase, og skriv et filnavn til den sikkerhedskopi, du har lavet af nøglen. Klik derefter på Gem.
  • I Windows XP og nyere versioner eller Microsoft Windows Server 2003 og nyere versioner skal du klikke på Eksportér i menuen Filer, skrive et filnavn til den sikkerhedskopi, du har lavet af nøglen, og derefter klikke på Gem.
 6. Kontroller, at den nøgle, du netop har eksporteret, er valgt, og klik derefter på Slet i menuen Rediger.
 7. Når du bliver bedt om at svare på en af følgende fejlmeddelelser, skal du klikke på Ja:
  • Vil du slette denne nøgle?
  • Vil du slette denne nøgle og alle dens undernøgler?
 8. Afslut Registreringseditor.
Når du har slettet en registreringsdatabasenøgle og efterfølgende genstarter programmet, køres installationsprogrammet i Word igen for at sikre, at registreringsdatabasenøglen genopbygges korrekt. Hvis du vil genopbygge registreringsdatabasenøglen, før du kører programmet, skal du reparere din installation ved at følge trinene i afsnittet "Reparer Word (Office).
Yderligere Information

Hovedplacering af Word-indstillinger i Windows-registreringsdatabasen

Du kan nulstille bestemte Word-indstillinger, f.eks. nøglerne Word, Data og Options i Windows-registreringsdatabasen, ved hjælp af fejlfindingsværktøjet, der er indeholdt i skabelonen Support.dot.

Word-nøgle

Word 2013

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word
Word 2010
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word
Word 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word
Word 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word
Word 2002
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word
Word 2000
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word
De ændringer, der foretages i nøglen HKEY_CURRENT_USER, spejles i følgende nøgler til Word 2003, Word 2002 og Word 2000:

Word 2003
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\11.0\Word
Word 2002
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\10.0\Word
Word 2000
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\9.0\Word
Forskellen på placeringen af "HKEY_CURRENT_USER" og "HKEY_USER" er, at den første placering udelukkende gælder for systemets aktuelle bruger, mens den anden placering er standardplaceringen, der gælder for alle brugere. Word-poster er dog de samme for begge placeringer. Derfor afspejles de ændringer, der foretages af én placering, automatisk på den anden placering.

Bemærk! I resten af dette afsnit gælder alle henvisninger til træet HKEY_CURRENT_USER også for træet HKEY_USERS, undtagen i forbindelse med Microsoft Office 2007-programmer, og hvor andet er angivet.

Nøglen Data og nøglen Options er de områder, hvor der oftest foretages ændringer.

Nøglen Data

Word 2013

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Data
Word 2010
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Data
Word 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Data
Word 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Data
Word 2002
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Data
Word 2000
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Data
Denne nøgle indeholder binære oplysninger for de "senest anvendte" lister, herunder den senest anvendte filliste og den senest anvendte adresseliste i adressekartoteket. Nøglen indeholder også indstillinger for "Ændringer" og "Rediger".

Nøglen Options

Word 2013

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Options
Word 2010
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
Word 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
Word 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options
Word 2002
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options
Word 2000
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Options
Denne nøgle indeholder de indstillinger, du kan angive i Microsoft Word ved at ændre menupunkter eller ved at køre hjælpeprogrammet RegOptions. Se afsnittet "Brug hjælpeprogrammet RegOptions".

Indstillingerne er opdelt i to grupper: standardindstillinger og valgfrie indstillinger. Standardindstillingerne defineres under installationsprocessen. Du kan ændre standardindstillingerne ved at redigere indstillinger i Word. Du kan få adgang til at ændre indstillinger i Word ved at klikke på Indstillinger i menuen Funktioner.

Disse indstillinger vises muligvis ikke i registreringsdatabasen.

Nøglen Wizards

Word 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Wizards
Word 2002
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Wizards
Word 2000
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Wizards
Alle standardindstillinger for guider er gemt i denne nøgle. Indstillingerne defineres, første gang du kører en guide.

Nøglen Common

Word 2013

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common
Word 2010
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common
Word 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common
Word 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common
Word 2002
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common
Word 2000
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Common
Denne nøgle bruges af andre Microsoft-programmer, f.eks. Office-programmer. Disse indstillinger deles af flere programmer. Ændringer, der foretages i indstillingerne i ét program, afspejles automatisk i indstillingerne i det andet program.

Nøglen Shared Tools

Word 2013, 2010, 2007, 2003, 2002 og 2000:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools

Denne nøgle indeholder stien til alle hjælpeprogrammer i Windows. Stien kan indeholde hjælpeprogrammer som Equation, WordArt og MS Graph. Stier til grafikfiltre og tekstkonvertering registreres også på denne placering.

Reparer Word (Office)

Word kan registrere og reparere problemer, der knytter sig til installationsprogrammet. Denne funktion bruger Windows Installer-programmet til at rette problemer med manglende filer og til at reparere indstillingerne i registreringsdatabasen.

Du kan reparere eller nulstille Word-filer og -værdier på følgende måder:
 • Metode 1: Brug funktionen "Find og ret fejl"
 • Metode 2: Reparer Word i vedligeholdelsestilstand
 • Metode 3: Geninstaller Word (Office)

Metode 1: Brug funktionen "Find og ret fejl" eller "Microsoft Office Diagnosticering"

.Bemærk! Denne metode er den mindst omfattende reparationsmetode. Hvis problemet ikke kan løses med denne metode, får du muligvis brug for en af de andre metoder.

Hvis du vil køre funktionen Find og ret fejl i Word 2003 og tidligere versioner, skal du klikke på Find og ret fejl i menuen Hjælp i Word. Funktionen Find og ret fejl retter fejl og reparerer Word. Alle filer, registreringsdatabaseposter og valgfrie genveje i alle Office-programmer undersøges og repareres. Hvis du kører Find og ret fejl i Word, undersøges alle andre Office-programmer automatisk. Denne funktion udfører udelukkende en kontrolsum.

Funktionen Find og ret fejl kan også gendanne de programgenveje, der findes i Word i menuen Start. Hvis du vil gendanne programgenvejene i Word, skal du klikke på Hjælp og derefter på Find og ret fejl. Klik for at markere afkrydsningsfeltet Gendan genveje, mens der rettes.

Hvis funktionen Find og ret fejl ikke kan løse problemet, kan det være nødvendigt at geninstallere Word. Funktionen Geninstaller i dialogboksen Vedligeholdelsestilstand udfører de samme handlinger som funktionen Find og ret fejl, dog med den forskel at funktionen Geninstaller kopierer en fil, når filerne har samme version. Funktionen Find og ret fejl kopierer ikke filen, når installationsfilen har den korrekte version og kontrolsum.

Bemærk! Funktionen Find og ret fejl reparerer ikke beskadigede dokumenter eller beskadigede datanøgler i registreringsdatabasen eller i skabelonen Normal.

Hvis en af de filer, Word bruger i forbindelse med start, mangler, installerer Windows Installer-programmet automatisk den pågældende fil, inden programmet startes.

I Word 2007 skal du køre funktionen Microsoft Office Diagnosticering. Hvis du vil gøre dette, skal du klikke på Microsoft Office-knappen, klikke på Word-indstillinger, klikke på Ressourcer og derefter klikke på Diagnosticer.

I Word 2010 skal du reparere Word eller den installerede Office-pakke via Kontrolpanel.

Metode 2: Reparer Word i vedligeholdelsestilstand

Bemærk! Denne metode udgør en moderat reparationsmetode. Hvis denne metode ikke kan løse problemet, har du muligvis stadigvæk brug for at geninstallere Word.

Reparationsprocessen i vedligeholdelsestilstand minder om den fremgangsmåde, der blev anvendt i tidligere versioner af Word. Reparationsprocessen i vedligeholdelsestilstand gør det muligt for dig at reparere, tilføje og fjerne funktioner og fjerne programmet. "Reparer" er en funktion i vedligeholdelsestilstand, som finder og retter fejl i en installation.

Hvis du vil udføre en reparationsproces i vedligeholdelsestilstand, skal du følge disse trin:
 1. Afslut alle Office-programmer.
 2. Benyt en af følgende metoder, afhængigt af dit operativsystem:
  • I Windows 7 eller Windows Vista skal du klikke på Start og derefter indtaste tilføj fjern.
  • I Windows XP eller Windows Server 2003 skal du klikke på Start og derefter på Kontrolpanel.
  • I Windows 2000 skal du klikke på Start, pege på Indstillinger og derefter klikke på Kontrolpanel.
 3. Åbn Tilføj eller fjern programmer.
 4. Klik på Rediger eller fjern programmer, klik på Microsoft Office (Microsoft Office Word) eller den version af Office eller Word, der findes på listen Installerede programmer, og klik derefter på Skift.
 5. Klik på Reparer eller Reparer Word (Reparer Office), og klik derefter på Fortsæt eller Næste.
 6. I Word 2003 og tidligere versioner af Word skal du klikke på Find og ret fejl i installationen af Word eller klikke på Find og ret fejl i installationen af Office, markere afkrydsningsfeltet Gendan genveje i menuen Start og derefter klikke på Installer.

Metode 3: Geninstaller Word (Office)

Bemærk! Denne metode er den mest omfattende reparationsmetode. Denne tilstand nulstiller Word til programmets standardindstillinger med undtagelse af de indstillinger, der er gemt i den globale skabelon (Normal.dot eller Normal.dotm). Det kan du gøre i Word 2003 og tidligere versioner af Word ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Afslut alle Office-programmer.
 2. Benyt en af følgende metoder, afhængigt af dit operativsystem:
  • I Windows 7 eller Windows Vista skal du klikke på Start og derefter indtaste tilføj fjern.
  • I Windows XP eller Windows Server 2003 skal du klikke på Start og derefter på Kontrolpanel.
  • I Windows 2000 skal du klikke på Start, pege på Indstillinger og derefter klikke på Kontrolpanel.
 3. Åbn Tilføj eller fjern programmer.
 4. Klik på Rediger eller fjern programmer, klik på Microsoft Office 2003 (Microsoft Office Word 2003) eller den version af Office eller Word, der er vist på listen Installerede programmer, og klik derefter på Skift.
 5. Klik på Reparer Word (Reparer Office), og klik derefter på Næste.
 6. Klik på Geninstaller Word (Geninstaller Office), og klik derefter på Installer.
Du kan få flere oplysninger om Word 2007 eller Word 2010 ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
924611 Sådan installeres individuelle funktioner i Office 2007 eller repareres de installerede Office 2007-programmer.

Skabeloner og tilføjelsesprogrammer

Global skabelon (Normal.dotm eller Normal.dot)

Hvis du vil forhindre, at formateringsændringer, Autotekst og makroer, der er gemt i den globale skabelon (Normalm.dot eller Normal.dot), påvirker Word og de dokumenter, der åbnes i programmet, skal den globale skabelon omdøbes (Normal.dotm eller Normal.dot). Hvis du omdøber skabelonen, kan du hurtigt vurdere, om det er den globale skabelon, der er årsag til problemet.

Når du omdøber skabelonen Normal.dotm i Word 2007 eller nyere eller skabelonen Normal.dot i Word 2003 og tidligere versioner, nulstilles flere indstillinger til standardværdierne. De nulstillede indstillinger omfatter f.eks. brugerdefinerede formater, brugerdefinerede værktøjslinjer, makroer og autotekstelementer. Vi anbefaler på det kraftigste, at du omdøber skabelonen Normal.dotm eller Normal.dotm i stedet for at slette den. Hvis du finder ud af, at problemet skyldes skabelonen, kan du kopiere brugerdefinerede formater, værktøjslinjer, makroer og autotekstelementer fra den Normal.dot-skabelon, du har omdøbt.

Bestemte typer konfigurationer kan oprette mere end én Normal.dot-skabelon. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis flere versioner af Word kører på den samme computer, eller hvis flere arbejdsstationsinstallationer findes på samme computer. I disse situationer skal du kontrollere, at du omdøber den korrekte kopi af skabelonen.

Følg disse trin for at omdøbe den globale skabelonfil:
 1. Afslut alle Office-programmer.
 2. Klik på Start, klik på Kør, skriv cmd, og klik derefter på OK.
 3. Indtast følgende kommando, afhængigt af hvilken version af Word du bruger, og tryk derefter på Enter:
  • Word 2002 og Word 2003:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot OldNormal.dot
  • Word 2007 og Word 2010:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm
 4. Skriv exit, og tryk derefter på Enter.
Når du genstarter Word, oprettes en ny global skabelon (Normal.dot), som indeholder standardindstillingerne for Word.

Tilføjelsesprogrammer (WLL'er) og skabeloner i mappen Start til Word og Office

Når du starter Word, indlæser programmet automatisk de skabeloner og tilføjelsesprogrammer, der findes i mappen Start. Fejl i Word kan skyldes konflikter eller problemer med et tilføjelsesprogram.

Hvis du vil finde ud af, om et element i mappen Start er årsag til et problem, kan du tømme denne mappe midlertidigt. Word indlæser elementer fra mappen Start til Office og mappen Start til Word.

Du kan fjerne elementer fra mapperne Start ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Afslut alle forekomster af Word, herunder Microsoft Outlook, hvis Word er angivet som din maileditor.
 2. Brug en af nedenstående metoder, afhængigt af hvilken version af Word du kører:
  • Word 2002:
   Klik på Start, klik på Kør, indtast %programfiles%\Microsoft\Office\Office12\Startup\, og klik på OK.
  • Word 2003:
   Klik på Start, klik på Kør, indtast %programfiles%\Microsoft\Office\Office11\Startup\, og klik på OK.
  • Word 2007:
   Klik på Start, klik på Kør, indtast %programfiles%\Microsoft\Office\Office12\Startup\, og klik på OK.
  • Word 2010:
   Klik på Start, klik på Kør, indtast %programfiles%\Microsoft\Office\Office14\Startup\, og klik på OK.
  • Word 2013:
   Klik på Start, klik på Kør, indtast %programfiles%\Microsoft\Office\Office15\Startup\, og klik på OK.
 3. Højreklik på en af filerne i mappen, og klik derefter på Omdøb.
 4. Skriv .old efter filnavnet, og tryk derefter på Enter.
  Vigtigt! Notér filens oprindelige navn. Du skal måske omdøbe filen ved hjælp af filens oprindelige navn.
 5. Start Word.
 6. Hvis du ikke længere kan genskabe problemet, har du fundet det tilføjelsesprogram, der er årsag til problemet. Hvis du har brug for de funktioner, som tilføjelsesprogrammet indeholder, skal du kontakte forhandleren af tilføjelsesprogrammet for at få en opdatering.

  Hvis problemet ikke er løst, skal du omdøbe tilføjelsesprogrammet til det oprindelige navn og derefter gentage trin 3-5 for hver fil i startmappen.
 7. Hvis du stadig kan genskabe problemet, skal du klikke på Start, klikke på Kør, indtaste %userprofile%\Application Data\Microsoft\Word\Start og derefter klikke på OK.
 8. Gentag trin 3-5 for hver fil i mappen Start.

COM-tilføjelsesprogrammer

COM-tilføjelsesprogrammer kan installeres hvor som helst på computeren, og de installeres efter, hvilke programmer der fungerer sammen med Word.

Du kan få vist listen over COM-tilføjelsesprogrammer i Word 2010 ved at klikke på Microsoft Office-knappen, klikke på Indstillinger og derefter klikke på Tilføjelsesprogrammer.

Du kan få vist listen over COM-tilføjelsesprogrammer i Word 2007 ved at klikke på Microsoft Office-knappen, klikke på Word-indstillinger og derefter klikke på Tilføjelsesprogrammer.

Du kan få vist listen over installerede COM-tilføjelsesprogrammer i Word 2003 og tidligere versioner ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Klik på Tilpas i menuen Funktioner.
 2. Klik på fanen Kommandoer.
 3. Klik på Funktioner på listen Kategori.
 4. Træk kommandoen COM Add-Ins over på en værktøjslinje.
 5. Klik på Luk.
 6. Klik på den nye knap COM-tilføjelsesprogrammer for at få vist de COM-tilføjelsesprogrammer, der er indlæst sammen med Microsoft Word.
Hvis der er angivet tilføjelsesprogrammer i dialogboksen COM-tilføjelsesprogrammer, skal du deaktivere disse programmer midlertidigt. Det kan du gøre ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for de enkelte COM-tilføjelsesprogrammer og derefter klikke på OK. Når du starter Word, indlæser programmet ikke COM-tilføjelsesprogrammerne.

Brug hjælpeprogrammet RegOptions

Du kan undersøge og ændre Word-indstillinger i Windows-registreringsdatabasen ved hjælp af hjælpeprogrammet RegOptions. Hjælpeprogrammet RegOptions er placeret i skabelonen Support.dot.

Bemærk! Skabelonen Support.dot findes ikke i Word 2007 eller nyere versioner.

Yderligere oplysninger om hjælpeprogrammet RegOptions finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
820917 Sådan ændrer du Word-indstillinger for Word 2003 i Windows-registreringsdatabasen
289506 Sådan installeres og bruges skabelonen Support.dot i Microsoft Word 2002

Oversigt over Word-indstillinger, og hvor de er gemt

Bemærk! I nedenstående tabel henviser "skabelon" enten til skabelonen Normal.dot eller en brugerdefineret skabelon.
Indstillingens navnLagerplacering
Autokorrektur-Formateret tekstNormal.dotm eller Normal.dot
Autokorrektur-Delte poster.ACL files user.acl
Sti til Automatisk lagringRegistreringsdatabase
AutotekstSkabelon
VirksomhedsnavnWinword.exe
Brugerdefineret tildeling af tasterSkabelon
SkrifttypeerstatningRegistreringsdatabase
MakroerSkabelon/dokument
Redigering af billederRegistreringsdatabase
Udskrivning af dataformularerDokument
Fastgør til gitterRegistreringsdatabase
TypografierSkabelon/dokument
VærktøjslinjerSkabelon/dokument
BrugeroplysningerRegistreringsdatabase
Vis værktøjslinjerSkabelon
Vis/værktøjslinjeSkabelon
DokumentdeleSkabelon
Listerne i Autokorrektur deles af Office-programmer. De ændringer, du foretager i autokorrekturelementer og -indstillinger i et program, gøres straks tilgængelige for de andre programmer. Derudover kan Word gemme autokorrekturelementer, som består af formateret tekst og grafikker.

Oplysninger om Autokorrektur er gemt forskellige steder. Disse placeringer er angivet i følgende tabel.
Oplysninger om AutokorrekturLagerplacering
Autokorrekturelementer, som deles af alle programmer.ACL-fil i mappen %UserProfile%\Application Data\Microsoft\Office
Autokorrekturelementer, som udelukkende bruges af Word (formateret tekst og grafikker)Normal.dot
Autokorrekturindstillinger (ret andet bogstav i ord til lille, engelske ugedage med stort, udskift teksten under skrivning)Registreringsdatabase
Autokorrekturindstillinger, som udelukkende bruges af Word (ret utilsigtet brug af CAPS LOCK-tast, første bogstav i sætninger med stort)Registreringsdatabase
word2003 word 2002 WD2002 Wd2000 Word 2000 WD2007 WD2010 WD2013fixit fix it fixme
Bemærk! Dette er en artikel til hurtig udgivelse, som er oprettet direkte i Microsofts supportafdeling. Oplysningerne i artiklen præsenteres som de og behandler aktuelle problemer. Fordi artiklen er blevet udgivet hurtigt, kan der forekomme slåfejl, og artiklen kan blive redigeret uden varsel. Se andre forbehold under Vilkår for anvendelse.
Egenskaber

Artikel-id: 822005 – Seneste udgave 02/01/2016 11:46:00 – Udgave 2.0

Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard, Microsoft Word 2000 Standard, Microsoft Word 2013

 • kbhowtomaster kbfixme kbmsifixme KB822005
Feedback