Oversigt over sikkerhedsrettelse til Word 2002: 3. september 2003

Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Du kan finde en Microsoft Word 2000-version af denne artikel under 824936.

Du kan finde en udgave af denne artikel til Microsoft Word 97 og Word 98 til Microsoft Windows 98, japansk udgave, under 827647.
Sammenfatning
Microsoft har udgivet en opdatering til Microsoft Word 2002. Denne opdatering løser en fejl i Word 2002, som tillod ikke-signerede makroer i særligt udformede dokumenter at køre automatisk uanset de indstillinger, brugeren har angivet for makrosikkerhedsniveau. Opdateringen til Word 2002 er et udtryk for Microsofts fortsatte bestræbelser på at levere de sidste nye produktopdateringer til kunderne.

I denne artikel beskrives, hvordan sikkerhedsopdateringen til Word 2002 hentes og installeres: KB824934.
Yderligere Information

Sådan hentes og installeres opdateringen

Vigtigt! Inden du installerer opdateringen, skal du sikre dig, at følgende krav er opfyldt:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Du skal installere Windows Installer 2.0 eller nyere, før du installerer opdateringen. Hvis du vil have yderligere oplysninger om dette krav, kan du læse afsnittet "Windows Installer – opdateringskrav" i denne artikel.
 • Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2)

  Installer Office XP SP-2, inden du installerer denne opdatering.
 • Yderligere oplysninger om, hvordan Office XP Service Pack 2 installeres, får du ved at klikke på artikelnummeret nedenfor og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  325671 Office XP: Oversigt over Office XP Service Pack 2 (artiklen er evt. på engelsk)

Klientopdatering

Hvis du har installeret Word fra en cd-rom, har du følgende to valgmuligheder:
 • Brug webstedet Office Produktopdateringer til automatisk at installere de nyeste opdateringer, der omfatter alle tilgængelige Service Packs og offentliggjorte opdateringer.

  eller
 • Installer kun sikkerhedsopdateringen til Word 2002: KB822034 ved at udføre de trin, der beskrives senere i denne artikel.
Bemærk! Det anbefales at installere klientopdateringen ved at bruge webstedet Office Produktopdateringer. Dette websted registrerer din specielle installation af Microsoft Office, og du bliver bedt om at installere præcist det, du skal have for at sikre, at din Office-installation er fuldstændig korrekt opdateret.

Webstedet Office Produktopdateringer

Hvis du gerne vil have, at dette websted skal registrere de nødvendige opdateringer, som du skal installere på computeren, skal du besøge følgende Microsoft-websted: Når registreringen er færdig, modtager du en liste over anbefalede opdateringer til godkendelse. Klik på Start Installation for at fuldføre processen.

Installer kun sikkerhedsrettelse til Word 2002: KB824934

Følgende fil kan hentes fra Microsoft Download Center:
HentHent pakken OfficeXP-KB824934-Client-Enu.exe nu.

Yderligere oplysninger om, hvordan du henter filer fra Microsoft Support, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Sådan hentes filer fra Microsoft Support på onlinetjenester
Microsoft har scannet denne fil for virus. Dertil har Microsoft anvendt de nyeste antivirusprogrammer, der var tilgængelige på det tidspunkt, da filen blev lagt ud. Filen gemmes på servere med forbedret sikkerhed, der medvirker til at forhindre uautoriserede ændringer af filen.

Følg disse trin, når du har klikket på hyperlinket for at hente opdateringen:
 1. Klik på Gem for at gemme filen OfficeXP-kb824934-client-enu.exe i den valgte mappe.
 2. Dobbeltklik på OfficeXP-kb824934-client-enu.exe i Windows Stifinder.
 3. Hvis du bliver spurgt, om du vil installere opdateringen, skal du klikke på Ja.
 4. Klik på Ja for at acceptere licensaftalen.
 5. Indsæt cd-rom'en med Office XP, når du bliver bedt om det, og klik derefter på OK.
 6. Klik på OK, når du får vist en meddelelse om, at installationen er fuldført.
Bemærk! Når først du har installeret opdateringen, kan du ikke fjerne den igen. Hvis du vil vende tilbage til den installation, du havde før opdateringen, skal du fjerne hele Microsoft Office XP og derefter installere pakken igen fra den originale cd-rom.

Administrativ opdatering

Hvis du har installeret Office XP fra en serverplacering, skal serveradministratoren opdatere serverplaceringen (via den administrative offentlige opdatering) og installere denne opdatering på din computer.

Følgende fil kan hentes fra Microsoft Download Center:
HentHent pakken OfficeXP-KB824934-Fullfile-Enu.exe nu.

Yderligere oplysninger om, hvordan du henter filer fra Microsoft Support, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Sådan hentes filer fra Microsoft Support på onlinetjenester
Microsoft har scannet denne fil for virus. Dertil har Microsoft anvendt de nyeste antivirusprogrammer, der var tilgængelige på det tidspunkt, da filen blev lagt ud. Filen gemmes på servere med forbedret sikkerhed, der medvirker til at forhindre uautoriserede ændringer af filen.
Hvis du er serveradministrator, skal du udføre disse trin, når du har klikket på hyperlinket for at hente den administrative opdatering:
 1. Klik på Gem for at gemme filen OfficeXP-kb824934-fullfile-enu.exe i den valgte mappe.
 2. Dobbeltklik på OfficeXP-kb824934-fullfile-enu.exe i Windows Stifinder.
 3. Hvis du bliver spurgt, om du vil installere opdateringen, skal du klikke på Ja.
 4. Klik på Ja for at acceptere licensaftalen.
 5. Skriv c:\KB824934 i feltet Angiv den mappe, de udpakkede filer skal placeres i, og klik derefter på OK.
 6. Klik på Ja, når du bliver bedt om at oprette mappen.
 7. Hvis du er fortrolig med proceduren til opdatering af din administrative installation, skal du klikke på Start og derefter på Kør. Skriv følgende kommando i feltet Åbn
  msiexec /a Administrativ sti\MSI-fil/p C:\KB824934\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE
  hvor Administrativ sti er stien til det administrative installationspunkt for Office XP (for eksempel C:\OfficeXP), MSI-fil er .msi-databasepakken til Office XP-produktet (for eksempel Data1.msi), ogMSP-fil er navnet på den administrative opdatering.

  Bemærk! Du kan føje /qb+ til kommandolinjen, så dialogboksen Office XP Administrativ Installation og dialogboksen Slutbrugerlicensaftale ikke bliver vist.
 8. Klik på Start og derefter på Kør for at installere opdateringen på klientarbejdsstationerne. Skriv følgende kommando i feltet Åbn
  msiexec /i Administrativ sti\MSI-fil REINSTALL=Funktionsliste REINSTALLMODE=vomu
  hvor Administrativ sti er stien til det administrative installationspunkt for Office XP (for eksempel C:\OfficeXP), MSI-fil er MSI-databasepakken til Office XP-produktet (for eksempel Data1.msi), ogFunktionsliste er listen med navnene på de funktioner (her skelnes mellem små og store bogstaver), som skal geninstalleres ved opdateringen. Hvis du vil installere alle funktioner, kan du angive REINSTALL=ALL, eller du kan installere følgende funktion(er):
  • WORDFiles
Yderligere oplysninger om, hvordan du opdaterer den administrative installation og installerer opdateringen på klientarbejdsstationerne, finder du ved at klikke på artikelnummeret nedenfor og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
301348 Office XP: Sådan installeres en offentlig opdatering af en administrativ installation (artiklen er evt. på engelsk)
Denne artikel indeholder standardvejledning i installation af en administrativ offentlig opdatering. Du kan også læse følgende artikel i Microsoft Office Resource Kit. Det kan du gøre ved at besøge følgende Microsoft-websted:

Sådan konstateres, om opdateringen er installeret

Opdateringen indeholder opdaterede versioner af følgende filer:
Filnavn  Version ------------------------ Winword.exe 10.0.5522.0
Udfør følgende trin for at finde ud af, hvilken version af Word 2002 der er installeret på computeren.

Bemærk! Da der findes flere versioner af Microsoft Windows, kan følgende trin være anderledes på din computer. Hvis det er tilfældet, kan du finde oplysninger om fremgangsmåden i dokumentationen til produktet.
 1. Klik på Start og derefter på Søg.
 2. Klik på Alle filer og mapper under Søgeassistent i ruden Søgeresultater.
 3. Skriv Winword.exe i feltet Hele eller en del af navnet, og klik derefter på Søg.
 4. Højreklik på Winword.exe på fillisten, og klik derefter på Egenskaber.
 5. Du kan afgøre, hvilken version af Word der er installeret på computeren, under fanen Version.
Yderligere oplysninger om, hvordan du afgør, hvilken version af Word 2002 der er installeret på din computer, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
291331 Office XP: Sådan kontrolleres en version af et Office-produkt
Bemærk! Hvis sikkerhedsrettelsen til Word 2002: KB824934 allerede er installeret på computeren, vises følgende fejlmeddelelse, når du forsøger at installere sikkerhedsrettelsen til Word 2002: KB824934:
Denne opdatering er allerede installeret eller er inkluderet i en opdatering, der allerede er installeret.

Windows Installer – opdateringskrav

Installationen af den opdatering, der beskrives i denne artikel, kræver Windows Installer 2.0 eller en nyere version. Både Microsoft Windows XP og Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) indeholder Windows Installer 2.0 eller en nyere version. Besøg et af følgende Microsoft-websteder for at installere den nyeste version af Windows Installer.

Windows Installer til Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 og Microsoft Windows Millennium Edition (Me): Windows Installer til Microsoft Windows NT 4.0 og Windows 2000:

Liste over problemer, der er løst med opdateringen

Sikkerhedsrettelse til Word 2000: KB824934 løser de problemer, der beskrives i følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:

320902 Word 2002: Slettet tekst vises igen i dokumentet, efter du har gennemset ændringer (artiklen er evt. på engelsk)
327667 Rettelse til Word 2002: IOleObject::DoVerb returnerer RPC_E_SERVERFAULT, når visse dokumenter åbnes (artiklen er evt. på engelsk)
330300 Word 2002: Fejlmeddelelse "4198" vises, når du lukker et tabelobjekt i Word (artiklen er evt. på engelsk)
326041 Word 2002: Du kan ikke vælge rammen eller teksten inde i rammen, når du opretter et Word-dokument, der indeholder en ramme (artiklen er evt. på engelsk)
325620 Word 2002: Dokument med et integreret objekt viser gemme-anmodning, efter du har indstillet gemme-egenskaben (artiklen er evt. på engelsk)
292097 Word 2002: Der sker ikke noget, når du klikke på et billede, der indeholder et hyperlink (artiklen er evt. på engelsk)
328474 Word 2002: Skabelon på én side åbnes som tosidet skabelon (artiklen er evt. på engelsk)
325527 Word 2002: Dokument udskrives med bred højremargen og lille tekst, hvis du deaktiverer bobler (artiklen er evt. på engelsk)
331945 Word 2002: Hændelsen BeforeClose udføres ikke, når afkrydsningsfeltet "Vinduer på proceslinjen" ikke er markeret (artiklen er evt. på engelsk)
331941 Word 2002: Indstilling af egenskaben DeletedTextMark, hvor revisionsbobler er deaktiveret, forårsager ukorrekt dokumentformatering (artiklen er evt. på engelsk)
329040 PowerPoint 2002: AutoShapes vises måske ikke, når du bruger Microsoft Word og indsætter en tabel, der indeholder AutoShapes i en Microsoft PowerPoint-præsentation (artiklen er evt. på engelsk)
332114 Word 2002: Skrifttyper ændres i tekstfelter i formular (artiklen er evt. på engelsk)
331899 Word 2002: Roteret tekst i en tabel udskrives måske ikke roteret som forventet (artiklen er evt. på engelsk)
810162 Word 2002: Opgaverude vises ikke ved start (artiklen er evt. på engelsk)
292158 Word 2002: Alle dokumentets sidetal er uventet ændret til 0 (nul) (artiklen er evt. på engelsk)
329815 Word 2002: Når du har checket et dokument ind, udføres makroerne AutoOpen eller Document_open ikke som forventet (artiklen er evt. på engelsk)
328092 Word 2002: Indsatte tabeller er ikke justeret, efter du har åbnet dokumentet igen (artiklen er evt. på engelsk)
329587 Word 2002: Printer ignorer den brugerdefinerede indstilling af X pr. side i Word (artiklen er evt. på engelsk)
316270 Word 2000: Fejlmeddelelsen "Ukendt tegn" eller resultatet nul, når feltet indeholder bogstavet E eller N (artiklen er evt. på engelsk)
328232 Word 2002: Fejlmeddelelse, når du prøver at redigere komplekse tabeller (artiklen er evt. på engelsk)
292174 Word 2002: Fejlmeddelelse: Word kan ikke læse formateringen i dette dokument. Foretag en fuldstændig lagring af dokumentet nu. (Artiklen er evt. på engelsk).
329280 Word 2002: Tekst, du har slettet og markeret som skjult, udskrives, når du bruger funktionen Registrer ændringer (artiklen er evt. på engelsk)
328683 Word 2002: Tekst går tabt eller skjules i Word-dokumentet, når du bruger VBA-metoden SaveAs (artiklen er evt. på engelsk)
331325 Rettelse: Word 2002 kan evt. slette tastaturinput på Windows 98 og Windows Me, når der kører en klient med Hjælp til handicappede (artiklen er evt. på engelsk)
328100 Word 2002: Fejlmeddelelsen "Dokumentnavnet eller stien er ugyldig" vises, når du åbner et dokument (artiklen er evt. på engelsk)
235678 Word 2002: Fejlmeddelelse i guiden Legal Pleadings: Projektelementet kan ikke kopieres (artiklen er evt. på engelsk)
327043 Word 2002: Word sorterer kolonner forkert (artiklen er evt. på engelsk)
811946 Outlook svarer ikke (hænger), når du svarer på en e-mail-meddelelse (artiklen er evt. på engelsk)
811930 Word 2002: Word afsluttes, når du kopierer og indsætter dele af et dokument (artiklen er evt. på engelsk)
328707 Word 2002: Tabeller i sidehoved og sidefod rykker til højre, når du åbner et dokument i Word 2002 (artiklen er evt. på engelsk)
327871 Word 2002: Funktionen Sammenlign og flet dokumenter viser upræcise ændringer (artiklen er evt. på engelsk)
812637 Word 2002: Når du bruger Word 2002 til at åbne et Word 97-dokument, bevarer egenskaben NumberPosition ikke den angivne værdi (artiklen er evt. på engelsk)
328528 Word 2002: Excel-diagram indsættes som objekt i ikke-engelsk version (artiklen er evt. på engelsk)
329976 Word 2002: Enkeltsidede tabeller udvides til at dække to sider (artiklen er evt. på engelsk)
290981 Word 2002: Dialogboksen "Filkonverteringskodning" vises, når du åbner en tekstfil (artiklen er evt. på engelsk)
327579 Word 2002: Måned og dag vises ikke i den forventede rækkefølge i et brevfletningsdokument, der er sammenkædet med en ekstern datakilde (artiklen er evt. på engelsk)
330432 Word 2002: Tekst mister afsnitsnummerering ved indsættelse i nyt dokument (artiklen er evt. på engelsk)
324328 Word 2002: Krav om adgangskode, når du lukker et Word-dokument, som du har åbnet i en webbrowser (artiklen er evt. på engelsk)
810361 Rettelse: Uformateret tekstlink giver fejlmeddelelse ved indsættelse eller opdatering inde i en tabel (artiklen er evt. på engelsk)
814482 Word 2002: Funktionen Registrer ændringer placerer boble på forkert sted, når du sletter fodnotetekst (artiklen er evt. på engelsk)
814407 Word 2002: Hvis du annullerer lagringen af et dokument, der indeholder registrerede ændringer eller kommentarer, oprettes en forkert post i DMS (artiklen er evt. på engelsk)
815006 Word 2002: VBA-metoden Find.Execute ReplaceAll returnerer ikke det oprindelige valg (artiklen er evt. på engelsk)
329808 Word 2002: Word-objekter konverteres til grafik, når du bruger luk-knappen til at lukke og gemme et dokument (artiklen er evt. på engelsk)
814137 Word 2002: Skrifttype ændres, når der indtastes tegn i tredjeparts IME (artiklen er evt. på engelsk)
814507 Word 2002: Billeder i dokument, der åbnes på diskette eller et netværksdrev, ændres til et rødt X, når du anvender et brugerdefineret program (artiklen er evt. på engelsk)
286864 Word 2002: Kan ikke flytte frem og tilbage på værktøjslinjen Web (artiklen er evt. på engelsk)
331492 Word 2002: Excel-regnearksobjekt med farvet tekst udskrives sort (artiklen er evt. på engelsk)
813815 Word 2002: Betinget felt, der henviser til AutoText-poster, opdateres ikke helt første gang (artiklen er evt. på engelsk)
815621 Word 2002: Brugerdefineret værktøjslinje i skabelon forårsager fejl i Word ved afslutning (artiklen er evt. på engelsk)
814673 Word 2002: Rækker eller kolonner mangler i et indsat Microsoft Excel-regneark (artiklen er evt. på engelsk)
327037 Word 2000: Excel-regneark med hyperlinks til Word-bogmærker opdateres måske ikke (artiklen er evt. på engelsk)
816476 Word 2002: Skrifttyper ændres i tekstfelter i formular, som du indsætter vha. AutoText (artiklen er evt. på engelsk)
816478 Word 2002: Flere kopier af samme opstillingstypografi i opgaveruden (artiklen er evt. på engelsk)
813816 Word 2002: Afsnitstegn i sidehoved bliver tilbage, efter du har slettet teksten i sidehovedet (artiklen er evt. på engelsk)
815621 Word 2002: Brugerdefineret værktøjslinje i skabelon forårsager fejl i Word ved afslutning (artiklen er evt. på engelsk)
329809 Word 2002: Oversættelsestjenester starter ikke, når du bruger en proxy-server med basisgodkendelse (artiklen er evt. på engelsk)
330575 Word 2002: Italiensk: Antallet af linjer på siden ændres måske, efter du har fortrudt en redigering, der automatisk delte et ord med bindestreg (artiklen er evt. på engelsk)
818052 Word 2002: Word ignorerer indstillingen Sider pr. ark, når du udskriver fra et wdDialogFilePrint-dialogobjekt (artiklen er evt. på engelsk)
815193 Word 2000: Indeksposten er angivet som én forekomst i indekset (artiklen er evt. på engelsk)
818328 Word 2002: Teksten, der ombrydes omkring en højre mod venstre-tabel, vises under tabellen i et udskrevet dokument (artiklen er evt. på engelsk)
308937 Fejl: Word 2002 returnerer en fejl ved kald til IPrint::Print, selvom dokumentet udskrives (artiklen er evt. på engelsk)
818791 Word 2002: Det tager lang tid at åbne RTF-filer og rulle i dem (artiklen er evt. på engelsk)
813817 Word 2000: Indlejrede bogmærker i RTF-dokumentet ændres, når du åbner dokumentet (artiklen er evt. på engelsk)
820734 Word 2002: Inkluderet fil, der indeholder fletfelter, undertrykker ikke blanke linjer i brevfletning (artiklen er evt. på engelsk)
822528 Word 2002: Kotrolelementer vender tilbage til designtilstand, når du ruller i dokumentet (artiklen er evt. på engelsk)
822891 Word 2002: Figurer, der indeholder tekst, får ændret størrelsen, når du åbner et Word 2000-dokument i Word 2002 (artiklen er evt. på engelsk)
821526 Word 2002 går ned, når du udskriver et dokument i baggrunden (artiklen er evt. på engelsk)
822847 Word 2002: Fejlmeddelelsen "Word har fundet en fejl" vises, når du åbner et dokument (artiklen er evt. på engelsk)
823200 Word 2002: Krydshenvisningsfelter i et sammenlignet dokument vises som nul (artiklen er evt. på engelsk)
290981 Word 2002: Dialogboksen "Filkonverteringskodning" vises, når du åbner en tekstfil (artiklen er evt. på engelsk)
293005 Outlook 2002: Vedhæftede Outlook-filer vises i listen over seneste benyttede (artiklen er evt. på engelsk)
823476 Ændringer kan ikke gemmes i et delt netværks-Word-dokument (artiklen er evt. på engelsk)
823154 Når du sætte bogmærke ved et antal ListNum-felter, ser alle krydshenvisninger ens ud (artiklen er evt. på engelsk)


Sikkerhedsrettelse til Word 2002: KB824934 retter problemer, der er beskrevet i Microsoft-sikkerhedsbulletinen MS03-035. Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
827653 MS03-035: Fejl i Microsoft Word kunne tillade makroer at køre automatisk


Sikkerhedsrettelse til Word 2002: KB824934 løser følgende problemer, der ikke tidligere er beskrevet i Microsoft Knowledge Base:

Word 2002: Word kan ikke udføre flere brevfletninger i en enkelt Word-session

Når du anvender Word som grænseflade til at dokumentstyringssystem, og du forsøger at udføre flere brevfletningsfunktioner, kan du sammenflette poster fra tekstdatakilden den første gang, men du kan ikke sammenflette poster flere gange i løbet af den samme Word-session.

INCLUDETEXT-felt i et Word-dokument, der er sendt via e-mail, indeholder måske tekst fra en anden fil

Når du returnerer et Word-dokument, der indeholder et INCLUDETEXT-felt i en e-mail, og Word benyttes e-mail-editor, kan indholdet af en anden fil på computeren blive inkluderet i det Word-dokument, der returneres.

Start af afsnit overskrives

Når du udskriver et dokument, og funktionen Automatisk orddeling er slået til, kan slutningen af det sidste afsnit overskrive starten af afsnittet.

Word 2002: Funktionen Brevfletning sammenfletter ikke alle tegn i datakilden

Når du anvender funktionen Brevfletning i Word 2002, kan nogle af specialtegnene gå tabt eller blive erstattet med et blanktegn, f.eks. tegnkode 0172 (hårdt mellemrum).

Word 2002: Ændringer anvendes ikke, hvis sidste ændring er en skrifttypeændring, når du trykker på CTRL + Y for at gentage en handling

Når du trykker på tastkombinationen CTRL + Y for at gentage en handling i Word 2002, anvendes ændringen ikke på den valgte tekstlinje, hvis den seneste ændring er en skrifttypeændring eller en ændring af skrifttypestørrelse.

Word svarer ikke, når du indsætter en markeret blok som RTF i andre programmer

Når du kopierer en stor mængde tekst og derefter indsætter teksten som Rich Text Format (RTF) i et andet program, ophører Word muligvis med at reagere.

Word 2000: Fejlmeddelelse, når du prøver at lukke åbne meddelelser

Hvis du har flere åbne meddelelser fra en privat mappefil (.pst) i Outlook 2000, og Word anvendes som e-mail-editor, vises følgende fejlmeddelelse, og Word 2000 eller Outlook 2000 ophører muligvis med at reagere, når du forsøger at lukke de åbne meddelelser ved at klikke på X-knappen i øverste højre hjørne af meddelelserne:
Der er ikke tilstrækkelig diskplads til at vise den ønskede skrifttype

Word er langsom ved gentagelse af afsnitssamlingen i et brevfletningsdokument

En Word 2002 Visual Basic for Applications (VBA)-rutine, der går i gennem afsnitssamlingen af et dokument, kører meget langsomt, når en datafil til brevfletning er vedhæftet dokumentet.

Word-dokument, der åbnes i Microsoft Internet Explorer kan uventet afsluttes

Når du klikker på knappen Tilbage i Internet Explorer, afsluttes Word muligvis uventet. Denne fejl kan opstå, når det Word 2002-dokument, der åbnes i Internet Explorer, indeholder ActiveX-objekter (tekstbokse).

Lange kommentarer kan blive afkortet, eller de vises kun delvist i Skærmtip

Når du placerer musemarkøren på en kommentar i et Microsoft Word-dokument, kan et af følgende problemer opstå:
 • En del af kommentaren vises i kommentaren Skærmtip.
 • Kommentaren vises ikke i kommentaren Skærmtip.

Adresselistefletning til en tabel bevirker beskadigelse af tabellen

Når du udfører en adresselistefletning til en tabel ved hjælp af en tekstfil, kan tabellen i adresselistefletningen blive beskadiget, hvis datakilden indeholder vognreturtegn.

Hyperlinks, der er indsat i en e-mail-meddelelse i RTF-format, vises sammenflettede

Når du bruger Microsoft Word som e-mail-editor i Microsoft Outlook, og du indsætter flere vedhæftede filer som hyperlinks i en e-mail-meddelelse i RTF-format, vises de vedhæftede filer (hyperlinkene) ikke adskilt. I stedet for vises hyperlinkene som sammenflettede.

Når du udskriver et dokument, der indeholder et NUMPAGES-felt, opdateres NUMPAGES-feltet ikke, og resultatet af feltet kan udskrives med en forkert værdi. Dette problem kan opstå, hvis følgende betingelser gælder:
 • Indstillingen Opdater felter under fanen Udskriv er slået til (klik på Indstillinger i menuen Funktioner).
 • Et brevhoved i dokumentet indeholder et INCLUDEPICTURE-, EMBED- eller LINK-felt.
 • Feltet INCLUDEPICTURE, EMBED eller LINK er på linjen med tekst.
 • Du sletter tekst og reducerer derved antallet af sider i dokumentet, hvorefter du udskriver dokumentet.

Postnummer mangler, når du sammenfletter med Kontaktpersoner i Microsoft Outlook

Når du foretager en brevfletning og bruger Kontaktpersoner i Outlook som datakilde, sammenflettes postnummeret muligvis ikke, hvis du bruger sammenfletningsfeltet for adresseblok.
Egenskaber

Artikel-id: 824934 – Seneste udgave 01/29/2014 03:33:08 – Udgave 6.4

Microsoft Word 2002 Standard

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB824934
Feedback