Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Oversigt over sikkerhedsrettelse til Word 2000: 3. september 2003

Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Du kan finde en Microsoft Word 2002-version af denne artikel under 824934.

Du kan finde en udgave af denne artikel til Microsoft Word 97 og Word 98 til Microsoft Windows 98, japansk udgave, under 827647.
Sammenfatning
Microsoft har udgivet en opdatering til Microsoft Word 2000. Denne opdatering løser en fejl i Word 2000, som tillader ikke-signerede makroer i særligt udformede dokumenter at køre automatisk uanset de indstillinger, brugeren har angivet for makrosikkerhedsniveau. Opdateringen indeholder yderligere programrettelser, og disse er beskrevet i afsnittet "Liste over problemer, der er løst med opdateringen" senere i denne artikel. Opdateringen til Word 2000 er et udtryk for Microsofts fortsatte bestræbelser på at levere de sidste nye produktopdateringer til kunderne.

I denne artikel beskrives, hvordan sikkerhedsopdateringen til Word 2000 hentes og installeres: KB824936.
Yderligere Information

Sådan hentes og installeres opdateringen

Vigtigt! Inden du installerer opdateringen, skal du sikre dig, at følgende krav er opfyldt:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Du skal installere Windows Installer 2.0 eller nyere, før du installerer opdateringen. Hvis du vil have yderligere oplysninger om dette krav, kan du læse afsnittet "Windows Installer – opdateringskrav" i denne artikel.
 • Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP-3)

  Installer Office 2000 SP-3, inden du installerer denne opdatering.

  Yderligere oplysninger om, hvordan Office 2000 Service Pack 3 installeres, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  326585 Office 2000: Oversigt over Office 2000 Service Pack 3 (artiklen er evt. på engelsk)

Klientopdatering

Hvis du har installeret Word fra en cd-rom, har du følgende to valgmuligheder:
 • Brug webstedet Office Produktopdateringer til automatisk at installere de nyeste opdateringer, der omfatter alle tilgængelige Service Packs og offentliggjorte opdateringer.

  eller
 • Installer kun sikkerhedsopdateringen til Word 2000: KB824936 ved at udføre de trin, der beskrives senere i denne artikel.
Bemærk! Det anbefales at installere klientopdateringen ved at bruge webstedet Office Produktopdateringer. Dette websted registrerer din specielle installation af Microsoft Office, og du bliver bedt om at installere præcist det, du skal have for at sikre, at din Office-installation er fuldstændig korrekt opdateret.

Webstedet Office Produktopdateringer

Hvis du gerne vil have, at dette websted skal registrere de nødvendige opdateringer, som du skal installere på computeren, skal du besøge følgende Microsoft-websted: Når registreringen er færdig, modtager du en liste over anbefalede opdateringer til godkendelse. Klik på Start Installation for at fuldføre processen.

Installer kun sikkerhedsrettelse til Word 2000: KB824936

Følgende fil kan hentes fra Microsoft Download Center:
HentHent pakken Office2000-KB824936-Client-Enu.exe nu. Udgivelsesdato: 3. september 2003

Yderligere oplysninger om, hvordan du henter filer fra Microsoft Support, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Sådan hentes filer fra Microsoft Support på onlinetjenester
Microsoft har scannet denne fil for virus. Dertil har Microsoft anvendt de nyeste antivirusprogrammer, der var tilgængelige på det tidspunkt, da filen blev lagt ud. Filen gemmes på servere med forbedret sikkerhed, der medvirker til at forhindre uautoriserede ændringer af filen.
Følg disse trin, når du har klikket på hyperlinket for at hente programrettelsen:
 1. Klik på Gem for at gemme filen Office2000-kb824936-client-enu.exe i den valgte mappe.
 2. Dobbeltklik på office2000-kb824936-client-enu.exe i Windows Stifinder.
 3. Hvis du bliver spurgt, om du vil installere opdateringen, skal du klikke på Ja.
 4. Klik på Ja for at acceptere licensaftalen.
 5. Indsæt cd-rom'en med Office 2000, når du bliver bedt om det, og klik derefter på OK.
 6. Klik på OK, når du får vist en meddelelse om, at installationen er fuldført.
Bemærk! Når først du har installeret opdateringen, kan du ikke fjerne den igen. Hvis du vil vende tilbage til den installation, du havde før opdateringen, skal du fjerne hele Office 2000 og derefter installere pakken igen fra den originale cd-rom.

Administrativ opdatering

Hvis du har installeret Office 2000 fra en serverplacering, skal serveradministratoren opdatere serverplaceringen (via den administrative offentlige opdatering) og installere denne opdatering på din computer.

Følgende fil kan hentes fra Microsoft Download Center:
HentHent pakken Office2000-KB824936-Fullfile-Enu.exe nu. Udgivelsesdato: 3. september 2003

Yderligere oplysninger om, hvordan du henter filer fra Microsoft Support, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Sådan hentes filer fra Microsoft Support på onlinetjenester
Microsoft har scannet denne fil for virus. Dertil har Microsoft anvendt de nyeste antivirusprogrammer, der var tilgængelige på det tidspunkt, da filen blev lagt ud. Filen gemmes på servere med forbedret sikkerhed, der medvirker til at forhindre uautoriserede ændringer af filen.
Hvis du er serveradministrator, skal du udføre disse trin, når du har klikket på hyperlinket for at hente opdateringen:
 1. Klik på Gem for at gemme filen Office2000-kb824936-fullfile-enu.exe i den valgte mappe.
 2. Dobbeltklik på office2000-kb824936-fullfile-enu.exe i Windows Stifinder.
 3. Hvis du bliver spurgt, om du vil installere opdateringen, skal du klikke på Ja.
 4. Klik på Ja for at acceptere licensaftalen.
 5. Skriv c:\KB824936 i feltet Angiv den mappe, de udpakkede filer skal placeres i, og klik derefter på OK.
 6. Klik på Ja, når du bliver bedt om at oprette mappen.
 7. Hvis du er fortrolig med proceduren til opdatering af din administrative installation, skal du klikke på Start og derefter på Kør.

  Skriv følgende kommando i feltet Åbn
  msiexec /a Administrativ sti\MSI-fil/p C:\KB824936\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE
  hvor Administrativ sti er stien til det administrative installationspunkt for Office 2000 (for eksempel C:\Office2000), MSI-fil er .msi-databasepakken til Office 2000-produktet (for eksempel Data1.msi), ogMSP-fil er navnet på den administrative opdatering (for eksempel WINWORDff.msp).

  Bemærk! Du kan føje /qb+ til kommandolinjen, så dialogboksen Office 2000 Administrativ Installation og dialogboksen Slutbrugerlicensaftale ikke bliver vist.
 8. Klik på Start og derefter på Kør for at installere opdateringen på klientarbejdsstationerne.

  Skriv følgende kommando i feltet Åbn
  msiexec /i Administrativ sti\MSI-fil REINSTALL=Funktionsliste REINSTALLMODE=vomu
  hvor Administrativ sti er stien til det administrative installationspunkt for Office 2000 (for eksempel C:\Office2000), MSI-fil er MSI-databasepakken til Office 2000-produktet (for eksempel Data1.msi), ogFunktionsliste er listen med navnene på de funktioner (her skelnes mellem små og store bogstaver), som skal geninstalleres ved opdateringen. Hvis du vil installere alle funktioner, kan du angive REINSTALL=ALL, eller du kan installere følgende funktion:
  • WORDFiles
Yderligere oplysninger om, hvordan du opdaterer den administrative installation og installerer opdateringen på klientarbejdsstationerne, finder du ved at klikke på artikelnummeret nedenfor og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
304165 Office 2000: Sådan installeres en offentlig opdatering af en administrativ installation (artiklen er evt. på engelsk)
Denne artikel indeholder standardvejledning i installation af en administrativ offentlig opdatering. Du kan også læse følgende artikel i Microsoft Office Resource Kit. Det kan du gøre ved at besøge følgende Microsoft-websted:

Sådan konstateres, om opdateringen er installeret

Opdateringen indeholder opdaterede versioner af følgende filer:
Filnavn  Version ------------------------ Winword.exe 9.0.0.7924
Udfør følgende trin for at undersøge, hvilken version af Word 2000 der er installeret på computeren.

Bemærk! Da der findes flere versioner af Microsoft Windows, kan følgende trin være anderledes på din computer. Hvis det er tilfældet, kan du finde oplysninger om fremgangsmåden i dokumentationen til produktet.
 1. Klik på Start og derefter på Søg.
 2. Klik på Alle filer og mapper under Søgeassistent i ruden Søgeresultater.
 3. Skriv Winword.exe i feltet Hele eller en del af navnet, og klik derefter på Søg.
 4. Højreklik på Winword.exe på fillisten, og klik derefter på Egenskaber.
 5. Du kan afgøre, hvilken version af Word der er installeret på computeren, under fanen Version.
Yderligere oplysninger om, hvordan du afgør, hvilken version af Word 2000 der er installeret på din computer, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
255275 Office 2000: Sådan fastslås en Office-programversion
Bemærk! Hvis sikkerhedsrettelsen til Word 2000: KB824936 allerede er installeret på computeren, vises følgende fejlmeddelelse, når du forsøger at installere sikkerhedsrettelsen til Word 2000: KB824936:
Denne opdatering er allerede installeret eller er inkluderet i en opdatering, der allerede er installeret.

Windows Installer – opdateringskrav

Installationen af den opdatering, der beskrives i denne artikel, kræver Windows Installer 2.0 eller en nyere version. Både Microsoft Windows XP og Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) indeholder Windows Installer 2.0 eller en nyere version. Besøg et af følgende Microsoft-websteder for at installere den nyeste version af Windows Installer.

Windows Installer til Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 og Microsoft Windows Millennium Edition (Me): Windows Installer til Microsoft Windows NT 4.0 og Microsoft Windows 2000:

Liste over problemer, der er løst med opdateringen

Sikkerhedsrettelse til Word 2000: KB824936 løser de problemer, der beskrives i følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:

319788 Word 2000: Dokumenter, der indeholder mange sekventielle bokse, åbnes langsommere (artiklen er evt. på engelsk)
325619 Word 2000: Dokument med et integreret objekt viser fortsat gemme-anmodning, efter du har indstillet gemme-egenskaben (artiklen er evt. på engelsk)
329913 Word 2000: Når du bruger Word 2000 til at åbne et Word 97-dokument, bevarer egenskaben NumberPosition ikke den angivne værdi (artiklen er evt. på engelsk)
329810 Word 2000: Skabeloner, der indeholder ActiveX-objekter, beskadiges (artiklen er evt. på engelsk)
324303 Word 2000: Word svarer ikke, når du redigerer en tabel, der rækker over flere sider (artiklen er evt. på engelsk)
321206 Word 2000: Der vises ekstra linjer omkring hyperlinks, når du udskriver dokumentet (artiklen er evt. på engelsk)
324304 Word 2000: Tabel, der spænder over flere sider, gentager tilsyneladende rækker i udskriftslayoutet (artiklen er evt. på engelsk)
328709 Word 2000 svarer ikke, når du sender en beskyttet formular (artiklen er evt. på engelsk)
327037 Word 2000: Excel-regneark med hyperlinks til Word-bogmærker opdateres måske ikke (artiklen er evt. på engelsk)
329525 Word 2000: Word-problemer med linjer, der består af gentagne ikke-alfanumeriske tegn efter et tabulatorstop (artiklen er evt. på engelsk)
810863 Word 2000: Kan ikke se tabel, efter du har set sidehoved og sidefod (artiklen er evt. på engelsk)
812123 Word 2000: Word afsluttes brat, når du placerer websider i dokumenter (artiklen er evt. på engelsk)
817432 Word 2000: Word ignorerer indstillingen Sider pr. ark, når du udskriver fra et wdDialogFilePrint-dialogobjekt (artiklen er evt. på engelsk)
813549 Word 2000: Brevfletning: Specialtegn i datakilde er ikke flettet (artiklen er evt. på engelsk)
814508 Word 2000: Fejlmeddelelse om gentaget ikke-grupperet billede og annullering af den manglende gruppering (artiklen er evt. på engelsk)
815193 Word 2000: Indeksposten er angivet som én forekomst i indekset (artiklen er evt. på engelsk)
814038 Word 2000: Tabeller i Word 97-dokument udskrives ikke-justeret (artiklen er evt. på engelsk)
813817 Word 2000: Indlejrede bogmærker i RTF-dokumentet ændres, når du åbner dokumentet (artiklen er evt. på engelsk)
815681 Word 2000: Word og Lotus Notes holder tilsyneladende op med at reagere, når du gemmer ændringer i et dokument (artiklen er evt. på engelsk)
814917 Word 2000: Gentagne klik i tabelcelle resulterer i fejlmeddelelse (artiklen er evt. på engelsk)
817140 Word 2000: Dialogboksen "Filkonverteringskodning" vises, når du åbner en tekstfil (artiklen er evt. på engelsk)
821474 Word 2000: Den dato, du angiver i feltet "Text Form", ændres til en anden dato, efter du har trykket på tabulatortasten i den japanske udgave af Word 2000 (artiklen er evt. på engelsk)
822114 Word 2000: Word afsluttes måske uventet, når du kopierer og indsætter et enkelt teksttegn (artiklen er evt. på engelsk)


Sikkerhedsrettelse til Word 2000: KB824936 retter problemer, der er beskrevet i Microsoft Security Bulletin MS03-035. Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
827653 MS03-035: Fejl i Microsoft Word kunne tillade makroer at køre automatisk


Sikkerhedsrettelse til Word 2000: KB824936 løser følgende problemer, der ikke tidligere er beskrevet i Microsoft Knowledge Base:

Der vises en sort bjælke nederst på tværs af skærmen, når du aktiverer adgang for blinde

Når du aktiverer indstillingen Hjælp til handicappede med adgang for blinde i Windows-registreringsdatabase, vises evt. en sort bjælke nederst på tværs af skærmen.

Word 2000: VBA kan ikke registrere ændinger af tabeller

Når du bruger Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) til at aktivere registrering af ændringer i et Word 2000 SP3-dokument, får du måske vist følgende fejlmeddelelse:
Error Run Time Error '-2147467259' (80004005)': Metoden 'Author' mislykkedes for objektet 'Revision'
word office sikkerhedsrettelse ydeevne pålidelighed opdatering hente 2000 programrettelse rette
Egenskaber

Artikel-id: 824936 – Seneste udgave 02/01/2014 13:35:00 – Udgave 5.2

Microsoft Word 2000 Standard

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB824936
Feedback