Meddelelsen "Hvis du åbner dette dokument, køres følgende SQL-kommando" vises, når du åbner et hoveddokument for brevfletning i Word, der er kædet sammen med en datakilde

Support til Office 2003 er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Office 2003 den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Vigtigt! Denne artikel indeholder oplysninger om redigering af registreringsdatabasen. Husk at tage en sikkerhedskopi af registreringsdatabasen, før du ændrer den. Sørg for, at du ved, hvordan registreringsdatabasen gendannes, hvis der opstår et problem. Yderligere oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer, gendanner og redigerer registreringsdatabasen, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse af Microsoft Windows-registreringsdatabasen

Vigtigt! I denne artikel beskrives, hvordan du kan reducere sikkerhedsindstillingerne, eller hvordan du kan deaktivere sikkerhedsfunktioner på en computer. Du kan foretage disse ændringer for løse et bestemt problem. Før du foretager sådanne ændringer, bør du overveje de risici, der er forbundet med at implementere denne løsning i dit eget miljø. Hvis du implementerer denne løsning, bør du træffe passende yderligere forholdsregler for at beskytte dit system.
Symptomer
Når du bruger Microsoft Office 2003 eller Microsoft Office XP Service Pack 3 og åbner et hoveddokument for brevfletning, oplever du et af følgende symptomer:
 • Følgende meddelelse vises:
  Hvis du åbner dette dokument, køres følgende SQL-kommando:
  SELECT * FROM din datakilde
  Data fra databasen indsættes i dokumentet. Vil du fortsætte?
  Bemærk! Hvis du klikker på Ja, åbnes hoveddokumentet for brevfletningen, og datakilden vedhæftes. Hvis du klikker på Nej, åbnes hoveddokumentet for brevfletningen, uden at datakilden er vedhæftet.
 • Datakilden er ikke vedhæftet et hoveddokument for brevfletning, der åbnes ved hjælp af VBA.
Bemærk! Du benytter muligvis et program, f.eks. Microsoft Access eller Microsoft Visual FoxPro, til at åbne en hoveddokumentfil for brevfletning ved hjælp af programmering, når du oplever symptomerne i denne artikel.
Årsag
Den prompt, der er beskrevet i afsnittet "Symptomer", er tilsigtet.

Prompten findes i alle versioner af Office 2003 og blev introduceret i Office XP med Office XP Service Pack 3. Prompten blev føjet til de produkter, der er anført i afsnittet "Gælder for", med henblik på at gøre brevfletning mere sikker. Hvis du klikker på Ja, når du modtager prompten, giver du tilladelse til, at der køres kode på computeren. En ondsindet bruger kan muligvis oprette en SQL-forespørgsel, der har til hensigt at stjæle eller ødelægge de data, du har adgang til. Hvis du klikker på Nej, når prompten vises, tillader du ikke, at der køres kode.

Bemærk! Hvis DisplayAlerts=none angives via VBA, undertrykkes prompten, når filen åbnes, men indstillingen NEJ bruges til at åbne dokumentet, og der er ingen data vedhæftet hoveddokumentet for brevfletningen.
Workaround
Advarsel! Denne løsning kan gøre din computer eller dit netværk mere sårbart over for angreb fra hackere eller skadelig software som virus. Vi anbefaler ikke denne løsning, men vi giver disse oplysninger, så du selv kan vælge at implementere løsningen, som du vil. Brug af denne løsning sker på egen risiko.
Advarsel!Der kan opstå alvorlige problemer, hvis registreringsdatabasen ikke redigeres korrekt ved hjælp af Registreringseditor eller andre metoder. Disse problemer kan bevirke, at du skal geninstallere operativsystemet. Microsoft kan ikke garantere, at sådanne problemer kan løses. Ændring af registreringsdatabasen sker på egen risiko.
Hvis du læser og forstår de ansvarsfraskrivelser, der findes i denne artikel, og hvis de dokumenter, du åbner ved hjælp af brevfletning, kommer fra en kilde, du har tillid til, ønsker du muligvis at løse det problem, der er beskrevet i afsnittet “Symptomer”.
Løs problemet ved at deaktivere sikkerhedsprompten ved hjælp af
SQLSecurityCheck
registreringsdatabasenøglen.
Følg de trin, der passer til din version af Microsoft Word, hvis du vil deaktivere sikkerhedsprompten ved hjælp af
SQLSecurityCheck
registreringsdatabasenøglen.

Microsoft Office Word 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options


"SQLSecurityCheck"=dword:00000000
 1. Start registreringseditoren.
 2. Find og klik på følgende nøgle i registreringsdatabasen:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options
 3. Klik på Rediger, peg på Ny, og klik derefter på DWORD-værdi.
 4. Skriv:
  SQLSecurityCheck
  under Navn.
 5. Dobbeltklik på SQLSecurityCheck.
 6. Skriv følgende i dialogboksen Værdidata:
  00000000
 7. Klik på OK.

Microsoft Word 2002 Service Pack 3

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options


"SQLSecurityCheck"=dword:00000000

Følg disse trin for at gøre det:
 1. Start registreringseditoren.
 2. Find og klik på følgende nøgle i registreringsdatabasen:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options
 3. Klik på Rediger, peg på Ny, og klik derefter på DWORD-værdi.
 4. Skriv:
  SQLSecurityCheck
  under Navn.
 5. Dobbeltklik på SQLSecurityCheck.
 6. Skriv følgende i dialogboksen Værdidata:
  00000000
 7. Klik på OK.
Status
Denne funktionsmåde er tilsigtet.
Egenskaber

Artikel-id: 825765 – Seneste udgave 05/31/2006 15:55:57 – Udgave 4.0

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard

 • kbinfo KB825765
Feedback