Oversigt over sikkerhedsrettelse til Access 2000 Snapshot Viewer: 3. september 2003

Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Sammenfatning
Microsoft har udsendt en opdatering til Microsoft Access 2000. Denne opdatering retter en fejl i Microsoft Access Snapshot Viewer-objektet. Denne fejl gør det muligt for en angriber at udføre sin kode på en brugers system, hvis den pågældende bruger besøger et skadeligt websted. Opdateringen indeholder desuden andre programrettelser. Disse programrettelser er beskrevet i afsnittet "Liste over problemer, der er løst med opdateringen" i denne artikel. Denne opdatering til Access 2000 er et udtryk for Microsofts fortsatte bestræbelser på at levere de sidste nye produktopdateringer til kunderne.

I denne artikel beskrives, hvordan sikkerhedsrettelsen til Access 2000 Snapshot Viewer hentes og installeres: KB826292.
Yderligere Information

Sådan hentes og installeres opdateringen

Vigtigt! Inden du installerer opdateringen, skal du sikre dig, at systemet opfylder følgende krav:
 • Microsoft Windows Installer 2.0
  Du skal installere Windows Installer 2.0 eller nyere, før du installerer opdateringen. Hvis du vil have yderligere oplysninger om dette krav, kan du læse afsnittet "Windows Installer – opdateringskrav" i denne artikel.
 • Office 2000 Service Pack 3 (SP-3)
  Installer Office 2000 SP3, inden du installerer denne opdatering. Yderligere oplysninger om, hvordan Office 2000 Service Pack 3 installeres, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  326585 Office 2000: Oversigt over Office 2000 Service Pack 3 (artiklen er evt. på engelsk)

Klientopdatering

Hvis du har installeret Access fra en cd-rom, har du følgende to valgmuligheder:
 • Brug webstedet Office Produktopdateringer til automatisk at installere de nyeste opdateringer, der omfatter alle tilgængelige Service Packs og offentliggjorte opdateringer.
 • Installer kun sikkerhedsrettelsen til Access 2000 Snapshot Viewer: KB826292 ved at udføre de trin, der beskrives senere i denne artikel.
Bemærk! Det anbefales at installere klientopdateringen ved at bruge webstedet Office Produktopdateringer. Dette websted registrerer din specielle installation af Microsoft Office, og du bliver bedt om at installere præcist det, du skal have for at sikre, at din Office-installation er fuldstændig korrekt opdateret.
Brug webstedet Office Produktopdateringer
Hvis du gerne vil have, at dette websted skal registrere de nødvendige opdateringer, som du skal installere på computeren, skal du besøge følgende Microsoft-websted: Når registreringen er færdig, modtager du en liste over anbefalede opdateringer til godkendelse. Klik på Start Installation for at fuldføre processen.
Installer kun sikkerhedsrettelsen til Access 2000 Snapshot Viewer: KB826292
Følgende fil kan hentes fra Microsoft Download Center:
HentHent pakken Office2000-KB826292-Client-ENU.exe nu.

Yderligere oplysninger om, hvordan du henter filer fra Microsoft Support, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Sådan hentes filer fra Microsoft Support på onlinetjenester
Microsoft har scannet denne fil for virus. Dertil har Microsoft anvendt de nyeste antivirusprogrammer, der var tilgængelige på det tidspunkt, da filen blev lagt ud. Filen gemmes på servere med forbedret sikkerhed, der medvirker til at forhindre uautoriserede ændringer af filen.Følg disse trin, når du har klikket på hyperlinket for at hente opdateringen:
 1. Klik på Gem for at gemme filen Office2000-KB826292-Client-ENU.exe i den valgte mappe.
 2. Dobbeltklik på Office2000-KB826292-Client-ENU.exe i Windows Stifinder.
 3. Hvis du bliver spurgt, om du vil installere opdateringen, skal du klikke på Ja.
 4. Klik på Ja for at acceptere licensaftalen.
 5. Indsæt cd-rom'en med Office 2000, når du bliver bedt om det, og klik derefter på OK.
 6. Klik på OK, når du får vist en meddelelse om, at installationen er fuldført.
Bemærk! Når først du har installeret opdateringen, kan du ikke fjerne den igen. Hvis du vil vende tilbage til den installation, du havde før opdateringen, skal du fjerne hele Office 2000 og derefter installere pakken igen fra den originale cd-rom.

Administrativ opdatering

Hvis du har installeret Office 2000 fra en serverplacering, skal serveradministratoren opdatere serverplaceringen (via den administrative offentlige opdatering) og installere denne opdatering på din computer.

Følgende fil kan hentes fra Microsoft Download Center:
HentHent pakken Office2000-kb826292-fullfile-enu.exe nu.

Yderligere oplysninger om, hvordan du henter filer fra Microsoft Support, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Sådan hentes filer fra Microsoft Support på onlinetjenester
Microsoft har scannet denne fil for virus. Dertil har Microsoft anvendt de nyeste antivirusprogrammer, der var tilgængelige på det tidspunkt, da filen blev lagt ud. Filen gemmes på servere med forbedret sikkerhed, der medvirker til at forhindre uautoriserede ændringer af filen.Følg disse trin, når du har klikket på hyperlinket for at hente opdateringen:
 1. Klik på Gem for at gemme filen Office2000-kb826292-fullfile-enu.exe i den valgte mappe.
 2. Dobbeltklik på Office2000-kb826292-fullfile-enu.exe i Windows Stifinder.
 3. Hvis du bliver spurgt, om du vil installere opdateringen, skal du klikke på Ja.
 4. Klik på Ja for at acceptere licensaftalen.
 5. Skriv c:\kb826292 i feltet Angiv den mappe, de udpakkede filer skal placeres i, og klik derefter på OK.
 6. Klik på Ja, når du bliver bedt om at oprette mappen.
 7. Hvis du er fortrolig med proceduren til opdatering af din administrative installation, skal du klikke på Start og derefter på Kør. Skriv følgende kommando i feltet Åbn:
  msiexec /a Administrativ sti\MSI-fil/p C:\kb826292\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE
  Administrativ sti er stien til det administrative installationspunkt for Office 2000 (for eksempel C:\Office2000), MSI-fil er .msi-databasepakken til Office 2000-produktet (for eksempel Data1.msi), ogMSP-fil er navnet på den administrative opdatering.

  Bemærk! Du kan føje /qb+ til kommandolinjen, så dialogboksen Office 2000 Administrativ Installation og dialogboksen Slutbrugerlicensaftale ikke bliver vist.
 8. Klik på Start og derefter på Kør for at installere opdateringen på klientarbejdsstationerne. Skriv følgende kommando i feltet Åbn:
  msiexec /iAdministrativ sti\MSI-fil REINSTALL=Funktionsliste REINSTALLMODE=vomu
  Administrativ sti er stien til det administrative installationspunkt for Office 2000 (for eksempel C:\Office2000), MSI-fil er MSI-databasepakken til Office 2000-produktet (for eksempel Data1.msi), ogFunktionsliste er listen med navnene på de funktioner (her skelnes mellem små og store bogstaver), som skal geninstalleres ved opdateringen. Hvis du vil installere alle funktioner, kan du angive REINSTALL=ALL, eller du kan installere følgende funktioner:
  • ACCESSSnapshotFiles
  • AccessRuntimeMaster
Yderligere oplysninger om, hvordan du opdaterer den administrative installation og installerer opdateringen på klientarbejdsstationerne, finder du ved at klikke på artikelnummeret nedenfor og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
304165 Office 2000: Sådan installeres en offentlig opdatering af en administrativ installation (artiklen er evt. på engelsk)
Denne artikel indeholder standardvejledning i installation af en administrativ offentlig opdatering. Du kan også læse følgende artikel i Microsoft Office Resource Kit:

Sådan konstateres det, om opdateringen er installeret

Opdateringen indeholder opdaterede versioner af følgende filer:
  Filnavn     Version  -------------------------  Snapview.ocx  10.0.5529.0  Snapview.exe  10.0.4622.0
Følg disse trin for at undersøge, om opdateringen er installeret på computeren.

Bemærk! Da der findes flere versioner af Microsoft Windows, kan følgende trin være anderledes på din computer. Hvis det er tilfældet, kan du finde oplysninger om fremgangsmåden i dokumentationen til produktet.
 1. Klik på Start og derefter på Søg.
 2. Klik på Alle filer og mapper under Søgeassistent i ruden med søgeresultater.
 3. Skriv Snapview.exe i feltet Hele eller en del af filnavnet, og klik derefter på Søg.
 4. Højreklik på Snapview.exe på fillisten, og klik derefter på Egenskaber.
 5. Under fanen Version kan du undersøge, om opdateringen er installeret på computeren.
Bemærk! Hvis sikkerhedsrettelsen til Access 2000 Snapshot Viewer: KB826292 allerede er installeret på computeren, vises følgende fejlmeddelelse, når du forsøger at installere sikkerhedsrettelsen til Access 2000 Snapshot Viewer Security: KB826292:
Denne opdatering er allerede installeret eller er inkluderet i en opdatering, der allerede er installeret.

Windows Installer – opdateringskrav

Installationen af den opdatering, der beskrives i denne artikel, kræver, at Windows Installer 2.0 eller en nyere version er installeret. Både Microsoft Windows XP og Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) indeholder Windows Installer 2.0 eller en nyere version.

Yderligere oplysninger om, hvordan du installerer den nyeste version af Windows Installer til Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 og Microsoft Windows Millennium Edition (Me), finder du på følgende Microsoft-websted: Yderligere oplysninger om, hvordan du installerer den nyeste version af Windows Installer til Microsoft Windows NT 4.0 og Windows 2000, finder du på følgende Microsoft-websted:

Liste over problemer, der er løst med opdateringen

Sikkerhedsrettelse til Access 2000 Snapshot Viewer: KB826292 retter følgende problemer, der ikke tidligere er beskrevet i Microsoft Knowledge Base.
Ikke-sammenkædet SnapShot-objekt vises muligvis med skrivebordets farve
Når du indsætter et SnapShot-objekt (.snp-fil) uden at sammenkæde objektet med et dokument, kan du muligvis ikke se objektet. SnapShot-objektet vises med den samme farve som skrivebordet.
Nyt ClassID er tilføjet Snapshot.ocx
Denne programrettelse opdaterer Office Web Components (OWC), så de understøtter det oprindelige GUID og ClassID til Internet Explorer.
SnapShot Viewer indlæser muligvis en fil på tværs af et domæne
Hvis du anvender SnapShot Viewer-objektet på en side, kan du muligvis indlæse en SnapShot-fil fra et andet domæne.
SnapShot Viewer afsluttes muligvis uventet eller viser en fejl
Når du åbner en SnapShot Viewer-fil (.snp), afsluttes SnapShot Viewer muligvis uventet, eller også modtager du følgende fejlmeddelelse:
Der opstod en fejl under åbning af en Snapshot-fil.
Snapview.ocx er ikke registreret korrekt
Snapview.ocx registrerer ikke sig selv korrekt.
CSnapshotViewerControl kan bevirke, at Access afsluttes uventet
Access afsluttes muligvis uventet, når du foretager et programmeringskald til funktionen CSnapshotViewerControl::InitViewingFromStg.
Egenskaber

Artikel-id: 826292 – Seneste udgave 02/01/2014 08:12:17 – Udgave 4.3

 • Microsoft Access 2000 Standard
 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbdownload kbupdate KB826292
Feedback