I denne artikel beskrives, hvordan den globale skabelon Normal.dot findes af Office Word 2003

Support til Office 2003 er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Office 2003 den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Sammenfatning
I denne artikel beskrives, hvordan Microsoft Word 2003 søger efter den globale skabelon (Normal.dot). Da Word 2003 søger efter skabelonen Normal.dot på en anden måde, end den søger efter skabeloner i tidligere versioner af Microsoft Word, udviser skabelonen Normal.dot en anderledes adfærd end andre globale skabeloner.

Hvis skabelonen Normal.dot ikke er placeret i en af de mapper, hvor Word 2003 forventer at finde den, gennemsøger programmet mappestier efter forskellige skabeloner (baseret på installationstypen). Word 2003 anvender den første skabelonfil Normal.dot, som den finder. Dette gælder også, hvis der er flere Normal.dot-filer i systemet.

Den globale skabelon (Normal.dot) er klassificeret som en "brugerskabelon", og kan tilpasses til at omfatte emner som makroer, brugerdefinerede formater og autotekst. Den globale skabelon (Normal.dot) er ikke en skabelon, der er installeret. Den globale skabelon (Normal.dot) oprettes, når Word bruges første gang.

I de følgende afsnit beskrives søgerækkefølgen, som Word 2003 bruger til at finde skabelonen Normal.dot, mere udførligt.

tilbage til toppen
Yderligere Information
Inden skabelonen Normal.dot anvendes på en fil, søger Word 2003 efter en kombination af skabeloner, som findes i en af følgende tre mappeplaceringer:
 • Installerede skabeloner:
  C:\Programmer\Microsoft Office\Templates\1033
 • Sti til brugerskabeloner (standardmappe):
  C:\Documents and Settings\<Brugernavn>\Application Data\Microsoft\Templates
 • Sti til arbejdsgruppeskabeloner:
  <Ikke indstillet som standard>
Bemærk! Microsoft Windows 2000 og Microsoft Windows XP understøtter Office 2003. Office 2003 understøttes ikke af tidligere versioner af Microsoft Windows-operativsystemet.

tilbage til toppen

Sådan ændres stien til brugerskabeloner og stien til arbejdsgruppeskabeloner

Hvis du vil ændre placeringen af stierne til brugerskabeloner og arbejdsgruppeskabeloner fra deres standardmapper til de mapper, som du vil bruge, skal du følge disse trin:
 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Filplaceringer.
 2. Klik på den skabelonsti, du vil ændre, og klik derefter på Rediger.
 3. Find de mapper, du vil tilføje, og klik derefter på OK.

Yderligere oplysninger om ændring af skabelonstier finder du ved at klikke på Microsoft Office 2003 Hjælp i menuen Hjælp, skrive skabelonplaceringer i Office-assistenten eller Smart søgning og derefter klikke på Søg for at se de fundne emner.


tilbage til toppen

Installationsindstillinger: Kør fra Denne computer og Kør alt fra Denne computer

Hvis du bruger installationstyperne Kør fra Denne computer eller Kør alt fra Denne computer, søger Word 2003 efter skabelonen Normal.dot på følgende tre placeringer i den angivne rækkefølge:
 • Sti til brugerskabeloner (standardmappe):
  C:\Documents and Settings\<Brugernavn>\Application Data\Microsoft\Templates
 • Programmappen Word 2003 (placering af Winword.exe):
  C:\Programmer\Microsoft Office\Office11
 • Sti til arbejdsgruppeskabeloner:
  <Ikke indstillet som standard>
Hvis du bruger installationstyperne Kør fra Denne computer eller Kør alt fra Denne computer, bruger Word 2003 følgende metode til at finde skabelonen Normal.dot:
 1. Word 2003 søger efter skabelonen Normal.dot i mappen Brugerskabeloner.
 2. Hvis skabelonen Normal.dot ikke findes i mappen Brugerskabeloner, søger Word 2003 i programmappen Word 2003.
 3. Hvis Word 2003 ikke finder skabelonen Normal.dot i programmappen Word 2003, gennemsøger Word 2003 mappen Arbejdsgruppeskabeloner (hvis en mappe er oprettet).
 4. Hvis Word 2003 stadig ikke kan finde skabelonfilen Normal.dot, opretter Word 2003 en ny skabelon i den mappe, der er angivet af stien til Brugerskabeloner.
Bemærk! Den eksekverbare Word 2003-fil, Winword.exe, er installeret i programmappen Word 2003. Du skal først geninstallere Word 2003, hvis du vil ændre placeringen af programmappen Word 2003.

Du anvender en skabelon på et dokument ved at følge disse trin:
 1. Klik på Ny i menuen Filer.
 2. Klik på fanen Generelt i dialogboksen Generelle skabeloner, og klik derefter på Tomt dokument. Word 2003 opretter et nyt dokument eller en ny skabelon med skabelonen Normal.dot.
tilbage til toppen

Installationsindstillinger: Kør fra Netværk og Kør alt fra Netværk

Hvis du bruger installationstyperne Kør fra Netværk eller Kør alt fra Netværk, søger Word 2003 efter skabelonen Normal.dot på følgende tre placeringer i den angivne rækkefølge:
 • Programmappen Word 2003 (placering af Winword.exe):
  Drev:\Server_Folder\PFiles\MSOffice\Office11
 • Sti til brugerskabeloner (standardmappe):
  C:\Documents and Settings\<Brugernavn>\Application Data\Microsoft\Templates
 • Sti til arbejdsgruppeskabeloner
  <Ikke indstillet som standard>
Hvis du bruger installationstyperne Kør fra Netværk eller Kør alt fra Netværk, bruger Word 2003 følgende metoder til at finde skabelonen Normal.dot:
 1. Word 2003 søger efter skabelonen Normal.dot i programmappen Word 2003.
 2. Hvis skabelonen Normal.dot ikke findes i programmappen Word 2003, søger Word 2003 i mappen Brugerskabeloner.
 3. Hvis Word 2003 ikke finder skabelonen Normal.dot i mappen Brugerskabeloner, gennemsøger Word 2003 mappen Arbejdsgruppeskabeloner (hvis en sådan mappe er oprettet).
 4. Hvis Word 2003 stadig ikke kan finde skabelonen Normal.dot, opretter Word 2003 en ny skabelon i den mappe, der er angivet af stien til Brugerskabeloner.
Bemærk! Den eksekverbare Word 2003-fil, Winword.exe, er placeret på netværksserveren i programmappen Word 2003. Hvis du vil ændre placeringen af programmappen Word 2003, skal systemadministratoren geninstallere Word 2003 på netværksserveren.

Du anvender en skabelon på et dokument ved at følge disse trin:
 1. Klik på Ny i menuen Filer.
 2. Klik på fanen Generelt i dialogboksen Generelle skabeloner, og klik derefter på Tomt dokument. Word 2003 opretter et nyt dokument eller en ny skabelon med skabelonen Normal.dot.
tilbage til toppen
Referencer
Hvis du vil have yderligere oplysninger om implementering og tilpasning af Office 2003 i et netværksmiljø, skal du se Microsoft Office 2003 Resource Kit. Du kan se Microsoft Office 2003 Resource Kit på følgende Microsoft-websted: http://www.microsoft.com/office/ork/2003/default.htm

tilbage til toppen
office template path normal dot
Egenskaber

Artikel-id: 826839 – Seneste udgave 12/08/2015 04:15:35 – Udgave 3.0

Microsoft Office Word 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbtemplate kbhowtomaster kbhowto KB826839
Feedback