Beskrivelse af opdateringen til Word 2003: 27. januar 2004

Support til Office 2003 er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Office 2003 den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Sammenfatning
Microsoft har udgivet en opdatering til Microsoft Office Word 2003. Under visse omstændigheder reagerer Word 2003 måske ikke, når brugeren gemmer en fil, eller når Word automatisk gemmer en automatisk gendannet fil. Dette eventuelle problem løses med denne opdatering.

I denne artikel beskrives, hvordan opdateringen til Word 2003 hentes og installeres: KB830000.

Denne opdatering var første gang inkluderet i Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1).
Flere oplysninger om den nyeste service pack til Office 2003 finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
870924 Sådan får du den nyeste Service Pack til Office 2003
Yderligere Information

Sådan hentes og installeres opdateringen

Klientopdatering

Hvis du har installeret Microsoft Word fra en cd-rom, skal du gøre et af følgende:
 • Brug webstedet Microsoft Office Update til automatisk at installere de nyeste opdateringer, der omfatter alle tilgængelige service packs og offentliggjorte opdateringer.
 • Installer kun KB830000-opdateringen til Word 2003. Det gør du ved at udføre de trin, der beskrives senere i denne artikel.
Bemærk! Det anbefales at installere klientopdateringen via webstedet Office Update. Din specielle Microsoft Office-installation registreres, og du bliver derefter bedt om at installere præcis det, du skal have for at sikre, at din Office-installation er fuldstændig opdateret.

Installer alle de nyeste opdateringer fra webstedet Office Update

Hvis du gerne vil have, at dette websted skal registrere de opdateringer, du skal installere på computeren, skal du besøge følgende Microsoft-websted: Når registreringen er færdig, modtager du en liste over anbefalede opdateringer til godkendelse. Klik på Start installation for at fuldføre processen.

Installer kun KB830000-opdateringen til Word 2003

Følgende fil kan hentes fra Microsoft Download Center:

HentHent klientversionen af KB830000-opdateringen til Word 2003 nu.

Udgivelsesdato: 27. januar 2004

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du henter filer fra Microsoft Support, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Sådan hentes Microsoft-supportfiler på onlinetjenester
Microsoft har scannet denne fil for virus. Microsoft har anvendt de nyeste antivirusprogrammer, der var tilgængelige på det tidspunkt, filen blev lagt ud. Filen gemmes på servere med forbedret sikkerhed, der medvirker til at forhindre uautoriserede ændringer af filen.

Følg disse trin for at hente og installere klientopdateringen:
 1. Klik på Gem for at gemme filen Office2003-kb830000-client-enu.exe i den valgte mappe.
 2. Dobbeltklik på Office2003-kb830000-client-enu.exe i Microsoft Windows Stifinder.
 3. Hvis du bliver spurgt, om du vil installere opdateringen, skal du klikke på Ja.
 4. Klik på Ja for at acceptere licensaftalen.
 5. Indsæt cd-rom'en med Office 2003, hvis du bliver bedt om det, og klik derefter på OK.
 6. Klik på Ja, når du får vist en meddelelse om, at computeren skal genstartes, for at ændringerne kan træde i kraft.
Bemærk! Når først du har installeret opdateringen, kan du ikke fjerne den igen. Hvis du vil vende tilbage til den installation, du havde før opdateringen, skal du fjerne hele Office 2003 og derefter installere pakken igen fra den originale cd-rom.

Administrativ opdatering

Hvis du har installeret Office 2003 fra en serverplacering, skal serveradministratoren opdatere serverplaceringen med den administrative opdatering og installere opdateringen på din computer.

Følgende fil kan hentes fra Microsoft Download Center:

¢HentHent den administrative version af KB830000-opdateringen til Word 2003 nu.

Udgivelsesdato: 27. januar 2004

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du henter filer fra Microsoft Support, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Sådan hentes Microsoft-supportfiler på onlinetjenester
Microsoft har scannet denne fil for virus. Microsoft har anvendt de nyeste antivirusprogrammer, der var tilgængelige på det tidspunkt, filen blev lagt ud. Filen gemmes på servere med forbedret sikkerhed, der medvirker til at forhindre uautoriserede ændringer af filen.

Hvis du er serveradministrator, kan du hente den administrative opdatering ved at følge disse trin:
 1. Klik på Gem for at gemme filen Office2003-kb830000-fullfile-enu.exe i den valgte mappe.
 2. Dobbeltklik på Office2003-kb830000-fullfile-enu.exe i Windows Stifinder.
 3. Hvis du bliver spurgt, om du vil installere opdateringen, skal du klikke på Ja.
 4. Klik på Ja for at acceptere licensaftalen.
 5. Skriv C:\830000 i feltet Angiv den mappe, de udpakkede filer skal placeres i, og klik derefter på OK.
 6. Klik på Ja, når du bliver spurgt, om du vil oprette mappen.
 7. Hvis du er fortrolig med proceduren til opdatering af din administrative installation, skal du klikke på Start og derefter på Kør. Skriv følgende kommando i feltet Åbn
  msiexec /a Administrativ sti\MSI-fil/p C:\Office2003\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE
  , hvor Administrativ sti er stien til det administrative installationspunkt til Office 2003 (f.eks. C:\Office2003), MSI-fil er .msi-databasepakken til Office 2003-produktet (f.eks. Pro11.msi), og MSP-fil er navnet på den administrative opdatering.

  Bemærk! Du kan føje /qb+ til kommandolinjen, så dialogboksen Office 2003 Administrativ Installation og dialogboksen Slutbrugerlicensaftale ikke bliver vist.
 8. Klik på Start og derefter på Kør for at installere opdateringen på klientarbejdsstationerne. Skiv følgende kommando i feltet Åbn
  msiexec /i Administrativ sti\MSI-fil REINSTALL=Liste over funktioner REINSTALLMODE=vomu
  , hvor Administrativ sti er stien til det administrative installationspunkt til Office 2003 (f.eks. C:\Office2003), MSI-fil er MSI-databasepakken til Office 2003-produktet (f.eks. Pro11.msi), og Liste over funktioner er listen over funktionsnavne (forskel på store og små bogstaver), der skal installeres til opdateringen. Hvis du vil installere alle funktioner, kan du angive REINSTALL=ALL, eller du kan installere følgende funktion(er):
  WORDFiles
Flere oplysninger om, hvordan du opdaterer den administrative installation og installerer opdateringerne på klientarbejdsstationerne, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
829197 SÅDAN: installeres opdateringer til en administrativ installation af Office 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
Denne artikel indeholder en standardvejledning i installation af en administrativ offentlig opdatering. Du kan også læse følgende artikel i Microsoft Office Resource Kit:

Sådan konstateres det, om opdateringen er installeret

Opdateringen indeholder en opdateret version af følgende fil:
  Filnavn   Version  ------------------------  Winword.exe 11.0.6113.0
Følg disse trin for at undersøge, hvilken version af Microsoft Word der er installeret på computeren.

Bemærk! Da der findes flere versioner af Microsoft Windows, kan følgende trin være anderledes på din computer. Hvis det er tilfældet, kan du finde oplysninger om fremgangsmåden i produktdokumentationen.
 1. Klik på Start, og klik derefter på Søg.
 2. Klik på Alle filer og mapper under Søgeassistent i ruden Søgeresultater.
 3. Skriv Winword.exe i feltet Hele eller en del af navnet, og klik derefter på Søg.
 4. Højreklik på Winword.exe på fillisten, og klik derefter på Egenskaber.
 5. Du kan afgøre, hvilken version af Word der er installeret på computeren, under fanen Version.
Flere oplysninger om, hvordan du afgør, hvilken version af Office 2003 der er installeret på din computer, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
821549 Sådan kontrolleres versionen af Office 2003-produkter
Bemærk! Hvis KB830000-opdateringen til Word 2003 allerede er installeret på computeren, modtager du følgende fejlmeddelelse, når du forsøger at installere KB830000-opdateringen til Word 2003:
Denne opdatering er allerede installeret eller er medtaget i en opdatering, der allerede er installeret.

Liste over problemer, der løses med opdateringen

KB830000-opdateringen til Word 2003 løser det problem, der beskrives i følgende i artikel i Microsoft Knowledge Base:

832858 Der vises en fejlmeddelelse, når du forsøger at gemme eller udskrive et dokument eller afslutte Word 2003


KB830000-opdateringen til Word 2003 løser følgende problemer, der ikke tidligere er beskrevet i Microsoft Knowledge Base.

Dialogboksen Filkonverteringskodning vises, når du åbner en tekstfil
Når du åbner en tekstfil i Microsoft Word, vises dialogboksen Filkonverteringskodning måske.


Teksten mangler måske, når du får vist et Word-dokument i forskellige visninger, eller når du ruller gennem dokumentet
Når du ændrer visning eller ruller gennem Word-dokumentet, kan tekst, der skulle vises på sidste linje af siden, hoppe frem til næste side, hoppe tilbage til forrige side eller periodisk måske ikke blive vist på nogen af siderne.


Kun den første forekomst af feltet NUMPAGES i dokumentets brødtekst opdateres, når du opdaterer felter
Når du prøver at opdatere felterne i Word-dokumentets brødtekst, opdateres kun den første forekomst af feltet NUMPAGES. Hvis du prøver at opdatere felterne i dokumentet endnu en gang, opdateres kun den anden forekomst af feltet NUMPAGES. Hvis du vil opdatere alle de NUMPAGES-felter, der er indeholdt i dokumentets brødtekst, skal du gentagne gange trykke på F9 – lige så mange gange, som der er NUMPAGES-felter i dokumentets brødtekst.


Der vises ikke miniaturer, når du bruger musehjulet til at rulle med
Når du holder CTRL-tasten nede og gentagne gange bruger musehjulet til at rulle gennem Word-dokumentet i visningen Læselayout, vises der måske ikke miniaturebilleder i dokumentet.


Vedhæftede filer i e-mail-meddelelser i RTF-format vises sammenflettede
Hvis du bruger Microsoft Word som e-mail-editor i Microsoft Outlook, og du indsætter flere vedhæftede filer som links i en e-mail-meddelelse i RTF-format, vises de vedhæftede filer (linkene) ikke adskilt. I stedet for vises linkene som sammenflettede.


De kommentarer, der vises inden i boblerne i dokumentets margen, er ikke korrekte
Når du åbner et Word-dokument, er de kommentarer, der vises inden i boblerne i dokumentets margen, ikke korrekte.

Problemet opstår, når følgende forhold gør sig gældende:
 • Du opretter et Word-dokument på en Microsoft Windows-baseret computer.
 • Du sender dette Word-dokument som en vedhæftet fil til en bruger, der anvender en Macintosh Apple-baseret computer.
 • Modtageren åbner den vedhæftede fil, foretager ændringer af dokumentet ved hjælp af funktionen Registrer ændringer i Macintosh-versionen af Word og sender derefter dokumentet tilbage til dig som en vedhæftet fil.
 • Du åbner den returnerede vedhæftede fil i Word og fletter det ændrede dokument med det oprindelige dokument i Microsoft Windows-versionen af Word.
Desuden vises muligvis tekst, der blev slettet som en af ændringerne af dokumentet i Macintosh-versionen af Word, når du åbner Word-dokumentet i Windows-versionen af Word.


Feltet {NUMPAGES} i dit dokument returnerer det forkerte nummer
Når du indsætter feltet {PAGE} og feltet {NUMPAGES} i dokumentets sidehoved og derefter udskriver dokumentet, returnerer feltet {NUMPAGES} det aktuelle sidetal og ikke det samlede antal sider i dokumentet. For eksempel viser siderne "Side 1 af 1", "Side 2 af 2" og "Side 3 af 3".


Word afsluttes uventet, når du aktiverer indstillingen Tillad opdeling af række
Når du prøver at aktivere indstillingen Tillad opdeling af række under fanen Række i Word (klik på Tabelegenskaber i menuen Tabel), afsluttes Word måske uventet, og du får vist følgende fejlmeddelelse:
Microsoft Word har fundet en fejl og afsluttes. Vi beklager ulejligheden.
Hvis du kigger på detaljerne i fejlmeddelelsen, finder du en fejlsignatur i stil med følgende:
  AppName    AppVer     ModName   ModVer     Offset  ------------------------------------------------------------  Winword.exe 11.0.5604.0 Winword.exe 11.0.5604.0 0003b59f


Hukommelsen reduceres, når du ændrer skærmfarvekvaliteten
Når du gentagne gange ændrer Farvekvalitet på din skærm (højreklik på skrivebordet, klik på Egenskaber, og klik derefter på fanen Indstillinger), mens du har et Word-dokument åbent, kan computerens tilgængelige hukommelse blive reduceret.


Fejlmeddelelse i Word

Du får vist følgende fejlmeddelelse i Word:
Microsoft Word har fundet en fejl og afsluttes. Vi beklager ulejligheden.

Klik her for at se, hvilke data denne fejlrapport indeholder.
Når du ser oplysningerne i fejlrapporten, finder du en fejlsignatur i stil med følgende:

  Programnavn  Version Modulnavn   Modulversion   Forskydning  -------------------------------------------------------------------  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e32  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ddf  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b8b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e38  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e21  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b85  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e23  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000bf2af  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b82  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05df  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ece  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e26  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9db8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7eda  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000bf2ac  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8599  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7341  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7318  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52dc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8702  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5064  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e058e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e059c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99c8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1eb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be291  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5063  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be224  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a97  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b89f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2fb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7310  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05e9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9bda  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be29c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be222  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e48  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be300  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a98  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b74  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e40  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dda  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5062  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e2c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05a7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e44  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be296  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8705  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d796e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be305  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a38  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b1c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b0b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e520e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0577  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99d8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5061  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e85  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dbe  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9deb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dfd  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e2c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9df1  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05fa  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05a8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05d2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05ee  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085af  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d734e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d731c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002dfea3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52e5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5209  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5069  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51ec  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aea  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a9e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ed  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f1  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9bdc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   4.42e+10  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99d3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e45  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e32  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e38  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dbf  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33009  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003633c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003300f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dda  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33018  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e47  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9df9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e12  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dbb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9df7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fec  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e26  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e15  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a922c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8595  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8594  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8594  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33005  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fed  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dc8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e21  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05ab  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05cc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05c6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8598  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05bc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05e5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05fb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7354  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d730e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7358  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7313  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d726b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d732e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085af  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7347  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52ee  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d732b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d732a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8599  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52e0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52f7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d734a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7357  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ad  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fe0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fe7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b6b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0584  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b22  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0560  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a87  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0570  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0579  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b6d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0572  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9afe  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b71  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e059c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a81  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa1  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b17  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e058b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2de  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2ce  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be289  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2be  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2bb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be28f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2fe  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be28b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2e4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e4c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e64  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eaa  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2ee  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e78  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e75  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ef0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ea  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f6  Winword.exe 11.0.5525.0  Winword.exe  11.0.5525.0   0018d869  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1f2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be223  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1db  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be224  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5210  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5059  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5069  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5203  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418fa  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b79  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9be1  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418db  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b86  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418f5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   003606f3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418f0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   003606fc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   4.42e+04  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b75  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   003606f6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b89  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   4.42e+03  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ece  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b85  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dc0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003633e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7323  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05cf  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d796a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0565  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05a2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be316  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2f2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a92  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e50  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ebb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99df  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b8b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e00  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e1b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d796e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52ee  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7344  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52f8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b19  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b70  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ea5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418f4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2e8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e06  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9232  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33017  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d726e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ad  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8595  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d733e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05ae  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05aa  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b6f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ab4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9af8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e56  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e63  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51ff  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5202  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b8a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b8b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b82  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003ee33  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   002c31e0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eaa  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2e9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2e6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e4b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e88  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e5c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e5b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e23  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b80  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8596  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ed4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e42  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dfb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52dd  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7327  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d734c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7319  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52ea  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7336  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8594  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05bf  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ae4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9af0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a9d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a74  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a96  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b89a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b89f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be28a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be30c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be315  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2f5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8707  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99de  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a35  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a37  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418df  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b85  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f1  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   0004476f  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   0004477d  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   44778  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   44774  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   0004477a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05c3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05e2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8595  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05db  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085b0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085b0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085b0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fe9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dc6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e0f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ecc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8596  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33019  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9db9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e1f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8596  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e02  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e46  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032ff9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52e8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52f6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7338  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002dfea0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7315  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7346  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7333  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a85  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b1f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aaf  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a9b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a75  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aac  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9afa  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0595  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e056d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9af2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ea  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d1  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2e0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be314  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51ef  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e64  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51fd  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1e4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b892  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b890  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1dc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1e1  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b897  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99c4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99d5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ce  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05d8
Der findes andre mulige programversioner, modulversioner og forskydninger.
Vlastnosti

ID článku: 830000 - Poslední kontrola: 09/17/2007 08:33:00 - Revize: 2.2

Microsoft Office Word 2003

 • kbinfo kbdownload kbupdate kboffice2003sp1fix kbsavefile atdownload KB830000
Váš názor