Beskrivelse af sikkerhedsopdateringen til Microsoft Project 2002: 12. oktober 2004

Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Sammenfatning
Microsoft har udsendt en opdatering til Microsoft Project 2002. I denne artikel beskrives, hvordan sikkerhedsopdateringen til Project 2002 hentes og installeres: KB831931.
INTRODUKTION
Med denne opdatering løses et problem, hvor et specielt udformet billede gør det muligt for en hacker at køre kode på en brugers computer på grund af et sikkerhedsproblem i grafikfortolkerkoden.

Microsoft har frigivet sikkerhedsbulletin MS04-028, som indeholder alle relevante oplysninger om sikkerhedsopdateringen, herunder filmanifestoplysninger og installationsindstillinger. Du kan finde sikkerhedsbulletinen i sin fulde længde på følgende websted til Microsoft: Tidligere udgivelser:
 • Project 2002-sikkerhedsopdatering: KB831931 version 1.0 – Udgivet 14. september 2004
 • Project 2002-sikkerhedsopdatering: KB831931 version 2.0 – Udgivet 12. oktober 2004
Project 2002-sikkerhedsopdatering: KB831931 version 2.0, der blev udgivet 12. oktober 2004, løser et problem, der opstår, når du anvender opdateringen på en computer, hvor Microsoft Windows Installer 3.0 er installeret. Vi anbefaler alle brugere, der har installeret Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), at køre den aktuelle version af opdateringen, selvom en tidligere version er installeret.

Tilbage til toppen
Yderligere Information

Sådan hentes og installeres opdateringen

Vigtigt! Inden du installerer opdateringen, skal du sikre dig, at følgende krav er opfyldt:
 • Microsoft Windows Installer version 2.0 eller nyere er installeret på computeren.

  Yderligere oplysninger om dette krav finder du i afsnittet "Windows Installer – opdateringskrav".
 • Microsoft Project 2002 Service Pack 1 (SPI).

  Inden du installerer denne opdatering, skal du installere Microsoft Project 2002 SP1.

  Yderligere oplysninger om Microsoft Project 2002 Service Pack 1 finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  830241 Beskrivelse af Microsoft Project 2002 Service Pack 1
Hvis du er administrator, skal du være opmærksom på følgende:
 • Administratorer, der ikke ønsker at installere Microsoft Project 2002 SP1, men vil installere denne opdatering på en computer, der kører originalversionen af Microsoft Project 2002, kan følge trinnene i afsnittet “Metoder til installation af opdateringen på en computer, der kører originalversionen af Microsoft Project 2002 (kun for administratorer)”.

  Det anbefales, at du installerer den nyeste Service Pack til Microsoft Project 2002 for at sikre dig, at du har de nyeste opdateringer til Microsoft Project 2002.
Tilbage til toppen

Klientopdatering

Hvis du har installeret Microsoft Project fra en cd-rom, har du følgende to valgmuligheder:
 • Brug webstedet til Microsoft Office Update til automatisk at installere de nyeste opdateringer, der omfatter alle tilgængelige Service Packs og offentliggjorte opdateringer.
 • Installer kun sikkerhedsopdateringen til Project 2002: KB831931 ved at følge de trin, der beskrives senere i denne artikel.
Bemærk! Det anbefales at bruge webstedet til Microsoft Office Update til at installere klientopdateringen. Webstedet til Microsoft Office Update registrerer din specielle installation af Microsoft Project, og du bliver bedt om at installere præcis det, du skal have, for at sikre, at din Microsoft Office-installation er opdateret.

Webstedet til Microsoft Office Update


Hvis webstedet til Microsoft Office Update skal registrere, hvilke opdateringer du skal installere på computeren, skal du besøge følgende websted til Microsoft og derefter klikke på Kontroller, om der er opdateringer: Når registreringen er færdig, får du vist en liste over anbefalede opdateringer til din godkendelse. Klik på Start installation for at fuldføre processen.

Installer kun sikkerhedsopdateringen til Project 2002: KB831931


Følg disse trin for at hente og installere opdateringen:
 1. Hvis du vil hente denne opdatering, skal du besøge følgende websted til Microsoft:Bemærk! Der findes også oversatte versioner af denne opdatering på dette websted.
 2. Klik på Åbn for at starte overførslen og installationen af filen Project2002-kb831931-v2-fullfile-enu.exe.
 3. Hvis du bliver spurgt, om du vil installere opdateringen, skal du klikke på Ja.
 4. Klik på Ja for at acceptere licensaftalen.
 5. Indsæt cd-rom'en med Microsoft Project 2002, hvis du bliver bedt om det, og klik derefter på OK.
 6. Klik på OK, når du får vist en meddelelse om, at installationen er fuldført.
Bemærk! Når først du har installeret opdateringen, kan du ikke fjerne den igen. Hvis du vil vende tilbage til den installation, du havde før opdateringen, skal du fjerne Microsoft Project 2002 og derefter installere programmet igen fra den originale cd-rom.

Tilbage til toppen

Administrativ opdatering

Hvis du har installeret Microsoft Project 2002 fra en serverplacering, skal serveradministratoren opdatere serverplaceringen med den administrative opdatering og installere opdateringen på din computer.

Hvis du er serveradministrator, skal du følge disse trin for at hente den administrative opdatering:
 1. Opret en ny mappe på drev C i Microsoft Windows Stifinder, og navngiv mappen kb831931.
 2. Hvis du vil hente hele denne opdatering, skal du besøge følgende websted til Microsoft:Bemærk! Der findes også oversatte versioner af denne opdatering på dette websted.
 3. Klik på Gem for at gemme filen Project2002-Kkb831931-v2-fullfile-enu.exe i mappen C:\KB831931.
 4. Klik på Start, Kør, skriv cmd i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 5. Skriv følgende linjer ud for kommandoprompten, og tryk på ENTER efter hver enkelt linje:
  cd\kb831931
  Project2002-kb831931-v2-fullfile-enu.exe /c /t:c:\kb831931
 6. Klik på Ja for at acceptere licensaftalen.
 7. Skriv exit i kommandoprompten for at afslutte den.
 8. Hvis du er fortrolig med proceduren til opdatering af din administrative installation, skal du klikke på Start og derefter klikke på Kør og skrive følgende kommando i feltet Åbn:
  msiexec /a Admin Path\MSI File /p C:\kb831931\MSP File SHORTFILENAMES=TRUE
  I dette eksempel er Admin Path stien til det administrative installationspunkt til Microsoft Project 2002, f.eks. C:\Project2002, MSI File er .msi-databasepakken til Microsoft Project 2002-produktet, f.eks. Prjpro.msi, og MSP File er navnet på den administrative opdatering, f.eks. Project2002-kb831931-fullfile.msp.

  Bemærk! Du kan føje /qb+ til kommandolinjen, så dialogboksen Project 2002 Administrativ Installation og dialogboksen Slutbrugerlicensaftale ikke bliver vist.
 9. Når du skal installere opdateringen på klientarbejdsstationer, skal du klikke på Start, klikke på Kør og derefter skrive følgende kommando i feltet Åbn:
  msiexec /i Admin Path\MSI File /qb REINSTALL=Feature List REINSTALLMODE=vomu
  I dette eksempel er Admin Path stien til det administrative installationspunkt til Project 2002, f.eks. C:\Project2002, MSI File er .msi-databasepakken til Microsoft Project 2002-produktet, f.eks. Prjpro.msi, og Feature List er listen over funktionsnavne (der skelnes mellem store og små bogstaver), der skal geninstalleres til opdateringen. Hvis du vil installere alle funktioner, kan du angive REINSTALL=ALL, eller du kan installere følgende funktion:
  ProductFiles
Yderligere oplysninger om, hvordan du opdaterer den administrative installation og installerer opdateringerne på klientarbejdsstationerne, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
301348 Sådan installeres offentlige opdateringer af administrative installationer af Office XP. Artiklen er evt. på engelsk.
Tilbage til toppen

Metoder til installation af opdateringen på en computer, der kører originalversionen af Microsoft Project 2002 (kun for administratorer)

Hvis du er administrator og vil installere denne opdatering på originalversionen af Microsoft Project 2002, skal du bruge en af følgende metoder, afhængigt af din situation.

Metode 1: Rediger filen OHotfix.ini


Brug denne metode, hvis du er administrator og bruger programmet Ohotfix.exe til at installere opdateringer. Rediger filen OHotfix.ini manuelt for at ændre indstillingen af RequireAllProductsAtMinVersion=1 til RequireAllProductsAtMinVersion=0 og ændre indstillingen af MinProductVersion=10.0.8326.0 til MinProductVersion=. Hvis du vil bruge denne metode, skal du pakke .msp-filerne ud fra opdateringens eksekverbare fil (.exe-filen). Yderligere oplysninger om udpakning af .msp-filer fra .exe-filen finder du i afsnittet "Administrativ opdatering".

Hvis du vil redigere filen OHotfix.ini, skal du følge disse trin:
 1. Start Notesblok, og åbn derefter filen OHotfix.ini.
 2. Find følgende linje:
  RequireAllProductsAtMinVersion=1
 3. Rediger linjen til følgende:
  RequireAllProductsAtMinVersion=0
 4. Find følgende linje:
  MinProductVersion=10.0.8326.0
 5. Rediger linjen til følgende:
  MinProductVersion=
 6. Gem filen OHotfix.ini.
Yderligere oplysninger om, hvordan du installerer opdateringer med programmet OHotfix.exe, finder du på følgende websted til Microsoft:
Metode 2: Brug kommandolinjen Msiexec.exe /p til at installere opdateringen


Brug følgende metode, hvis du er administrator og bruger kommandoen Msiexec.exe til at installere opdateringer. Du må ikke bruge denne metode, hvis du skal opdatere et administrativt billede, eller hvis du skal opdatere et administrativt installationspunkt.

Brug kommandolinjen Msiexec.exe /p til at installere de .msp-filer, som Microsoft Project 2002 skal bruge. Hvis du vil bruge denne metode, skal du pakke .msp-filerne ud fra opdateringens eksekverbare fil (.exe). Yderligere oplysninger om udpakning af .msp-filer fra .exe-filen finder du i afsnittet "Administrativ opdatering".

Følgende er et eksempel på den kommandolinje, du kan bruge til at installere denne opdatering med kommandoen Msiexec.exe /p:
Msiexec.exe /p Sti\Project2002-KB831931-FullFile-ENU.msp /qb- /L*v c:\GDILog.txt
Tilbage til toppen

Sådan konstaterer du, om opdateringen er installeret

Opdateringen indeholder en opdateret version af følgende fil:
  Filnavn Version  ----------------------  Mso.dll  10.0.6714.0
Følg disse trin for at undersøge, hvilken version af filen Mso.dll der er installeret på computeren.

Bemærk! Da der findes flere versioner af Microsoft Windows, kan følgende trin være anderledes på din computer. Hvis det er tilfældet, kan du finde oplysninger om fremgangsmåden i dokumentationen til produktet.
 1. Klik på Start, og klik derefter på Søg.
 2. Klik på Alle filer og mapper under Søgeassistent i ruden Søgeresultater.
 3. Skriv Mso.dll i feltet Hele eller en del af filnavnet, og klik derefter på Søg.
 4. Højreklik på Mso.dll på fillisten, og klik derefter på Egenskaber.

  Bemærk! Hvis du ved søgningen finder flere Mso-dll-filer på computeren, skal du vælge den Mso.dll-fil, der findes i følgende mappe:
  C:\Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\Office10
 5. Du kan se, hvilken version af Mso.dll-filen der er installeret på computeren, under fanen Version.
Bemærk! Hvis Project 2002-sikkerhedsopdatering: KB831931 allerede er installeret på din computer, får du vist følgende fejlmeddelelse, når du prøver at installere Project 2002-sikkerhedsopdateringen: KB831931:
Denne opdatering er allerede installeret eller er inkluderet i en opdatering, der allerede er installeret.
Tilbage til toppen

Windows Installer – opdateringskrav

Hvis du vil installere den opdatering, der beskrives i denne artikel, skal du have Windows Installer 2.0 eller en nyere version. Både Microsoft Windows XP og Microsoft Windows 2000 SP3 (Service Pack 3) indeholder Windows Installer 2.0 eller nyere.

Besøg et af følgende websteder til Microsoft for at installere den nyeste version af Windows Installer: Tilbage til toppen

Liste over problemer, der løses med opdateringen

Sikkerhedsopdateringen til Project XP: KB831931 løser følgende problem, der ikke tidligere har været dokumenteret i Microsoft Knowledge Base.

Microsoft Project 2002 lukkes muligvis uventet, når du indsætter et billede


Når du forsøger at indsætte et JPEG-billede, afsluttes Microsoft Project 2002 måske uventet, og der køres muligvis vilkårlig programkode.Tilbage til toppen
Referencer
Hvis du er administrator, er det en god ide at installere alle de påkrævede GDI+-sikkerhedsopdateringer i én batchbehandling. Yderligere oplysninger om, hvordan du opretter og bruger en batchfil til uovervåget installation af flere GDI+-sikkerhedsopdateringer, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
885885 Sådan oprettes og bruges en batchfil til uovervåget installation af flere GDI+-sikkerhedsopdateringer
Yderligere oplysninger om det kendte problem, der kan opstå efter installation af originalversionen af denne opdatering fra 14. september på en computer, der kører Windows XP Service Pack 2, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
885876 Vigtige oplysninger, du skal vide om MS04-028-sikkerhedsopdateringerne, hvis du bruger Windows XP Service Pack 2
Yderligere oplysninger om installation finder du ved at klikke på følgende artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
885920 Sådan anskaffes og bruges firmaopdaterings- og scanningsværktøjet MS04-028 i miljøer, der bruger Systems Management Server 2003 og Systems Management Server 2.0.
886988 Sådan anskaffes og bruges firmaopdaterings- og scanningsværktøjet MS04-028 (Enterprise Update Scanning Tool) i miljøer, der ikke bruger Systems Management Server
sikkerhedsrettelse sikkerhedsopdatering opdatering sikkerhedsfejl kontekst fejl svaghed skadelig angriber hacker udnytte registreringsdatabase ikke-godkendt specialudformet omfang særligt udformet berørt projekt office programrettelse ydeevne pålidelighed opdatering hente 2002 hotfix rettelse
Egenskaber

Artikel-id: 831931 – Seneste udgave 01/10/2015 14:55:47 – Udgave 6.2

Microsoft Project 2002 Standard

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbupdate atdownload KB831931
Feedback