Beskrivelse af sikkerhedsopdateringen til Visio 2002: 12. oktober 2004

Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Sammenfatning
Microsoft har udsendt en programopdatering til Microsoft Visio 2002. I denne artikel beskrives, hvordan sikkerhedsopdateringen til Visio 2002 hentes og installeres: KB831932.
INTRODUKTION
Med denne opdatering løses et problem, hvor et specielt udformet billede gør det muligt for en angriber at køre kode på en brugers computer på grund af en svaghed i grafikfortolkerkoden.

Microsoft har frigivet sikkerhedsbulletin MS04-028, som indeholder alle relevante oplysninger om sikkerhedsopdateringen, herunder filmanifestoplysninger og installationsindstillinger. Du kan få vist hele sikkerhedsbulletinen på følgende Microsoft-websted: Tidligere udgivelser:
 • Visio 2002-sikkerhedsopdatering: KB831932 version 1,0 - Udgivet 14. september 2004
 • Visio 2002-sikkerhedsopdatering: KB831932 version 2.0 - Udgivet 12. oktober 2004
Visio 2002-sikkerhedsopdatering: KB831932 version 2.0, der blev udgivet 12. oktober 2004, løser et problem, der opstår, når du anvender opdateringen på en computer, hvor Microsoft Windows Installer 3.0 er installeret. Vi anbefaler alle brugere, der har installeret Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), at køre den aktuelle version af opdateringen, selvom en tidligere version er installeret.

Tilbage til toppen
Yderligere Information

Installationsoplysninger

Hent og installer opdateringen

Klientopdatering


Vigtigt! Inden du installerer opdateringen, skal du sikre dig, at følgende krav er opfyldt:
 • Din computer kører et af følgende operativsystemer:
  • Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98
  Bemærk! Filen Gdiplus.dll i Visio 2002-sikkerhedsopdatering: KB831932 installeres kun på computere, der kører Microsoft Windows 2000 og tidligere versioner af Microsoft Windows. Hvis du kører Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003, skal du hente den nyeste version af filen Gdiplus.dll fra webstedet for Microsoft Windows Update. Det gør du ved at besøge følgende Microsoft-websted:
 • Du har Microsoft Visio 2002 Service Pack 2 (SP2) installeret på computeren.

  Inden du installerer denne opdatering, skal du installere Visio 2002 SP2.

  Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  830242 Beskrivelse af Microsoft Visio 2002 Service Pack 2 (artiklen er evt. på engelsk)
  Hvis du er administrator, skal du være opmærksom på følgende:
  • Administratorer, der ikke ønsker at installere Visio 2002 SP2, men vil installere denne opdatering på en computer, der kører Microsoft Visio 2002 Service Release 1 (SR1), kan følge trinene i afsnittet "Metoder for installation af opdateringen på en computer, der kører Visio 2002 SR-1 (kun for administratorer)".

   Vi anbefaler, at du installerer den seneste servicepakke til Visio 2002 for at sikre dig, at du har de nyeste opdateringer til Microsoft Visio.
  • Du kan ikke installere denne opdatering på en version af Visio, der er ældre end Visio 2002 SR-1.
 • Du har Microsoft Windows Installer version 2.0 (eller en nyere version) installeret på computeren.

  Yderligere oplysninger om dette krav finder du i afsnittet "Windows Installer – opdateringskrav".
Hvis du har installeret Visio 2002 fra en cd, skal du bruge en af følgende metoder.
 • Brug webstedet Office Update til automatisk at installere de nyeste opdateringer, der omfatter alle tilgængelige servicepakker og offentliggjorte opdateringer.
 • Installer kun sikkerhedsopdateringen til Visio 2002: KB831932. Det gør du ved at udføre de trin, der beskrives senere i denne artikel.
Bemærk! Det anbefales at bruge webstedet Office Update til at installere klientopdateringen. Dette websted registrerer din specielle installation af Microsoft Visio, og du bliver bedt om at installere præcis det, du skal have for at sikre, at din Visio-installation er korrekt opdateret.

Webstedet Office Update

Hvis du gerne vil have, at dette Office Update-websted skal finde de opdateringer, det er nødvendigt at installere på computeren, skal du besøge følgende Microsoft-websted: Når søgningen er færdig, får du vist en liste over anbefalede opdateringer til din godkendelse. Klik på Start installation for at fuldføre processen.

Installer kun sikkerhedsopdateringen til Visio 2002: KB831932

Udfør disse trin for at hente og installere opdateringen:
 1. Hvis du vil hente denne opdatering, skal du besøge følgende Microsoft-websted:Bemærk! Der findes også oversatte versioner af denne opdatering på dette websted.
 2. Klik på Gem for at gemme filen Visio2002-KB831932-v2-FullFile-ENU.exe i den valgte mappe.
 3. Brug Microsoft Windows Stifinder til at søge efter den mappe, du har overført filen til, og dobbeltklik derefter på filen Visio2002-KB831932-v2-FullFile-ENU.exe.
 4. Klik på Ja, når du bliver bedt om at installere opdateringen.
 5. Læs licensaftalen, og hvis du kan acceptere den, skal du klikke på Ja.
 6. Hvis du bliver bedt om det, skal du sætte installations-cd'en til Visio 2002 i computerens cd- eller dvd-drev og derefter klikke på OK.
Bemærk! Når først du har installeret opdateringen, kan du ikke fjerne den igen. Hvis du vil vende tilbage til en installation, der blev foretaget før opdateringen, skal du fjerne Visio 2002 og derefter installere programmet igen fra den originale cd-rom.

Tilbage til toppen

Administrativ opdatering

Hvis du har installeret Visio 2002 fra en serverplacering, skal serveradministratoren opdatere serverplaceringen med den administrative opdatering og installere opdateringen på din computer.

Hvis du er serveradministrator, skal du udføre disse trin for at opdatere den administrative installation og klientinstallationerne:
 1. Hvis du vil hente hele denne opdatering, skal du besøge følgende Microsoft-websted:Bemærk! Der findes også oversatte versioner af denne opdatering på dette websted.
 2. Opret i Microsoft Windows Stifinder en ny mappe på drev C, og giv mappen navnet KB831932.
 3. Klik på Gem for at gemme filen Visio2002-KB831932-v2-FullFile-ENU.exe i mappen C:\KB831932.
 4. Klik på Start, klik på Kør, skriv cmd i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 5. Skriv følgende linjer ud for kommandoprompten, og tryk på ENTER efter hver enkelt linje:
  cd\kb831932
  Visio2002-KB831932-v2-FullFile-ENU.exe /c /t:c:\kb831932
 6. Klik på Ja for at acceptere licensaftalen.
 7. På kommandoprompten skal du skrive exit for at forlade kommandoprompten.
 8. Følg disse trin, hvis du er fortrolig med proceduren til opdatering af din administrative installation:
  1. Klik på Start, klik på Kør, skriv følgende kommando i feltet Åbn, og klik derefter på OK:
   msiexec /a Admin Path\MSI File /p c:\kb831932\MSP File
   I denne kommando er Admin Path stien til det administrative installationspunkt for Visio 2002 (f.eks. C:\Visio2002), MSI File er .msi-databasepakken til Visio 2002 (f.eks. Visio.msi), og MSP File er navnet på opdateringen (f.eks. Visio2002-KB831932-GDI-FullFile.msp).
  2. Klik på Start, klik på Kør, skriv følgende kommando i feltet Åbn, og klik derefter på OK:
   msiexec /a Admin Path\MSI File /p c:\kb831932\MSP File
   I denne kommando er Admin Path stien til det administrative installationspunkt for Visio 2002 (f.eks. C:\Visio2002), MSI File er .msi-databasepakken til Visio 2002 (f.eks. Visio.msi), og MSP File er navnet på opdateringen (f.eks. Visio2002-KB831932-MSO-FullFile.msp).
  Bemærk!
  • Visio 2002 understøtter ikke parameteren SHORTFILENAMES=TRUE.
  • Du kan føje parameteren /qb+ til kommandolinjen, så dialogboksen Slutbrugerlicensaftale ikke bliver vist.
 9. Når du skal installere opdateringen på klientarbejdsstationerne, skal du klikke på Start, klikke på Kør, skrive følgende kommando i feltet Åbn og derefter klikke på OK:
  msiexec /i Admin Path\MSI File /qb REINSTALL=Feature List REINSTALLMODE=vomu
  I denne kommando er Admin Path stien til det administrative installationspunkt for Visio 2002 (f.eks. C:\Visio2002), MSI File er MSI-databasepakken til Visio 2002, og Feature List er den liste over funktionsnavne (der skelnes mellem store og små bogstaver), der skal geninstalleres for opdateringen. Hvis du vil installere alle funktioner, kan du angive indstillingen REINSTALL=ALL, eller du kan installere følgende funktion:
  Program_Files
Yderligere oplysninger om, hvordan du opdaterer den administrative installation og installerer opdateringerne på klientarbejdsstationerne, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
301348 Sådan installeres offentlige opdateringer af administrative installationer af Office XP (artiklen er evt. på engelsk)
Tilbage til toppen

Metoder for installation af opdateringen på en computer, der kører Visio 2002 SR-1 (kun for administratorer)

Hvis du er administrator og ønsker at installere denne opdatering på Visio 2002 SR-1, skal du bruge en af følgende metoder, afhængig af din situation.

Metode 1: Rediger filen OHotfix.ini


Brug denne metode, hvis du er administrator og bruger programmet Ohotfix.exe til at installere opdateringer. Rediger filen OHotfix.ini manuelt for at ændre indstillingen af RequireAllProductsAtMinVersion=1 til RequireAllProductsAtMinVersion=0 og ændre indstillingen af MinProductVersion=10.2.5110 til MinProductVersion=. Hvis du vil bruge denne metode, skal du pakke .msp-filerne ud fra opdateringens eksekverbare fil (.exe-filen). Yderligere oplysninger om udpakning af .msp-filer fra .exe-filen finder du i afsnittet "Administrativ opdatering".

Hvis du vil redigere filen OHotfix.ini, skal du følge disse trin:
 1. Start Notesblok, og åbn derefter filen OHotfix.ini.
 2. Find følgende linje:
  RequireAllProductsAtMinVersion=1
 3. Rediger linjen til følgende:
  RequireAllProductsAtMinVersion=0
 4. Find følgende linje:
  MinProductVersion=10.2.5110
 5. Rediger linjen til følgende:
  MinProductVersion=
 6. Gem filen OHotfix.ini.
Yderligere oplysninger om, hvordan du installerer opdateringer med programmet OHotfix.exe, finder du på følgende Microsoft-websted: Tilbage til toppen

Metode 2: Brug kommandolinjen Msiexec.exe /p til at installere opdateringen


Brug følgende metode, hvis du er administrator og bruger kommandoen Msiexec.exe til at installere opdateringer. Du må ikke bruge denne metode, hvis du skal opdatere et administrativt billede, eller hvis du skal opdatere et administrativt installationspunkt.

Brug kommandolinjen Msiexec.exe /p til at installere de .msp-filer, som Visio 2002 skal bruge. Hvis du vil bruge denne metode, skal du pakke .msp-filerne ud fra opdateringens eksekverbare fil (.exe). Yderligere oplysninger om udpakning af .msp-filer fra .exe-filen finder du i afsnittet "Administrativ opdatering".

Følgende er et eksempel på de kommandolinjer, du kan bruge til at installere denne opdatering med kommandoen Msiexec.exe /p:
Msiexec.exe /p Path\Visio2002-KB831932-GDI-FullFile-ENU.msp /qb- /L*v c:\GDILog.txt

Msiexec.exe /p Path\Visio2002-KB831932-MSO-FullFile-ENU.msp /qb- /L*v c:\MSOLog.txt
Tilbage til toppen

Find ud af, om opdateringen er installeret

Den engelske version af dette hotfix indeholder de filattributter, der er angivet i nedenstående tabel (eller nyere attributter). Dato og klokkeslæt for disse filer er angivet i UTC-format (Universal Time Coordinates). Når du får vist filoplysningerne, konverteres de til lokal tid. Klik på fanen Tidszone under funktionen Dato og klokkeslæt i Kontrolpanel for at finde forskellen mellem UTC og lokal tid.
Filnavn   Version----------------------------Mso.dll    10.0.6714.0Gdiplus.dll  5.1.3102.1360 


Følg disse trin for at undersøge, om opdateringen er installeret på computeren:

Bemærk! Da der findes flere versioner af Microsoft Windows, kan følgende trin være anderledes på din computer. Hvis det er tilfældet, kan du finde oplysninger om fremgangsmåden i dokumentationen til produktet.
 1. Klik på Start, og klik derefter på Søg.
 2. Klik på Alle filer og mapper under Søgeassistent.
 3. Skriv Mso.dll i feltet Hele eller en del af filnavnet, og klik derefter på Søg.
 4. Højreklik på filen Mso.dll i højre rude, og klik derefter på Egenskaber.
 5. Under fanen Generelt kan du i feltet Oprettet se Mso.dll-filens dato, klokkeslæt og størrelse.
Bemærk! Hvis Visio 2002-sikkerhedsopdatering: KB831932 allerede er installeret på din computer, får du vist følgende fejlmeddelelse, når du prøver at installere Visio 2002-sikkerhedsopdatering: KB831932:
Denne opdatering er allerede installeret eller er inkluderet i en opdatering, der allerede er installeret.
Tilbage til toppen

Windows Installer – opdateringskrav

Hvis du vil installere den opdatering, der beskrives i denne artikel, skal du have Windows Installer 2.0 eller en nyere version installeret på din computer. Bemærk, at Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) og nyere versioner indeholder Windows Installer 2.0 eller en nyere version.

Besøg et af følgende Microsoft-websteder for at installere den nyeste version af Windows Installer: Tilbage til toppen

Liste over problemer, der løses med opdateringen

Visio 2002-sikkerhedsopdatering: KB831932 indeholder følgende rettelser og opdateringer, der ikke tidligere er beskrevet i Microsoft Knowledge Base:
 • En svaghed ved bufferoverløb, hvor en bestemt udformet billedfil vil kunne tillade en hacker at afvikle skadelig kode
  Der er en svaghed i grafikfortolkerkoden, hvor en bestemt udformet billedfil, som indsættes i en Visio-tegning, vil kunne tillade en hacker at afvikle skadelig kode på en brugers computer.
 • Forbedringer af GDI+ og behandling af .jpeg- og .tiff-filer
  Visio 2002-sikkerhedsopdatering: KB831932 indeholder forbedringer af GDI+-funktionaliteten og af den måde, .jpeg- og .tiff-filer behandles på.

Tilbage til toppen
Referencer
Hvis du er administrator, er det en god ide at installere alle de påkrævede GDI+-sikkerhedsopdateringer i én batchbehandling.
Yderligere oplysninger om, hvordan du opretter og bruger en batchfil til uovervåget installation af flere GDI+-sikkerhedsopdateringer, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
885885 Sådan oprettes og bruges en batchfil til uovervåget installation af flere GDI+-sikkerhedsopdateringer
Yderligere oplysninger om det kendte problem, der kan opstå efter installation af originalversionen af denne opdatering fra 14. september på en computer, der kører Windows XP Service Pack 2, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
885876 Vigtige oplysninger, du skal vide om MS04-028-sikkerhedsopdateringerne, hvis du bruger Windows XP Service Pack 2
Yderligere oplysninger om installation finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
885920 Sådan anskaffes og bruges firmaopdaterings- og scanningsværktøjet MS04-028 i miljøer, der bruger Systems Management Server 2003 og Systems Management Server 2.0.
886988 Sådan anskaffes og bruges firmaopdaterings- og scanningsværktøjet MS04-028 (Enterprise Update Scanning Tool) i miljøer, der ikke bruger Systems Management Server
programrettelse ydeevne pålidelighed rettelse gdiplus
Egenskaber

Artikel-id: 831932 – Seneste udgave 02/12/2014 14:13:43 – Udgave 6.2

 • Microsoft Visio 2002 Professional
 • Microsoft Visio 2002 Standard
 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecurity kbsecbulletin kbupdate atdownload KB831932
Feedback