Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Microsoft Internet Explorer svarer ikke i op til seks minutter

Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Symptomer
Microsoft Internet Explorer svarer ikke i op til seks minutter.
Årsag
Dette problem kan opstå, hvis Internet Explorer eller Microsoft XMLHTTP COM-objektet bruger Microsoft-API'en WinInet (Win32 Internet) til HTTP-handlinger. Når et program eller et objekt, der bruger WinInet, udfører en POST-handling, og forbindelsen lukkes eller nulstilles, inden et svar returneres fra den server, som POST blev sendt til, kan WinInet etablere en ny forbindelse. POST-handlingen bliver muligvis gentaget, men ingen dele af POST-handlingens brødtekst bliver sendt igen.

Dette problem sker sandsynligvis over langsomme forbindelser, hvis forbindelsestimeoutværdien på serveren er sat meget lavt. Derfor kan serversiden afbryde TCP-forbindelsen i det tidsrum, hvor serveren venter på, at klientanmodningen skal ankomme.
Workaround
Løs problemet ved at angive et servertimeout, der er længere end klienttimeoutværdien. Når du gør dette, lukker klientsiden den ledige forbindelse, inden serversiden når timeout.

Microsoft ISS (Internet Information Server) 5 og nyere har en standardværdi for timeout på serversiden, der er lig med 2 minutter. Du finder oplysninger om, hvordan forbindelsestimeout angives i IIS, på følgende Microsoft-websted på websiden Setting Connection Timeouts (Angive forbindelsestimeout):Internet Explorer 5 og nyere har en standardværdi for timeout på klientsiden, der er 1 minut.
Egenskaber

Artikel-id: 833301 – Seneste udgave 01/12/2015 22:59:18 – Udgave 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4

  • kbnosurvey kbarchive kbprb KB833301
Feedback