Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Ofte stillede spørgsmål om Microsoft Business Solutions CRM 1.2 Reports

Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
INTRODUKTION
Du kan hente en artikel, der indeholder svar på ofte stillede spørgsmål om rapportering i Microsoft CRM 1.2 Reports. Artiklen indeholder oplysninger om installation af Microsoft CRM 1.2, kørsel, oprettelse og redigering af rapporter, opgradering fra Microsoft CRM version 1.0 til version 1.2, samt fejlfinding på rapportrelaterede fejlmeddelelser.
Yderligere Information

Oplysninger om fil, som kan hentes

Følgende fil kan hentes fra Microsoft Download Center:
HentHent pakken med Ofte stillede spørgsmål-filen nu.Yderligere oplysninger om, hvordan du henter filer fra Microsoft Support, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Sådan hentes Microsoft-supportfiler på onlinetjenester
Microsoft har scannet denne fil for virus. Microsoft har anvendt de nyeste antivirusprogrammer, der var tilgængelige på det tidspunkt, da filen blev lagt ud. Filen gemmes på servere med forbedret sikkerhed, der medvirker til at forhindre uautoriserede ændringer af filen.

Emner, som behandles i filen med Ofte stillede spørgsmål

Installation

Afsnittet "Installation" besvarer spørgsmål om installationen af rapporteringsrelaterede komponenter. Hvis du vil redigere rapporter, skal du købe Professional-, Developer- eller Advanced-udgaven af Crystal Reports 9. Når du har installeret Crystal Reports 9 på en anden computer end Microsoft CRM-serveren, skal du anvende den udgave af Crystal Reports Enhanced Edition, som du finder på Crystal Reports Enhancement-cd'en, der leveres med Microsoft CRM.

Hvis du vil have yderligere oplysninger om, hvordan du anskaffer Crystal Reports 9, skal du besøge følgende Microsoft-websted: eller ringe på:
  • USA og Canada: 1 (800) 877-2340, 1 (604) 681-3435
  • Frankrig (33) (0) 1 4110 1600
  • Tyskland (49) (0) 69 9509 6310
  • Storbritannien (44) (0) 208 566 2020

Kørsel af rapporter

Microsoft CRM indeholder 119 standardrapporter, der er tilgængelige for alle brugere af Microsoft CRM. Hver rapport viser alle data, som brugerne har tilladelse til at få vist i henhold til deres sikkerhedsrolle i Microsoft CRM. Standardrapporterne begrænser ikke de data, som rapporterne viser, til specifikke tidsperioder eller specifikke feltværdier. Standardrapporterne er baseret på standardindstillingerne i en ikke-tilpasset Microsoft CRM-implementering. Med funktionen til rapportfiltrering kan en bruger filtrere rapportresultater baseret på værdien af visse indstillinger.

Da antallet af poster vokser i takt med, at organisationen bruger Microsoft CRM, kan overførslen af alle poster for alle rapporter være langsom og er muligvis ikke egnet til virksomheden. Hvis du har tilføjet eller slettet felter i Microsoft CRM, eller hvis du har redigeret feltetiketter, stemmer rapporterne ikke overens med databasen. Det er derfor en god ide at tilpasse rapporterne, der er installeret som standard, med henblik på at gøre dem mere nyttige for organisationen.

Oprettelse og redigering af rapporter med Crystal Reports 9

Hvis du vil oprette nye rapporter eller redigere eksisterende rapporter i Microsoft CRM, skal du købe mindst én licens til Professional-, Developer- eller Advanced-udgaven af Crystal Reports 9. Se afsnittet "Installation" tidligere i denne artikel for at få oplysninger om, hvordan du køber og installerer Crystal Reports 9. Når du har installeret Crystal Reports 9 og Crystal Reports Enhanced Edition til Microsoft CRM, kan du bruge Crystal Reports til at redigere eksisterende rapporter eller oprette nye rapporter.

Fejlfinding på rapporter

I dette afsnit finder du svar på spørgsmål om rapportydeevne og fejlmeddelelser.

Opgradering fra Microsoft CRM version 1.0 til version 1.2

I dette afsnit finder du svar på almindeligt forekommende spørgsmål om, hvordan en opgradering til Microsoft CRM berører rapporter.
Referencer
Yderligere oplysninger om Microsoft CRM 1.2 Reports finder du ved at klikke på følgende artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
834790 Sådan bruges Crystal Reports 9 til at skrive parameterstyrede rapporter til Microsoft CRM version 1.2 (artiklen er evt. på engelsk)
834791 Tilføjelse, sletning og omdøbning af Microsoft CRM-rapporter ved hjælp af Rapportstyring i Microsoft CRM 1.2 (artiklen er evt. på engelsk)
834913 Du bliver bedt om at angive parametre to gange, når du forsøger at udskrive en parameterstyret rapport i Microsoft CRM 1.2 (artiklen er evt. på engelsk)
Egenskaber

Artikel-id: 834789 – Seneste udgave 02/01/2014 21:24:50 – Udgave 1.10

Microsoft CRM 1.2

  • kbnosurvey kbarchive kbmbsreports kbmbsmigrate kbinfo KB834789
Feedback