Sådan bruges Crystal Reports 9 til at skrive parameterbaserede rapporter til Microsoft CRM 1.2

Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Sammenfatning
Du kan hente tre eksempelrapporter, som beskriver, hvordan du bruger versionerne Professional, Developer og Advanced af Crystal Reports 9 til at skrive parameterbaserede rapporter til Microsoft Business Solutions CRM version 1.2. Parametrene bruges til at begrænse den mængde data, en rapport omfatter, hvilket er med til at forbedre ydelsen for rapporter. Med parameterbaserede rapporter får du rapporter, der indeholder præcis de data, du har behov for.
Yderligere Information

Hente de parameterbaserede eksempelrapporter

Du kan hente eksempelrapporterne på følgende Microsoft Download Center-websted:Du kan få flere oplysninger om, hvordan du overfører Microsoft Support-filer, ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Sådan hentes Microsoft-supportfiler fra onlinetjenester
Microsoft har scannet denne fil for virus. Microsoft brugte den nyeste antivirussoftware, der var tilgængelig den dato, hvor denne fil blev udgivet. Filen er placeret på servere med udvidet sikkerhed, der er med til at forhindre uautoriserede ændringer af filen.

Oplysninger om installation

Følg vejledningen på overførselssiden.

Oplysninger om fjernelse

Du kan fjerne eksempelfilerne ved at slette dem.

Krav om genstart

Du behøver ikke at genstarte computeren, når du har installeret eksempelrapporterne.

Filoplysninger

Den engelske udgave af eksempelrapportfilerne har de attributter, der er angivet i nedenstående tabel. Dato og klokkeslæt for disse filer er angivet i UTC-format (Universal Time Coordinates). Når du får vist filoplysningerne, konverteres de til lokal tid. Hvis du vil se forskellen mellem UTC og lokal tid, skal du vælge fanen Tidszone under Dato og klokkeslæt i Kontrolpanel.
  Dato     Klokkeslæt  Størrelse  Filnavn ------------------------------------------------------------------------------------------- 20.01.2004 09:54 65.024 Account Activity And Notes (specify status, owner, date).rpt 20.01.2004 09:57 64.000 Case List (specify owner, status, date).rpt 02.01.2004 10:19 103.936 Opportunity List By Account (specify owner, date, accounts).rpt

Føje eksempelrapporterne til Microsoft CRM

Hvis du vil have vist en rapport i Microsoft CRM, skal du gemme rapporten i de eksisterende mapper til rapporter i Microsoft CRM.

Crystal Reports 9

Hvis du vil bruge Crystal Reports 9 til at gemme rapporten i Microsoft CRM, skal du benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Installer de tre eksempelrapporter fra webstedet Microsoft Download som beskrevet i afsnittet Flere oplysninger herover.
 2. Åbn hver fil i Crystal Reports 9:
  1. Klik på Gem som i menuen Filer.
  2. Klik på Enterprise.
  3. Skriv dine kontooplysninger, og klik derefter på OK.
  4. Udvid MSCRM1.2.
  5. Udvid noden Admin Reports, Sales Reports eller Service reports.
  6. Klik på den undermappe, hvor du vil placere rapporten.
  7. Angiv filnavnet, og klik derefter på OK.

Microsoft CRM 1.2 Report Manager

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du henter Microsoft CRM 1.2 Report Manager ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
834791 Tilføje, slette og omdøbe Microsoft CRM-rapporter ved hjælp af Microsoft CRM 1.2 Report Manager
Hvis du vil gemme rapporten i de eksisterende mapper i Microsoft CRM, skal du benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Installer de tre eksempelrapporter.
 2. Åbn Microsoft CRM 1.2 Report Manager.
 3. For hver fil skal du benytte følgende fremgangsmåde:
  1. Find den mappe, hvor du vil gemme filen.
  2. Klik på Add Report.
  3. Angiv filnavnet og den hentede rapport, og klik derefter på Add Report.

Sådan bruges Crystal Reports 9 til at føje parametre til en rapport i Microsoft CRM

Introduktion

Hvis du vil bruge Crystal Reports 9 til at føje en parameter til en rapport i Microsoft CRM, skal du benytte følgende fremgangsmåde: De følgende afsnit i denne artikel beskriver hvert af disse trin nærmere.
 1. Angiv parameteren. Det gør du ved at angive parameterens navn, den tekst, der skal vises for brugeren, rullelisteelementer og en standardværdi.
 2. Placer alle parameterfelterne i rapporten. Felterne kan være synlige eller skjulte.
 3. Føj kode til formlen til postvalg, der sammenligner de data, som brugeren angiver i parameteren, med dataene fra Microsoft CRM.
 4. Gem rapporten, og test den tilføjede parameter.
Du kan bruge Crystal Reports 9 til at tilføje mange typer parametre. I denne artikel beskrives der fire eksempler. Hvert eksempel beskriver et nyt aspekt i brug af parametre med Microsoft CRM-data. Artiklen indeholder følgende eksempler:
 • Parameteren Ejer, der lader brugeren vælge alle poster eller kun de poster, som vedkommende ejer. I dette eksempel beskrives, hvordan den særlige UserID-parameter bruges til at bestemme Microsoft CRM GUID for den bruger, der kører rapporten.
 • Parameteren Status gør det muligt at vælge mellem alle de statusværdier, der er tilgængelige for enheden i Microsoft CRM. I dette eksempel vises det, hvordan du kan læse listen over tilgængelige værdier fra et felt i Microsoft CRM, som du kan bruge som indstillinger for parameteren.
 • Parameteren Oprettelsesdato, som brugeren kan benytte til at vælge fra foruddefinerede datointervaller: alle, inden for de seneste 60 dage eller år til dato. I dette eksempel vises det, hvordan du kan bruge standarddatometoderne i Crystal Reports 9.
 • Parameteren Datointerval, som brugeren kan benytte til at angive start- og slutværdier for datointervallet. I dette eksempel vises det, hvordan du kan bruge en intervalparameter, og hvordan du kan oprette ekstra formularfelter baseret på et parameterfelt. I dette tilfælde er parameteren Datointerval et interval, og de to nye variabler, Startdato og Slutdato, oprettes til brug i rapportens sidehoved.

Inden du starter

Sådan virker Crystal Reports med Microsoft CRM 1.2
Inden du går i gang med at oprette parameterbaserede rapporter, skal du forstå, hvordan Crystal Reports virker med Microsoft CRM 1.2:
 • Det er kun de rapporter, der findes i noden Enterprise/MSCRM1.2, som er tilgængelige for Microsoft CRM-brugerne.
 • Du kan ikke oprette nye mapper under noden MSCRM1.2.
 • Du kan ikke bruge Crystal Reports til at omdøbe en rapport direkte. Hvis du vil slette en rapport, skal du bruge Microsoft CRM 1.2 Report Manager.

  Du kan få flere oplysninger om Report Manager ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  834791 Tilføje, slette og omdøbe rapport i Microsoft CRM 1.2 Report Manager
 • Du kan ikke bruge Crystal Reports til at omdøbe en rapport direkte. Brug Microsoft CRM 1.2 Report Manager eller Crystal Reports til at gemme en rapport med et nyt navn. Disse metoder til omdøbning af rapporter ændrer navnet i Microsoft CRM, men det ændrer ikke den titel, der vises i rapportens sidehoved. Hvis du vil ændre titlen, skal du klikke på Summary Info i menuen File i Crystal Reports 9 og derefter redigere titlen i feltet Report Title.
 • Hjælp til oprettelse af parametre finder du i online Hjælp til Crystal Reports 9.
Oprette en parameterbaseret rapport
Den nemmeste måde at oprette en parameterbaseret rapport på, er at gemme en eksisterende Microsoft CRM version 1.2-rapport med et nyt navn og derefter tilpasse kopien:
 1. Peg på Programmer i menuen Start, og klik derefter på Crystal Reports 9.
 2. Klik på Cancel på siden Welcome to Crystal Reports.
 3. Klik på Open i menuen File.
 4. Klik på Enterprise, og klik derefter på OK.
 5. Skriv godkendelsesoplysningerne til Crystal APS, og klik derefter på OK.
 6. Udvid MSCRM1.2, klik på den rapport, du vil ændre, og klik derefter på Open.
 7. Klik på Save As i menuen File, find det sted under noden MSCRM1.2, hvor du vil gemme filen, angiv navnet, og klik derefter på OK.
Hvis dette er første gang, du bruger Crystal Reports 9 til at ændre Microsoft CRM-rapporter, eller du oplever problemer med forbindelsen, eller du ikke kan gemme rapporter, skal du klikke på følgende artikelnumre for at se artiklen i Microsoft Knowledge Base:
834789 Ofte stillede spørgsmål om rapportering i Microsoft Business Solutions CRM version 1.2

Tilføje parameteren Ejer

Med parameteren Ejer kan brugeren vælge mellem alle poster eller kun de poster, som vedkommende ejer. Brugeren behøver derfor ikke at skulle vælge brugernavn på en liste over alle brugere.

Hvis det skal være muligt at filtrere de poster, som den person, der kører rapporten, ejer, skal rapporten kunne identificere Microsoft CRM GUID for den person, der kører rapporten. Hvis forfatteren af rapporten opretter en UserID-parameter, tildeler Microsoft CRM automatisk Microsoft CRM GUID for den person, der kører rapporten, som parameterens værdi. Til forskel fra andre parametre bliver brugeren ikke bedt om at angive værdien.

Opret parameteren Ejer, som skal indeholde værdierne "Mine" eller "Alle". Når brugeren kører rapporten og klikker på Mine, vælges de poster, som brugeren ejer, hvis UserId-parameteren stemmer overens med feltet enhed.owner. Hvis brugeren klikker på Alle, medtages alle poster.

I det følgende eksempel bruges en rapport, der er baseret på enheden Account.
Trin 1: Definer parameteren UserID til at gemme Microsoft CRM GUID for den aktuelle bruger.
Hvis du vil definere parameteren UserID til at indeholde Microsoft CRM GUID for den aktuelle bruger, skal du benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Højreklik på Parameter Fieldsi ruden Field Explorer i Crystal Reports 9, og klik derefter på New.
 2. Skriv UserID i feltet Name, og klik derefter på OK.
Trin 2: Definer parameteren Ejer.
Du kan definere parameteren Ejer, som beder brugeren klikke på Mine eller Alle, ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Højreklik på Parameter Fieldsi ruden Field Explorer, og klik derefter på New.
 2. Skriv Ejer i feltet Name.
 3. Skriv den besked, der vises til brugeren, i feltet Prompting. Du kan f.eks. skrive
  Angiv, hvilke poster der skal medtages
 4. Klik på Set Default Values.
 5. Skriv de værdier, der skal vises på rullelisten. I dette eksempel bruges værdierne "Mine" og "Alle". Brug knappen > til at flytte hver værdi til listen Default Values.
 6. Klik på Define Description, og skriv den tekst, der skal vises på rullelisten for parameteren Ejer. Foretag dette for hver værdi.
 7. Klik på Description på rullelisten Display, og klik derefter på OK.
 8. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Allow editing of default values when there is more than one value i dialogboksen Create Parameter Field.
 9. Klik på OK for at gemme den nye parameter.
Parameteren Ejer skal medtages i rapporten, for at dette virker. Du kan medtage parametre ved at trække dem fra ruden Field Explorer til et vilkårligt sted i rapporten. Det er en god ide at føje nye parametre til afsnittet Page Header. Hvis alle parametre er placeret i afsnittet Page Header, kan en bruger hurtigt se, hvilke data rapporten indeholder. Hvis værdien af parameteren Ejer ikke skal vises i rapporten, skal du trække den til et skjult område i rapporten.
Trin 3: Brug parameteren Ejer i sidehovedet.
 1. Da Ejer er den første parameter, du føjer til sidehovedet, skal du oprette en tekstboks til feltet Report Title. Det kan du gøre på følgende måde:
  1. Højreklik på feltet Report Title i rapporten, og klik derefter på Delete.
  2. Klik på Text Object i menuen Insert, og placer det nye tekstobjekt på det sted, hvor feltet Report Title var placeret.
  3. Udvid On the Special Fields i ruden Field Explorer.
  4. Træk feltet Report Title til det nye tekstobjekt.
 2. Træk parameteren Ejer fra afsnittet Parameter Fields i ruden Field Explorer til det nye tekstobjekt.
 3. Tilføj eventuelt separatortekst eller mellemrum for at lave afstand mellem titlen og parameteren Ejer.
 4. Hvis skrifttypen skal ligne de andre Microsoft CRM-rapporter, skal du klikke på Format Text, klikke på Verdana under fanen Font, klikke på Bold, klikke på Yellow og derefter klikke på OK.
Trin 4: Føj parameteren Ejer til formlen til postvalg.
Formlen til postvalg

Formlen til postvalg definerer, hvilke poster der medtages i rapporten. Formlen er opbygget efter følgende struktur:
(if {?Parameter1} = "Parameter1_Indstilling1" and {table.field} = "value1" then true else if {?Parameter1} = "Parameter1_Indstilling2" and {table.field} = "value2" then true)
Hvis du vil have flere oplysninger om formler til postvalg, herunder skabeloner til forskellige parametertyper, skal du se "Record selection formulas" i online Hjælp til Crystal Reports 9.

I følgende procedure oprettes der en formel til postvalg, som bekræfter den værdi for parameteren Ejer, som brugeren klikker på. Hvis brugeren klikker på Mine, er det kun de konti, som brugeren ejer, der medtages i rapporten.

Hvis den rapport, du ændrer, ikke er baseret på enheden Account, skal du erstatte account.ownerid med enhed.ownerid.

Føj parameteren Ejer til formlen til postvalg.

Sådan føjes parameteren Ejer til formlen til postvalg:
 1. Klik på Selection Formulas i menuen Report, og klik derefter på Record.
 2. Maksimer vinduet.
 3. Hvis der ikke vises noget i ruden nederst til højre, skal du skrive følgende oplysninger på nær "and" på den første linje. Hvis der allerede findes kode, skal du tilføje alle tre linjer og "and" til slutningen af denne kode.
  and(if {?Owner} = "Mine" then {account.ownerid} = {?UserID}    else true)
  Når rapporten køres, vises Ejer med den tekst, du har angivet. Når brugeren klikker på OK, vises rapporten.
 4. Klik på Save, og klik derefter på Close.

Tilføje parameteren Status

I dette afsnit beskrives det, hvordan du kan tilføje en statusparameter baseret på værdien i feltet enhed.statecode i Microsoft CRM. De indstillinger, der vises til brugerne, er baseret på værdierne i dette felt i Microsoft CRM. I dette eksempel bruges enheden Activity.
Trin 1: Definer parameteren Status.
Sådan defineres parameteren Status:
 1. Højreklik på Parameter Fieldsi ruden Field Explorer, og klik derefter på New.
 2. Skriv Status i feltet Name.
 3. Skriv den besked, der skal vises til brugeren, i feltet Prompting text. Du kan f.eks. skrive
  Medtag aktiviteter med statussen
 4. Klik på Set Default Values.
 5. Klik på navnet på den tabel, der indeholder statusfeltet, i feltet Browse Table. I dette eksempel bruges enheden Activity. Klik derefter på activity.
 6. Klik på statecodename i feltet Browse Field.
 7. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Connect to Local Computer på siden Connection Info.
 8. Indlæs en liste over alle de aktuelle værdier i Microsoft CRM. Det kan du gøre ved at erstatte computernavnet i feltet Server med navnet på din Microsoft CRM-server. Hvis der f.eks. står http://mincomputer/MSCRMServices i feltet, kan du ændre det til http://Din_CRM-server/MSCRMServices og derefter klikke på Finish.

  Bemærk! Crystal Reports 9 indlæser alle værdierne i feltet enhed.statecode, der bruges i aktuelle data i Microsoft CRM. Disse værdier repræsenterer muligvis ikke alle de værdier, der kan vises i feltet i Microsoft CRM. Hvis du vil se en komplet liste over standardværdier, skal du se appendiks A i implementeringsvejledningen til Microsoft Business Solutions CRM. Hvis du har ændret en rulleliste, skal du kontrollere feltet i Microsoft CRM for at sikre, at du medtager alle værdierne i din parameter.
 9. Klik på hver af de værdier, der skal vises på rullelisten, og klik derefter på > for at flytte hver værdi til listen Default Values.
 10. Klik på Define Description for hver værdi, og skriv den tekst, der skal vises på rullelisten for parameteren Ejer. Foretag dette for hver værdi.
 11. Sorter værdierne, så den værdi, du ønsker at angive som standardværdi, vises øverst på listen.
 12. Klik på Description på rullelisten Display, og klik derefter på OK.
 13. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Allow editing of default values when there is more than one value i dialogboksen Create Parameter Field.
 14. Klik på OK for at gemme den nye parameter.
Den nye parameter Status skal medtages i rapporten, for at dette virker. Du kan medtage parametre ved at trække dem fra ruden Field Explorer til et vilkårligt sted i rapporten. I følgende procedure (Trin 2) antages det, at du allerede har oprettet en tekstboks i rapportens sidehoved, som skal indeholde feltet Report Title og parameteren Ejer.
Trin 2: Brug parameteren Status i sidehovedet.
Sådan bruges parameteren Status i sidehovedet:
 1. Træk parameteren Status fra afsnittet Parameter Fields i ruden Field Explorer til tekstobjektet i afsnittet Page Header.
 2. Tilføj eventuelt separatortekst eller mellemrum for at lave afstand mellem parameteren Status og parameteren Ejer.
I følgende procedure (Trin 3) oprettes der en formel til postvalg, som bekræfter den værdi for parameteren Status, som brugeren vælger. Hvis brugeren klikker på Alle, medtages alle aktiviteter. Ellers er det kun de poster, hvor værdien i feltet i Microsoft CRM stemmer overens med den parameter, som brugeren klikkede på, der medtages.

Hvis den rapport, du ændrer, ikke er baseret på enheden Activity, skal du erstatte activity.statecodename med enhed.statecodename.
Trin 3: Føj parameteren Status til formlen til postvalg.
Sådan føjes parameteren Status til formlen til postvalg:
 1. Klik på Selection Formulas i menuen Report, og klik derefter på Record.
 2. Maksimer vinduet.
 3. Hvis der ikke vises noget i ruden nederst til højre, skal du skrive følgende oplysninger på nær "and" på den første linje. Hvis der allerede findes kode, skal du tilføje alle tre linjer til slutningen af denne kode.
  and   (if {?Status} = "Alle" then true   else {activity.statecodename}={?Status})
 4. Klik på Save, og klik derefter på Close.
Når brugeren kører rapporten, vises Status med den tekst, du har angivet. Når brugeren klikker på OK, vises rapporten.

Tilføje datoparametre

I dette afsnit beskrives det, hvordan du kan bruge en parameter til at tvinge brugeren til at angive et datointerval. Datointervallet skal være baseret på værdierne i et eller flere datofelter i Microsoft CRM. Hver enhed indeholder feltet enhed.createdon og feltet enhed.modifiedon. Nogle enheder indeholder andre datofelter. Activity indeholder f.eks. datoer, der er baseret på planlagt og faktisk tidspunkt.

Du kan oprette en parameter, der beder brugeren klikke på elementer på en rulleliste, som indeholder foruddefinerede datointervaller, f.eks. inden for de seneste 60 dage og år til dato, eller til at angive start- og slutdatoer.

I følgende to eksempler bruges enheden Incident (Case).
Tilføje parameteren Oprettelsesdato
Parameteren Oprettelsesdato viser en liste med foruddefinerede datointervaller til brugeren. Sådan tilføjes parameteren Oprettelsesdato:
 1. Sådan defineres parameteren Oprettelsesdato:
  1. Højreklik på Parameter Fieldsi ruden Field Explorer, og klik derefter på New.
  2. Skriv Oprettelsesdato i feltet Name.
  3. Skriv den besked, der skal vises til brugeren, i feltet Prompting. Du kan f.eks. skrive
   Angiv de poster, der blev oprettet:
  4. Klik på Set Default Values.
  5. Skriv de værdier, der skal vises på rullelisten. I dette eksempel bruges "Inden for de seneste 60 dage", "År til dato" og "Alle". Brug knappen > til at flytte hver værdi til listen Default Values.
  6. Klik på Define Description, og skriv den tekst, der skal vises på rullelisten for parameteren Oprettelsesdato. Foretag dette for hver værdi.
  7. Klik på Description på rullelisten Display, og klik derefter på OK.
  8. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Allow editing of default values when there is more than one value i dialogboksen Create Parameter Field.
  9. Klik på OK for at gemme den nye parameter.
 2. Sådan bruges parameteren Oprettelsesdato i sidehovedet:
  1. Træk parameteren Oprettelsesdato fra afsnittet Parameter Fields i ruden Field Explorer til tekstobjektet i afsnittet Page Header.
  2. Tilføj eventuelt separatortekst eller mellemrum for at lave afstand mellem parameteren Oprettelsesdato og parameteren Status.
 3. Hvis den rapport, du opretter, ikke er baseret på enheden Incident, skal du erstatte incident.createdon med enhed.createdon.

  I trin 4 oprettes der en formel til postvalg, som bekræfter den værdi for parameteren Oprettelsesdato, som brugeren vælger. Hvis brugeren klikker på Alle, medtages alle poster. Ellers medtages kun de formler, der stemmer overens med de kriterier, der er defineret i formlen til postvalg. I koden til formlen til postvalg bruges tre foruddefinerede datometoder fra Crystal Reports: Aged0To30Days, Aged31To60Days og YearToDate.
 4. Føj parameteren Oprettelsesdato til formlen til postvalg. Det kan du gøre på følgende måde:
  1. Klik på Selection Formulas i menuen Report, og klik derefter på Record.
  2. Maksimer vinduet.
  3. Hvis der ikke vises noget i ruden nederst til højre, skal du skrive følgende oplysninger på nær "and" på den første linje. Hvis der allerede findes kode, skal du tilføje alle linjerne til slutningen af denne kode.
   and(if {?Date Created}="Inden for de seneste 60 dage" and  {incident.createdon} in Aged0To30Days or {incident.createdon} in Aged31To60Days then trueelse if {?Date Created}="År til dato" and {incident.createdon}in YearToDate then true)
  4. Klik på Save, og klik derefter på Close.
  Når brugeren kører rapporten, vises Oprettelsesdato med den tekst, du har angivet. Når brugeren klikker på OK, vises rapporten.
Tilføje parameteren Datointerval
Parameteren Datointerval beder brugeren angive start- og slutdatoer.

Bemærk! Når brugere udskriver rapporter, der bruger en intervalparameter, bliver de bedt om at angive intervallet, når de får vist rapporten, og når de har klikket på Print.

Sådan tilføjes parameteren Datointerval:
 1. Definer parameteren Datointerval. Det kan du gøre på følgende måde:
  1. Højreklik på Parameter Fieldsi ruden Field Explorer, og klik derefter på New.
  2. Skriv Datointerval i feltet Name.
  3. Skriv den besked, der skal vises til brugeren, i feltet Prompting. Du kan f.eks. skrive
   Medtag de sager, der blev oprettet i perioden
  4. Klik på Range Value(s), og klik derefter på OK.
  Den nye parameter Datointerval skal medtages i rapporten, for at dette virker. Du kan trække parameteren fra ruden Field Explorer til et vilkårligt sted i rapporten.
 2. Hvis start- og slutdatoen for intervallet skal vises i rapporthovedet, skal du oprette to nye formularfelter: StartDate og EndDate. Det kan du gøre på følgende måde:
  1. Højreklik på Formula Fieldsi ruden Field Explorer, og klik derefter på New.
  2. Skriv StartDate i feltet Name, og klik derefter på Use Editor.
  3. Skriv følgende i feltet Formula:
   Minimum ({?Date Range})
  4. Klik på Save, og klik derefter på Close.
  5. Højreklik på Formula Fieldsi ruden Field Explorer, og klik derefter på New.
  6. Skriv EndDate i feltet Name, og klik derefter på Use Editor.
  7. Skriv følgende i feltet Formula:
   Maksimum ({?Date Range})
   .
  8. Klik på Save, og klik derefter på Close.
 3. Brug StartDate og EndDate i rapporthovedet. Det kan du gøre på følgende måde:
  1. Træk parametrene StartDate og EndDate fra sektionen Formula Fields i ruden Field Explorer til tekstobjektet i sektionen Page Header.
  2. Tilføj eventuelt separatortekst eller mellemrum for at adskille og identificere felterne.
  I trin 4 oprettes der en formel til postvalg, som bekræfter den værdi for parameteren Datointerval, som brugeren klikker på. Hvis brugeren klikker på Alle, medtages alle aktiviteter. Ellers er det kun de poster, hvor værdien i feltet i Microsoft CRM stemmer overens med den parameter, som brugeren klikker på, der medtages.

  Hvis den rapport, du opretter, ikke er baseret på enheden Incident, skal du erstatte incident.createdon med enhed.createdon.
 4. Føj parameteren Datointerval til formlen til postvalg. Det kan du gøre på følgende måde:
  1. Klik på Selection Formulas i menuen Report, og klik derefter på Record.
  2. Maksimer vinduet.
  3. Hvis der ikke vises noget i ruden nederst til højre, skal du skrive følgende oplysninger på nær "and" på den første linje. Hvis der allerede findes kode, skal du tilføje alle tre linjer til slutningen af denne kode.
   and(if {incident.createdon} in {?Date Range} then trueelse false)
   På den anden linjen skal du bruge det datofelt, du vil sammenligne datointervallet med. Afhængigt af enheden kan det være en god ide at bruge feltet modifiedon i stedet for feltet createdon. Du kan kun bruge de datoer, der findes i en af de enheder, der er medtaget i rapporten.
  4. Klik på Save, og klik derefter på Close.
  Når brugeren kører rapporten, vises Datointerval med den tekst, du har angivet. Når brugeren vælger start- og slutdato for intervallet og derefter klikker på OK, vises rapporten.
Rapportfiltre med parameterbaserede rapporter
Hvis du bruger rapportfiltre med parameterbaserede rapporter, skal du vælge parametrene to gange. Først skal brugeren køre den parameterbaserede rapport og angive parametrene. Derefter skal brugeren klikke på ikonet i højre side af værktøjslinjen Report Filtering for at åbne rapportfiltrering, angive filtre, klikke på Filter, angive parametrene igen, når der spørges efter dem, og derefter klikke på OK.
Referencer
Hvis du vil hente en liste over ofte stillede spørgsmål om Microsoft CRM skal du gå til følgende Microsoft-websted:Du kan få flere oplysninger om, hvordan du bruger Microsoft CRM 1.2 Report Manager til at ændre rapporter ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
834791 Sådan bruges Microsoft CRM 1.2 Reports Manager til at ændre rapporter
Du kan få flere oplysninger om, hvordan du udskriver parameterbaserede rapporter i Microsoft CRM 1.2 ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
834913 Sådan udskrives parameterbaserede rapporter i Microsoft CRM 1.2
CRM, reports, performance, time-out
Egenskaber

Artikel-id: 834790 – Seneste udgave 12/08/2015 05:58:31 – Udgave 6.2

Microsoft CRM 1.2

 • kbnosurvey kbarchive kbmbsreports kbmbsmigrate kbfile kbhowto KB834790
Feedback