Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Liste over fejl, der er rettet i Excel 2002 vha. Office XP Service Pack 3

Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Sammenfatning
Microsoft har udgivet Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3). I denne artikel beskrives de problemer, der er løst i Microsoft Excel 2002. Yderligere oplysninger om, hvordan Office XP SP3 hentes og installeres, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
832671 Beskrivelse af Microsoft Office XP Service Pack 3 (artiklen er evt. på engelsk)
Yderligere Information

Excel 2002-problemer, der løses vha. Office XP SP3

Opdateringen løser de problemer, der beskrives i følgende artikler om Microsofts hotfix-pakker:

823338 Hotfix-pakke til Excel 2002, der den 11. juli 2003 kom efter Service Pack 2 (artiklen er evt. på engelsk)
823969 Hotfix-pakke til Excel 2002, der den 10. august 2003 kom efter Service Pack 2 (artiklen er evt. på engelsk)
827143 Hotfix-pakke til Excel 2002, der den 28. august 2003 kom efter Service Pack 2 (artiklen er evt. på engelsk)
827978 Hotfix-pakke til Excel 2002, der den 19. september 2003 kom efter Service Pack 2 (artiklen er evt. på engelsk)
827984 Hotfix-pakke til Excel 2002, der den 25. september 2003 kom efter Service Pack 2 (artiklen er evt. på engelsk)
829340 Hotfix-pakke til Excel 2002, der den 6.oktober 2003 kom efter Service Pack 2 (artiklen er evt. på engelsk)


Opdateringen løser de problemer, der beskrives i følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
324491 En fejlmeddelelse af typen "Filen kan være blevet ændret..." vises, når du gemmer projektmappen på netværksserveren i Excel 2002 (artiklen er evt. på engelsk)
817578 Du kan ikke ændre stien til et Excel-tilføjelsesprogram, når det ikke er indlæst (artiklen er evt. på engelsk)
822380 Excel 2002: Excel afbrydes brat, når du gemmer en projektmappe (artiklen er evt. på engelsk)
823026 Fejlmeddelelsen "Filen kan ikke læses" vises, når du åbner en projektmappe og forsøger at opdatere kæder (artiklen er evt. på engelsk)
298955 Der kan ikke bruges feltalias i en forespørgsel sammen med visse tredjepartsdatabaser (artiklen er evt. på engelsk)
320516 Excel 2002: Du kan ikke åbne Excel-filer i Windows Stifinder, efter at du har brugt guiden Tekstimport (artiklen er evt. på engelsk)
321286 Excel 2002: Der opstår VBA-fejl ved makrostart, hvis du åbner flere Excel-forekomster med RefEdit-kontrol (artiklen er evt. på engelsk)
322238 Excel 2002: Pivottabelfelter fungerer ikke, efter at Excel har repareret og gendannet fil (artiklen er evt. på engelsk)
323613 Du får vist fejlmeddelelser, når du sletter flere kolonner fra et diagram (artiklen er evt. på engelsk)
324051 Excel 2002: CPU-forbruget er 100 %, når du kopierer et stort regneark i Excel (artiklen er evt. på engelsk)
324125 Excel 2002: Hyperlinksyntaks gemmes ikke korrekt, når du gemmer en Excel-fil som en HTML-side (artiklen er evt. på engelsk)
324557 Excel 2002: Excel holder op med at svare, når subtotaler fjernes (artiklen er evt. på engelsk)
325207 Excel 2002: Ændringer foretaget i pivottabeller afspejles ikke (artiklen er evt. på engelsk)
325703 Funktionen Autoberegning fungerer, selvom denne funktion er deaktiveret (artiklen er evt. på engelsk)
327365 Excel 2002: En projektmappe er lang tid om at åbne (artiklen er evt. på engelsk)
328196 Excel 2002: Projektmappe lukkes uventet, umiddelbart efter at du har åbnet den (artiklen er evt. på engelsk)
330157 Excel 2002: Excel afsluttes, når du klikker på et ActiveX-objekt (artiklen er evt. på engelsk)
330345 Excel 2002: Brugerdefinerede værktøjslinjer forsvinder, når Excel afsluttes (artiklen er evt. på engelsk)
331401 Excel 2002: Excel holder måske op med at svare ved kald til funktionen Beregn fra en asynkron COM-hændelse (artiklen er evt. på engelsk)
331505 Excel 2002: Excel holder måske op med at svare, når du forsøger at redigere en lang formular, der indeholder et hyperlink (artiklen er evt. på engelsk)
331863 Fejlmeddelelsen "Excel kan ikke udføre opgaven med de tilgængelige ressourcer" vises, når du prøver at få vist de sporede ændringer i Excel 2002
811157 Excel 2002: Excel ser ud til at være holdt op med at svare, når du fjerner subtotaler (artiklen er evt. på engelsk)
811161 Dataetiketter forsvinder, hvis værdien overstiger den højest tilladte akseværdi (artiklen er evt. på engelsk)
811207 Data, du kopierer fra Excel 2002 i, bliver ikke vist i eksempelvisning i FrontPage (artiklen er evt. på engelsk)
811344 Excel 2002: Der åbnes en ekstra "objektprojektmappe", og Excel ser ud til at være holdt op med at svare (artiklen er evt. på engelsk)
811541 Excel 2002: Værdier i kombinationsboks vender tilbage til standardværdierne efter anvendelse af en anden kombinationsboks (artiklen er evt. på engelsk)
811542 Excel 2002: Du kan ikke opdatere kæder til filer på en sikker webserver (artiklen er evt. på engelsk)
812384 Excel 2002: Fejlmeddelelsen "Filen kan ikke læses" vises, når du åbner en projektmappe (artiklen er evt. på engelsk)
812647 Excel 2002: Kæder i OLE-objekter opdateres ikke automatisk, når du åbner en fil i Windows Stifinder (artiklen er evt. på engelsk)
812668 Excel 2002: Excel ser ud til at være holdt op med at svare, når tekst konverteres til kolonner i regneark fra tidligere versioner af Excel (artiklen er evt. på engelsk)
814020 Excel 2002: Excel-data skifter skrifttypeformatering, efter at de er blevet redigeret i Word (artiklen er evt. på engelsk)
815196 Office XP: Etiketter i indsatte objekter i Excel-diagrammer bliver forvrængede, ulæselige og ufuldstændige (artiklen er evt. på engelsk)
816997 Excel 2002: Tidsberegningen i pivottabeller er muligvis ikke nøjagtig (artiklen er evt. på engelsk)
819853 Excel 2002: Fejlmeddelelsen "Filen kan ikke læses" vises, når du åbner en Excel-fil, der indeholder en pivottabel (artiklen er evt. på engelsk)
820432 Excel 2002: Kommentarer vises det forkerte sted, når en projektmappe gemmes som en webside (artiklen er evt. på engelsk)
821078 Excel 2002: Excel afsluttes, når du tegner en forbindelse i et diagram (artiklen er evt. på engelsk)
821136 Excel 2002: DDE-klienter kan ikke køre en indlejret makro vha. kommandoen Kør (RUN) efter en sikkerhedsopdatering (artiklen er evt. på engelsk)
821273 Excel 2002: En projektmappe kan ikke udskrives, når du bruger Excel på en tavle-pc (artiklen er evt. på engelsk)
821292 Excel 2002: Fejlmeddelelse: Kørselsfejl:'13' – typerne stemmer ikke overens (artiklen er evt. på engelsk)
821456 Der angives en forkert filoprindelse, når du åbner en tekstfil i Excel 2002.
821564 Excel 2002: Datoformater går tabt, når du flytter data fra ét område til et andet ved hjælp af programmering (artiklen er evt. på engelsk)
826091 Excel 2002: Visse hyperlinks i tekstfelter virker ikke, efter at du har gemt en projektmappe som en webside (artiklen er evt. på engelsk)
827270 Excel afsluttes uventet med en fejlmeddelelse, når du lukker en Excel-projektmappe, der indeholder DDE-kæder (artiklen er evt. på engelsk)
Yderligere problemer, der rettes vha. Office XP SP3
Desuden afhjælpes de problemer, der beskrives i dette afsnit, også vha. Office XP SP3.

Excel afsluttes uventet, når du åbner et XML-regneark

Når du i Excel 2002 åbner et XML-regneark, der er oprettet i et Microsoft Office XP Web Components-regneark, og kører eksempelvisningen, kan Excel muligvis afslutte uventet. Årsagen til problemet er utilstrækkelige printeroplysninger.

Excel 2002 finder det forkerte tegn, når du søger efter et bestemt udvidet tegn

Excel 2002 finder det forkerte tegn, når du søger efter et bestemt udvidet tegn.Metoden EnableItemSelection fungerer ikke

Hvis du bruger en OLAP-kilde til en pivottabel i Excel 2002, virker kaldet til metoden EnableItemSelection ikke, og du får måske vist VBA-fejlen 1004. Problemet opstår ikke, hvis pivottabellen bruger en SQL eller en intern kilde til disse data.Konstanten til sorteringsmetoden er xlStroke

Når du afspiller en makro til fonetisk sortering i en kolonne i den traditionelle kinesiske version af Excel 2002, bruger Excel 2002 konstanten xlStroke som sorteringsmetode i stedet for konstanten xlPinYin til fonetiske sortering.VBA-moduler går tabt, når du anvender digital signatur på en projektmappe

Når du anvender en digital signatur på en Excel 2000- eller Excel 97-projektmappe ved hjælp af Excel 2002, kan VBA-moduler, der hører til projektmappen, muligvis gå tabt, efter at du har gemt projektmappen. Når du åbner projektmappen, kan du evt. få vist en Microsoft Visual Basic-fejlmeddelelse som denne:
Fejl ved adgang til filen. Du kan have mistet en netværksforbindelse.
Hvis du klikker på OK og derefter klikker på Med makroer, kan du evt. få vist følgende fejlmeddelelse:
Der blev fundet fejl i 'filnavn.xls,' men Microsoft Excel kunne åbne filen ved at udføre de reparationer, der angives nedenfor. Gem filen for at gøre reparationerne permanente.

Et Visual Basic-projekt er gået tabt.
Mistede ActiveX-objekter.Excel 2002 holder op med at svare, når du ændrer parameteren til kriteriet i databasens funktionskald

Når der bruges en databasefunktion, som f.eks. DSUM, holder Excel 2002 op med at svare, når parameteren til kriteriet for funktionen er baseret på en celle, der udfyldes automatisk vha. funktionen =Rand() eller funktionen =RANDBETWEEN().Excel 2002 konverterer ikke XML-data korrekt

Når du åbner et XML-dokument ved hjælp af Excel 2002, importeres kun det sidste element i hver række af XML-datatabellen til regnearket.Du får vist fejlmeddelelsen "Kan ikke køre 'MSQUERY.EXE'" på en Windows 98-baseret computer

Når du prøver at importere eksterne data til en projektmappe, holder MSQuery-programmet op med at svare, eller du får vist denne fejlmeddelelse:
Kan ikke køre "MSQuery.exe"


VBA-metoden HPageBreaks.Add kan få Excel 2002 til at holde op med at svare

Når du bruger en VBA-makro til at indstille sideskift i en Excel 2002-projektmappe, vha. metoden HPageBreaks.Add, får du måske vist følgende fejlmeddelelse om kørselstid:
Kørselsfejl '-2147417848 (80010108)':

Der opstod en Automation-fejl
Objektet er frakoblet dets klienter.


Du får vist kørselsfejlen "-2147417848 Metoden 'Style' for objektet 'Range' mislykkedes", når du kører en VBS-makro

Når du prøver at køre en makro i en Excel-projektmappe, får du måske vist følgende fejlmeddelelse om kørselstid:
-2147417848 Metoden 'Style' for objektet 'Range' mislykkedes.
Hvis du kommenterer alle de kodelinjer ud, som udfører formatering i projektmappen, vil makroen fungere uden fejl.Tegneobjekter flytter sig, efter at du har gemt en Excel 2002-projektmappe

Når du gemmer en Excel 2002-projektmappe, kan ethvert tegneobjekt, f.eks. et rektangel, en oval og andre objekter skifte placering i regnearket, efter at du har gemt, lukket og derefter genåbnet projektmappen.Sammenkædede regneark kan forårsage en fejlmeddelelse af typen "Der opstod en uventet fejl" i en webbrowser med basisgodkendelse

Når du opdaterer en kæde fra et Excel-regneark til et andet, vises der muligvis en fejlmeddelelse af typen "Der opstod en uventet fejl". Problemet opstår, hvis filerne er placeret på en Microsoft IIS-server, der bruger basisgodkendelse, og de åbnes i Microsoft Internet Explorer.Du får vist fejlmeddelelsen "Parameteroplysninger kan ikke hentes, når parametermarkeringen er et funktionsargument", når du opretter en ny databaseforespørgsel

Når du opretter en ny databaseforespørgsel for at hente data fra en SQL-server, får du måske vist følgende fejlmeddelelse:
ODBC SQL Server-driver
Parameteroplysninger kan ikke hentes, når parametermarkeringen er et funktionsargument.
Når du klikker på OK, får du vist følgende fejlmeddelelse:
ODBC SQL Server-driver
Deskriptorindekset er ugyldigt


Excel-fil åbnes ved hjælp af OLE og lukkes derefter igen, men Excel-processen afsluttes ikke

Når du åbner og lukker en bestemt Excel-fil ved hjælp af automatisk OLE (Object Linking and Embedding), afsluttes Excel-processen ikke som ventet.En delt Excel-projektmappe afsluttes uventet, når du prøver at gemme

Excel afsluttes måske uventet, når du åbner eller prøver at gemme en delt Microsoft Excel-projektmappe, der indeholder brugertilpassede visninger, og én af disse visninger indeholder et multiplum af 10 sideskift, f.eks. 10, 20, 30 osv.

Data går tabt, når Excel 2002-projektmappen indeholder data, der er angivet ved hjælp af et tilbagekald til funktionen xlDefineBinaryName

Når du gemmer en Microsoft Excel 2002-fil, der indeholder data, der er angivet ved hjælp af et tilbagekald til funktionen xlDefineBinaryName, hvis projektmappen er beskyttet med adgangskode, og hvis dataene fylder mere end det maksimale antal byte, der kan være i en post, går alle efterfølgende data tabt, når du åbner projektmappen igen.

Du får vist en fejlmeddelelse i Excel 2002

Du får vist følgende fejlmeddelelse i Excel 2002:
Microsoft Excel har fundet en fejl og afsluttes. Vi beklager ulejligheden. Klik her for at se, hvilke data denne fejlrapport indeholder.
Når du ser oplysningerne i fejlrapporten, finder du en fejlsignatur i stil med følgende:
Programnavn   Version     Modulnavn    Modulversion  Forskydning ------------------------------------------------------------------------ excel.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cdd2 excel.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cdcb excel.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22  0001009d excel.exe    10.0.4302.0   msctf.dll   5.1.2600.0   19264 excel.exe    10.0.3506.0   msctf.dll   5.1.2600.0   19264
Der findes andre mulige programversioner, modulversioner og forskydninger.
xl2002 xl2k2 hænger går ned fryser sikkerhedsrettelse sikkerhedsopdatering opdatering sikkerhedsfejl kontekst fejl svaghed skadelig hacker udnytte registreringsdatabase ikke-godkendt specialudformet omfang særligt udformet berørt
Egenskaber

Artikel-id: 836031 – Seneste udgave 12/08/2015 06:13:06 – Udgave 1.6

Microsoft Excel 2002 Standard

 • kbnosurvey kbarchive kbservicepack kbinfo KB836031
Feedback