Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Liste over fejl, der er rettet i Word 2002 vha. Office XP Service Pack 3

Sammenfatning
Microsoft har udgivet Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3). I denne artikel beskrives de problemer, der er løst i Microsoft Word 2002. Yderligere oplysninger om, hvordan Office XP SP3 hentes og installeres, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
832671 Beskrivelse af Microsoft Office XP Service Pack 3 (S832671) (artiklen er evt. på engelsk)
Yderligere Information

Word 2002-problemer, der rettes vha. Office XP SP3

Opdateringen løser de problemer, der beskrives i følgende artikler om Microsofts hotfix-pakker:
823329 Tilgængeligheden af den hotfix-pakke til Word 2002, der kom efter Service Pack 2: den 3. juli 2003 (artiklen er evt. på engelsk)
823957 Tilgængeligheden af den hotfix-pakke til Word 2002, der kom efter Service Pack 2: den 18. juli 2003 (artiklen er evt. på engelsk)
823961 Tilgængeligheden af den hotfix-pakke til Word 2002, der kom efter Service Pack 2: den 27. juli 2003 (artiklen er evt. på engelsk)
823962 Tilgængeligheden af den hot-fixpakke til Office XP, der kom efter Service Pack 2: den 28. juli 2003 (artiklen er evt. på engelsk)
823972 Tilgængeligheden af den hotfix-pakke til Word 2002, der kom efter Service Pack 2: den 9. august 2003 (artiklen er evt. på engelsk)
825814 Tilgængeligheden af den hotfix-pakke til Word 2002, der kom efter Service Pack 2: den 15. august 2003 (artiklen er evt. på engelsk)
827138 Tilgængeligheden af den hotfix-pakke til Word 2002, der kom efter Service Pack 2: den 21. august 2003 (artiklen er evt. på engelsk)
827971 Hotfix-pakke til Word 2002, der kom efter Service Pack 2: den 12. september 2003 (artiklen er evt. på engelsk)
827973 Hotfix-pakke til Office XP, der kom efter Service Pack 2: den 12. september 2003 (artiklen er evt. på engelsk)
827980 Hotfix-pakke til Word 2002, der kom efter Service Pack 2: den 19. september 2003 (artiklen er evt. på engelsk)
827986 Hotfix-pakke til Word 2002, der kom efter Service Pack 2: den 25. september 2003 (artiklen er evt. på engelsk)
829342 Hotfix-pakke til Office XP, der kom efter Service Pack 2: den 7. oktober 2003 (artiklen er evt. på engelsk)
Opdateringen løser de problemer, der beskrives i følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
290981 Word 2002: Dialogboksen Filkonverteringskodning vises, når du åbner en tekstfil (artiklen er evt. på engelsk)
293005 Outlook 2002: Vedhæftede Outlook-filer vises i listen over seneste benyttede (artiklen er evt. på engelsk)
327043 Word 2002: Word sorterer kolonner forkert (artiklen er evt. på engelsk)
821526 Word 2002 går ned, når du udskriver et dokument i baggrunden (artiklen er evt. på engelsk)
822528 Word 2002: Kotrolelementer vender tilbage til designtilstand, når du ruller i dokumentet (artiklen er evt. på engelsk)
822716 En Word 2002 VBA-rutine, der går gennem afsnitssamlingen af et dokument, kører langsommere end forventet (artiklen er evt. på engelsk)
822847 Word 2002: Fejlmeddelelsen "Word har fundet en fejl" vises, når du åbner et dokument (artiklen er evt. på engelsk)
822891 Word 2002: Figurer, der indeholder tekst, får ændret størrelsen, når du åbner et Word 2000-dokument i Word 2002 (artiklen er evt. på engelsk)
823154 Når du sætte bogmærke ved et antal ListNum-felter, ser alle krydshenvisninger ens ud (artiklen er evt. på engelsk)
823200 Word 2002: Krydshenvisningsfelter i et sammenlignet dokument vises som nul (artiklen er evt. på engelsk)
823233 Word 2002: Du får vist en fejlmeddelelse, når du vedhæfter en adresseliste i guiden Brevfletning (artiklen er evt. på engelsk)
823476 Ændringer kan ikke gemmes i et delt netværks-Word-dokument (artiklen er evt. på engelsk)
823777 Word 2002: Anførselstegn i kinesisk dokument ændres til andre tegn (artiklen er evt. på engelsk)
827340 Word 2002: En tabulering i en nummereret liste kan ikke understereges (artiklen er evt. på engelsk)
286864 Word 2002: Det er ikke muligt at flytte frem og tilbage på værktøjslinjen Web (artiklen er evt. på engelsk)
292097 Word 2002: Der sker ingenting, når du klikker på et billede, der indeholder et hyperlink (artiklen er evt. på engelsk)
292158 Word 2002: Alle dokumentets sidetal er uventet ændret til 0 (nul) (artiklen er evt. på engelsk)
292174 Word 2002: Fejlmeddelelse: Word kan ikke læse formateringen i dette dokument. Foretag en fuldstændig lagring af dokumentet nu. (Artiklen er evt. på engelsk).
308937 Rettelse: Word 2002 returnerer en fejl ved kald til IPrint::Print, selvom dokumentet udskrives (artiklen er evt. på engelsk)
320902 Word 2002: Slettet tekst vises igen i dokumentet, efter du har gennemset ændringer (artiklen er evt. på engelsk)
324328 Word 2002: Krav om adgangskode, når du lukker et Word-dokument, som du har åbnet i en webbrowser (artiklen er evt. på engelsk)
325527 Word 2002: Dokument udskrives med bred højremargen og lille tekst, hvis du deaktiverer bobler (artiklen er evt. på engelsk)
325620 Word 2002: Dokument med et integreret objekt viser gemme-anmodning, efter du har indstillet gemme-egenskaben (artiklen er evt. på engelsk)
326041 Word 2002: Du kan ikke vælge rammen eller teksten inde i rammen, når du opretter et Word-dokument, der indeholder en ramme (artiklen er evt. på engelsk)
327579 Word 2002: Måned og dag vises ikke i den forventede rækkefølge i et brevfletningsdokument, der er sammenkædet med en ekstern datakilde (artiklen er evt. på engelsk)
327667 Rettelse til Word 2002: IOleObject::DoVerb returnerer RPC_E_SERVERFAULT, når visse dokumenter åbnes (artiklen er evt. på engelsk)
327871 Word 2002: Funktionen Sammenlign og flet dokumenter viser upræcise ændringer (artiklen er evt. på engelsk)
328092 Word 2002: Indsatte tabeller er ikke justeret, efter at du har åbnet dokumentet igen (artiklen er evt. på engelsk)
328100 Word 2002: Fejlmeddelelsen "Dokumentnavnet eller stien er ugyldig" vises, når du åbner et dokument (artiklen er evt. på engelsk)
328232 Word 2002: Der vises en fejlmeddelelse, når du prøver at redigere komplekse tabeller (artiklen er evt. på engelsk)
328474 Word 2002: Skabelon på én side åbnes som tosidet skabelon (artiklen er evt. på engelsk)
328528 Word 2002: Excel-diagram indsættes som objekt i ikke-engelsk version (artiklen er evt. på engelsk)
328683 Word 2002: Tekst går tabt eller skjules i Word-dokumentet, når du bruger VBA-metoden SaveAs (artiklen er evt. på engelsk)
328707 Word 2002: Tabeller i sidehoved og sidefod rykker til højre, når du åbner et dokument i Word 2002 (artiklen er evt. på engelsk)
329040 PowerPoint 2002: Autofigurer vises måske ikke, når du bruger Microsoft Word og indsætter en tabel, der indeholder autofigurer i en Microsoft PowerPoint-præsentation (artiklen er evt. på engelsk)
329280 Tekst, du har slettet og markeret som skjult, udskrives, når du bruger funktionen Registrer ændringer (artiklen er evt. på engelsk)
329587 Word 2002: Printer ignorer den brugerdefinerede indstilling af X pr. side i Word (artiklen er evt. på engelsk)
329808 Word 2002: Word-objekter konverteres til grafik, når du bruger luk-knappen til at lukke og gemme et dokument (artiklen er evt. på engelsk)
329809 Word 2002: Oversættelsestjenester starter ikke, når du bruger en proxy-server med basisgodkendelse (artiklen er evt. på engelsk)
329815 Word 2002: Når du har tjekket et dokument ind, udføres makroerne AutoOpen eller Document_open ikke som forventet (artiklen er evt. på engelsk)
329976 Word 2002: Enkeltsidede tabeller udvides til at dække to sider (artiklen er evt. på engelsk)
330300 Word 2002: Fejlmeddelelse "4198" vises, når du lukker et tabelobjekt i Word (artiklen er evt. på engelsk)
330432 Word 2002: Tekst mister afsnitsnummerering ved indsættelse i nyt dokument (artiklen er evt. på engelsk)
331325 Rettelse: Word 2002 sletter muligvis tastaturinput på Windows 98 og Windows Me, når der kører en klient med Hjælp til handicappede (artiklen er evt. på engelsk)
331492 Word 2002: Excel-regnearksobjekt med farvet tekst udskrives sort (artiklen er evt. på engelsk)
331899 Word 2002: Roteret tekst i en tabel udskrives måske ikke roteret som forventet (artiklen er evt. på engelsk)
331941 Word 2002: Indstilling af egenskaben DeletedTextMark, hvor revisionsbobler er deaktiveret, forårsager ukorrekt dokumentformatering (artiklen er evt. på engelsk)
331945 Word 2002: Hændelsen BeforeClose udføres ikke, når afkrydsningsfeltet "Vinduer på proceslinjen" ikke er markeret (artiklen er evt. på engelsk)
332114 Word 2002: Skrifttyper ændres i tekstfelter i formular (artiklen er evt. på engelsk)
810162 Word 2002: Opgaverude vises ikke ved start (artiklen er evt. på engelsk)
810361 Rettelse: Uformateret tekstlink giver fejlmeddelelse ved indsættelse eller opdatering inde i en tabel (artiklen er evt. på engelsk)
811946 Outlook svarer ikke (hænger), når du svarer på en e-mail-meddelelse (artiklen er evt. på engelsk)
812637 Word 2002: Når du bruger Word 2002 til at åbne et Word 97-dokument, bevarer egenskaben NumberPosition ikke den angivne værdi (artiklen er evt. på engelsk)
813815 Word 2002: Betinget felt, der henviser til AutoText-poster, opdateres ikke helt første gang (artiklen er evt. på engelsk)
813816 Word 2002: Afsnitstegn i sidehoved bliver tilbage, efter at du har slettet teksten i sidehovedet (artiklen er evt. på engelsk)
814137 Word 2002: Skrifttype ændres, når der indtastes tegn i tredjeparts IME (artiklen er evt. på engelsk)
814407 Word 2002: Hvis du annullerer lagringen af et dokument, der indeholder registrerede ændringer eller kommentarer, oprettes en forkert post i DMS (artiklen er evt. på engelsk)
814482 Word 2002: Funktionen Registrer ændringer placerer boble på forkert sted, når du sletter fodnotetekst (artiklen er evt. på engelsk)
814507 Word 2002: Billeder i dokument, der åbnes på diskette eller et netværksdrev, ændres til et rødt X, når du anvender et brugerdefineret program (artiklen er evt. på engelsk)
814673 Word 2002: Rækker eller kolonner mangler i et indsat Microsoft Excel-regneark (artiklen er evt. på engelsk)
815006 Word 2002: VBA-metoden Find.Execute ReplaceAll returnerer ikke det oprindelige valg (artiklen er evt. på engelsk)
815621 Word 2002: Brugerdefineret værktøjslinje i skabelon forårsager fejl i Word ved afslutning (artiklen er evt. på engelsk)
816476 Word 2002: Skrifttyper ændres i tekstfelter i formular, som du indsætter vha. AutoText (artiklen er evt. på engelsk)
816478 Word 2002: Flere kopier af samme opstillingstypografi i opgaveruden (artiklen er evt. på engelsk)
817000 Word 2002: Fransk: Manuel duplex oversættes ukorrekt til dobbeltsidet udskrivning (artiklen er evt. på engelsk)
818052 Word 2002: Word ignorerer indstillingen Sider pr. ark, når du udskriver fra et wdDialogFilePrint-dialogobjekt (artiklen er evt. på engelsk)
818328 Word 2002: Teksten, der ombrydes omkring en højre mod venstre-tabel, vises under tabellen i et udskrevet dokument (artiklen er evt. på engelsk)
818791 Word 2002: Det tager lang tid at åbne RTF-filer og rulle i dem (artiklen er evt. på engelsk)
820734 Word 2002: Inkluderet fil, der indeholder fletfelter, skjuler ikke tomme linjer i brevfletning (artiklen er evt. på engelsk)

Yderligere problemer, der rettes vha. Office XP SP3

Desuden afhjælpes de problemer, der beskrives i dette afsnit, også vha. Office XP SP3.

Når du har installeret sikkerhedsopdateringen MSO3-035, holder Word 2002 op med at reagere, hvis du kører en brugerdefineret VBA-kode

Når du har installeret den sikkerhedsopdatering, der beskrives i artikel 827653 (MSO3-035) "MS03-035: En fejl i Microsoft Word kunne tillade makroer at køre automatisk", holder Word op med at reagere, hvis du forsøger at køre et brugerdefineret VBA-program (Microsoft Visual Basic for Applications).Den thailandske funktionen Bahttext kan ikke konvertere tal, der er større end 1230

Tal, der er større end 1230, kan ikke konverteres til den thailandske valuta, Baht, når du prøver at bruge funktionen Bahttext i Microsoft Office Word 2003 i en feltkode.Du kan ikke køre guiden Pleading i Word 2002

Når du prøver at køre guiden Pleading, opretter guiden et tomt dokument, holder op med at køre og fuldfører ikke oprettelsen af Pleading-dokumentet. Problemet opstår, når Word-tilføjelsesprogrammet til Microsoft Works Suite indlæses i Word 2002.Hvis du afslutter Word 2002, når en dialogboks til Microsoft Windows NT-basisgodkendelse vises, kan Word muligvis vedvarende anmode om en internetbaseret tjeneste

Når du bruger Word, og derefter bruger en internetbaseret funktion, der aktiverer dialogboksen Basisgodkendelse, og du efterfølgende prøver at afslutte Word, afsluttes Word tilsyneladende, men fortsætter med at køre i baggrunden og anmoder vedvarende om den internettjeneste, du forsøgte at bruge.Flere arabiske tegn, som du prøver at indsætte ved at trykke på ALT + på det numeriske tastatur, indsættes ikke som tovejstekst

Når du forsøger at indsætte flere arabiske tegn ved at trykke på ALT + på det numeriske tastatur for at indtaste Unicode-sekvensen for tegnene, indsættes de som standardtegn og ikke som tovejstegn.Når du opretter en rammeside, afkortes navnet

Hvis du opretter en ny rammeside, når du undersøger den nye rammes egenskaber, afkortes rammenavnet til det første bogstav af navnet, ofte bogstavet "R".Du kan ikke sende et Word 2002-dokument til Microsoft PowerPoint 2002

Du kan ikke sende en Word 2002-disposition til PowerPoint 2002 ved hjælp af Word-funktionen "Send til Microsoft PowerPoint" på en Microsoft Windows 98-baseret computer. Når du forsøger at gøre det, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
Word kunne ikke finde eller køre programmet.


Du får vist fejlmeddelelsen "Grafikfiltret kunne ikke konvertere denne fil", når du indsætter et billede automatisk i Word 2002

Når du forsøger at indsætte et billede i Word vha. VBA-funktionen Application.Dialogs(wdDialogInsertPicture), får du måske vist følgende kørselsfejlmeddelelse:
Kørselsfejl '5382':
Grafikfiltret kunne ikke konvertere denne fil. (billedfilnavn.typ)


Datofelterne i Word 2002 viser forkert måned og år

Når et datofelt i Word indeholder det lille bogstav "b", bliver månedsangivelsen på tre bogstaver vist med tilfældige tegn, og årstallet, der angives med to eller fire cifre, vises forkert.Indeksposten er angivet som én forekomst i indekset

Hvis du markerer tekst, der optræder på samme side i forskellige afsnit af dokumentet, som en indekspost, vises den markerede tekst som en enkelt listepost, og kun den første forekomst af den markerede tekst vises i indekset.

For eksempel optræder indeksposten på side 1 af afsnit 2 og på side 1 af afsnit 3.Indlejrede bogmærker i RTF-dokumentet ændres, når du åbner dokumentet

Hvis du åbner et .rtf-dokument, der indeholder indlejrede bogmærker, mens et .htm-dokument, som indeholder tekst i sidehovedet, allerede er åbent i Word, ændres de indlejrede bogmærker muligvis i .rtf-dokumentet. Dit .rtf-dokument indeholder f.eks. indlejrede bogmærker i stil med følgende:
Vi [tester] bogmærker] i dag
Hvis du åbner dokumentet, mens du også har et åbent .htm-dokument, der indeholder tekst i sidehovedet, ændres de indlejrede bogmærker i .rtf-dokumentet muligvis til følgende:
[Vi [tester] bogmærker] i dag
Bemærk! Hvis du vil have vist bogmærkerne i dit Word-dokument, skal du klikke på Indstillinger på menuen Funktioner, markere afkrydsningsfeltet Bogmærker under fanen Vis og derefter klikke på OK.Fejlmeddelelsen "Ukendt tegn" eller resultatet nul, når feltet indeholder bogstavet E eller N

Et numerisk felt eller numerisk formularfelt i Word giver måske resultatet 0 (nul) eller evalueres til følgende fejlmeddelelse, hvis det indeholder tegnet E eller T:
Fejl! Ukendt tegn i formatstrengen.


Excel-regneark, der har hyperlinks til Word-bogmærker, opdateres måske ikke

Når du åbner et Excel-regneark, bliver du måske bedt om at opdatere hyperlinkene til Word-dokumenter, der er indeholdt i projektmappen. Når du klikker for at opdatere hyperlinkene, opdateres de ikke som forventet.

Du kan desuden komme ud for et af følgende symptomer, når du åbner Excel-projektmappen:
 • Oplysninger i Excel-regnearket, som er sammenkædet med bogmærker, der er indeholdt i Word-dokumenterne under opdateringen, vises som nuller (000), som nummertegn (###) eller som #NAVN.
 • Du får vist følgende fejlmeddelelse:
  Microsoft Word har fundet en fejl og afsluttes. Vi beklager ulejligheden.
Word 2002 holder op med at svare, når du kopierer og indsætter store tekstblokke

Når du kopierer store tekstblokke fra Word og derefter i et andet program bruger "Indsæt speciel" som RTF-tekst, holder Word op med at reagere.

Du får vist en fejlmeddelelse i Word 2002Du får vist følgende fejlmeddelelse i Word 2002:
Microsoft Word har fundet en fejl og afsluttes. Vi beklager ulejligheden.
Klik her for at se, hvilke data denne fejlrapport indeholder.
Når du ser oplysningerne i fejlrapporten, finder du en fejlsignatur i stil med følgende:
Programnavn   Version     Modulnavn    Modulversion  Forskydning-------------------------------------------------------------------- winword.exe    10.0.5815.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101ac winword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10106 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcb winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce39 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101ac winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934c winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce35 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10106 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10102 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd21 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd25 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4e winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce8e winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b4 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001ccbc winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd86 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cde5 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cedb winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cee3 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0 19264 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.8 0000ee95 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101c6 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22 0022604a winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce39 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4e winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcb winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce35 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cdd2 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd25 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101ac winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10102 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4a winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce8e winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.0 003a003a winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 fa72c968 winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8 winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4e winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934c winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4a winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101ac winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011e2f winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10096 winword.exe    10.0.4030.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4e winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8 winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934c winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4a winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcb winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd21 winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10102 winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0000005c winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934c winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcb winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4e winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd21 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd25 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4a winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce35 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce32 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10106 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 19313 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 19264 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd86 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cbff winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll 	5.2.3628.0 0000eb0d winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101ac winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0000ffff winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001925d winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.8 0000ee99 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 80000004 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 6c642e6c winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcb winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd21 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd25 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934c winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4a winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.3579.0 12248 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2526.0 19379 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2526.0 000193d0 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2505.0 000192bf winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001ccb5 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd86 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd0f winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0 469367 winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934c winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4e winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcb winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8
Der findes andre mulige programversioner, modulversioner og forskydninger.
Word 2002 wd2002 Word 2000 wd2k inf Office XP liste over rettelser sikkerhedsrettelse sikkerhedsopdatering opdatering sikkerhedsfejl kontekst fejl svaghed skadelig hacker udnytte registreringsdatabase ikke-godkendt specialudformet omfang særligt udformet berørt
Egenskaber

Artikel-id: 836036 – Seneste udgave 12/18/2006 09:19:53 – Udgave 3.0

Microsoft Word 2002 Standard

 • kbinfo KB836036
Feedback