Windows XP Service Pack 2 Support Tools

Support til Windows XP er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Windows XP den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

INTRODUKTION
I denne artikel beskrives opdateringer af de Windows-supportværktøjer, der er inkluderet i Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Hvis du arbejder med support eller er netværksadministrator, kan du bruge Windows-supportværktøjerne til at administrere netværk og foretage fejlfinding af problemer.
Yderligere Information
Windows XP SP2 indeholder opdateringer af følgende supportværktøjer:
 • Ipseccmd.exe
 • Httpcfg.exe
 • Replmon.exe
 • Iadstools.dll
 • Extract.exe
 • Bitsadmin.exe
 • Netdom.exe
Disse supportværktøjer installeres ikke automatisk med installationen af Windows XP SP2. Hvis du vil installere supportværktøjer på en computer, der kører Windows XP, skal du køre filen Setup.exe fra mappen \Support\Tools på cd'en med Windows XP.

Hjælp-filen til Windows XP Support Tools er placeret i filen Support.cab. Denne Hjælp-fil omfatter en beskrivelse af hver enkelt fil samt dens associerede syntaks, eksempel på output og bemærkninger. Se denne Hjælp for at få specifikke oplysninger om disse værktøjer. Yderligere hjælp får du ved at indtaste værktøjsnavn/help ud for kommandoprompten og trykke på ENTER.

Yderligere oplysninger om, hvordan du henter Windows XP SP2 finder du på følgende Microsoft-websted: Hvis du vil hente opdaterede supportværktøjer, kan du besøge følgende Microsoft-websted:

Ipseccmd.exe

Du kan bruge værktøjet Ipseccmd.exe til at administrere og overvåge IPSec-politik på computere, der kører Windows XP. Dette værktøj er opdateret med følgende funktioner:
 • Understøttelse af import eller eksport af politik.
 • Forbedret onlinehjælp, som du kan få adgang til via indstillingen /?.
 • Fjernelse af lagringsindstillingen for katalogtjenesten Active Directory.
 • En vedvarende lagringsindstilling.
 • En Vis-indstilling til at oprette oplysninger om Gruppepolitik-objekter.
 • Mulighed for dynamisk aktivering eller deaktivering af Oakley-logføring.

HTTPCfg.exe

HTTP-konfigurationsværktøjet (Httpcfg.exe) er inkluderet i Microsoft Windows Server 2003 Support Tools. Dette værktøj er nu inkluderet i Windows XP Support Tools. Dette værktøj bruges til at indstille, slette og søge i konfigurationsoplysninger, f.eks. oplysninger om reservation af navneområde, SSL-servercertifikat og IP-lytteliste for HTTP-driveren (HTTP.SYS).

Replmon.exe

Med værktøjet Active Directory Replication Monitor (Replmon.exe) kan du få vist Active Directory-replikering, synkronisering og topologi. Denne fil er opdateret for at løse et problem, hvor Replmon.exe ikke kan vise mere end 200 replikeringspartnere. I denne situation logger Replmon.exe en fejl, der svarer til følgende fejl:
### iadstools.log Warning   Application c:\temp\iadstools.log: Thread ID: 2488 ,Logged: <date> <time> IADsTools Event: GetDirectPartnersEx: The API returned more partners than IAdsTools is designed for. Information Application c:\temp\iadstools.log: Thread ID: 2488 ,Logged: <date> <time? IADsTools Event: GetDirectPartnersEx: The function completed successfully, returning (0) entries for directory partition (DC=domain,DC=corp,DC=example,DC=com). ###

Iadstools.dll

Filen ladstools.dll er en hjælpe-DLL-fil til Active Directory Service Interfaces (ADSI). Denne fil er opdateret for at løse et problem, hvor funktionen GetDirectPartnersEx ikke understøtter mere end 200 ConnectionObjects.

Extract.exe

Med værktøjet Extract.exe kan du udtrække filer fra en CAB-fil. Denne fil er opdateret, så den indeholder grænsekontrol i den parameter, du sender til kommandoen Extract.

Bitsadmin.exe

BITS-administrationsværktøjet er et kommandolinjeværktøj, der kontrollerer BITS (Background Intelligent Transfer Service) i Windows. Dette værktøj er opdateret med følgende funktioner:
 • Parameteren /TRANSFER overfører en enkelt fil ved hjælp af en enkelt kommando.
 • Parameteren /ADDFILESET føjer flere filer til et job ved hjælp af en enkelt kommando.
 • Parameteren /ADDFILEWITHRANGES tilføjer en fil, hvor kun visse dele af filen skal hentes.
 • Parameteren /REPLACEREMOTEPREFIX ændrer overførselsplaceringen af en gruppe filer.
 • Parameteren /SETACLFALGS og parameteren /GETACLFLAGS aktiverer kopiering af ACL-filposter (Access Control List).
 • Parameteren /UTIL /SETIEPROXY og /UTIL /GETIEPROXY indstiller og henter Internet Explorer-proxyindstillingerne for den aktuelle bruger.
 • Parameteren /UTIL /VERSION henter versionsoplysninger for den aktuelt installerede version af BITS.
 • Parameteren /UTIL /REPAIRSERVICE reparerer en beskadiget BITS-installation.

Netdom.exe

Du kan bruge kommandolinjeværktøjet Netdom.exe til at slutte en computer til et domæne eller til at administrere en computerkonto.
 • Med parameteren /JOINDOMAIN bliver en computer tilsluttet et domæne.
 • Med parameteren /JOINWORKGROUP bliver en computer tilsluttet en arbejdsgruppe.
 • Med parameteren /RENAME omdøbes en computer i domænet.

Problemer

 • Hvis du har en tidligere version af Support Tools installeret på din computer, og du installerer Windows XP SP2 Support Tools uden at have fjernet den tidligere version, bliver filerne Iadstools.doc, Iadstools.dll og Replmon.exe ikke installeret i Support Tools-mappen.

  Bemærk! Du bliver ikke berørt af problemet, hvis en af følgende betingelser gælder:
  • Du fjerner en tidligere version af Support Tools på computeren, inden du installerer Windows XP SP2 Support Tools.
  • Du har ikke haft en tidligere version af Support Tools installeret på computeren, inden du installerer Windows XP SP2 Support Tools.
  Problemet opstår, fordi versionsnummeret på filerne Iadstools.dll og Replmon.exe i Windows XP SP2 Support Tools er 1.0.0.2234. I tidligere versioner af Windows XP Support Tools har filerne Iadstools.dll og Replmon.exe versionsnummeret 1.1.0.1. Windows Installer bruger filversionsnummeret til at afgøre, hvilken fil er den nyeste under en opgraderingsoperation. Et senere versionsnummer repræsenterer en nyere fil. Fordi versionsnummeret i Windows XP SP2 Support Tools er lavere end versionsnummeret i tidligere versioner af Windows XP Support Tools, fjerner Windows Installer de gamle filer uden at installere de nyere filer, der er inkluderet i Windows XP SP2 Support Tools.

  Du kan løse problemet, hvis du allerede har installeret Windows XP SP2 Support Tools, ved at køre installationsprogrammet til Windows XP SP2 Support Tools igen. På siden Installationsindstillinger i guiden Windows Support Tools Setup skal du klikke på Tilføj/Fjern, klikke på Næste og derefter følge resten af vejledningen, der vises på skærmen, for at installere Windows XP SP2 Support Tools. Filerne Iadstools.doc, Iadstools.dll og Replmon.exe installeres i mappen Support Tools.
Eigenschaften

Artikelnummer: 838079 – Letzte Überarbeitung: 03/21/2005 14:42:00 – Revision: 4.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbinfo kbfix kbdeployment KB838079
Feedback