Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Fejlfinding af responsfejl i et trådløst tastatur eller en trådløs mus

INTRODUKTION
Når du bruger et at produkterne i afsnittet "Gælder for":
 • Det trådløse tastatur fungerer ikke eller virker kun sporadisk.
 • Den trådløse mus fungerer ikke eller virker kun sporadisk.
 • Hvis der findes en vandret rullefunktion, virker den måske ikke som forventet.
Yderligere Information
Bemærk! I denne artikel får du hjælp til at løse problemer, der er relateret til mange trådløse muse- og tastaturenheder fra Microsoft, som ikke anvender Bluetooth. Trådløse enheder er ikke Bluetooth-enheder. En trådløs enhed har et symbol, der vises på USB-stikket/modtageren eller på selve hardwaren. Symbolet for trådløs ligner en gren, som vist her:
Et skærmbillede med symbolet for trådløs
Du kan udføre fejlfinding af problemer med trådløse Microsoft-tastaturer og -mus ved hjælp af følgende metoder i den viste rækkefølge.

Metode 1: Gentag synkronisering af enheden med modtageren

Du kan synkronisere musen eller tastaturet med modtageren igen ved at benytte følgende fremgangsmåde.
Bemærk! Når du synkroniserer musen eller tastaturet med modtageren, skal du anbringe enheden tæt på modtageren og stille andre trådløse tastaturer og mus mindst 1,8 meter væk.
 1. Tryk på knappen på modtageren, og læg mærke til, om indikatoren på modtageren begynder at blinke.

  Bemærk! Visse nyere Microsoft-enheder er bundet permanent til deres modtager og kan ikke nulstilles. Hvis din enhed ikke har en knap, kan du gå til metode 2.
 2. Hvis der vises en dialogboks på skærmen efter nogle sekunder, skal du følge vejledningen på skærmen. Ellers skal du gå til næste trin.
 3. Tryk på knappen Tilslut kanal, og slip den igen, under musen eller tastaturet.
 4. Hold øje med den grønne indikator på modtageren. Hvis indikatoren lyser grønt, lykkedes synkroniseringen. Hvis problemet stadig ikke er løst, skal du gentage trin 1 til 4.
 5. Trådløs mus til bærbar computer: Dette problem kan opstå, hvis mikroknappen under musen ikke slippes. Du kan bruge en nål eller kuglepen til at løsne knappen, hvis den er trykket ned.
I følgende eksempel vises de knapper, der skal skubbes til for at synkronisere en trådløs hardwareenhed:

ModtagerUnder musen: Knappen Tilslut kanal En anden type modtager
Skærmbillede af knappen på modtagerenSkærmbillede af knappen på musenSkærmbillede af knappen på den alternative modtager

Metode 2: Prøv forskellige porte

Du kan undersøge, om problemet vedrører portene på computeren, ved kun at bruge de to kabler, der blev leveret med den trådløse skrivebordsmodtager, eller det ene kabel, der blev leveret med musen.

USB-tastatur og USB-mus

Hvis USB-kablet er sluttet til en USB-hub, skal du tage enhedens stik ud af hubben og derefter slutte det til en USB-port på computeren. Hvis enheden allerede er tilsluttet en USB-port på computeren, skal du prøve at slutte enheden til en anden USB-port, hvis en sådan findes.

Bemærk! Det er kun nødvendigt med én USB-tilslutning på computeren, selvom enheden har to USB-stik. Hvis problemet fortsætter, skal du tage stikket ud af andre USB-enheder og kun slutte USB-stikket fra modtageren til en USB-port på computeren.

PS/2-enheder

Advarsel! Hvis du skal ændre en PS/2-tilslutning, skal du slukke computeren, foretage ændringerne og derefter genstarte computeren. Slut ikke en PS/2-enhed til PS/2-porten, mens computeren er tændt.
Hvis dine enheder er tilsluttet PS/2-porte på computeren, skal du kontrollere, at du har følgende konfiguration:
 • Sørg for, at USB-stikket til musen er tilsluttet det grønne USB-til-PS/2-kort, og at kortet er tilsluttet musens PS/2-port på computeren. Musens PS/2-port på computeren kan også være grøn. Hvis du ikke er sikker på, hvilken PS/2-port der er musens PS/2-port, skal du læse i dokumentationen til computeren.
 • Sørg for, at USB-stikket til tastaturet er tilsluttet det violette USB-til-PS/2-kort, og at kortet er tilsluttet tastaturets PS/2-port på computeren. Tastaturets PS/2-port på computeren kan også være violet. Hvis du ikke er sikker på, hvilken PS/2-port der er tastaturets PS/2-port, skal du læse i dokumentationen til computeren.
Hvis du ændrer konfigurationen, skal du slukke computeren, foretage ændringerne og derefter genstarte computeren. Hvis musen eller tastaturet har både USB- og PS/2-tilslutninger, kan du prøve at bruge en anden tilslutning.

PS/2-tastatur og USB-mus

Hvis du bruger en trådløs mus med et USB-stik og et PS/2-tastatur, skal du kontrollere, at USB-musen er tilsluttet en USB-port på computeren, og at tastaturets violette PS/2-stik er sluttet til den violette PS/2-port på computeren. Hvis du vil ændre PS/2-tilslutningen, skal du slukke for computeren, foretage ændringerne og derefter genstarte computeren.

Metode 3: Sæt batterierne i igen, eller sæt nye batterier i

Både det trådløse tastatur og den trådløse mus bruger alkaliske AA-batterier som strømkilde. Fjern batterierne, og sæt dem derefter i igen. Hvis problemet fortsætter, skal du sætte nye batterier i den enhed, der ikke fungerer korrekt.

Metode 4: Kontrollér, om der er interferens

Elementer, som for eksempel routere, radioer, mobiltelefoner, bordventilatorer, lysstofrør og store metalgenstande, for eksempel computerkabinetter og metalmøbler, kan forstyrre tastaturets signal. Prøv at holde disse elementer væk fra tastaturet, og kontrollér tastaturets funktionsmåde.

Musen eller modtageren må ikke komme i nærheden af elektriske enheder, især transmittere som trådløse telefoner, mobiltelefoner eller andre trådløse mus eller modtagere. Der anbefales en afstand på mindst 20 til 30 cm. Placer ikke musen eller modtageren på metaloverflader eller -genstande, især lange metalskinner eller kabler. Vi anbefaler, at du holder musen og tastaturet mindst 1 meter fra metalgenstande.

Metode 5: Installér den nyeste software

Download og installér den nyeste Microsoft IntelliPoint- og/eller IntelliType-software. Du kan finde flere oplysninger på følgende Microsoft-websted. Webstedet er evt. på engelsk:

Metode 6: Prøv produktet på en anden computer

Prøv at slutte musen eller tastaturet til en anden computer, for at se om problemet er med computeren eller enheden.

Hvis enheden fungerer på en anden computer, fungerer enheden korrekt. Hvis enheden ikke fungerer på en anden computer, og du har prøvet alle fejlfindingstrin i denne artikel, kan du kontakte Microsoft Order Desk på telefon (800) 360-7561 for at få et nyt produkt. Hvis du befinder dig uden for USA, skal du kontakte den lokale Microsoft-afdeling i dit område. Du kan finde din lokale afdeling ved at gå til følgende Microsoft World Wide Offices-websted:
Erratic movement Stops not responding resync sluggish slow performance sporadically blinking
Bemærk! Dette er en artikel til hurtig udgivelse, som er oprettet direkte i Microsofts supportafdeling. Oplysningerne i artiklen præsenteres som de og behandler aktuelle problemer. Fordi artiklen er blevet udgivet hurtigt, kan der forekomme slåfejl, og artiklen kan blive redigeret uden varsel. Se andre forbehold under Vilkår for anvendelse.
Egenskaber

Artikel-id: 838398 – Seneste udgave 03/08/2014 17:24:00 – Udgave 2.0

Microsoft Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Optical Desktop 3000, Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth, Microsoft Optical Mouse, Microsoft Optical Mouse by Starck, Microsoft Wireless Laser Mouse 8000, Microsoft Wireless Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 4000, Microsoft Wireless Optical Desktop 5000, Microsoft Wireless Optical Desktop 4000, Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 2.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 2.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 5000, Microsoft Wireless Optical Desktop 1000, Microsoft Wireless Optical Desktop 2000, Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth, Microsoft Wireless Optical Desktop Elite, Microsoft Wireless Optical Desktop 700, Microsoft Wireless Laser Desktop 4000, Microsoft Wireless Laser Desktop 5000, Microsoft Wireless Laser Desktop 6000, Microsoft Wireless Laser Desktop for Mac, Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 1.0, Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000, Microsoft Wireless Entertainment Desktop 8000, Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 v2.0, Microsoft Wireless Optical Desktop 700 v2.0, Microsoft Optical Desktop with Fingerprint Reader, Microsoft Natural Ergonomic Desktop 7000, Microsoft Wireless Laser Desktop 3000, Microsoft Wireless Laser Desktop 7000, Microsoft Internet Keyboard Pro, Microsoft Multimedia Keyboard, Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000, Microsoft Natural Keyboard Elite, Microsoft Natural MultiMedia Keyboard, Microsoft Reclusa, Microsoft Sidewinder X6 Keyboard, Microsoft Basic Keyboard, Microsoft Wired Keyboard 200, Microsoft Wired Keyboard 600, Microsoft Wired Keyboard 500, Microsoft Wireless Keyboard 3000, Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000, Bluetooth Mobile Keyboard 6000, Microsoft Wired Desktop 600, Microsoft Wireless Desktop 3000, Microsoft Arc Mouse, Microsoft Basic Optical Mouse, Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000, Microsoft Comfort Optical Mouse 1000, Microsoft Comfort Optical Mouse 3000, Microsoft Habu Laser Gaming Mouse, Microsoft Explorer Mouse, Microsoft Explorer Mini Mouse, Microsoft Mobile Memory Mouse 8000, Microsoft Natural Wireless Laser Mouse 6000, Microsoft Notebook Optical Mouse, Microsoft Notebook Optical Mouse 3000, Microsoft Presenter 3000, Microsoft SideWinder Mouse, Microsoft Wired Desktop 500, Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader, Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer til Bluetooth, Microsoft Wireless Laser Mouse 6000 v2.0, Microsoft Wireless Laser Mouse 7000, Microsoft Wireless Mobile Mouse 3000, Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000, Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 2000, Microsoft Wireless Wheel Mouse, Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 3000, Microsoft IntelliType Pro 7.0, Microsoft IntelliPoint 6.1, Microsoft IntelliType Pro 6.0, Microsoft IntelliType Pro 6.1, Microsoft IntelliPoint 6.0

 • dftsdahomeportal kbhowto KB838398
Feedback
>