Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Sådan udtrækkes oplysninger fra Office-filer ved hjælp af filformater og skemaer

Support til Office 2003 er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Office 2003 den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Sammenfatning
Hvis du skal udtrække oplysninger fra projektmapper i Microsoft Excel, præsentationer i Microsoft PowerPoint eller dokumenter i Microsoft Word, kan du bruge forskellige metoder. Disse metoder omfatter API-programmeringsopkald, Office Open XML, XML, RTF eller HTML. Hvis disse metoder ikke opfylder dine behov, kan du være berettiget til at deltage i et gratis filformatprogram og modtage teknisk dokumentation til visse binære Microsoft Office-filformater.
INTRODUKTION
I denne artikel beskrives flere fremgangsmåder til at udtrække oplysninger fra projektmapper i Excel, præsentationer i PowerPoint og dokumenter i Word.
Yderligere Information

Office Open XML

Office Open XML-formaterne er udviklet med det formål, at flere programmer på flere platforme kan oprette og få adgang til Office Open XML-dokumenter. Ved at bruge Office Open XML-formatet kan du direkte manipulere med filformatet. Du behøver ikke at bruge Microsoft Office-programmer for at oprette eller få adgang til filerne.

Fordele ved Office Open XML

 • Det er åbent. Office Open XML er givet i åben licens og dokumenteret. Det er forbedret i den åbne Ecma-proces, når den fungerer på tværs af en række platforme, programmer og brug.
 • Det er XML. Office Open XML er en standardteknologi, som mange værktøjer og programmer nemt kan bruge og gennemskue.
 • Det er bagudkompatibelt og interoperativt. Det gør det muligt for dig at bevare dokumenter i deres oprindelige format, mens de konverteres til et åbent, moderne format. Derudover kan programmer bruge Office Open XML-formatet med forudsigelige resultater.
 • Det fungerer med det, du får via brugerdefineret XML-skemasupport, via gratis opdateringer til eksisterende udgaver af Office og via support til vigtige indstillinger til hjælp for handicappede.
 • Det er klar til fremtiden. Med Office Open XML kan du bruge alle funktionerne i 2007 Microsoft Office-programmer til at oprette dokumenter. Med Office Open XML kan du kategorisere eller udvide disse funktioner, mens ensartetheden bevares.
 • Det kan forbedre sikkerheden. It-sikkerhedsprocedurer og -programmer kan nemmere opdage og løse potentielle problemer, da dokumenter i mindre omfang beskadiges.
Du kan finde flere oplysninger om Office Open XML-formatet ved at læse Office Open XML v1.0-kladden på følgende Ecma International-websted: Besøg derudover følgende OpenXMLDeveloper.org-websted: Office Open XML-formaterne bruger Open Packaging Conventions til at gemme Office Open XML-filoplysninger på disken. Du kan få flere oplysninger om Open Packaging Conventions som de bruges af Office Open XML i Office Open XML v1.0-kladden , del 2, "Open Packaging Conventions".

API'er (Office Application Programming Interfaces)

De binære Office-filformater er udviklet med henblik på adgang via API'er (Office Application Programming Interfaces) i stedet for via direkte manipulation af formatet.. På grund af formaternes kompleksitet kan direkte manipulation resultere i beskadigelse og frarådes derfor på det kraftigste.

Du kan finde flere oplysninger om Office API'er på følgende Microsoft-websted:De binære Office 97-2003-filformater bruger API'er med Windows Structured Storage. Office-specifikke oplysninger er gemt som streams i dette mere generelle format. Der er adgang til almindelige elementer som dokumentegenskaber via Structured Storage-API'erne, og der kræves ikke adgang til dokumentationen for binære Office-filformater.

Du kan finde flere oplysninger om Office API'er med Windows Structured Storage på følgende Microsoft-websted: Det binære Microsoft Excel 2007-format (*.xlsb) gemmer binære poster. Dette format bruger de samme del- og pakketeknologier, som findes i SpreadsheetML. SpreadsheetML er en del af Office Open XML-formatet.

Vigtigt! Direkte læsning eller manipulation af strukturen kan resultere i beskadigelse og frarådes på det kraftigste.

XML

XML er et Unicode-baseret metasprog i tekstformat (et sprog til definition af kodesprog). XML er ikke begrænset til et enkelt programmeringssprog og operativsystem eller en enkelt softwareproducent. XML giver adgang til en lang række teknologier til manipulation og strukturering af samt forespørgsler om data. I takt med at brugen af XML er blevet mere udbredt, er det nu generelt accepteret, at XML ikke kun er nyttig ved beskrivelse af nye dokumentformater til internettet, men også at det er egnet til at beskrive strukturerede data. Eksempler på strukturerede data omfatter oplysninger, der normalt findes i regneark, programkonfigurationsfiler og netværksprotokoller.

Microsoft Office omfatter understøttelse af XML-skemaer. Microsoft har et licensprogram til visse Office XML-skemaer.

Hvis du vil have mere at vide om Office XML-skemaer, skal du gå ind på følgende Microsoft-websted for at se artiklen Microsoft Office System and XML: Bringing XML to the Desktop:
Hvis du vil have mere at vide om licensprogrammet til Office XML-skemaer, skal du besøge følgende Microsoft-websted for at læse artiklen File Format and Standards Licensing Programs:

Rich Text Format (RTF)

RTF-specifikationen er en metode til at kode formateret tekst og grafik til nemmere overførsel mellem programmer. RTF er et format til udveksling af tekst og grafik, der kan bruges sammen med forskellige outputenheder, driftsmiljøer og operativsystemer. RTF bruger ANSI (American National Standards Institute), PC-8, Macintosh eller IBM PC-tegnsættet til at håndtere repræsentationen og formateringen af dokumentet, både på skærm og udskrift. Med RTF-specifikationen kan dokumenter, der er oprettet med forskellige operativsystemer og programmer, overføres mellem de pågældende operativsystemer og programmer.

Hvis du vil vide mere om, hvordan man skriver eller implementerer en RTF-eksempellæser, skal du gå ind på følgende Microsoft-sted og derefter skrive RTF Reader i boksen Search MSDN For:

Visio XML-skema

Via Microsoft-dokumentationen og en gratis licens kan kunder og partnere drage fordel af XML-skemaet i værktøjet til diagrammer og datavisualisering. Tilgængeligheden af Visio-skemaet er en komplet og W3C-kompatibel beskrivelse af XML-filformatet (Visio Extensible Markup Language), der giver virksomheder adgang til oplysninger i deres Visio-diagrammer og til at bruge dem sammen med andre XML-kompatible programmer, f.eks. CRM- (Customer Relationship Management) og ERP-systemer (Enterprise Resource Planning), som del af deres forretningsproces. Yderligere oplysninger og overførselsfunktioner finder du på følgende Microsoft-websted:

HTML

HTML-filer er tekstfiler, der indeholder de oplysninger, som brugerne får at se, og de koder, der angiver formateringsoplysninger om, hvordan oplysningerne præsenteres til visningsformål.. Du kan bruge HTML til at gemme, distribuere og præsentere Office-dokumenter og -data i et format, som du kan få vist med de fleste webbrowsere, mens RFT-indholdet og funktionaliteten i Office-dokumenterne bibeholdes.

Bemærk! I Microsoft Excel 2007 gemmer HTML-filer ikke funktioner, der er Excel-specifikke. HTML-formatet understøtter eller gengiver heller ikke alle funktionerne i Excel 2007, når du gemmer en projektmappe som HTML.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du redigerer HTML, ved at besøge følgende Microsoft-websted:Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du arbejder med kode-, HTML- og ressourcefiler, ved at besøge følgende Microsoft-websted:

Gratis filformatprogrammer

Som resultat af en gratis aftale gør Microsoft følgende binære filformatspecifikationer tilgængelige for offentligheden:
 • .doc
 • .xls
 • .ppt
I forbindelse med denne aftale indvilliger Microsoft i ikke at retsforfølge personer, der bruger hele eller dele af disse specifikationer i ikke-Microsoft-produkter. Dette omfatter brugen af specifikationerne til analysemateriale og juridisk materiale. Microsoft Office-tegnefilformat til 2007 og VBA-filformat (Visual Basic for Applications) til 2007 er også tilgængelig.

Hvis du vil modtage specifikationerne, skal du kontakte Microsoft på følgende e-mail-adresse for at starte tilmeldingsprocessen for aftalen: Når du skriver til Microsoft, skal du angive følgende oplysninger:
 • Specifikationerne til det filformat, du er interesseret i
 • Virksomhedens eller institutionens navn
 • E-mail-adresse
 • By
 • Stat eller provins
 • Postnummer
 • Land
 • Kontaktperson
 • Kontaktpersonens titel
 • Telefonnummer til kontaktpersonen
biff bff binary file
Egenskaber

Artikel-id: 840817 – Seneste udgave 02/21/2007 17:54:08 – Udgave 5.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard, Microsoft Excel 2000 Standard, Microsoft Excel 97 Standard, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard, Microsoft PowerPoint 2000 Standard, Microsoft PowerPoint 97 Standard, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard, Microsoft Word 2000 Standard, Microsoft Word 97 Standard

 • kbhowto kbexpertiseinter kbinfo KB840817
Feedback
>cript> tml>tml>ript> >/html>>html>&t=">