Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Problemer, der er løst i Outlook 2003 vha. Office 2003 Service Pack 1

Support til Office 2003 er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Office 2003 den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Sammenfatning
Microsoft har udsendt en servicepakke til Microsoft Office Access 2003, som indeholder rettelser til Microsoft Office Outlook 2003. I denne artikel beskrives følgende emner i servicepakken:
INTRODUKTION
Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) indeholder de seneste opdateringer til Microsoft Office 2003. Office 2003 SP1 indeholder forbedringer af sikkerheden samt styrkelse af stabilitet og ydeevne. Office 2003 SP1 indeholder også mange forbedringer af ydeevnen og funktionaliteten af Microsoft Office Outlook 2003.

Yderligere oplysninger om Office 2003 Service Pack 1 finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
842532 Beskrivelse af Office 2003 Service Pack 1
Tilbage til toppen
Yderligere Information

Liste over problemer, som denne servicepakke løser

Office 2003 SP1 løser de problemer, der er beskrevet i følgende hotfix-pakker:

830003 Beskrivelse af hotfix-pakke til Outlook 2003: 17. december 2003 (artiklen er evt. på engelsk)
833984 Beskrivelse af hotfix-pakke til Outlook 2003: 7. januar 2004 (artiklen er evt. på engelsk)
833986 Beskrivelse af hotfix-pakke til Outlook 2003: 17. januar 2004 (artiklen er evt. på engelsk)
833856 Beskrivelse af hotfix-pakke til Outlook 2003: 20. januar 2004 (artiklen er evt. på engelsk)
834714 Beskrivelse af den tyske version af hotfix-pakken til Outlook 2003: 29. januar 2004 (artiklen er evt. på engelsk)
835210 Beskrivelse af hotfix-pakke til Outlook 2003: 2. marts 2004 (artiklen er evt. på engelsk)
837019 Beskrivelse af hotfix-pakke til Outlook 2003: 17. marts 2004 (artiklen er evt. på engelsk)
838020 Beskrivelse af hotfix-pakke til Outlook 2003: 7. april 2004 (artiklen er evt. på engelsk)
834716 Beskrivelse af hotfix-pakke til Outlook 2003: 20. maj 2004 (artiklen er evt. på engelsk)


Office 2003 SP1 løser nedenstående problemer, der ikke tidligere er beskrevet i Microsoft Knowledge Base.

Konvolutdelen af en e-mail mangler, når du sender flere e-mails fra et Office 2003-program


Hvis du forsøger at oprette flere e-mails i et Office 2003 program, bliver e-mailens sidehoved (kaldet konvolutten), som indeholder en e-mail-værktøjslinje, muligvis fjernet fra disse e-mails.


Startsiden for den offentlige mappe vises ikke, når du arbejder offline


Startsiden for de offentlige mappe vises måske ikke som forventet i Outlook 2003, når du arbejder offline, selvom følgende betingelser opfyldes:
 • Den offentlige mappe er føjet til listen Foretrukne.
 • Både startsiden og den offentlige mappe er markeret til synkronisering.
I visse tilfælde får du måske vist følgende fejlmeddelelse:
Mappen kan ikke vises.
Feltet Arbejde 2, som er i en aftale (der er placeret på den globale adresseliste), kopieres ikke til et personligt adressekartotek


Når du prøver at kopiere en aftale, som er placeret i den globale adresseliste, til et personligt adressekartotek, bliver feltet Arbejde 2, som findes i aftalen, ikke kopieret.


Du kan ikke finde det tyske Eszett-tegn (ß) ved hjælp af funktionen Søg


Når du prøver at finde et ord, der indeholder det tyske Eszett-tegn (ß), ved hjælp af funktionen Søg i Outlook 2003, erstattes tegnet af dobbelt-s ("ss"). Når du derudover prøver at finde et ord, der indeholder dobbelt-s ("ss"), erstattes disse tegn af Eszett-tegnet. Dette problem opstår, fordi både Eszett-tegnet og dobbelt-s'erne behandles som samme tegn i listen Søg efter.

Når du f.eks. prøver at finde ordet Keßler, finder du ordet Kessler i stedet for.


Metoden GoToDate med sen binding får Outlook til at afsluttes uventet


Når du bruger metoden GoToDate sammen med sen binding i en Microsoft VBA-makro (Visual Basic for Applications), kan Outlook 2003 evt. blive uventet afsluttet, og du får vist følgende fejlmeddelelse:
Kørselsfejl: Metoden 'GotoDate' mislykkedes for objektet 'View'.


Der er intet, der indikerer, at der er vedhæftet en fil i en udskreven HTML-e-mail-meddelelse


Når du udskriver en HTML-e-mail-meddelelse, der indeholder en vedhæftet fil, er der ingen felter eller ikoner for vedhæftede filer. Dette hotfix føjer feltet Vedhæftede filer til HTML-e-mail-meddelelsen. I dette felt vises filnavnene på de vedhæftede filer.


Efter at du har installeret Microsoft Windows XP Service Pack 2, fungerer i-mærker ikke


Efter du har installeret Microsoft Windows XP Service Pack 2, fungerer i-mærker ikke i en Outlook 2003-e-mail.


En stedfortræder modtager fejlmeddelelsen "Emnet kan ikke åbnes", når stedfortræderen åbner chefens kalender


Når en stedfortræder åbner en chefs kalender, får stedfortræderen vist følgende fejlmeddelelse på det tidspunkt, kalenderen åbnes, eller 15 minutter senere:
Emnet kan ikke åbnes. Oplysningerne om ledig/optaget tid kan ikke åbnes.


Filer med filtypenavne, du ikke kan åbne i Windows XP, sendes som vedhæftede filer i Outlook 2003


Når du har installeret Windows XP Service Pack 2, bliver visse filer med filtypenavne, der ikke kan åbnes i Windows XP, måske sendt som vedhæftede filer i Outlook 2003.


Du kan uventet oprette en ny ikke-e-mail mappe i mappen MSN Connector


Efter du har konfigureret en MSN Connector-konto i Outlook, kan du uventet oprette en ny ikke-e-mail mappe i MSN Connector-mappen


Brødteksten i en e-mail er tom, når du sender en opdateret mødeindkaldelse


Når du sender en opdateret mødeindkaldelse, der indeholder brødtekst i selve e-mailen, er brødteksten i den modtagne opdaterede mødeindkaldelse tom. Problemet kan opstå, hvis mødeindkaldelsen ikke oprindeligt indeholdt brødtekst, og hvis den oprindeligt blev oprettet ved hjælp af Outlook Web Access.


Outlook 2003 afsluttes uventet, når du starter programmet på en computer, der kører den tyrkiske version af Microsoft Windows


Når du prøver at starte Outlook 2003 på en computer, der kører den tyrkiske version af Microsoft Windows, afsluttes Outlook 2003 muligvis uventet.


Der hentes altid det fuldstændige adressekartotek i Outlook 2003


Når Outlook 2003 opdaterer offlineadressekartoteket, hentes det fuldstændige adressekartotek.


Der vises engelsksproget indhold, når du klikker på et hyperlink i velkomstmeddelelsen i en ikke-engelsk version af Outlook 2003


Der vises engelsksproget indhold, når du klikker på et hyperlink i velkomstmeddelelsen i en ikke-engelsk version af Outlook 2003


Outlook 2003-regler mangler, efter at du har oprettet en ny regel i Outlook Web Access


Hvis du opretter en ny Outlook 2003-regel i Outlook Web Access, mangler muligvis en del af dine tidligere regler.


Brødteksten i et HTML-emne mangler, når du indsætter det i en Outlook 2003-e-mail


Når du indsætter et HTML-element i en Outlook 2003-e-mail, indsættes kun HTML-elementets sidehoved.


Filtret for uønsket e-mail i Outlook filtrerer måske ikke e-mailen korrekt


Filtret for uønsket e-mail i Outlook filtrerer måske ikke e-mailen korrekt.


Fuldførte opgaver udskrives også, når du udskriver Opgaveblok med kalenderen


Når du udskriver Opgaveblok med kalenderen, udskrives fuldførte opgaver sammen med de aktive opgaver.


Outlook 2003 får timeout, når du henter e-mails fra flere POP3-e-mail-konti


Når du har flere POP3-e-mail-konti (Post Office Protocol version 3) konfigureret i Outlook-profilen, der findes på samme server, kan Outlook 2003 få timeout, når du prøver at hente e-mails.


Identiske e-mails hentes fra POP3-konti, som understøtter kommandoen UIDL eller TOP


Hvis du henter e-mails fra en POP3-konto, der understøtter kommandoen UIDL eller TOP, bliver visse e-mails muligvis ikke slettet efter overførslen. Derfor kan du måske hente identiske e-mail.


Microsoft Office Ledig/optaget-tjeneste på internettet er deaktiveret i Office 2003 SP1


Microsoft Office-tjenesten Ledig/optaget på internettet er deaktiveret i Office 2003 Service Pack 1.


Flere forespørgsler på e-mail-server, efter du har installeret opdatering af filen Outlph.dll


Efter at du har installeret en hotfix-pakke til Outlook 2003, der indeholder en opdateret Outlph.dll-fil, kan antallet af forespørgsler, som Outlook 2003 sender, være forøget. Dette betyder en belastning af e-mail-serveren, der er større end forventet.


Slettede e-mails fjernes ikke fra en Pocket PC- eller en Smartphone-enhed


Når en Pocket PC- eller Smartphone-enhed sidder i USB-bordholderen, og brugeren synkroniserer enheden med Outlook 2003 ved hjælp af ActiveSync, fjernes en slettet e-mail ikke fra enheden, når Outlook 2003 kører i Exchange-tilstanden i cachen.


Outlook starter i PIM-tilstand , efter at du har annulleret guiden Konfigurationskørsel


Hvis du annullerer guiden Konfigurationskørsel, efter at du har installeret Outlook 2003, vil Outlook 2003 starte i PIM-tilstand (Personal Information Management). Derfor har du måske ikke nogen e-mail-funktionalitet.


En e-mail, der kommer fra en afsender, som er på samme e-mail-server, klassificeres muligvis som uønskede e-mails.


Når en e-mail leveres til dig fra en afsender, som er på samme e-mail-server, bliver denne e-mail muligvis klassificeret som uønskede e-mail. Problemet kan opstå, når du bruger indstillingen Kun sikre lister under fanen Indstillinger i dialogboksen Indstillinger for uønskede e-mails i Outlook 2003.


OOF-reglen udløses ikke i Outlook 2003 i Exchange-tilstanden i cachenHvis du opretter en OOF-regel (Out of Office) for klientsiden, som opretter en meddelelse, flytter e-mail'en til en mappe med personlige filer (.pst), eller udfører en brugerdefineret handling, udløses OOF-reglen ikke, hvis du kører Outlook 2003 i Exchange-tilstanden i cachen.


E-mails, der er baseret på en organisationsformular, vises ikke korrekt i Outlook 2003 i Exchange-tilstanden i cachen


En e-mail, der er oprettet ud fra en formular i en organisation, ser ikke ud som forventet, når Outlook 2003 er i Exchange-tilstanden i cachen Desuden er forbindelsen til e-mail-serveren er gået tabt.


Adskilte forgrunds- og baggrunds-RCP-kald kan ikke rapporteres til Microsoft Exchange-klienter


Når du overvåger en e-mail-klient, kan hverken forgrunds- eller baggrunds-RCP-kaldene (Remote Procedure Calls) rapporteres adskilt i forbindelse med Exchange-klienter.


Tidligere revisioner af et organisationsdiagram sendes som en vedhæftet fil til en e-mail


Når du opretter en ny e-mail i HTML-format, der indeholder et organisationsdiagram, og derefter gemmer e-mailen i mappen Kladder, sendes et .GIF-billede af en tidligere version af organisationsdiagrammet som en vedhæftet fil sammen med den sendte e-mail.


Der er intet, der tyder på, at indstillingen Aktiver e-mail-logføring (fejlfinding) er aktiveret i Outlook 2003


Når du har aktiverer indstillingen Aktiver e-mail-logføring (fejlfinding), er der intet, der tyder på, at indstillingen er aktiveret. Hvis indstillingen Aktiver e-mail-logføring (fejlfinding) er aktiveret, kan det muligvis reducere ydeevnen i Outlook 2003.


CPU-forbruget er 100 procent, når du henter en komplet e-mail via en langsom forbindelse


Hvis du dobbeltklikker på et brevhoved i en e-mail for at hente hele e-mailen, kan CPU-forbruget være på 100 procent, hvis du bruger en langsom forbindelse.
Tilbage til toppen

Tidligere opdateringer, som er medtaget i denne servicepakke

Office 2003 SP1 indeholder følgende tidligere opdateringer:

842496 Beskrivelse af sikkerhedsopdateringen til Business Contact Manager til Outlook 2003: 08.06.04
Tilbage til toppen

Oplysninger om fejlsignatur

Du kan få vist en fejlmeddelelse i stil med følgende, når du bruger Outlook 2003:
Microsoft Office Outlook har fundet en fejl og afsluttes. Vi beklager ulejligheden.

Klik her for at se, hvilke data denne fejlrapport indeholder.
Når du ser oplysningerne i fejlrapporten, finder du en fejlsignatur i stil med følgende:
  Programnavn    Programversion    Modulnavn    Modulversion   Forskydning  -----------------------------------------------------------------------------  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   004f187c  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00121030  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   001cb65d  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mso.dll    11.0.5606.0   002ea0d0  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mso.dll    11.0.5703.0   0036cbf9  Outlook.exe    11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.0   000177f8  Outlook.exe    11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  0001a669  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mso.dll    11.0.5703.0   0007662a  Outlook.exe    11.0.5510.0     Msmapi32.dll 11.0.5601.0   00007687  Outlook.exe    11.0.5510.0     Msmapi32.dll 11.0.5601.0   000066b3  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0001af01  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0003111f  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mspst32.dll  11.0.5604.0   00021c72  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mspst32.dll  11.0.5604.0   00021c78  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   000911bb  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00040e50  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00042fa6  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0058be59  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   005f9809  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0069d298  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0002d848  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00695fec  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outex.dll   11.0.5525.0   0002f260  Outlook.exe    11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  0001a669  Outlook.exe    11.0.5510.0     Ntdll.dll   5.1.2600.1217  00019ecd  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0001c69d  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00095ca0  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00095ca4  Outlook.exe    11.0.5510.0     Unknown    0.0.0.0     Ffb9439f  Outlook.exe    11.0.5510.0     Ntdll.dll   5.1.2600.1217  00033aed
Der findes andre mulige programversioner, modulversioner og forskydninger.

Tilbage til toppen
Egenskaber

Artikel-id: 872839 – Seneste udgave 12/08/2015 07:53:29 – Udgave 3.0

Microsoft Office Outlook 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbfix kbupdate KB872839
Feedback