Sådan bruges ASP.NET ValidatePath-modulscanneren (VPModuleScanner.js)

Sammenfatning
Microsoft har udgivet filen til Microsoft ASP.NET ValidatePath-modulscanneren (VPModuleScanner.js). Filen VPModuleScanner.js undersøger en computer for at finde ud af, om ASP.NET ValidatePath-modulet er installeret. VPModuleScanner.js rapporterer, om en af følgende betingelser gælder:
 • ASP.NET ValidatatePath-modulet er installeret på det scannede system.
 • ASP.NET ValidatatePath-modulet er ikke installeret på det scannede system.
 • Installationsstatus for ValidatePath-modulet kan ikke fastlægges af en af følgende grunde:
  • Microsoft Internet Information Services (IIS) er ikke installeret på den scannede computer.
  • ASP.NET er ikke installeret på den scannede computer.
  • Der opstod fejl under scanning af computeren.
Du kan bruge filen VPModuleScanner.js sammen med filen VPMultimachineWrapper.js til at scanne mere end én computer.Yderligere oplysninger om søgning efter navnevedtagelsesproblemer med ASP.NET finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
887289 HTTP-modul undersøger, om der er navnevedtagelsesproblemer med ASP.NET
Yderligere oplysninger om, hvordan du afgør, hvilken version af ASP.NET du har, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
318785 Undersøg, om der er installeret servicepakker på .NET Framework (artiklen er evt. på engelsk)

Oplysninger om overførsel

Følgende fil kan hentes fra Microsoft Download Center:

HentHent VPModuleScanner-pakken nu.

Udgivelsesdato: 14. oktober 2004

Yderligere oplysninger om, hvordan du henter filer fra Microsoft Support, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Sådan hentes Microsoft-supportfiler på onlinetjenester
Microsoft har scannet denne fil for virus. Dertil har Microsoft anvendt de nyeste antivirusprogrammer, der var tilgængelige på det tidspunkt, filen blev lagt ud. Filen gemmes på servere med forbedret sikkerhed, der medvirker til at forhindre uautoriserede ændringer af filen.

Kendte begrænsninger og problemer

 • Du skal have administrativ adgang for at kunne køre dette værktøj fra en fjern- eller lokaladresse.
 • Du kan ikke angive legitimationsoplysninger for at køre dette værktøj. Du kan dog bruge kommandoen run as til at starte en kommandolinjesession med de rette legitimationsoplysninger. Yderligere oplysninger om kommandoen run as finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  294676 Sådan aktiveres og bruges kommandoen "run as" ved kørsel af programmer i Windows (artiklen er evt. på engelsk)
 • VPModuleScanner.js bruger ADSI-proxyforbindelse (Active Directory Service Interfaces) til en fjernmetabase. Derfor skal IIS-underkomponenten Fælles filer være installeret på den computer, der kører scriptet. Ellers rapporterer værktøjet, at IIS ikke er installeret på klientcomputeren.
 • Dette værktøj bruger en registreringsdatabasenøgle til at undersøge, om det indre script har fået timeout. Derfor må du kun køre én forekomst af værktøjet på hver computer.
 • Sammen med IIS version 6.0 rapporterer computeren status for ValidatePath-modulet, selvom ASP.NET er deaktiveret via listen Web Service Extension.
 • Scanneren rapporterer "ASP.NET not active", hvis Microsoft .NET Framework er blevet installeret før IIS. I så fald har IIS ingen ASP.NET-overførsel, og ASP.NET-funktionaliteten kan ikke bruges.

Anvendte teknologier

VPModuleScanner.js bruger følgende teknologier, der kan være deaktiverede eller begrænsede i et firma- eller datacentermiljø:
 • ADSI: VPModuleScanner.js bruger DCOM-forbindelse til IIS-metabasen.
 • SMB-shares bruges til at oprette forbindelse til og hente filer fra en administrativ fjernshare. Administrative fjernshares skal være aktiveret.
 • COM-komponenten FileSystemObject (Scrrun.dll) skal være registreret på den computer, der kører scriptet. FSO-komponenten bruges til at åbne filen Machine.config på fjernfilsystemet. Visse sikkerhedspolitikker anbefaler deaktivering af denne komponent på IIS-produktionsservere. Yderligere oplysninger om disse politikker finder du på følgende Microsoft-websteder:

Brug af ASP.NET ValidatePath-modulscanneren

VPModuleScanner.js scanner en computer, du angiver, for ASP.NET ValidatePath-modulet. I firmamiljøer, hvor flere computere skal scannes, kan du bruge VPModuleScanner.js sammen med VPMultiMachineWrapper.js.

VPMultiMachineWrapper.js

Kommandolinjeparametre

 • /l angiver en fil, der indeholder en liste over computere, der skal scannes. Computernavne kan være et NetBIOS-navn eller en IP-adresse. Der er ét element pr. linje.
 • /d domainname limit angiver et Windows-domæne, de skal scannes, hvor domainname er navnet på domænet, og limit er elementernes grænse. I følgende eksempelkommando scannes de 1.000 første computere i domænet eksempel.domain.com:
  VPMultiMachineWrapper.js /d eksempel.domain.com 1000
  Bemærk! Domænescanningen søger kun efter computerkonti i CN=Computers organizational unit (OU). Det er den indbyggede OU, hvor computerkonti gemmes i Active Directory. Hvis computerkonti derimod ligger i en brugerdefineret OU som f.eks. OU=Web_Servers, kan scriptet ikke finde dem.
 • /t angiver timeout for det indre script (VPModuleScanner.js). Visse kald i VPModuleScanner.js får ikke timeout. Derfor er det nødvendigt at bruge VPModulescanner.js sammen med VPMultimachineWrapper.js for at få en timeout, som en administrator kan bruge til at angive, hvor længe VPMultimachineWrapper.js skal vente på returnering af VPModulescanner.js. I følgende eksempel scannes de computere, der står på listen i filen Computers.txt. Det indre script (VPModulescanner.js) får timeout efter 30 sekunder, og der føjes et timeout-element til logfilen:
  VPMultiMachineWrapper.JS /t 30 /l computers.txt
 • /o angiver logfilens placering og navn. Hvis denne parameter ikke angives, gemmer værktøjet oplysninger i VPModuleScanner.log i den mappe, hvor scriptet ligger. Du kan angive et filnavn eller en fuld sti til det sted, hvor filen skal placeres. Filen gemmes i et kommasepareret .csv-filformat, så du kan åbne den i Microsoft Excel eller med LOGPARSER. Hvis /o ikke angives, gemmes outputtet (VPModulescanner.log og VPModulescanner_trace.txt) i den aktuelle mappe. I følgende eksempel scannes de 100 første computere på domænet eksempel.com, mens loggen og registreringsoutputtet gemmes i den mappe, som systemvariablen %temp% peger på: PVMScanner.js /d eksempel.com 100 /o %temp%\vpoutput.txt
 • /? viser hjælp.

VPMultiMachineWrapper.js indsamler en liste over computere fra enten en tekstfil eller via en LDAP-forespørgsel fra Active Directory. Når VPMultiMachineWrapper.js har den fulde liste over computere, startes en løkke, der kalder VPModuleScanner.js for hver computer.

VPMultiMachineWrapper.js gemmer fejlfindingsmeddelelser i filen VPMultiMachineWrapper_Trace.txt. Du kan bruge denne fil til at udføre fejlfinding af VPMultiMachineWrapper.js.

VPModulesScanner.js gemmer fejlfindingsmeddelelser i filen VPModulesScanner_Trace.txt. Du kan bruge denne fil til at udføre fejlfinding af VPModulesScanner.js.

Følgende er et eksempel på, hvordan VPMultiMachineWrapper.js starter VPModuleScanner.js:
cscript //nologo //t:30 VPModuleScanner.js /o "c:\temp" Machine1
I nedenstående tabel beskrives de anvendte parametre:
//t:30Timeout-værdi, her 30 sekunder, der understøttes af scriptprogrammet.
/o “c:\temp”Angiver den outputmappe, der skal bruges.
Maskine1Angiver den computer, der skal scannes.

 • /install installerer afhjælpningsmodulet på den lokale computer.
  BEMÆRK!/install kan kun bruges lokalt. Brug af /install sammen med et computernavn giver en fejlmeddelelse. VPModule.msi skal ligge i samme mappe som VPModuleScanner.js.
  VPModuleScanner.js bruger følgende kommandolinje til at installere VPModule.MSI:
  MSIexec /install script_path\VPModule.msi /qn
 • /O angiver mappen for scanningsloggen. Hvis du ikke angiver en mappe, skrives rapporten til VPMultiMachineWrapper.log.
 • <maskinenavn> angiver navnet på den fjerncomputer, som VPModuleScanner.js skal scanne. Denne parameter kan ikke bruges sammen med /install.
 • /? viser hjælp.

Logfilerne har følgende format:
DATETIME,SERVERNAME,NETFX_VERSION_STRING,MACHINESTATUS,PATCHSTATUS
Elementerne i dette format er beskrevet nedenfor:
 • DATETIME angiver dato og klokkeslæt for oprettelsen af scanningselementet.
 • SERVERNAME er NetBIOS-navnet eller IP-adressen på det scannede system.
 • NETFX_VERSION_STRING er den .NET-kørselsversion, der er installeret på det scannede system. Dette element indstilles til Unknown (ukendt), hvis computeren ikke findes.
 • MACHINESTATUS er computerens status. Følgende computerstatusstrenge kan forekomme:
  • IIS installed IIS og .NET Framework er installeret, og ASP.NET er aktiveret.
  • IIS not installed on client computer Scanningscomputeren (klienten) kan ikke scanne, fordi komponenten IIS Fælles filer ikke er installeret på klienten.
  • Fejl (fejlnummer: Fejlbeskrivelse) En fejl blev rapporteret ved forsøg på at oprette forbindelse til IIS eller under scanningen.
  • Config file not found Scriptet fastlægger UNC-fjernstien, men kan ikke oprette forbindelse til fjernsystemets administratorshare. Denne situation kan f.eks. opstå, hvis du deaktiverer servertjenesten på fjerncomputeren, eller hvis administratorshares er deaktiveret.
 • PATCHSTATUS angiver, om opdateringen er installeret. Følgende opdateringsstatusstrenge kan forekomme:
  • Module not installed ValidatePath httpModule er ikke installeret på computeren.
  • Module installed ValidatePath httpModule er installeret på computeren.
  • Unknown status Opdateringen har ukendt status.
Følgende er eksempler på logelementer:
 • 10-5-2004 12:00:05 PDT,SERVER1,Unknown, Unknown,Error(0x800A0046: Permission denied),Unknown status
  Den bruger, der har kørt scriptet, har ikke administrative rettigheder på serveren.
 • 10-5-2004 12:00:06 PDT,SERVER2,v1.1.4322,IIS installed,Module installed
  VPmodule er installeret på SERVER2.
 • 10-5-2004 12:00:07 PDT,SERVER3,v1.1.4322,IIS installed,Module not installed
  VPmodule er ikke installeret på SERVER3.
Du kan bruge VPModuleScanner.js som et SMS-script. Følgende returkoder bruges til at understøtte SMS:
 • 20000 VPmodule er ikke installeret på systemet.
 • 20001 Machine.config findes ikke. IIS er ikke installeret.
 • 0 VPmodule er installeret.
 • <andet> Der er opstået en fejl, som ovenstående koder ikke dækker.
Følgende er logfilfejlmeddelelser i MACHINESTATUS:
 • Error(0x800A01CE: The remote server machine does not exist or is unavailable) IIS er ikke installeret på den scannede computer, eller den angivne computer svarer ikke.
 • Error(0x800A0046: Permission denied) Den bruger, der udfører scanningen, har ikke administratorrettigheder på den scannede computer.
 • Error(0x80070424: ) Det er kun IIS-komponenten Fælles filer, der er installeret på den scannede computer.
 • Unknown,Error(0x80070422: ) IIS-administrationstjenesten er deaktiveret.
Referencer
Yderligere oplysninger om LOGPARSER finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
840671 Værktøjerne i IIS 6.0 Resource Kit (artiklen er evt. på engelsk)
Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
887405 Sådan bruges Windows Installer og gruppepolitik til at installere VPModule.msi i et Active Directory-domæne
887404 Sådan bruges Systems Management Server 2003 til at installere ValidatePath-modulet
887787 Du kan få vist fejlmeddelelser fra rapporteringstjenester, når du har installeret modulet ASP.NET ValidatePath (artiklen er evt. på engelsk)
Egenskaber

Artikel-id: 887290 – Seneste udgave 12/03/2007 18:51:43 – Udgave 2.4

Microsoft ASP.NET 1.1, Microsoft ASP.NET 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework Software Development Kit 1.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework Software Development Kit 1.0 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework Software Development Kit 1.0 Service Pack 2

 • kbsecurity atdownload KB887290
Feedback