Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Sådan bruges Windows Installer og gruppepolitik til at installere VPModule.msi i et Active Directory-domæne

Support til Windows XP er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Windows XP den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Support til Windows Server 2003 ophørte den 14. juli 2015

Microsoft afsluttede support til Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Sammenfatning
Du kan bruge VPModule.msi til at installere Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll HttpModule på computere, der kører ASP.NET. Denne artikel gennemgår trin for trin, hvordan du bruger gruppepolitik til at installere dette HttpModule, herunder: oprettelse af et distributionspunkt, oprettelse af et gruppepolitikobjekt til installationer af Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll og selve installationen af VPModule.msi
INTRODUKTION
Filen VPModule.msi installerer et HttpModule med navnet Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll på destinationscomputere. Installationen opdaterer også Machine.config-filen eller -filerne med et nyt HttpModule-element. Yderligere oplysninger om VPModule.msi finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
887289 HTTP-modul undersøger, om der er navnevedtagelsesproblemer med ASP.NET
Med VPModule.msi kan du installere Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll på computere, der kører ASP.NET. Hvis du administrerer computere i et Active Directory-katalogtjenestemiljø, kan du bruge programinstallation og vedligeholdelse af gruppepolitik til at installere VPModule.msi på destinationscomputere. Denne artikel beskriver, hvordan Windows Installer og gruppepolitik bruges til at installere VPModule.msi på destinationscomputere i et Microsoft Windows 2000 Server eller Microsoft Windows Server 2003 Active Directory-domæne. I denne artikel antages det, at du i forvejen er klar over, hvilke computere der kører ASP.NET i dit miljø.

Gruppepolitik er den anbefalede installationsmetode for kunder, der ikke allerede bruger en firmaopdateringsløsning som f.eks. Systems Management Server (SMS) 2003 eller Software Update Services (SUS). Yderligere oplysninger om gruppepolitik finder du på følgende Microsoft-websted:
Yderligere Information

Brug gruppepolitik til at tildele VPModule.msi

Du kan bruge gruppepolitik til at tildele VPModule.msi ved at følge disse trin:
 1. Opret et distributionspunkt.
 2. Opret et gruppepolitikobjekt (GPO) til installationer af VPModule.msi.
 3. Installer filen VPModule.msi fra den fælles distributionsmappe som maskintildelt.
 4. Du kan vælge at installere VPModule.msi til bestemte sikkerhedsgrupper.
Destinationscomputere, eller computere, der skal modtage VPModule.msi, skal være tilknyttet det samme domæne som den server, hvor Windows Installer-filen (.msi) ligger. Når du har tildelt pakken, installerer Windows Installer automatisk VPModule.msi, næste gang brugere, der har forbindelse til netværket, starter deres computere. Vi anbefaler, at du undersøger egenskaberne for hver enkelt computer for at sikre dig, at VPModule.msi-opdateringen er gennemført på destinationscomputeren. Du skal evt. genstarte en computer flere gange for at gennemføre opdateringen.

Det er kun en netværksadministrator eller en anden person, der er logget på en lokal computer som administrator, der kan fjerne den tildelte software (dvs. VPModule.msi) fra destinationscomputeren. Fremgangsmåderne i dette afsnit er beskrevet detaljeret i nedenstående afsnit.

Opret et distributionspunkt

Før du kan tildele software, skal du oprette et distributionspunkt på serveren. Følg disse trin for at oprette et distributionspunkt:
 1. Log på servercomputeren som administrator.
 2. Opret en fælles netværksmappe, hvor du skal placere den VPModule.msi-fil, du vil distribuere. Denne mappe er distributionspunktet for softwarepakken.
 3. Angiv tilladelser på den fælles netværksmappe for at tillade adgang til distributionspakken. Giv adgangstilladelser til følgende personer:
  • Administratorer
  • Godkendte brugere
  • Domænebrugere
  Du kan evt. konfigurere et distribueret filsystem (DFS) for distributionspunktet. Vi anbefaler dette, da det giver dig større fleksibilitet. Der er større fleksibilitet, fordi du har uafbrudt adgang til distributionspunktet, hvis du skal udskifte serveren. Med DFS er det også lettere at have distributionspunkter flere steder. Yderligere oplysninger om DFS finder du ved at besøge følgende Microsoft-websted:
 4. Kopier filen VPModule.msi til distributionspunktet.

Opret et GPO til softwareinstallation

Du kan oprette et GPO og kæde det til enhver Active Directory-objektbeholder, der indeholder de destinationscomputere, hvor VPModule.msi skal installeres. En Active Directory-objektbeholder kan f.eks. være et websted, et domæne eller en organisationsenhed. Følg nedenstående fremgangsmåde for at bruge et domæne som objektbeholder og derefter anvende sikkerhedsfiltrering til at distribuere GPO til bestemte computere. I dit miljø kan du evt. kæde GPO sammen med en anden objektbeholder, f.eks. en organisationsenhed. Du kan oprette en kæde til den ønskede Active Directory-objektbeholder. Du kan også redigere et eksisterende GPO i stedet for at oprette et nyt GPO til installationen af VPModule.msi. Vi fraråder dog redigering af standarddomænepolitikken eller standarddomænecontrollerpolitikken.

Opret et GPO til installation af VPModule.msi

Brug en af følgende metoder til at oprette et GPO til installation af VPModule.msi.

Hvis du har installeret GPMC (Group Policy Management Console), skal du følge disse trin:
 1. Åbn GPMC (Group Policy Management Console) på en administrativ arbejdsstation.
 2. Højreklik på domænenavnet i den skov i konsoltræet, hvor du vil oprette og sammenkæde et gruppepolitikobjekt (GPO).
 3. Klik på Create and Link a GPO Here.
 4. Angiv navnet på det nye GPO i dialogboksen New GPO, og klik derefter på OK.
Hvis du ikke har installeret GPMC (Group Policy Management Console), skal du følge disse trin:
 1. Åbn Active Directory-brugere og -computere på en domænecontroller eller administrativ arbejdsstation.
 2. Find den organisationsenhed, der indeholder de computere, hvor du vil installere VPModule.msi.
 3. Højreklik på organisationsenheden, og klik derefter på Egenskaber.
 4. Klik på fanen Gruppepolitik, og klik på Ny.
 5. Angiv navnet på det nye gruppepolitikobjekt i dialogboksen Nyt gruppepolitikobjekt, og klik derefter på OK.

Rediger et GPO til softwareinstallation

Når du har oprettet et distributionspunkt og et GPO til installation af VPModule.msi, skal du redigere GPO'et ved hjælp af funktionen til programinstallation og vedligeholdelse i gruppepolitik. Hvis du vil installere VPModule.msi, skal du bruge noden Computerkonfiguration i Redigeringsprogram til gruppepolitik.

Følg disse trin for at redigere et GPO til softwareinstallation:
 1. Højreklik på det nye GPO, og klik derefter på Egenskaber.
 2. Klik på Computerkonfiguration i Redigeringsprogram til gruppepolitik, klik på Programindstillinger, og klik derefter på Programinstallation.
 3. Peg på Ny i menuen Handling, og klik derefter på Pakke.
 4. Brug boksen Filnavn i dialogboksen Åbn til at skrive den fulde UNC-sti (Universal Naming Convention) til den fælles installationspakke, du vil distribuere. Skriv stien i følgende format:
  \\servernavn\fællesmappe\VPModule.msi eller \\server-IP\fællesmappe\VPModule.msi
  Sørg for at bruge UNC-stien til den fælles installationspakke.
 5. Marker Windows Installer-pakken, og klik derefter på Åbn.
 6. Klik på Tildelt i dialogboksen Installer software, og klik derefter på OK. Den fælles installationspakke, du har valgt, vises i højre rude af Redigeringsprogram til gruppepolitik.
Bemærk! servernavn og server-IP er pladsholdere for servernavnet eller IP-adressen på den computer, hvor den fælles mappe findes. fællesmappe er pladsholder for den fælles mappe på servercomputeren.

Installer software til bestemte sikkerhedsgrupper

Du kan bruge sikkerhedsfiltrering i Gruppepolitik til kun at installere VPModule.msi til computere, der er medlem af en bestemt sikkerhedsgruppe. Hvis du f.eks. opretter et GPO på domæneniveau ved hjælp af fremgangsmåden i denne artikel, kan du bruge sikkerhedsfiltrering til kun at distribuere GPO'et til de ønskede computere. Du skal først oprette sikkerhedsgruppen og tilføje destinationscomputere som medlemmer.

Følg disse trin for at oprette en sikkerhedsgruppe:
 1. Højreklik på det domæne eller den Active Directory-objektbeholder, der skal være destinationen, klik på Ny, og klik derefter på Gruppe.
 2. Navngiv sikkerhedsgruppen.
 3. Klik på fanen Medlemmer, og klik derefter på Tilføj.
 4. Skriv computernavnene, og klik derefter på OK.

Distribuer VPModule.msi ved hjælp af sikkerhedsfiltrering

 1. Dobbeltklik på Gruppepolitikobjekter i GPMC.
 2. Klik på det GPO, du vil anvende sikkerhedsfiltrering på.
 3. Klik på Tilføj under fanen Område i resultatruden.
 4. Brug boksen Skriv objektnavnet, der skal vælges til at skrive navnet på den gruppe, bruger eller computer, du vil føje til sikkerhedsfilteret, og klik derefter på OK.
 5. Hvis Godkendte brugere vises i sektionen Sikkerhedsfiltrering under fanen Omfang, skal du markere denne gruppe og derefter klikke på Fjern. Det sikrer, at kun medlemmer af den eller de grupper, du har tilføjet, kan modtage indstillingerne i dette GPO.
Bemærk! Indstillingerne i et GPO gælder kun for følgende brugere og computere:
 • Brugere og computere i domænet, organisationsenheden eller de organisationsenheder, hvor GPO'et er sammenkædet.
 • Brugere og computere, der er angivet i sikkerhedsfiltreringen eller er medlemmer af en gruppe, der er angivet i sikkerhedsfiltreringen.
Du kan angive flere grupper, brugere eller computere i sikkerhedsfilteret for et enkelt GPO.
Referencer
Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
887404 Sådan bruges Systems Management Server 2003 til at installere ValidatePath-modulet
887459 Kontroller programmerisk, om der er navnevedtagelsesproblemer med ASP.NET
887787 Du kan få vist fejlmeddelelser fra rapporteringstjenester, når du har installeret modulet ASP.NET ValidatePath (artiklen er evt. på engelsk)
887290 Sådan bruges ASP.NET ValidatePath-modulscanneren (VPModuleScanner.js)
Vlastnosti

ID článku: 887405 - Poslední kontrola: 10/26/2004 16:33:00 - Revize: 1.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP Professional

 • kbhowto kbactivedirectory kbgrppolicyinfo kbsecurity kbgpo kbdirservices kbdeployment kbpermissions KB887405
Váš názor
/javascript' src='" + (window.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");