أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

Beskrivelse af Windows SharePoint Services Service Pack 2

Sammenfatning
Microsoft har udsendt en servicepakke til Microsoft Windows SharePoint Services. Denne artikel indeholder oplysninger om, hvordan du kan hente servicepakken og om, hvordan du kan få en liste over de problemer, der løses af servicepakken. Denne artikel indeholder også oplysninger om de problemer, du kan få, når du installerer servicepakken, og hjælp til, hvordan du kan afgøre, om servicepakken er installeret.
INTRODUKTION
Microsoft Windows SharePoint Services Service Pack 2 (SP2) indeholder forbedringer af af stabilitet og ydeevne. Nogle af de rettelser, der findes i Windows SharePoint Services SP2, blev tidligere udsendt i separate opdateringer. Windows SharePoint Services SP2 kombinerer de tidligere udsendte rettelser i én opdatering.
Yderligere Information

Oplysninger om servicepakke

Liste over de problemer, der løses af servicepakken

Windows SharePoint Services SP2 løser de problemer, der er beskrevet i nedenstående artikel i Microsoft Knowledge Base:

906336 Problemer, der er løst i Windows SharePoint Services vha. Windows SharePoint Services Service Pack 2 (artiklen er evt. på engelsk)

Sikkerhedsbulletin om denne servicepakke

Windows SharePoint Services SP2 løser de problemer, der er beskrevet i nedenstående sikkerhedsbulletin fra Microsoft:

887981 MS05-006 Svaghed i tjenesten Windows SharePoint Services og tjenesten SharePoint Team Services kan tillade angreb via scripts på tværs af websteder og identitetsefterlignende angreb (spoofing)

Tidligere udgivne opdateringer, der er omfattet af servicepakken

Windows SharePoint Services SP2 indeholder de tidligere udgivne opdateringer, der er beskrevet i nedenstående artikel i Microsoft Knowledge Base:

841876 Beskrivelse af Windows SharePoint Services Service Pack 1 (artiklen er evt. på engelsk)

Kendte problemer

Kendte problemer under installation af servicepakken

 • Når du forsøger at installere Windows SharePoint Services SP2 på en computer, der kører Microsoft Windows Server 2003 for Itanium-baserede systemer, får du en fejlmeddelelse. Yderligere oplysninger om dette problem finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  906896 Du får fejlmeddelelsen "Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 cannot be installed because this server is not running a Microsoft Windows 2003 or later operating system", når du forsøger at installere Windows SharePoint Services Service Pack 2 (artiklen er evt. på engelsk)
 • I en webfarmdistribution af Windows SharePoint Services skal du opgradere alle webserverne i webfarmen. Yderligere oplysninger om dette problem finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  875358 Du skal opgradere alle de webservere, der kører Windows SharePoint Services i en webfarm (artiklen er evt. på engelsk)

Kendte problemer efter installation af servicepakken

Hvis du bruger Windows Server 2003, og du ikke har Windows Server 2003 Service Pack 1 installeret, opretter installationen af Windows SharePoint Services SP2 ikke en post for Windows SharePoint Services SP2 i vinduet Tilføj/fjern programmer i Kontrolpanel. Hvis du har Windows Server 2003 Service Pack 1 installeret, opretter installationen af Windows SharePoint Services SP2 en post for Windows SharePoint Services SP2 i vinduet Tilføj/fjern programmer i Kontrolpanel. Posten for Windows SharePoint Services SP2 er dog kun synlig, hvis afkrydsningsfeltet Vis opdateringer i vinduet Tilføj/fjern programmer er markeret.

Installationsoplysninger

Sådan hentes og installeres denne servicepakke

Windows SharePoint Services SP2 findes på Microsoft Download Center. Hvis du vil hente denne opdatering fra Microsoft Download Center, skal du gå til følgende websted:

Sådan konstateres det, om opdateringen er installeret

Servicepakken indeholder filer med versionerne i følgende tabeller.
FilnavnVersion
Admsoap.dll11.0.6550.0
Dw20.exe11.0.6560.0
Dwdcw20.dll11.0.5904.0
Dwintl20.dll11.0.5510.0
Dwtrig20.exe11.0.5904.0
Fpencode.dll2003.1100.5510.0
Htinterf.dll11.0.6550.0
Mdsp.dll11.0.6550.0
Mdspodb.dll11.0.6550.0
Mdspsppt.dll11.0.6550.0
Mdspsts.dll11.0.6565.0
Mdspxmlu.dll11.0.6467.0
Onetutil.dll11.0.6568.0
Owssvr.dll11.0.6568.0
Owstimer.exe11.0.6554.0
Sqmcfg.dll11.0.6550.0
Sqmcfgup.dll11.0.6550.0
Sqmsto.dll11.0.6554.0
Sqmstoup.dll11.0.6554.0
Stsadm.exe11.0.6551.0
Stsap.dll11.0.6550.0
Stsapa.dll11.0.6566.0
Stscfg.exe11.0.6550.0
Stslib.dll11.0.6563.0
Stsmmc.dll11.0.6550.0
Stsom.dll11.0.6568.0
Stsomdr.dll11.0.6554.0
Stsomsec.dll11.0.6550.0
Stssoap.dll11.0.6551.0
Stswel.dll11.0.6568.0
Du behøver ikke at installere denne servicepakke, hvis du har en nyere version af filerne i tabellen.

Følgende filer installeres også, når du installerer Windows SharePoint Services SP2:
Aclinv.asxImadisco.asxSitequot.asx
Aclver.asxImawsdl.asxSiteusrs.asx
Addgrp1.asxImglib.jsSitwsdl.asx
Addgrp2.asxLayotweb.cfgSpcf.asx
Advsetng.asxLisdisco.asxSpdisco.asx
Aer_1033.admLiswsdl.asxStore.sql
Avreport.asxLogusage.asxStoreup.sql
Bpcf.asxLstsetng.asxStorman.asx
Cfgadmvs.asxMeedisco.asxSts.xml
Checkin.asxMeewsdl.asxSubchoos.asx
Configdb.asxMngqtmpl.asxSubdisco.asx
Configdb.sqlMtgredir.asxSubedit.asx
Configup.sqlNew.asxSubnew.asx
Creatsit.asxNewdwp.asxSubwsdl.asx
Cvtp.jsNewgrp.asxThemeweb.asx
Delstcfg.asxOws.cssTmptpick.asx
Dladvopt.asxOws.jsTreehelp.txt
Docicon.xmlPerdisco.asxUsedisco.asx
Dspset.asxPerwsdl.asxUseredit.asx
Dspsts.amxPortal.asxUsewsdl.asx
Dspstsdi.asxQstedit.asxVerdisco.asx
Dspstsws.asxQstnew.asxVerwsdl.asx
Dwsdisco.asxReport.asxViedisco.asx
Dwswsdl.asxReporthm.asxViewedit.asx
Editgrp.asxReqacc.asxViewnew.asx
Editprms.asxRgnlstng.asxViewsdl.asx
Extendvs.asxSchema.xmlVsgenset.asx
Extwebfm.asxScprefix.asxVssettng.asx
Fldedit.asxSdadisco.asxVwstyles.xml
Fldnew.asxSdawsdl.asxWebdisco.asx
Fordisco.asxSetanon.asxWebwsdl.asx
Formedt.asxSetrqacc.asxWppdisco.asx
Forwsdl.asxSetup.htmWppwsdl.asx
Fpext.msgShropt.asxWsapsubc.htm
Grpsel.asxSitdisco.asxWsdisco.asx
Htadmin.asxSitedata.amxWswsdl.asx
Htmledit.asx

Oplysninger til administratorer om .msp-filer

Den administrative servicepakke består af en full-file Microsoft Windows-installationsfil (.msp-fil). .msp-filen er pakket i en selvudtrækkende eksekverbar fil. Følgende .msp-fil følger med denne servicepakke:
Wsssp2.msp

Yderligere installationsbemærkninger

Følgende fælles funktioner, der blev introduceret i Windows SharePoint Services SP2, bør ikke bruges, inden Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 2 (SP2) er udsendt og installeret på den computer, der kører Windows SharePoint Services SP2:
 • Understøttelse af kørsel på 64-bit-systemer i 32-bit-emulerlingstilstand
 • Understøttelse af reverse proxy
 • Understøttelse af IP-bundne virtuelle servere
 • Understøttelse af off-box SSL-terminering
 • Understøttelse af Microsoft SQL Server 2005
Bemærk!Hvis du kun udfører Windows SharePoint Services-distribution, kan du udnytte de nye funktioner uden at vente på udgivelsen af SharePoint Portal Server 2003 SP2.
windowssharepointservices2003 windowssharepointservices2k3 wss2003 wss2k3 windows sharepoint services office sikkerhed rettelse, ydeevne pålidelighed opdatering download 2003 hotfix programrettelse service pack wss sps sp2 sp sp-2 sp 2 servicepakke
خصائص

رقم الموضوع: 887624 - آخر مراجعة: 12/21/2005 18:15:10 - المراجعة: 2.4

Microsoft Windows SharePoint Services

 • kbmsccsearch kbpubtypekc kbtshoot kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB887624
تعليقات