Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Windows Installer 3.1 version 2 (3.1.4000.2435) er tilgængelig

Support til Windows XP er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Windows XP den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Support til Windows Server 2003 ophørte den 14. juli 2015

Microsoft afsluttede support til Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Introduktion
Microsoft Windows Installer er en komponent i Windows-operativsystemet, der udgør et standardfundament for installation og fjernelse af software. Softwareproducenter kan oprette deres egen produktopsætning for at bruge Windows Installer til at gøre det hurtigt og nemt at installere, vedligeholde og fjerne software.

ReleaseOperation System
Windows Installer 3.1Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)
Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
Windows XP
Windows XP Service Pack 1 (SP1)
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Windows Server 2003
Windows Installer 3.1 v2
was released with
Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
Windows Installer 4.5Windows Server 2008, 32-bit editions
Windows Server 2008, 64-bit editions
Windows Server 2008, Itanium-based editions
Windows Vista
Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Windows XP Service Pack 3 (SP3)
Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 SP2
Windows Installer 5.0
was released with
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows 7
Windows 8
Sådan får du Windows Installer 3.1 version 2
Før du kan hente denne distribuerbare komponent, skal du finde ud af, om du kører en 32-bit eller 64-bit version af Windows Server 2003 eller Windows XP.

Resultatet af automatisk registrering af version

Du har i øjeblikket et 32-bit operativsystem.
Bemærk! Hvis resultaterne af den automatiske registrering af versionen ikke vises på skærmen, skal du klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. Artiklen er evt. på engelsk:
827218 Sådan kan du se, om computeren har en 32-bit version eller 64-bit version af Windows-operativsystemet

Hente installationsprogrammet for alle versioner af Windows undtagen 64-bit versioner af Windows Server 2003 eller 64-bit versioner af Windows XP

Følgende fil kan hentes fra Microsoft Download Center:

HentHent pakken Windows Installer 3.1 Redistributable (v2) nu.

Udgivelsesdato: 12. maj 2005

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du henter Microsoft-supportfiler, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Sådan hentes Microsoft-supportfiler på onlinetjenester (artiklen er evt. på engelsk)
Microsoft har scannet denne fil for virus. Dertil har Microsoft anvendt de nyeste antivirusprogrammer, der var tilgængelige på det tidspunkt, filen blev lagt ud. Filen gemmes på servere med forbedret sikkerhed, der medvirker til at forhindre uautoriserede ændringer af filen.

Bemærk! Det er kun den binære fil filen Msi.dll, der opdateres. Versionsnummeret er 3.1.4000.2435. Alle andre binære filer i pakken med Windows Installer 3.1 version 2 forbliver uændret og har version 3.1.4000.1823.

Download installationsprogrammet til 64-bit versioner af Windows Server 2003 eller 64-bit versioner af Windows XP

Denne videredistribuerbare komponent er kun beregnet til 32-bit operativsystemer. Du kan ikke installere denne komponent på en computer, der kører 64-bit versioner af Windows Server 2003 eller Windows XP.

Du kan installere den videredistribuerbare komponent til Windows Installer 3.0 under Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) og på den udgivne version af Windows Server 2003. Windows Installer 3.1 var indeholdt i Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).

Du kan ikke installere denne distribuerbare komponent under 32-bit og 64-bit versioner af Windows Server 2003 SP1. Hvis du vil opdatere 32-bit eller 64-bit versionen af Windows Server 2003 SP1, eller hvis du vil opdatere 64-bit versionen af Windows XP, skal du hente det hotfix, der beskrives i artikel nummer 898715 i Microsoft Knowledge Base, i stedet for 893803 version 2-pakken. Yderligere oplysninger om Windows Installer 3.1 version 2 GDR finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
898715 En opdatering af Windows Installer 3.1 er tilgængelig for Windows Server 2003 SP1 og for 64-bit udgaverne af Windows XP
Udgivelsesoversigt:
 • Microsoft Windows Installer 3.1: KB893803 version 1.0 (11. april 2005)
 • Microsoft Windows Installer 3.1: KB893803 version 2.0 (12 maj 2005)
  Det problem, der beskrives i følgende artikel i Microsoft Knowledge Base, er løst i Windows Installer 3.1 version 2:
  898628Windows Installer går ned, når du har opgraderet til Windows Installer 3.1. Artiklen er evt. på engelsk.
Versionsnummeret er 3.1.4000.2435. Alle andre binærfiler for pakken Windows Installer 3.1 version 2 forbliver uændret og har version 3.1.4000.1823.
Yderligere Information

Nye funktioner i Windows Installer 3.1

 • UpdateTargetRTMProperty – ny mindre egenskab:Programrettelser henvender sig nu til både den oprindelige version af operativsystemet og operativsystemet med den nyeste Service Pack på systemet.
 • MsiSetExternalUIRecord – ny API: Pakker, der bruger en ekstern brugergrænseflade, kan nu modtage meddelelser som poster i stedet for at modtage meddelelserne som strenge.
 • x64 og Msix64 – nye egenskaber: Pakker kan nu bruge egenskaberne x64 og Msix64 til at angive understøttelse af x64-processorbaserede operativsystemer.
 • MsiNotifySidChange – ny API: Du kan bruge denne API til at opgradere konfigurationen af Windows Installer, hvis en brugers sikkerheds-id ændres.
 • Fluevægtsrettelser er nu en mulig funktionsmåde: Windows Installer 3.0 introducerede den nye funktion "fluevægtsrettelser". Denne funktion var som standard aktiveret for alle rettelser. I Windows Installer 3.1 deaktiveres denne funktion nu, medmindre du specifikt aktiverer funktionen ved at angive egenskaben OptimizedInstallMode i tabellen MsiPatchMetaData.

Problemer, der løses i Windows Installer 3.1

 • I Windows Installer logføres NULL-tegn ("[~]") nu korrekt, når tegnene bruges i en værdimarkering i registreringsdatabasen eller i en tjenesteafhængighed.
 • Funktionen MsiGetFileHash fungerer nu korrekt for en lang række filer uden versionsnummer. Disse filer kan fylde ca. 2 GB.
 • Egenskaben MediaSrcProp i en programrettelse er nu angivet til den oprindelige placering, hvor den blev startet fra, når programrettelsen installeres. Egenskaben MediaSrcProp er angivet til placeringen for den cachelagrede programrettelse for efterfølgende transaktioner.
 • Statuslinjen fungerer nu korrekt, også selvom pakken installerer filer, der fylder mere end 2 GB.
 • Der kan nu udføres rettelser af isolerede komponenter.
 • Måloplysninger for en brugerdefineret handling er ikke længere logført, når den brugerdefinerede handling ikke lykkes, hvis den brugerdefinerede handling er angivet til at skjule måloplysningerne.
 • Fejl 1642 (ERROR_PATCH_TARGET_NOT_FOUND) returneres, også selvom der kun anvendes én programrettelse, som ikke gælder for Windows Installer 2.0.
 • Hvis du anvender en hel programrettelse, der gælder for Windows Installer 2.0, som indeholder tilknyttede filer, er det ikke længere nødvendigt at få adgang til kildemediet.
 • Windows Installer 3.1 håndterer nu korrekt de situationer, hvor der installeres en mindre opdateringspakke, når der også findes en forældet eller tidligere programrettelse.
 • Windows Installer 3.1 understøtter nu brugen af programrettelser til pakker, der indeholder et stort antal filer. (Kolonnen Sekvens i en filtabel indeholder værdier, der er større end 32767).
 • Windows Installer 3.1 sender nu INSTALLSTART_ACTIONSTART-meddelelser ved alle handlinger.
 • I Windows Installer 3.0 og tidligere versioner lykkedes efterfølgende installationer ikke altid, hvis du anvendte flere større opgraderingsrettelser. Dette problem er nu løst.
 • Ordning af programrettelser i rækkefølge afviser ikke længere en gyldig programrettelse, mens der udføres programrettelse af et administrativt billede.
 • Windows Installer 3.1 springer ikke længere over brugerdefinerede handlinger, der er markeret som asynkrone.

Problem, der løses i Windows Installer 3.1 version 2

 • Windows Installer går ikke længere ned, når installationsprogrammet forsøger at opdatere en fil, der er beskyttet af funktionen Windows Filbeskyttelse.
Fejlfinding
Du kan få hjælp til fejlfinding af problemer med Windows Installer ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
907749 Grundlæggende fejlfindingstrin til Windows Installer. Artiklen er evt. på engelsk.
886630 Du modtager en fejlmeddelelse, når du forsøger at installere et program, der bruger Windows Installer i Windows XP. Artiklen er evt. på engelsk.
823116 Fejl 1913 forekommer, når du installerer et program på Windows XP. Artiklen er evt. på engelsk.
314852 Sådan aktiveres Windows Installer-logføring i Windows XP. Artiklen er evt. på engelsk.
Hvis du har problemer med at installere et bestemt program, uanset om det drejer sig om et Microsoft-program eller et program fra tredjepart, kan du søge efter kendte installationsproblemer i filen med vigtige oplysninger for programmet. Du kan også søge i Microsoft Knowledge Base efter artikler, der specifikt beskriver dit program.
Referencer
Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
897026 Handlingen AppSearch afkorter en REG_MULTI_SZ-værdi, der indeholder en NULL-værdi i Windows Installer (artiklen er evt. på engelsk)
897027 Der logføres måske en meddelelse i hændelsesloggen, når du forsøger at installere den distribuerbare pakke til Windows Installer 3.0 på en computer, som kører en nyere version af Windows Installer. Artiklen er evt. på engelsk.
894439 Beskrivelse af fluevægtsrettelser i Microsoft Windows Installer 3.0. Artiklen er evt. på engelsk.
Yderligere oplysninger finder du ved at besøge følgende MSDN-websted (Microsoft Developer Network):
Bemærk! Dette er en artikel til hurtig udgivelse, som er oprettet direkte i Microsofts supportafdeling. Oplysningerne i artiklen præsenteres som de og behandler aktuelle problemer. Fordi artiklen er blevet udgivet hurtigt, kan der forekomme slåfejl, og artiklen kan blive redigeret uden varsel. Se andre forbehold under Vilkår for anvendelse.
Egenskaber

Artikel-id: 893803 – Seneste udgave 10/01/2013 02:10:00 – Udgave 1.0

Microsoft Windows Installer 3.1, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbresolve kbinfo KB893803
Feedback