Rettelse: Oversigten over den aktuelle dag (I dag) i Internet Explorer 6 SP1 eller en nyere version ryddes ikke, når du ved hjælp af programmering rydder oversigten

Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Symptomer
Når du i en af de versioner af Internet Explorer 6, der er angivet i afsnittet "Gælder for", anvender funktionen Ryd oversigt til at rydde oversigten ved hjælp af programmering, ryddes oversigten over den aktuelle dag (I dag) ikke.
Årsag
Dette problem kan opstå, når Microsoft Windows Stifinder indeholder en reference til oversigtselementet I dag. Problemet opstår f.eks., hvis mappen Denne computer eller en intranet-sharefolder er angivet i oversigten for I dag.

Bemærk! Oversigtselementer gemmes på følgende drev på harddisken:
C:\Documents and Settings\UserName\Local Settings\History
Løsning
Et understøttet hotfix er tilgængeligt fra Microsoft. Dette hotfix er dog kun beregnet til at afhjælpe det problem, der er beskrevet i denne artikel. Hotfixet må kun anvendes på de systemer, der har dette særlige problem.

Hvis hotfixet kan hentes, er dette angivet i et separat afsnit i toppen af denne artikel i Microsoft Knowledge Base. Hvis der ikke findes et afsnit om hentning af hotfixet i artiklen, kan du anskaffe hotfixet ved at kontakte Microsoft-kundesupport.

Bemærk! Hvis der opstår flere problemer, eller hvis der er behov for supplerende fejlfinding, er det muligvis nødvendigt at oprette en separat serviceanmodning. De sædvanlige supportomkostninger gælder for supplerende supportspørgsmål og -problemer, der ikke falder ind under det nævnte hotfix. Du finder en komplet liste over telefonnumre til Microsoft-kundesupport og oplysninger om, hvordan du opretter en serviceanmodning, på følgende Microsoft-websted: Bemærk! De sprog, som hotfixet er tilgængeligt på, er angivet i formularen til hentning af hotfixet. Hvis dit sprog ikke er angivet i formularen, betyder det, at hotfixet ikke er tilgængeligt på det pågældende sprog.

Den engelske version af dette hotfix indeholder de filattributter, der er angivet i nedenstående tabel (eller nyere attributter). Dato og klokkeslæt for disse filer er angivet i UTC-format (Universal Time Coordinates). Når du får vist filoplysningerne, konverteres de til lokal tid. Klik på fanen Tidszone under funktionen Dato og klokkeslæt i Kontrolpanel for at finde forskellen mellem UTC og lokal tid.

Microsoft Internet Explorer 6 SP1 (Service Pack 1) til Microsoft Windows 98 og Microsoft Windows Millennium Edition
  Dato     Klokkeslæt  Version    Størrelse    Filnavn  ----------------------------------------------------------  13-May-2005 18:59 6.0.2800.1660  1.338.368 Shdocvw.dll
Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) til Microsoft Windows XP og Microsoft Windows 2000
  Dato     Klokkeslæt  Version    Størrelse    Filnavn  ---------------------------------------------------------  13-May-2005 18:59 6.0.2800.1660 1.338.368 Shdocvw.dll
Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 2 (SP2) til Microsoft Windows XP
  Dato     Klokkeslæt  Version    Størrelse    Filnavn  ---------------------------------------------------------  13-May-2005 16:42 6.0.2900.2676 1.485.312 Shdocvw.dll
Status
Microsoft har bekræftet, at dette problem forekommer i de Microsoft-produkter, der er angivet i afsnittet "Gælder for".

Trin til genskabelse af problemet

 1. Åbn over en periode på nogle dage flere websider fra forskellige websteder ved hjælp af Internet Explorer.
 2. Opret et konsolprogram, som anvender følgende kodeeksempel.
  #include "stdafx.h"#include <windows.h>#include <shlguid.h>	// Needed for CLSID_CUrlHistory#include <urlhist.h>	// Needed for IUrlHistoryStg2 and IID_IUrlHistoryStg2int main(int argc, char* argv[]){	IUrlHistoryStg2* pHistory; // We need this interface to clear the history.	HRESULT hr;	DWORD cRef;	CoInitialize(NULL);	// Load the correct Class and request IUrlHistoryStg2	hr = CoCreateInstance(CLSID_CUrlHistory, NULL, CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_IUrlHistoryStg2, reinterpret_cast<void **>(&pHistory));	if (SUCCEEDED(hr))	{		// Clear the Internet Explorer history.		hr = pHistory->ClearHistory();	}	cRef = pHistory->Release();	CoUninitialize();	return 0;}
 3. Byg programmet, og kør det derefter.

  Hvis du får vist mappen Oversigt i Microsoft Windows Stifinder, vil du se, at alle oversigtsposter med undtagelse af oversigtsposten I dag vil være ryddet.
Yderligere Information
Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivelse af den standardterminologi, der bruges til at beskrive Microsoft-softwareopdateringer
internetexplorer6sp1 internetexplorer6sp2 ie6sp1 ie6sp2 history folder internet explorer shell
Egenskaber

Artikel-id: 897169 – Seneste udgave 12/09/2015 02:24:35 – Udgave 3.2

Microsoft Internet Explorer (Programming) 6 (SP1), Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbautomation kbfix kbbug kbhotfixserver KB897169
Feedback