Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Problemer, der er løst i Exchange Server 2003 Service Pack 2

Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
INTRODUKTION
Artiklen indeholder en opdateret liste over artikler i Microsoft Knowledge Base (KB), som beskriver de problemer, der er løst i Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2). Hvis du vil se en bestemt artikel i Microsoft Knowledge Base, skal du klikke på et af nedenstående artikelnumre. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Exchange Server 2003 Service Pack 2 hentes, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
836993 Sådan hentes de nyeste service packs til Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
Vigtigt! Produktbemærkninger til Exchange Server 2003 SP2 behandler de seneste problemer, der ikke blev behandlet i den dokumentation, der blev leveret med Exchange Server 2003 SP2. Inden installation af Exchange Server 2003 SP2 skal du gennemse produktbemærkninger for oplysninger, der er relevante for systemkonfigurationen.

Besøg følgende Microsoft-websted for at hente produktbemærkninger til Exchange Server 2003 SP2:
Yderligere Information

Liste over de problemer, der løses af den pågældende service pack

302935 Exchange Server 5.5 eller Exchange Server 2003 kan returnere afkortet meddelelsestekst, hvis CDO-programmet kører som en tjeneste. Artiklen er evt. på engelsk.
821595 Oplysninger om Bcc (Blind carbon copy) kan ses i integreret e-mail i Exchange Server 5.5 eller Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
823515 POP-tjenesten stopper uventet på Front-end-Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003-computer. Artiklen er evt. på engelsk.
823799 En videresendt meddelelse kan blive afvist som en kopi i Exchange Server 5.5 eller Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
829989 En meddelelse, der sendes gentagne gange via Exchange Connector til Lotus Notes, udvikler formateringsproblemer. Artiklen er evt. på engelsk.
830369 X.400-forbindelsen tilføjer ikke en post i logfilen til meddelelsesregistrering, når du videresender en e-mail fra Exchange 2000 Server til en anden e-mail-server via en X.400-forbindelse. Artiklen er evt. på engelsk.
831260 Fejlmeddelelsen "\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM er beskadiget" vises ved forsøg på genstart af Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
833607 Tjenesten Microsoft Exchange Information Store bruger 100 procent af CPU-ressourcerne på en Exchange 2000 Server eller en Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
833745 Altid-opdateret-meddelelser fra Exchange Server 2003 fungerer ikke sammen med mobile enhed. Artiklen er evt. på engelsk.
834320 En vedhæftet fil fra en brugerdefineret formular i Outlook Web Access i Exchange 2000 eller Exchange 2003 kan ikke slettes. Artiklen er evt. på engelsk.
835643 Vedhæftede filer med filnavne, der indeholder udvidede ASCII-tegn, kan ikke hentes ved hjælp af kommandoen FETCH (BODYSTRUCTURE) i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
835992 En e-mail-meddelelse formateres ikke korrekt, når en modtager sender e-mail-meddelelse fra en Exchange Server 2003-computer til en anden Exchange-modtager. Artiklen er evt. på engelsk.
836857 E-mail-meddelelse flyttes til mappen Kladder, når du prøver at sende den med Outlook Web Access til Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
836862 En CDO-tråd kan gå ind i en uendelig løkke, når du forsøger at oprette en aftale i Exchange Server 5.5 eller Exchange Server 2003 ved hjælp af programmering. Artiklen er evt. på engelsk.
836883 Fejlkode 0x80040301 vises, når du forsøger at flytte en postkasse i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
837041 Tjenesten Opdatering af modtager i Exchange Server 2003 genererer muligvis flere forkerte X.400-proxyadresser. Artiklen er evt. på engelsk.
837893 Feltet ChangeBy er ikke opdateret korrekt i Exchange 2000 Server eller i Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
838415 Du kan ikke få vist en vedhæftet fil ved hjælp af Outlook Web Access i Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
838644 Meddelelser i køen med udskudt levering forårsager problemer med ydeevnen på en Exchange 2000- eller Exchange 2003-computer. Artiklen er evt. på engelsk.
838922 En klyngenode for Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 skifter, og HTTP-tjenesten stopper, når du tilføjer mere end 28 værtsheadere i Internet Services Manager. Artiklen er evt. på engelsk.
839138 Tjenesten Message Transfer Agent accepterer fortsat meddelelser efter fejl i Exchange Server 5.5 eller Exchange Server 2003 på den harddisk, der indeholder mappen MTADATA. Artiklen er evt. på engelsk.
839316 Klokkeslættet er forskudt 1 time for de aftaler, der vises af Cdohtml.dll, i løbet af oktober 2004 for tidszonen 'GFT' i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
839483 Validering af kryptografiske signaturer fuldføres ikke korrekt i en transporthændelses-sink på Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
840055 Store holder op med at reagere i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
840123 Tjenesten Microsoft Exchange Information Store går ned, når en bruger af Internet Message Access Protocol, Version 4rev1, forsøger at oprette en liste over offentlige mapper fra en server, der kører Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
840504 Der kan opstå en hukommelsesfejl i et brugerdefineret program, hvis funktionen MAPILogon og funktionen MAPILogoff gentagne gange kaldes til postkasser i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
840668 Der vises mange Lotus Notes-proxyadresser i egenskaberne for en brugerkonto på et domæne, hvor Exchange Server 2003 er installeret. Artiklen er evt. på engelsk.
840719 En ekstern e-mail-konto kan sende e-mail-meddelelser til en distributionsgruppe på en Exchange server. Artiklen er evt. på engelsk.
841443 Meddelelsesklasse for en freedoc, der videresendes af en regel for en offentlig mappe, ændres fra IPM.Document til IPM.Note i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
841843 Den anden HTTP-ressource virker ikke, når du flytter en Exchange-ressourcegruppe, der indeholder to HTTP-ressourcer, til en anden klyngenode. Artiklen er evt. på engelsk.
842227 Programmet Mailbox Merge omdøber særlige mapper til navnet på kildemappen i Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
842577 Microsoft Exchange Connector til tjenesten Lotus Notes holder op med at fungere, når du sender en e-mail-meddelelse, der har et sammenkædet objekt i Exchange 5.5 eller Exchange 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
842631 Der findes en opdatering til konfiguration af indstillingerne for timeout til guiden Overflytning i Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
842710 Proces for tjenesten Exchange Information Store kan holde op med at reagere, når du kører programmet Information Store Integrity Checker i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
843226 Brugen af CPU øges, og der opstår dårlig ydeevne, når Outlook Web Access bruger SSL til at oprette forbindelse til en Exchange 2003-computer i en klynge. Artiklen er evt. på engelsk.
867446 Overvågningspåmindelser, der anvendes på routinggrupper, fungerer ikke, og hændelses-id 9098 logføres efter konfiguration af påmindelser i Exchange Server 2003 Service Pack 1. Artiklen er evt. på engelsk.
867475 Efter åbning af serien af tilbagevendende aftaler i OWA kan du opleve, at alle aftaler er planlagt til at starte en time senere end den oprindelige starttid i Exchange 2000 og Exchange 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
867571 Reglerne for offentlige mapper anvendes muligvis ikke i Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
867740 Der kan ikke indlæses DBCS-tegn (dobbeltbytetegnsæt) i feltet "Use this name" i egenskaberne for den offentlige mappe i Exchange 2000 eller Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
870585 Der vises en "5.2.1"-meddelelse med besked om manglende modtagelse, når du sender en e-mail-meddelelse til en offentlig mappe på Exchange Server 2003 eller Exchange 2000 Server. Artiklen er evt. på engelsk.
872822 En global hændelses-sink aktiveres ikke efter genstart af tjenesten Microsoft Exchange Information Store i Exchange Server 2003 Service Pack 1. Artiklen er evt. på engelsk.
873434 Filteret Exchange Intelligent Message scanner ikke e-mail-meddelelser på din Exchange Server 2003-computer. Artiklen er evt. på engelsk.
875525 Når du bruger Outlook Web Access-klienten til åbning af en komprimeret vedhæftet fil (.zip), som hentes fra en Exchange Server 2003-computer, er filen beskadiget. Artiklen er evt. på engelsk.
875543 Active Directory Connector til Microsoft Exchange Server 2003 kan ikke replikere en Microsoft Windows NT-brugerkonto, der er knyttet til en Exchange Server 5.5-postkasse til Active Directory for Microsoft Windows Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
875573 E-mail-meddelelser kan ikke gemmes som fil fra Outlook Web Access i Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
883312 Når du har flyttet en brugers postkasse til en en anden Exchange Server 2003-postkasseserver, vises brugerens navn og rækkefølgen på mapperne på mappelisten forkert. Artiklen er evt. på engelsk.
883351 Når der oprettes en politik til postkassestyring for et postkasselager, som senere ændres til et andet postkasselager, anvendes politikken for begge postkasselagre i Exchange Server 2003 Service Pack 1. Artiklen er evt. på engelsk.
883419 Du kan få vist fejlmeddelelsen "Der er angivet en ugyldig DN-syntaks", når du forsøger at bruge funktionen til gendannelse postkassedata til at genoprette en postkasse fra lagringsgruppe til gendannelse i Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
883490 Formatet til e-mail-meddelelse i Outlook tilsidesætter det format til internet-e-mail, som er angivet af Exchange Server 2003-computeren. Artiklen er evt. på engelsk.
883938 Omdirigeringsoversigt er ikke medtaget med det oprindelige modtagernavn på ORAR-omdirigering i Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
883940 Udfyldning af adresselængde kan fejlberegnes, når Exchange Server 2003 godkender egenskaben PR_REDIRECTION_HISTORY. Artiklen er evt. på engelsk.
884064 Når medlemskab af en Microsoft Exchange Server 5.5-distributionsliste ændres, kan ændringer gå tabt. Artiklen er evt. på engelsk.
884477 En vedhæftet fil, der har et kodet filnavn, som indeholder JIS-tegn (Japanese Industry Standards), beskadiges muligvis i Exchange 2000 eller Exchange 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
884767 Nogle mappeelementer kopieres ikke til destinationsmappen, når du kopierer en mappe fra en offentlig mappe på øverste niveau til en anden offentlig mappe på øverste niveau i et Exchange Server 2003-miljø. Artiklen er evt. på engelsk.
884863 Opdatering til Exchange 2000 Server og Exchange Server 2003 tilføjer hændelseslogføring til sletning af offentlige mapper. Artiklen er evt. på engelsk.
884881 Når modtageren åbner meddelelsen, mangler den vedhæftede fil eller det vedhæftede billede. Artiklen er evt. på engelsk.
885465 Der findes en opdatering til konfiguration af Exchange ActiveSync i Exchange Server 2003 Service Pack 1, så de felter, som en klientenhed synkroniserer, ikke længere godkendes. Artiklen er evt. på engelsk.
885660 Brødteksten i en e-mail-meddelelsen mangler, når Lotus Notes-klienten bruger Exchange Notes Connector til at sende en e-mail-meddelelse til en Exchange-bruger. Artiklen er evt. på engelsk.
885903 Du kan ikke ændre en integreret e-mail-meddelelse, der blev videresendt som vedhæftet fil ved hjælp af en regel på serversiden i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
885924 Du modtager fejlmeddelelsen "Mappen kan ikke vises" , når en Outlook 2003-bruger forsøger at åbne en anden brugers mappe. Artiklen er evt. på engelsk.
886688 En tilbagevendende aftale med tilknytning til en mødeindkaldelse kan fjernes fra en modtagers kalender i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
886757 En afsenders e-mail-adresse vises til en modtager som to forskellige adresser, hvis afsenderens navn indeholder et komma og udvidede tegn, i Exchange 2000 eller Exchange 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
886760 Nogle tilbagevendende møder, som brugere af Exchange Server 2003 har accepteret eller oprettet, vises ikke under oplysninger om ledig/optaget tid i deres kalendere. Artiklen er evt. på engelsk.
886811 DAV-forespørgsel for oplysningslager til meddelelsesegenskaber returnerer fejl 0x80004005. Artiklen er evt. på engelsk.
886816 Proces for tjenesten IIS Admin (Inetinfo.exe) kan gå ned, når du forsøger at starte tjenesten SMTP eller tilslutte lager til offentlige mapper i Exchange 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
886948 Guiden Overflytning flytter ikke alle kalenderelementer i Exchange Server 2003 Service Pack 1. Artiklen er evt. på engelsk.
887192 Brugere af Outlook Express kan ikke synkronisere Exchange Server 5.5-nyhedsgruppedata efter flytning af nyhedsgruppe data til en NNTP-virtuel server i Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
887577 Guiden Overflytning i Exchange Server flytter muligvis ikke oplysninger om e-mail-meddelelser korrekt, når du flytter IBM Lotus Notes-postkasser til Microsoft Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
887595 Når du bruger et CDO-baseret program til accept af en mødeindkaldelse til en serie af tilbagevendende møder, kan serien blive slettet i Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
887612 Du omdirigeres til en forkert side, når du logger af Exchange 2003 og derefter logger på igen ved at åbne Outlook Web Access i det samme webbrowservindue. Artiklen er evt. på engelsk.
888315 Outlook Web Access holder op med at reagere, og tjenesten IIS Admin går uventet ned på en computer, der kører Exchange 2003 Service Pack 1. Artiklen er evt. på engelsk.
888416 Du kan ikke konfigurere Exchange 2003, så det simple visningsnavn vises i udgående meddelelser. Artiklen er evt. på engelsk.
888614 Active Directory-brugeres og -computeres snap-in-program kan ikke bruges til at generere en e-mail-proxyadresse, når e-mail-proxyadressen indeholder parenteser i Exchange 2000 eller Exchange 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
888619 Værdien af egenskaben PR_ACCESS, der returneres fra metoden DAV PROPFIND, er altid skrivebeskyttet i Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
889160 En bruger, der er tilsluttet en Exchange 2003 Front-End-server ved at bruge et IMAP4-e-mail-klientprogram, kan uventet miste forbindelsen til sessionen. Artiklen er evt. på engelsk.
889171 IIS-websteder starter ikke automatisk efter genstart af serveren eller tjenesten World Wide Web Publishing i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
889180 Overvågningsværktøjerne Exchange System Manager rapporterer muligvis fejlagtigt, at SMTP-køer er for lange i Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
889316 Du modtager fejlmeddelelsen "WMS inaktiv: lsmexout.exe - programfejl", og Exchange Connector til Lotus Notes afsluttes uventet i Exchange Server 5.5 eller Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
889525 En e-mail-meddelelse bliver i Udbakke og Exchange Server 2003-transaktionslogfiler vokser, når en Entourage-bruger forsøger at sende en meddelelse, der overskrider grænsen for størrelsen i de globale indstillinger. Artiklen er evt. på engelsk.
889528 Online sikkerhedskopiering af de databaser, hvor der gemmes oplysninger, kan ikke udføres på Exchange Server 2003 Service Pack 1-computeren, og hændelses-id ID 217 logføres. Artiklen er evt. på engelsk.
889680 Brugere kan gendanne slettede elementer i Outlook 2003, selvom Exchange Server 2003 er konfigureret til ikke at gemme slettede elementer. Artiklen er evt. på engelsk.
890059 Den webadresse, der indeholder DBCS-tegn, kan blive beskadiget i en e-mail i OWA. Artiklen er evt. på engelsk.
890633 Du modtager fejlmeddelelsen "Intern serverfejl", når du forsøger at gemme en aftale i en kalender, der er placeret i en offentlig mappe i Outlook Web Access. Artiklen er evt. på engelsk.
890739 En tidsplanstatus for X.400-kø, der konfigureres til Altid, ændres til Fastfrosset i Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
890763 Boksen Fra i en e-mail-meddelelse viser kun spørgsmålstegn i Exchange Server 5.5 eller Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
891390 Tjenesten Opdatering af modtager opdaterer gentagne gange sikkerhedsbeskrivelsen for en distributionsliste, der indeholder skjulte medlemmer i Exchange 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
891428 Der vises ingen resultater, når du forsøger at bruge CDOEX i et hændelses-sinkprogram i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
891429 Der vises kun efternavne i felterne Til, Cc og Fra, når du bruger den japanske version af Outlook Mobile Access til at få vist e-mail-meddelelser, der ligger på en computer, som kører Microsoft Exchange Server 2003 med Service Pack 1. Artiklen er evt. på engelsk.
891438 Inetinfo.exe afsluttes, når Exchange Server 2003 bruger SMTP, SSL og indstillingen til filtrering af afsender. Artiklen er evt. på engelsk.
891504 Når du forsøger at flytte eller fjerne en mappe, der indeholder mange undermapper i Outlook, holder tjenesten Microsoft Exchange Information Store op med at reagere, og hændelse 9673 registreres på Exchange Server 2003-computeren. Artiklen er evt. på engelsk.
891572 Hvis du bruger Outlook til at flytte en meddelelse, der har en anden meddelelse vedhæftet til den offentlige mappe, vises en fejlmeddelelse om, at elementerne ikke kan flyttes, i Exchange 2000 og Exchange 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
891643 Navne på den vedhæftede fil er muligvis beskadiget, når du modtager en e-mail-meddelelse, der har en vedhæftet fil fra Exchange Server 2003, ved hjælp af Outlook. Artiklen er evt. på engelsk.
891706 Guiden Overflytning i Exchange Server kan uventet holde op med at reagere, når du bruger den til at flytte en Lotus Notes-postkasse til Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
891780 En e-mail-meddelelse, der er sendt til en bruger af Lotus Notes, vises ikke korrekt, når du sender den fra en japansk sprogversion af Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
891789 Størrelser på postkasser eller størrelser på mapper er forkerte i Exchange System Manager, flytning af postkasse mislykkes, og meddelelser med ulæste kvitteringer leveres ikke i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
891850 Exchange 2003 sender ikke endnu en besked om manglende modtagelse, når du sender en krypteret meddelelse fra Lotus Notes til Exchange 2003 ved hjælp af Exchange Connector til Lotus Notes. Artiklen er evt. på engelsk.
891860 Hændelses-id 8146 logføres i programlogfilen hvert femte minut efter Exchange 2003 Service Pack 1 MSADC-komponenten har oplevet LDAP-kommunikationsproblemer. Artiklen er evt. på engelsk.
892231 Du modtager fejlmeddelelsen MAPI_E_CALL_FAILED, når du forsøger at få adgang til egenskaber for metoden i en mappe i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
892397 Outlook Express kan ikke bruges til at hente en e-mail-meddelelse, og der vises en hændelsesmeddelelse i programlogfilen. Artiklen er evt. på engelsk.
892485 Anmodninger om efterfyldning for nogle offentlige mapper fuldføres aldrig på Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003-computer. Artiklen er evt. på engelsk.
892524 Det er ikke muligt at gemme eller slette en tilbagevendende aftale fra en kalender, der vedligeholdes på en Exchange Server 2003-computer. Artiklen er evt. på engelsk.
892560 Assistenten mangler, når en deltager accepterer en opdateret mødeindkaldelse ved hjælp af CDO 1.21. Artiklen er evt. på engelsk.
893000 Handles anvendt af Windows Management Service øges med tiden i et Exchange Server 2003-klyngemiljø. Artiklen er evt. på engelsk.
893245 Mappen Favoritter kan vise forkerte oplysninger om ulæste e-mail-meddelelser, der ligger i offentlige Outlook-mapper i et Exchange 2000 Server-miljø eller et Exchange Server 2003-miljø. Artiklen er evt. på engelsk.
893378 Du modtager fejlmeddelelsen om, at den tilgængelige hukommelse ikke er tilstrækkelig, når du forsøger at ændre tilladelserne for en offentlig mappe i Exchange System Manager. Artiklen er evt. på engelsk.
894094 MTA-ressourcen kan tages offline, men MTA-ressourcen kan ikke bringes online igen efter genstart af en Windows-baseret klynge. Artiklen er evt. på engelsk.
894389 Modtagere af en videresendt meddelelse kan få vist modtagere i boksen Bcc i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
894461 Du modtager muligvis fejlmeddelelsen "Adgang nægtet", når du administrerer et undersæt af attributter på brugerobjekter i Active Directory-brugere og -computere. Artiklen er evt. på engelsk.
894470 Et møde fjernes fra Kalender i Outlook, når du har accepteret mødet, og derefter slettes den accepterede mødeindkaldelse. Artiklen er evt. på engelsk.
894788 En søgning returnerer nogle gange forkerte resultater, når du bruger et program, der sender NNTP-kommandoer til at søge i en nyhedsgruppe på din Exchange Server 2003-computer. Artiklen er evt. på engelsk.
894795 En meddelelse, der overskrider den konfigurerede grænse for størrelsen, sendes til en server, der kører Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
894923 Tjenesten W3SVC stopper, når den virtuelle Exchange-server skifter til en anden klynge i Exchange Server 2003 Service Pack 1. Artiklen er evt. på engelsk.
895407 I Exchange Server 2003 er meddelelseslevering til lokale og eksterne postkasser langsommere end forventet efter konfiguration af leveringsbegrænsninger baseret på distributionsgrupper. Artiklen er evt. på engelsk.
895471 Hændelses-id 9307 viser en forkert værdi for antal meddelelser, der er flyttet eller slettet af processen Mailbox Management i Exchange Server 2003 eller Exchange 2000 Server. Artiklen er evt. på engelsk.
895476 Outlook modtager muligvis en fuldstændig overførsel i stedet for en trinvis overførsel, når Outlook henter offlineadressekartoteket i Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
895541 I Microsoft Exchange Server 2003 modtager modtageren ikke e-mail-meddelelsen, når du sender en e-mail-meddelelse til en X.400-modtager, hvis e-mail-adresse indeholder en bestemt tegnkombination. Artiklen er evt. på engelsk.
895588 De oprindelige Bcc-modtagere afsløres, når en anden MAPI-klient end Outlook bruges til at svare på eller videresende en e-mail-meddelelse i Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
896355 Outlook modtager muligvis en fuldstændig overførsel af offlineadressekartoteket, når tjenesten Opdatering af modtager i Exchange Server 2003 er hårdt belastet. Artiklen er evt. på engelsk.
896897 Tjenesten Microsoft Exchange System Attendant går ned i Exchange 2003 Service Pack 1 efter ændring af en Lotus Notes-adresse, der er replikeret af Microsoft Exchange Connector til Lotus Notes. Artiklen er evt. på engelsk.
897707 Der opstår muligvis en hukommelsesfejl i hukommelsesgruppen uden sideinddeling, når du opretter forbindelse til mere end 20 databaser i Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
872963 Tjenesten Microsoft Exchange Information Store går ned med jævne mellemrum efter installation af Exchange Server 2003 Service Pack 1. Artiklen er evt. på engelsk.
883522 E-mail-meddelelser, der indeholder virus, forbliver i den lokale SMTP-leveringsgruppe, når du har konfigureret filteret Intelligent Message. Artiklen er evt. på engelsk.
883543 S/MIME-kontrolelementet indlæses ikke i Outlook Web Access, når du kører Outlook Web Access-klienten til Exchange Server 2003 på en Windows XP Service Pack 2-baseret computer. Artiklen er evt. på engelsk.
887809 Tjenesten System Attendant holder op med at reagere, og brugere kan ikke logge på en Exchange Server 2003-computer. Artiklen er evt. på engelsk.
891968 Beskrivelse af et hotfix, der gør det muligt at logføre en hændelse i Exchange Server 2003, når en bruger sletter en offentlig mappe. Artiklen er evt. på engelsk.
911836 E-mail-klienter oplever muligvis en nedsat ydeevne, og samtidig logføres hændelse 623 til programlogfilen, når du modtager en stor e-mail-meddelelse i Exchange Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
841561 Fejlmeddelelse "500 - intern serverfejl" vises, når en bruger forsøger at få adgang til en klyngeopdelt Exchange Server 2003-Back-End-server ved hjælp af Outlook Web Access. Artiklen er evt. på engelsk.
894549 MS05-021: En svaghed i Exchange Server 2003 og i Exchange 2000 Server kan tillade fjernkørsel af programkode
890056 Der vises fejlmeddelelsen "Ugyldig logfilversion", når du bruger kommandoen ESEUTIL /K på en mappe, hvor transaktionslogfiler er placeret i Exchange Server 2003 SP1. Artiklen er evt. på engelsk.
892514 Tjenesten Microsoft Exchange Information Store holder muligvis op med at reagere, når du forsøger at sikkerhedskopiere dine Exchange 2003-databasefiler ved hjælp af et program, der bruger memotjenesten Volume Shadow Copy. Artiklen er evt. på engelsk.
Egenskaber

Artikel-id: 906669 – Seneste udgave 12/09/2015 03:11:06 – Udgave 6.4

  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbqfe kbinfo kbfix KB906669
Feedback