Sådan aktiveres sporing i Microsoft Dynamics CRM

INTRODUKTION
I denne artikel beskrives det, hvordan sporing aktiveres i Microsoft Dynamics CRM
Yderligere Information
Vigtigt! I det følgende kan du se, hvordan du redigerer registreringsdatabasen. Der kan dog opstå alvorlige problemer, hvis registreringsdatabasen ikke redigeres korrekt. Du skal derfor være meget omhyggelig med at følge den angivne fremgangsmåde. Som en ekstra sikkerhed skal du oprette en sikkerhedskopi af registreringsdatabasen, før du redigerer den. Det giver dig mulighed for at gendanne registreringsdatabasen, hvis der opstår problemer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer og gendanner registreringsdatabasen, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Sådan sikkerhedskopieres og gendannes registreringsdatabasen i Windows
Med Microsoft Dynamics CRM kan du oprette sporingsfiler, der overvåger de handlinger, der udføres af Microsoft CRM. Sporingsfiler er nyttige i forbindelse med fejlfinding af fejlmeddelelser eller andre problemer i Microsoft CRM.

Du kan oprette både administrerede og ikke-administrerede sporingsfiler. Oplysningerne i de administrerede og ikke-administrerede sporingsfiler fastlægges af påkrævede og valgfrie registreringsdatabaseposter, som du opretter manuelt. Du kan oprette disse registreringsdatabaseposter på Microsoft CRM-serveren eller på den computer, der kører Microsoft CRM-klienten til Microsoft Office Outlook, når du har installeret Microsoft CRM eller Microsoft CRM-klienten til Outlook.

Du kan også aktivere sporing ved hjælp af Windows PowerShell-appletter i Microsoft Dynamics CRM 2011. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Aktivér sporingsindstillingerne via Windows PowerShell".

Påkrævede registreringsdatabaseposter

Følgende registreringsdatabaseposter er påkrævet. Du kan få flere oplysninger om placeringen af disse registreringsdatabaseposter under "Placering af poster i registreringsdatabasen".
NavnTypeDataværdiBemærk!
TraceEnabledDWORDEn værdi på 0 eller 1Hvis du bruger værdien 0, deaktiveres sporing. Hvis du bruger værdien 1, aktiveres sporing.
TraceDirectoryStrengC:\CRMTracePosten TraceDirectory angiver den mappe, som sporingslogfilerne placeres i. Mappen skal være oprettet, og den bruger, som starter Microsoft CRMAppPool, skal have fuld kontrol over mappen. Når du installerer Microsoft CRM, er standardbrugeren NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE. Denne post kræves kun til Microsoft Dynamics CRM 3.0. I nyere versioner er sporingsmappen angivet til installationsplaceringen for Microsoft Dynamics CRM-programfilerne, dvs. C:\Programmer\Microsoft Dynamics CRM\Trace
TraceRefresh DWORDEt tal mellem 0 og 99Når dataene ændres, anvendes sporingsindstillingerne i de andre sporingsregistreringsdatabaseposter.

Valgfrie registreringsdatabaseposter

Følgende registreringsdatabaseposter er valgfrie.
NavnTypeDataværdiBemærk!
TraceCategoriesString eller Multi-StringCategory.Feature:TraceLevelRegistreringsdatabaseposten TraceCategories er en kombination af en kategori, en funktion og et sporingsniveau. Du kan angive flere forskellige kategorier, funktioner og sporingsniveauer. Adskil kombinationer med semikolon. Hvis du vil have vist en liste over kategorier, funktioner og sporingsniveauer samt eksempler på gyldige kombinationer, skal du se under "Værdier for sporingsniveauer".
TraceCallStackDWORDEn værdi på 0 eller 1Hvis du bruger værdien 0, medtages kaldestakken ikke i sporingsfilen. Hvis du bruger værdien 1, medtages kaldestakken i sporingsfilen.
TraceFileSizeLimitDWORDEn størrelse mellem 1 og 100 MBRegistreringsdatabaseposten TraceFileSizeLimit angiver den maksimale størrelse på sporingsfiler. Der oprettes nye filer, når grænsen nås.
Hvis du ikke opretter de valgfrie registreringsdatabaseposter, anvendes standarddataværdierne. Du kan få flere oplysninger om standarddataværdierne under "Standarddataværdier for valgfrie registreringsdatabaseposter". Hvis du opretter registreringsdatabaseposterne men ikke angiver dataværdier for dem, fungerer sporingen ikke.

Aktivér sporingsindstillinger via Windows PowerShell

Bemærk! Disse ændringer, der foretages i Windows PowerShell, opdaterer ikke registreringsdatabasen. Disse ændringer opdaterer DeploymentProperties- og ServerSettingsProperties-tabellerne i MSCRM_CONFIG-databasen.

Registrer cmdlet'erne

 1. Log på administratorkontoen på Microsoft Dynamics CRM-serveren.
 2. Skriv følgende kommando i et Windows PowerShell-vindue:
  Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
Denne kommando føjer snap-in'en Microsoft Dynamics CRM Windows PowerShell til den aktuelle session. Snap-in'en registreres under installationen og konfigurationen af Microsoft Dynamics CRM-serveren.

Skriv følgende kommando for at få vist en list over de aktuelle indstillinger:
Get-CrmSetting TraceSettings
Du får vist et resultat i stil med følgende:

CallStack   : TrueCategories  : *:ErrorDirectory   : c:\crmdrop\logsEnabled    : FalseFileSize   : 10ExtensionData : System.Runtime.Serialization.ExtensionDataObject

Angiv sporingsindstillingerne

 1. Skriv følgende kommando:
  $setting = Get-CrmSetting TraceSettings
 2. Skriv følgende kommando for at aktivere sporing:
  $setting.Enabled=$True
 3. Skriv følgende kommando for at angive sporingsindstillingerne:
  Set-CrmSetting $setting
 4. Skriv følgende kommando for at få en opdateret liste over sporingsindstillingerne:
  Get-CrmSetting TraceSettings
Benyt følgende fremgangsmåde for at deaktivere sporing via Windows PowerShell bortset fra, at du skal bruge følgende kommando i trin 2:
$setting.Enabled=$False
Bemærk! Eksempelkommandoerne for hver enkelt værdi skal have følgende format:

$setting.Enabled=$EnabledValue ($True eller $False)

$setting.CallStack=$StackValue ($True eller $False)

$setting.Categories="*:Verbose"

$setting.Directory="C:\Programmer\Microsoft Dynamics CRM\Trace"

$setting.FileSize=10


Du får vist et resultat i stil med følgende:

CallStack   : TrueCategories  : *:ErrorDirectory   : c:\crmdrop\logsEnabled    : TrueFileSize   : 10ExtensionData : System.Runtime.Serialization.ExtensionDataObject

Placering af sporingslogfiler i Microsoft Dynamics CRM 4.0 og Microsoft Dynamics CRM 2011

Når du opretter en sporing i Microsoft Dynamics CRM 4.0 eller Microsoft Dynamics CRM 2011, ignoreres registreringsdatabasenøglen TraceDirectory. I forbindelse med sporing på Microsoft Dynamics CRM 4.0-serveren og Microsoft Dynamics CRM 2011-serveren oprettes sporingslogfilen i følgende mappe:
Drev:\Programmer\Microsoft Dynamics CRM\Trace
I forbindelse med sporing på Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten til Microsoft Office Outlook og sporing i Microsoft Dynamics CRM 4.0 Dataoverførselsstyring, oprettes sporingslogfilen i følgende mappe, hvis du ikke har opdateringspakke 7 eller en nyere samlet opdatering installeret:
DriveName:\Documents and Settings\ InstallingUser \Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces

I forbindelse med sporing på Microsoft Dynamics CRM 2011-klienten til Microsoft Office Outlook og sporing på Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten til Microsoft Office Outlook samt sporing på Microsoft Dynamics CRM 4.0 Dataoverførselsstyring oprettes sporingslogfilen i følgende mappe, hvis du har installeret opdateringspakke 7 eller en nyere samlet opdatering installeret:
DriveName:\ InstallingUser \Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces

Registreringsdatabaseplaceringer

Registreringsdatabaseposterne til sporing på Microsoft CRM-serveren findes i følgende undernøgle i registreringsdatabasen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRM
Registreringsdatabaseposterne til sporing på en Microsoft CRM-klient findes i følgende undernøgle i registreringsdatabasen:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRMClient
Registreringsdatabaseposterne til sporing i Microsoft Dynamics CRM SSRS Datatilslutning findes i følgende undernøgle i registreringsdatabasen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRMBidsExtensions
Registreringsdatabaseposterne til sporing i Microsoft CRM Dataoverførselsstyring findes i følgende undernøgle i registreringsdatabasen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\DATA MIGRATION WIZARD

Komplet liste over kategoriværdier for posten TraceCategories i registreringsdatabasen

Microsoft Dynamics CRM 2011

 • ADUtility
 • Application
 • Application.Outlook
 • DataMigration
 • Deployment
 • Deployment.Provisioning
 • Deployment.Sdk
 • Exception
 • Etm
 • Live
 • Live.AggregationDataExport
 • Live.PartnerInteraction
 • Live.Platform
 • Live.Portal
 • Live.Provisioning
 • Live.Support
 • Live.SyncDaemon
 • Monitoring
 • NewOrgUtility
 • ObjectModel
 • ParameterFilter
 • Platform
 • Platform.Async
 • Platform.ImportExportPublish
 • Platform.Import
 • Platform.Metadata
 • Platform.Sdk
 • Platform.Soap
 • Platform.Sql
 • Platform.Workflow
 • Reports
 • Sandbox
 • Sandbox.AssemblyCache
 • Sandbox.LoadBalancer
 • Sandbox.CallReturn
 • Sandbox.EnterExit
 • Sandbox.StartStop
 • Sandbox.Performance
 • Sandbox.Monitoring
 • SchedulingEngine
 • ServiceBus
 • Shared
 • SharePointCollaboration
 • Solutions
 • Unmanaged.Outlook
 • Unmanaged.Platform
 • Unmanaged.Sql
 • VisualizationsMicrosoft Dynamics CRM 4.0

 • *
 • Program.*

  Kategorien Application.* indeholder følgende:
  • Application.Outlook
 • Exception
 • ObjectModel
 • ParameterFilter
 • Platform.*

  Kategorien Platform.* indeholder følgende:
  • Platform.ImportExportPublish
  • Platform.Sdk
  • Platform.Metadata
  • Platform.Sql
  • Platform.Workflow
  • Platform.Soap
  • Platform.Async
 • SchedulingEngine.*
 • Unmanaged.*

  Kategorien Unmanaged.* indeholder følgende:
  • Unmanaged.Outlook
  • Unmanaged.Platform
  • Unmanaged.Sql

Værdier for sporingsniveauer

Liste over alle gyldige værdier for sporingsniveauer til TraceLevel

 • Off
 • Error
 • Warning
 • Info
 • Verbose
Bemærk! Der logføres kun en meddelelse, hvis sporingsniveauet for kategorien er lig med eller større end meddelelsens niveau. Sporingsniveauet Warning logfører f.eks. meddelelser med niveauet Warning eller Error. Sporingsniveauet Info logfører f.eks. meddelelser med niveauet Info, Warning eller Error. Sporingsniveauet Verbose logfører alle meddelelser. Du bør kun bruge sporingsniveauet Verbose i kort tid ad gangen.

Eksempel på kombinationer af kategori og sporingsniveau

 • *:Verbose

  Bemærk! Kombinationen *:Verbose logfører alle meddelelser i alle kategorier. Du bør kun bruge kombinationen *:Verbose i kort tid ad gangen.
 • Application.*:Error

  Bemærk! Kombinationen Application.*:Error logfører alle meddelelser med niveauet Error for kategorien Application.*.
 • Platform.*:Warning

  Bemærk! Kombinationen Platform.*.Warning logfører alle meddelelser med niveauet Warning eller Error for kategorien Platform.*.

Sdandarddataværdier for valgfrie registreringsdatabaseværdier

 • TraceCategories: *:Error
 • TraceCallStack: 0
 • TraceFileSizeLimit: 5

Sporing for tjenesten Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

Sådan aktiverer du sporing for Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

Sådan aktiverer du planlagt sporing for Microsoft Dynamics CRM Server

Sådan aktiverer du planlagt sporing for Microsoft Dynamics CRM


Sådan aktiverer du sporing for Microsoft Dynamics CRM til Outlook-klienten


Sådan aktiverer du sporing for Microsoft Dynamics CRM til Outlook-klienten

Log Trace Error Report Unmanaged Managed verbose
خصائص

رقم الموضوع: 907490 - آخر مراجعة: 09/05/2013 13:27:00 - المراجعة: 4.0

Microsoft Dynamics CRM 2011, Microsoft Dynamics CRM 4.0, Microsoft Dynamics CRM 3.0

 • kbcrmv3c kbmbsmigrate kbinfo KB907490
تعليقات